WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
emigracija samostalnik
1 izseljevanje
emigracija je izseljevanje LJUDI iz njihove DOMOVINE in naselitev v TUJI DRŽAVI, navadno zato, ker doma ne dobijo dela ali ker se ne strinjajo s političnim režimom
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zadnji valovi politične emigracije so se zvrstili pred drugo svetovno vojno, v obdobju velike antisemitske čistke (1967 do 1969) in po uvedbi vojnega stanja ter zadušitvi Solidarnosti v decembru 1981.
  • Zaradi korenitih gospodarskih reform, ki jih narekujejo standardi EU, je v večini postkomunističnih držav pričakovati nadaljnjo rast brezposelnosti, tako da je edini izhod iz čedalje bolj napetih razmer ekonomska emigracija.
  • Program je eden bolj uspelih poskusov preživetja in oživljanja Nadiških dolin, ki jih je povojna emigracija skoraj povsem izpraznila.
  • Severna liga in Nacionalno zavezništvo sta prav do zadnjih dni predvolilne kampanje levosredinski vladi očitala, da se ni sposobna spoprijeti z ilegalno emigracijo in organiziranim kriminalom na vzhodni meji.
  • Obenem se je podeželsko prebivalstvo vedno bolj zaposlovalo v mestih, vzporedno pa je prihajalo do množične emigracije v mesta in druge dežele, predvsem pa v Severno Ameriko.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Med njimi skorajda ni deklic, ki bodo nedvomno prišle nekoliko pozneje, kajti prvi val emigracije je ponavadi izključno moški, menijo socialni delavci.
  • To je bil čas emigracije, mnogi so odšli, ker doma ni bilo zaposlitve, nekateri v Avstralijo, drugi bliže, v Ljubljano, Koper.
  • Pri tej obliki emigracije - gastarbeiterstvu (gostovanju za delo) - so ljudje verjeli, da bodo samo malo skočili v tujino, si nabrali dovolj denarja in nato v zrelih letih doma postavili hišo, gostilno, obratovalnico ...
  • Medtem ko je vprvi knjigi pozornost posvečena južnim in vzhodnim državah emigracije, pa so v novejši študiji predstavljene kot tipične imigracijske države t. i. države severa.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • emigracija v  [ZDA
  • emigracija v  [tujino
  • Avtobiografska zgodba kitajske proangleške boržujke, ki jo je pograbila turbulenca kulturne revolucije, njeni zapori, prevzgajanja, vse do njene emigracije v ZDA.
  • « Razlago dijakom, da so »študentski nemiri na Hrvaškem posledica neurejenih ekonomskih razmer, ki povzročajo emigracijo v tujino«, so sodniki opredelili kot neresnično prikazovanje družbenih in političnih razmer v državi, in to s hudobnim namenom.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Kurdi so se znova uprli iraškemu režimu med vojno v Arabskem zalivu leta 1991, na ta upor pa je Sadam spet močno reagiral in povzročil emigracijo nad 2 milijona oseb.
  • Tudi same avstrijske oblasti so skušale zavirati emigracijo v Južno Ameriko in usmeriti izseljenski tok iz njihove države predvsem v ZDA (Kalc, 1995, 53).
  • Ker je hrane primanjkovalo tudi v drugi polovici stoletja, so protestanti celo spodbujali emigracijo katolikov, saj jim niso dajali dela in domovanj, in samovoljno razdelili volilne okraje tako, da so bili katoličani še naprej brez moči.
  • Politično nasilje in socialne razmere so sprožili emigracije v Avstralijo in Severno Ameriko (v Teksasu so postavili mesto Serbin).
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Kronično pomanjkanje delavnih rok v ribji industriji je poglavitni razlog emigracije tujcev na Islandijo.
  • Čeprav je vse življenje zatrjeval, da je bil po emigraciji staršev v ZDA rojen v Pennsylvanii, je njegov sin potrdil, da je bil v resnici rojen v Romuniji, a je poreklo prikrival, ker se je le tako lahko prebil v ameriško olimpijsko reprezentanco.
  • Emigracija Judov v Palestino se je močno povečala v prvih desetletjih 20. stoletja in utrla pot nastanku države Izraela (1948).
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Potem ko so leta in leta vztrajali v nemogočih razmerah, so jih finančne in druge razmere končno prisilile, da se odločijo za emigracijo.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Pomembnejši razlog za emigracijo so možnosti najti delo in pri tem veliko več zaslužiti kot v domovini.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Večinoma govorijo (ur. op.: dokumentarci) o emigraciji, posledicah vojne, genocidu, kriminalu, neozdravljivih boleznih.
  • To, da razmišljam o emigraciji v Združene države, je predvsem zato, ker hočem napraviti nov film.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Zgodovina Agre sega še nekaj stoletij nazaj, saj je bila Agra prvo prebivališče Arierov, ki so se tukaj naselili po emigraciji iz kavkaških hribovij.
Na vrh
 
1.1 življenje v tujini
emigracija je življenje v TUJI DRŽAVI, potem ko ČLOVEK za vedno ali za dolgo časa zapusti svojo domovino
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • emigracija v  [ZDA
  • Tam je Brecht režiral drame, ki jih je napisal med emigracijo v ZDA.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Nevarnost Hitlerjevega vdora v Francijo je svobodnjaško mislečega skladatelja prisilila, da je odšel v emigracijo v ZDA.
  • Za izobražence pa je bila glavna ovira, da kot tuji državljani na Koroškem niso dobili zaposlitve in so bili prisiljeni iti v emigracijo.
  • Ljudje, ki so morali v emigracijo v obdobju od 4. marca 1933 do 9. maja 1945, bodo lahko odslej dobili rejnine tudi do najvišje stopnje, do sedme.
  • Strahotna lakota na Irskem leta 1845, v kateri je umrlo več kot milijon Ircev in ki je stotisoče pognala v emigracijo, se je pričela zaradi glivice, prinesene iz Mehike, ki je uničila krompir.
  • Tako laična kot kasnejša konfesionalna oblast v Iranu sta do Kurdov izvajali represivno politiko, ki sicer ni dosegla turške »intenzivnosti«, vendar je z bombardiranjem in drugimi sredstvi uničila več sto kurdskih naselbin in prisilila v emigracijo več tisoč avtohtonih Kurdov.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Nasprotoval je fašizmu in zato živel v emigraciji.
  • Zaročenko angleškega obveščevalca Dušana Lajovica je skušal prisiliti, da se odpove svojemu fantu, ki je bil v emigraciji.
  • Po obdobju, ki ga je preživel v emigraciji, se je leta 1923 vrnil v Sovjetsko zvezo, kjer je vse do smrti pisal romane in spomine ter popravljal pesniška dela.
  • Leta 1967 je Vladimir Belajčić umrl v emigraciji (v nekem domu za stare) in z njegovo smrtjo je ugasnilo delo Velike lože Jugoslavije.
  • Potem ko je duhovnik dr. Alojzij Kuhar, ki je deloval v emigraciji v Angliji, prvič napadel OF in partizane zaradi vrste surovih umorov, je Edvard Kardelj 29. marca 1942 zaskrbljeno pisal Titu, da je očitno tudi v Ljubljani prišlo« do preobrata “:« Ljubljanski škof je dva študenta razglasil za krščanska mučenca ...
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Tako je prišlo do napak in pomot, ki so škodovale konservativni strani, pa tudi Slovencem v emigraciji.
  • 1942 Jugoslovanska vlada v emigraciji je ustanovila novo vlado, v kateri je bil Draža Mihailović minister za vojsko.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  •  [odhod v emigracijo
  • Morda je bil odhod v emigracijo zame rešitev, kajti v dolgih letih v Franciji in Ameriki nisem pisal z mislijo na zahodno bralstvo, temveč proti njemu.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Do danes se je malo ljudi vrnilo iz politične emigracije, morda kakih dvesto.
  • Anton Partljič, poslanec LDS: Mene ne moti, da kandidat za mandatarja prihaja iz emigracije.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Limonov se je po vrnitvi iz emigracije priključil stranki Žirinovskega, a ko je ugotovil, da ta ni dovolj nacionalističen, je ustanovil svojo nacionalboljševistično stranko.
  • Volitve predsednika torej ne morejo biti več demonstracija veselja ob igri demokracije, kot so bile še zlasti volitve, ki so pripeljale na površje Krambergerja, ali zadnje volitve, na katerih se je predstavil povratnik iz emigracije Bernik.
Na vrh
2 izseljenci
emigracija so ljudje, ki se izselijo iz svoje domovine in se za vedno ali za dolgo časa naselijo v tuji državi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Med vsemi je največjo stopnjo navezanosti na svoj slovenski izvor ohranila »mlada«, predvsem politična emigracija v Argentini, ki se je oprla na katoliško tradicijo in organizacijo.
  • Pravoslavna skupnost se je zredčila, ekonomska emigracija iz 90. let 20. stoletja ne zahaja k maši
  • Slovenska emigracija do konca druge svetovne vojne pravzaprav ni imela pomembnejših časopisov, še manj posebnih, literarnih revij ali kulturnih ustanov ...
  • Problem Kube je kubanska emigracija, ki na Floridi drži v šahu ameriške predsednike, saj gre za zvezno državo, ki prinaša 10 odstotkov vseh elektorskih glasov.
  • Prijatelj in profesor iz krogov slovenske politične emigracije v Kanadi pravi, da ste se argentinski Slovenci najbolj trdo in zavzeto učili slovenščine.
  • Predvojna emigracija se je bolj integrirala, zato je v tretji, četrti generaciji znanja manj, motivacija za učenje pa je običajno še vedno velika.
  • Več zgledov ...
  • Če je bil od dosedanjih kandidatov kdo zanimiv za udbo, je bil to gotovo Jože Bernik, saj je bil pomemben član diaspore, včasih imenovane tudi sovražna emigracija.
  • Sovjetski veleposlanik je Titu tudi tokrat posredoval zaupen podatek, da ustaška emigracija pripravlja atentat nanj v Zagrebu, vendar kraj, čas in način niso bili znani.
  • Četniška emigracija je bila najbolj koncentrirana v Franciji in Angliji, saj so najbrž računali, da sta ti dve državi naravni zaveznici Srbije.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • emigracija v  [ZDA
  • emigracija v  [tujini
  • Pričakovati pri Američanih odločnejšo podporo na primer v zvezi z našimi zapleti z Italijo bi bilo navsezadnje utopično, ko pa je jasno, da je italijanska emigracija v ZDA izredno močna in ima kot taka velik vpliv na državno politiko.
  • Titova bolezen, smrt in potem vse, kar se je dogajalo tako v političnih krogih doma pa tudi med emigracijo v tujini, je vplivalo na sklep in oceno partije, da cerkvi raste greben.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • emigracija po  [svetu
  • Socialdemokrati so prvotno sicer predlagali 86 volilnih okrajev, ker naj bi dva poslanca izvolila slovenska emigracija po svetu, dva poslanska sedeža pa tako pripadata predstavnikoma italijanske in madžarske manjšine.
  • Janša se bo to nedeljo udeležil Slovenskega dne, ki ga organizirajo politični emigranti iz Argentine, ti pa že od nekdaj veljajo za možganski trust slovenske politične emigracije po vsem svetu.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  •  [zveza z emigracijo
  • Ovajal naj bi profesorja Antona Slodnjaka, ki je bil takrat v nemilosti, in se vtihotapil med duhovščino ter razkril njene zveze z domnevno sovražno emigracijo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  •  [del emigracije
  • Del emigracije, ki se je vrnil na Hrvaško, je s seboj prinesel tudi rigidno nostalgijo do NDH, zaradi katere je svoj čas tudi odšel v tujino.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Castro je dejal, da je nakup prijateljski odziv na prijateljsko gesto ZDA, s čimer je še bolj razbesnel kubansko emigracijo v ZDA.
  • Leta 1921 so se dokončno ustalili v Berlinu, ki je prijazno sprejemal rusko emigracijo.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Predlagatelj gradiva je bil predsednik odbora za splošnopravne zadeve Peter Sušnik ... ki med poznavalci velja za enega bolj prodornih mladih predstavnikov slovenske emigracije iz Avstralije.
 • med emigracijo
  • V Miamiju pa se je med emigracijo ohranila najčistejša španščina.
  • Peterle pravi, da se zavedajo, da njihova prizadevanja v vladi, parlamentu in stranki med emigracijo niso vedno najbolje razumljena.
 • v emigraciji
  • 1050 Seznam se je kasneje izgubil in šele desetletje kasneje so v slovenski politični emigraciji v Ameriki pričeli s ponovnim zbiranjem imen.
  • Dr. Krek, najpomembnejši človek v slovenski londonski emigraciji, tedaj ni bil več član vlade, pač pa še vedno jugoslovanski poslanik pri medzavezniškem posvetovalnem odboru za Italijo.
  • V emigraciji so skušali ugotoviti število po vojni pobitih v okviru zbiranja podatkov za t. i. Belo knjigo protikomunističnega upora, vendar so se v glavnem lahko naslanjali le na ustne vire in je omenjena zbirka seveda nepopolna in nezanesljiva.
Na vrh
 
notranja emigracija
umik iz javnega življenja zaradi nestrinjanja z družbenimi, političnimi razmerami
 • O položaju slovenskega skladatelja v družbi pa je menil, da so razmere nemogoče (temeljni problem je odvzemanje dostojanstva umetnikom), tako da je kot ustvarjalec prisiljen v notranjo emigracijo, če hoče preživeti.
 • Majcen se je takoj po osvoboditvi umaknil v notranjo emigracijo, Simčič v argentinsko, dobro desetletje za njima je šel v emigracijo na Dunaj tudi Detela.
 • Ukrajinska stvarnost je stanje permanentne katastrofe, kjer je ob nezmožnosti realne emigracije nujna notranja emigracija, saj beg na Zahod ni več rešilna bilka.