WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
emancipacija samostalnik
1 pridobitev enakopravnosti
emancipacija ČLOVEKA je postopek, v katerem pridobi vse državljanske pravice in s tem enakopraven položaj ter dostop do vseh družbenih dobrin
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Prve volitve v državni parlament so tako postale velika zmaga v procesu politične emancipacije žensk.
  • Začela je pri socialnih demokratih, vendar jim njena zgodba o emancipaciji muslimank ni godila: »To je tabu, pustimo njihovo kulturo njim, če jih bomo napadali, bodo rekli, da smo ksenofobi.
  • Vsekakor ni bil podoben človeku, ki bi tudi s srcem pozdravljal gibanje za emancipacijo žensk v javnosti.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Dolgotrajen proces emancipacije Afroameričanov, ki še vedno traja, kaže, da bo proces dolg.
  • Z razvijanjem kulture hendikepa želite pokazati nove možnosti emancipacije depriviligiranih skupin in posameznikov.
  • Nasprotniki emancipacije ne slišijo ženskih trditev o enakih fizičnih in umskih ter psihičnih zmožnostih, o tem, da bodo svobodne lahko dale od sebe več, kot lahko dajo, če so zaprte v stanovanje in omejene na zasebno.
  • Družinska politika se mora zavedati novega položaja, ki je posledica emancipacije žensk in njenega vpliva na materinstvo, demokratizacije družine in spoštovanja pravic vsakega družinskega člana, ob tem da se tudi vsi zavedajo svojih dolžnosti.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Navzlic številnim žrtvam in trpljenju je ta poraz pospešil nacionalno emancipacijo Slovencev.
  • Prihod v Slovenijo je bil beg v zelo moderno družbo, ki je bila naklonjena ženski emancipaciji in osebnosti.
  • Razglasili so popolno žensko emancipacijo, leta 1934 so ženske dobile volilno pravico.
  • Na okrogli mizi o vprašanjih politične emancipacije žensk in moških v Sloveniji in Evropi so sodelovale predvsem ženske.
  • Sokoli so poudarjali prepletenost čitalništva in sokolstva, saj sta obe gibanji delovali za narodno emancipacijo.
  • Dandanes je nepredstavljivo, da bi katero koli gibanje za družbeno emancipacijo izključevalo zahteve feminizma, kulture droge, homoseksualcev, etnično identiteto in podobne teme, ki so jih kot vrednote prvi uveljavljali prav radikali z zahodne obale.
  • Več zgledov ...
  • Novo pa je to, da je cilj politične revolucije socialna emancipacija vseh ljudi, sprememba družbene strukture same.
  • Imamo državo, ki je zrasla iz stoletnega boja za kulturno in materialno emancipacijo in imamo demokracijo, ki je nastala iz odpora zoper totalitarizem.
  • Poslovni sistem, ki je bil med Slovenci v Italiji nosliec njihove ekonomske emancipacije, je pred matico očrnjen, v Italiji pa zlomljen.
  • V preteklih stoletjih je bila slovenska duhovščina eden nosilcev slovenske narodne emancipacije.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Začela je pri socialnih demokratih, vendar jim njena zgodba o emancipaciji muslimank ni godila: »To je tabu, pustimo njihovo kulturo njim, če jih bomo napadali, bodo rekli, da smo ksenofobi.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Kemal je peljal ženo na poročno potovanje in jo predstavljal kot primer svojega boja za emancipacijo turških žensk.
  • Boj za emancipacijo kalkutskih prostitutk se je začel aprila 1992 s programom proti širjenju aidsa v četrti Sonogači, kjer je 6500 prostitutk.
  • Boj za pravno emancipacijo žensk je prinesel nekaj velikih zmag, na primer britanska zakona o enakem plačilu in spolni diskriminaciji.
  • Je pa res, da teoretske in politične osnove gibanja za globalizacijo pravic izhajajo in se napajajo iz imaginacije, teorije in prakse prejšnjih demokratičnih gibanj za emancipacijo človeka.
  • Svojo osebno emancipacijo sem doživljala skozi prizadevanja za emancipacijo kosovskih žensk in politično emancipacijo kosovskega naroda.
  • Globalizacija lahko pomeni nevarnost za kulturno asimilacijo, lahko je povod za konzervacijo ali pa priložnost za emancipacijo.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • V današnjem času smo kot sodobni Prometeji, ki se neprestano bojujemo za emancipacijo, za nadvlado znanja v prepričanju, da bo tudi kultura prispevala k miru.
  • Napadajo ženske, ki se zavzemajo za emancipacijo, vendar je ideja prebujena in nihče je ne more več ustaviti.
  • Gibanje četrti maj se je zavzemalo za emancipacijo posameznika ter obnovo moderne družbe in kulture; pritegnilo je zanimanje precejšnjega števila izobražencev.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Liberalizem je produkt razsvetljenstva, temeljna kategorija je človekova želja po emancipaciji, biti sam sebi zadosten, sebe postaviti v središče, želja po absolutni svobodi.
  • Ženska je bila narejena iz rebra, torej edine kosti, ki nima mozga, zato, bratje, enkrat za vselej zatrimo te smešne želje po emancipaciji !
  • Na prvem mestu so obsodili nacionalnost, posebno zahteve po nacionalni in jezikovni emancipaciji podjarmljenih avstrijskih narodov.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Emancipacija pomeni med drugim tudi očlovečenje, nekdo, ki drugemu a priori zanika človeškost, pa ni človek.
  • Feminizem je imel sovražnike, kakor jih je imela tudi emancipacija.
 • emancipacija in  [feminizem, osvoboditev, samozavest, enakopravnost, svoboda, pravice /   [feminizem, osvoboditev, samozavest, enakopravnost, svoboda, pravice in emancipacija
  • Režiser Janez Pipan želi dramo po sto letih prebrati z izkušnjo vsega procesa ženske emancipacije in feminizma.
  • Vendar hipijevsko gibanje vseeno ni prineslo nežnejšemu spolu tako želene osvoboditve in emancipacije.
  • »Američani so ugrabili naše sanje o demokraciji,« pravi sirski umetnik Samir Zikra, ki se več desetletij bori za svobodo govora, človekove pravice in emancipacijo žensk.
Na vrh
 
1.1 osvoboditev; osamosvojitev
emancipacija ČLOVEKA ali DEJAVNOSTI je njegova osamosvojitev od drugega ČLOVEKA, DRUŽBE ali NARAVE kot predpogoj za duhovni razvoj in opolnomočenje
 • SAMOSTALNIK0+od+SAMOSTALNIK2 
  • Droga lahko pospeši tudi proces emancipacije od staršev, še zlasti v prejšnjih generacijah, kjer starši drog še niso poznali, razen klasičnih, te
  • Diktatura proletariata je bila po njegovem prepričanju uspešen poskus postopne emancipacije od jarma dela.
  • V Berlinu pa je že slišati ugibanja, ali bo Nemčija morda vendarle na čelu evropske vojaške emancipacije od ZDA.
  • Ena od osnovnih emancipacij od prirode je, da te ni več strah smrti.
  • Vse to je dejansko pomenilo politično emancipacijo od starega.
  • Jože sodelavcem RK SZDL naroči, naj izdelajo predloge, ki bi fronti omogočili emancipacijo od ZK, vendar projekt ni realiziran.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK1 
  • « Emancipacija je osveščanje, prebujanje zavesti o samovrednosti življenja ženske,« je zapisala Anica Černe.
  • Bistvo neoliberalizma je popolna disociacija, se pravi absolutna emancipacija - sem absolutno samostojen, nisem vezan na nobeno stvar več.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Najbolj pri roki je bila razsvetljenska pripoved o napredovanju uma, o emancipaciji subjekta, ki se na družbeni ravni kaže kot zgodba o napredovanju demokracije, večanju bogastva, tehnološkem napredku itd.
  • Zato je bilo območje režije najprej povezano z rekonstrukcijo, pozneje je prešlo v reinterpretacijo, nato v aranžmaje, konceptualizacijo, šele po vsem tem je prišlo do emancipacije umetnosti režije v odnosu do besedila.
  • Emancipacija posameznika je šla tako daleč, da družba zaradi neoliberalistične filozofije in prakse ni več sociabilna.
  • Res je ameriška revolucija prinesla deklaracijo neodvisnosti in ustavo, pomembna koraka v procesu emancipacije človeštva.
  • »Razprava o ustavnem besedilu Evropske unije je ... hm, tako ezoterična,« se je posmehnil nekdanji ameriški zunanji minister Henry Kissinger, ko je med nedavno konferenco na Dunaju o » emancipaciji Evrope« beseda nanesla na učinkovitost te nastajajoče celinske naddržave posebne vrste.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Norin poskus emancipacije sredi kapitalistične družbe se zaleti v dejstvo, da se je ženska prisiljena zapreti v kletko zakona, če hoče obstati.
  • Z razvijanjem kulture hendikepa želite pokazati nove možnosti emancipacije depriviligiranih skupin in posameznikov.
  • Družinska politika se mora zavedati novega položaja, ki je posledica emancipacije žensk in njenega vpliva na materinstvo, demokratizacije družine in spoštovanja pravic vsakega družinskega člana, ob tem da se tudi vsi zavedajo svojih dolžnosti.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Samodejna zgodovinska naloga slovenske revolucije, kakor je mogoče presojati danes z zgodovinske distance, je bila, kot rečeno, v nacionalni emancipaciji in socialni osvoboditvi ter v modernizaciji slovenske družbe, k bistvu katere spada tudi sekularizacija.
  • Narodna vlada, ki je imela dvanajst upravnih oddelkov, t. i. poverjeništev, je novembra 1918 s svojim širokim, dobro organiziranim in prizadevnim delom vsestransko utrjevala slovensko narodno emancipacijo v Državi SHS, in sicer na vseh temeljnih upravno političnih in gospodarskih področjih v okviru državno organizirane oblasti.
  • Potrebno pa je dodati, da se ameriške feministke še vedno niso zedinile, koliko in če sploh Joyce koristi njihovemu boju za spolno emancipacijo.
  • Ta pozicija, ki jo je v slovenski nacionalni in kulturni zgodovini prvi in za vse čase zavzel France Prešeren in jo, vsaj glede na Sonetni venec, predvsem pa na Zdravico, že za življenja slutil in se je celo zavedal, Župančiču, pravi Janko Kos, ni bila enostavno dana, ampak mu jo je v obdobju prvih dvajsetih let našega stoletja, predvsem pa v hudih časih okoli prve svetovne vojne, "dodelila" tako kulturniška scena kot samo politično dogajanje, nadvse pomembno za slovensko nacionalno emancipacijo ob propadu monarhije in pri vstopanju v južnoslovansko skupnost.
  • Za tega zadnjega naj bi bila značilna zlasti popolna emancipacija posameznika iz vseh vezi, ki naj bi ga bile utesnjevale v preteklosti.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • "Ta zasuk izraža predvsem težnjo slovenskih strokovnjakov po emancipaciji, osamosvojitvi statistične stroke od njene pretirane zasidranosti v različnih vedah in ustanovah. "
  • Njegov uspeh je mogoče pojasniti s popolnim ujemanjem med bodočo družbo, znanostjo in organiziranim gibanjem; to je plemenita, a monolitna misel, ker je pritrjena na ciljno točko in potemtakem nezmožna prilagoditi se obstoječemu posamezniku in njegovim zahtevam po takojšnji emancipaciji.
 • SAMOSTALNIK0+k+SAMOSTALNIK3 
  • Tudi tisti boji so bili prispevek k emancipaciji človeštva, donesek k osvobajanju, k enakosti in solidarnosti.
  • Če se spomnimo pralnega stroja Simple and logical - bil je tako poenostavljen, da smo govorili, da je to naš prispevek k moški emancipaciji, saj je upravljanje tako preprosto, da ga zmore celo moški.
  • In tako se v LDS sprašujejo, ali niso morda priče prvemu Podobnikovemu koraku k emancipaciji in pridobivanju časa, da to tudi dokončno izpelje.
 • GLAGOL+k+SAMOSTALNIK3 
  • Borka za ženske pravice Rosa Mayreder je zapisala, da je »kolo bolj pripomoglo k emancipaciji žensk iz višjih družbenih slojev, kakor vse akcije ženskega gibanja«.
  • Bo po vašem mnenju tako intenzivna komunikacija v prihodnje prispevala k emancipaciji ali k odtujitvi ljudi?
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Prav ta fenomen je Slovanom omogočil emancipacijo, državotvorno zaokrožitev narodnega preporoda.
  • Po njenem je socialistična država v preteklosti zavzela mesto feminizma in spodbujala žensko emancipacijo na socialni, ne pa tudi na politični ravni.
  • Za besedami pa se vendarle skriva skrb, da bodo ženske razumele emancipacijo zlasti kot seksualno svobodo.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Kljub izboljšanju položaja ne moremo govoriti o emancipaciji ženske, saj je področje njenega delovanja še naprej ostalo omejeno na dom, rojstvo in vzgojo otrok.
  • Leila nikoli ni govorila o kakšni emancipaciji, a me je o boju za pravice žensk naučila več kot vse feministke, ki sem jih srečala doslej.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tako se zgodi avtodestruktivni paradoks: človek je šel v razsvetljenski projekt emancipacije, osvobajanja od narave zato, da bi se rešil njenega gospostva, da bi bil svoboden.
Na vrh