WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
elementaren pridevnik
1 temeljen, osnoven
elementarna LASTNOST, BITJE ali ODNOS do česa je najbolj osnovna, navadno zato ker vsebuje bistvene ali temeljne lastnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Elementarne poštenosti, ki je ključ do poslovne morale in etike, nobena knjiga ne more dati.
  • Zahtevati od vlade, da začne najprej varčevati pri sebi, ni demagogija, ampak stvar elementarne politične poštenosti
  • Upravičeno se delavci pritožujejo, da se nimajo kam obrniti, če so njihove elementarne pravice iz delovnega razmerja kršene.
  • Rekla je, da v svoji novinarski karieri še ni spoznala tako drastične kršitve elementarnih pravic nekega posameznika in takšne malomarnosti neke države kot v primeru Milene Močivnik in Slovenije.
  • Latinska Amerika je kontinent, koder se nogometne strasti razkrivajo v najbolj elementarni obliki.
  • To je bil čas, ki je prinesel vnovični vzpon mest, zagon trgovine in nastajanje elementarnih oblik kapitalizma.
  • Več zgledov ...
  • Kdor je imel v otroštvu izpolnjene vse elementarne potrebe, se pozneje lahko sproščeno preda ljubezni.
  • Petje je za otroka elementarna potreba in način izražanja.
  • Raziskovalci migracijskega inštituta iz Bamberga ugotavljajo, da nadaljnja restrikcija zakonodaje za »tujce« ni več mogoča - ker že načenja najbolj elementarne človekove pravice!
  • Tako mi je hočeš nočeš onemogočen dostop do najbolj elementarnih človekovih pravic: do stanovanja, do dela, do študija, do gibanja.
  • Ste sodnik vrhovnega sodišča, torej najvišjega sodišča v državi, ki pomembno vpliva na oblikovanje sodne prakse in zavesti o spoštovanju elementarnih pravil pravne države.
  • Če gledamo teoretično, spoštovanje elementarnih pravil pravne države pri nas ne šepa, če pa pogledamo praktično, šepa na mnogih področjih.
  • Ko se ponosno in nemalokrat naravnost bahavo primerjamo z drugimi tekmicami za članstvo v Evropski uniji, pozabljamo na nekatera elementarna dejstva.
  • Govoriti o tem, da so polja izobrazbe zaprta, je skregano z elementarnimi dejstvi.
  • Mislim, da so vse te akcije prostostrelske, nedomišljene, ki pa ravno kot takšne kažejo, da je ta politična opcija trenutno brez koncepta; da omamljeni od hudega udarca sedijo v kotu ringa in si nemo zastavljajo elementarna vprašanja.
  • Precej več je elementarnih vprašanj glede usode, upanja in naključja, kaj je to prava ljubezen ...
 • kol-PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Naša zakonska določila, ki naj bi omejila surovo delovanje kapitalskega trga in najbolj elementarnih kapitalističnih značilnosti, so zagotovo edinstvena v svetu.
  • Tragikomedija bivšega režima je bila, da so se politiki učili na napakah in da so sproti odkrivali najbolj elementarne resnice.
  • Prav tisti, ki imajo najnižje plače, štrajkajo iz še bolj elementarnega razloga.
  • V Ministrstvo za šolstvo in šport sem že zdavnaj izgubil zaupanje, saj ni še kos dosti bolj elementarnim problemom.
Na vrh
 
1.1 o kemijskih in fizikalnih elementih
kemija, fizika
kemijski ali fizikalni ELEMENT je elementaren, če je osnoven
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Elementarne delce je imel za delce brez dimenzij in za izvor sile, čas in prostor sta bila zanj relativna pojma.
  • Tako kot vodna para pade na tla v obliki kapljic, naj bi se v nenadoma povečanem vesolju večina velikanske začetne energije kondenzirala v elementarne delce in atome.
  • Odkril je natrij, kalij, stroncij in magnezij v elementarni obliki ter dokazal, da je klor element.
  • Plutonija v elementarni obliki na Zemlji ni, zato pa ga je mogoče pridobivati s predelavo urana v jedrskem reaktorju.
  • Osnovna surovina za pridobivanje žveplove (VI) kisline je v državah, kjer so nahajališča samorodnega žvepla (ZDA in Japonska), kar elementarno žveplo.
  • V vinogradih sicer gnojijo, od zaščitnih sredstev pa uporabljajo elementarno žveplo, kar pomeni, da imajo skoraj ekološko pridelavo grozdja.
  • Več zgledov ...
  • Žveplo najdemo v elementarnem stanju v bližini vulkanov.
  • Za elemente, ki jih v naravi najdemo v elementarnem stanju, pravimo, da so samorodni, npr. samorodno živo srebro.
Na vrh
2 prvinski
PERCEPCIJA, LASTNOST ali BITJE je elementarno, če je prvinsko, povezano z naravo in nanj še ni vplivala družba
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V tej raziskavi v prvi vrsti priznavajmo zgolj jasno evidentne sestavine biti, zgolj neposredna dejstva elementarne percepcije, torej dejstva, ki so glede na spoznanje primarna in so za um, kolikor dejstva zgolj odkriva, evidentira in označuje, povsem nezanikljiva in brezdvomna.
  • Njegova pozornost ni usmerjena le na tisto, kar mu kažejo oči in na kar ga napeljujejo druga čutila, ampak predvsem na tisto, kar mu "rišejo" predstave, ki se navezujejo na podatke elementarne percepcije "od znotraj".
  • Velikanska prostranstva, narava v najbolj elementarni obliki.
  • V zadnjem času se slavni arhitekt posveča razmišljanjem o odnosih med elementarno obliko in elementarno naravo.
  • Jaz ne komuniciram z angeli, ampak z elementarnimi bitji.
  • Poleg rastlin, živali, ki jih vidite, vonjev, ki jih vonjate, nekako zaznavate tudi množico elementarnih bitij.
 •  
  •  [bolj elementaren
  • Ko te tihe zvoke ojačimo, dobimo nekaj posebnega, nekaj, česar zvoki običajne jakosti preprosto nimajo, nekaj bolj elementarnega, čistejšega ...
  • Nič me ne moti, da zvečer dolgo ostaja v baru, da med plesom postaja njena lepota še bolj elementarna in divja in da zbuja pozornost vseh moških.
Na vrh
 
elementarno žveplo
elementarna igra
preprosta igra ali šport, namenjen učenju oziroma razvoju kolektivnega duha
 • Kadar je potrebno, vključimo v vadbeno enoto tudi zaključni del, v katerem pa naj bi vadeče z elementarnimi igrami telesno in duševno umirili po večjih naporih v glavnem delu vadbene enote.
 • Lovljenja so elementarne igre, ki jih otroci spoznajo in uporabljajo zelo zgodaj, že v predšolskem obdobju, zato jim sprejem kakšne nove oblike ne predstavlja večje težave.
elementarna nesreča/nezgoda
elementarne sile
elementarno bitje
elementarne človekove pravice
elementarna nesreča / elementarna nezgoda
posledice naravnih pojavov
 • Skupna ocena škode, nastale v spomladanskih elementarnih nesrečah, se vsaj v Posavju že bliža poldrugi milijardi tolarjev.
 • Komisija za oceno škode, nastale v elementarnih nesrečah, si je že naslednji dan ogledala prizadeto območje.
 • Strah pred smrtjo je morda najmočnejši v elementarnih nezgodah, ko ostane človek čisto brez moči.
 • V prejšnji državi smo imeli izdelan natančen organogram, v katerem je pisalo, kje je mesto vsakega izmed nas v primeru vojne ali elementarnih nezgod.