WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
elektrarna samostalnik
1 objekt
elektrarna je objekt z veliko količino naprav, ki s pomočjo različnih energetskih virov kot so voda, veter itd. proizvaja elektriko oziroma energijo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Stritarja in Rožmana ni sram govoriti o gradnji druge jedrske elektrarne, čeprav ne eden ne drugi nista pristojna za to problematiko.
  • Kapaciteta nuklearnih elektrarn bo nekoliko porasla do leta 2020, največ v Aziji, v kateri je v izgradnji kar 33 reaktorjev.
  • Razmišljanja o postavitvi vetrne elektrarne na Volovji rebri nad Ilirsko Bistrico razburjajo naravovarstvenike.
  • Gradnja vodne elektrarne je predvsem draga, povzroča nastanek megle in dvig podtalnice in manjše spremembe v flori in favni.
  • S postavitvijo male plinske elektrarne, ki je začela poskusno obratovati decembra lani, bodo lahko energijo deponijskega plina porabili za pridobivanje električne energije.
  • Vendar pa pospešeno vlaganje v raziskave in razvoj sončnih celic nakazuje masovno produkcijo v bližnji prihodnosti ter s tem hitrejše postavljanje tako samostojnih virov na zgradbah kot večjih sončnih elektrarn, povezanih v električno omrežje.
  • Več zgledov ...
  • Pretočna elektrarna z rečno pregrado se nahaja 700 m navzgor po rečnem toku.
  • Mostove menda popravljajo zaradi pričakovanega prevoza uparjalnikov za atomsko elektrarno, čeprav točnih informacij o tem ni.
  • Mestna elektrarna je bila dograjena v zadnjih letih devetnajstega stoletja in šteje za najstarejšo večjo termoelektrarno pri nas.
  • Tako kot njegovi sodelavci, se je tudi on zaposlil v mestni elektrarni v Siegnu, kraju med Frankfurtom in Koelnom.
  • Med strokovnjaki je običajno, da ocenjujejo postavitev nove elektrarne na osnovi specifičnih stroškov za vsak vgrajeni kW električne energije.
  • Ljudje, ki živijo v bližini starih elektrarn, že okušajo pogubne posledice radioaktivne zastrupitve.
  • Zgodba o obnovi male elektrarne v Soteski, na račun katere so na istem kraju zgradili dve mali elektrarni, je ena izmed najbolj nenavadnih, kar jih je bilo doslej.
  • Mirtoviški potok spada med edinstvene naravne bisere, vendar mu grozi uničenje zaradi izgradnje majhne elektrarne.
  • Na primer, manjša elektrarna s 5 MW moči zagotavlja elektriko 5.000 gospodinjstev, letno nadomesti 1.400 ton fosilnih goriv in prepreči emisijo 16.000 ton CO2 in 100 ton SO2.
  • Manjše elektrarne zahtevajo krajši čas za izvedbo in izgradnjo, zmanjšajo stroške transporta in prenosa energije.
  • Po zlomu Enrona, okvar nekaterih velikih elektrarn in hude zime je cena elektrike kar nekajkrat višja, kot je bila prej.
  • Projekt spodnjesavskih elektrarn je eden največjih, ki se jih loteva Slovenija, v energetiki pa največji.
  • Danes Slovenija sama in edina nosi odgovornost za varno delovanje krške elektrarne.
  • Korektna ni že sama primerjava Krškega s Černobilom, ko že laična javnost ve, da je v černobilski elektrarni (v njeni sredici) gorljiv grafit, v krški pa negorljiva težka voda.
  • V prvem letošnjem mesecu je krška jedrska elektrarna delovala s 100 - odstotno razpoložljivostjo in izkoriščenostjo, s čimer je precej presegla lanskoletno povprečje - 87 - odstotno razpoložljivost in 84 - odst. izkoriščenost.
  • Černobilska jedrska elektrarna je bila kriva za najhujšo nesrečo v civilni uporabi jedrske energije.
  • Zgodovina nasprotovanja naši edini jedrski elektrarni je bogata in pestra.
  • Delavci naše edine nuklearne elektrarne Krško, ki delajo kot podizvajalci prek pogodbenih partnerjev NEK, so letos dobili v podpis soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • To pomeni, da naložba ne zagotavlja socialne varnosti, kar naj bi bila ena pomembnih utemeljitev ministrstva za gospodarske dejavnosti za gradnjo elektrarne.
  • Gradnja elektrarn pa naj bi stala 340 milijonov evrov (68 milijard tolarjev).
  • Slovenija tudi pri zbiranju denarja za razgradnjo elektrarne ni ravno najbolj vzorna.
  • Že več kot desetletje se vleče zamisel o izgradnji elektrarn na spodnjem toku Save.
  • Ideja o postavitvi elektrarne na veter ni nova; kot vse kaže, pa bo uresničena v Vipavi
  • Primarni namen tožbe je izterjava dolga, kajti ta izpad sredstev ima posredni vliv na poslovanje, seveda pa vpliva tudi na izvedbo posodobitve elektrarne.
  • Več zgledov ...
  • Prenova elektrarn na Dravi se je začela z obnavljanjem hidroelektrarne Fala, ki je bilo dokončano v letih od 1987 do 1991.
  • Če se ne bi lotili obnove elektrarn, bi se njuna proizvodnja zaradi dotrajanosti čez nekaj let zmanjševala, nato pa bi se sploh ustavila.
  • Načrtovano gradnjo verige elektrarn najbolj zaznamuje odločitev države, da tokrat ne bo dajala jamstva za naložbo, kar je pri nas nov pristop.
  • Varno obratovanje elektrarne s polno močjo je mogoče le, dokler je v povprečju začepljenih manj kot 18 % cevi v obeh uparjalnikih.
  • Veljavnost uredbe, ki naj bi zagotavljala nemoteno delovanje elektrarne, pa naj bi trajala samo do sklenitve meddržavne pogodbe med Slovenijo in Hrvaško o elektrarni.
  • Zbiranja podpisov in aktivnosti za zaprtje elektrarne podpira tudi mednarodna okoljevarstvena organizacija Greenpeace.
  • Kot nam je že pred časom povedal direktor elektrarne mag. Drago Fabijan, so na račun izredno skrbno načrtovanega dela in inovativnosti pri gradnji novega energetskega bloka prihranili več milijonov mark, h katerim je treba prišteti še dobrih 7,5 milijona mark zamudnine, ki so jih iztržili od francoskega dobavitelja opreme Alstom Power.
  • Pripravljeni so se pogovarjati o varnosti elektrarne, le zaustavitev ne pride v poštev.
  • Po zamenjavi uparjalnikov bi bila moč elektrarne večja za približno 40 MW (toliko je npr. moč tipične elektrarne na Savi).
  • Različne izboljšave in sodobne izvedbe pa bodo podaljšale življenjsko dobo elektrarne za najmanj štirideset let.
  • Življenjska doba elektrarne se bo podaljšala, vendar bi jo morala pregledati mednarodna inšpekcija in podati poročilo o njeni varnosti.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Čeprav sem v stranki zelenih, sem eden redkih, ki pravijo, naj elektrarna deluje, ker jo potrebujemo.
  • Elektrarna je delovala od 12. avgusta, pred tem pa so v njej tri mesece izvajali popravila, da bi odpravili vibracije na generatorju elektrarne.
  • Ker je Republika Slovenija leta 1992 postala pravna naslednica številnih mednarodnih sporazumov, ki urejajo področje miroljubne uporabe jedrske energije, in ker elektrarna obratuje na ozemlju Slovenije, kar pomeni za nas večje tveganje kot za Hrvaško, naj bi bil lastniški delež slovenske strani večji od polovice.
  • Jedrska elektrarna je januarja proizvedla 523.116 MWh bruto električne energije, s 500.989 MWh, oddanimi v omrežje, pa je za 6,59 odst. presegla za januar načrtovano proizvodnjo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Potem ko se je danski parlament leta 1985 odločil, da ne bodo gradili jedrske elektrarne, so se hkrati tudi zavezali k vsestranskemu izkoriščanju obnovljivih virov energije.
  • Holding naj bi gradil elektrarne z dobičkom, ki ga ustvarijo njegova podjetja.
  • Drugo pogodbo smo podpisali za italijanski podjetji, s katerima smo gradili elektrarne na Soči.
  • Zadovoljstvo obeh novinarjev je očitno požela izjava, da Slovenija ne namerava zgraditi nobene jedrske elektrarne več.
  • Po prvih podatkih naj bi postavili elektrarno podjetja Wind World, ki jih je doslej izdelalo več kot 800.
  • Po prvih podatkih naj bi postavili elektrarno podjetja Wind World, ki jih je doslej izdelalo več kot 800.
  • Več zgledov ...
  • Dobro vemo, da bi tujci takoj, ko bi pri nas morali zapreti elektrarne, slovenskim porabnikom ponudili električno energijo po bistveno višji ceni, kot jo ponujajo zdaj,« razlaga Bojan Brumec.
  • V severnonemškem mestu so po 32 letih delovanja v petek zaprli jedrsko elektrarno Stade (na fotografiji), prvo po programu o postopnem prenehanju oskrbe Nemčije z »jedrsko« elektriko.
  • No, prijaznemu predstavniku Vestasa, danskemu proizvajalcu vetrnih turbin in elektrarn, sem po seminarju poskusil pojasniti situacijo v Sloveniji glede umeščanja vetrnic z vprašanjem (ob vnaprej znanem odgovoru), ali se mu zdi, da bi Italijani kdaj postavili vetrne elektrarne v neposredni bližini Benetk.
  • Če bi postavili sončno elektrarno na 250 kvadratnih metrov (približno obseg Ljubljanskega polja), bi pokrili vse potrebe po energiji.
  • V Bukovžlaku bodo namreč postavili malo plinsko elektrarno, ki bo izkoriščala že obstoječe odplinjevalno omrežje na deponiji in koristno uporabila 350 kubičnih metrov plina s polovično vsebnostjo metana, ki nastaja ob obdelavi odloženih odpadkov.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Po avstrijskih ocenah bi kilovatna ura električne energije iz elektrarn na spodnji Savi morala stati vsaj 10 tolarjev.
  • Koncesija pa pomeni samo pravico, da bo Sava d. o. o., če bo sklenila pogodbo, lahko predvidoma 30 let izkoriščala reko Savo kot naravni vir za proizvodnjo elektrike in prodajala elektriko iz elektrarn, ki jih bo dogradila (Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice) in iz že zgrajene elektrarne Vrhovo.
  • Posavje pa je kljub temu nad slovenskim povprečjem pri uvozu, bilanca pa je bila v lanskem letu negativna tudi v krški občini, predvsem zaradi prenehanja prodaje električne energije iz jedrske elektrarne na Hrvaško.
  • Hrvati, ki so po petih letih spet začeli dobivati elektriko iz jedrske elektrarne Krško, so začeli rušiti slovenske hišice v Istri, da ne bi Slovenci pozabili, kdo je njihov »dobri sosed«.
  • Morda bo električna energija iz vetrnih elektrarn pridobila na veljavi tudi pri nas in morda bodo tudi na Krasu kdaj poskušali postaviti takšno orjaško napravo.
  • Ekonomski motiv zanjo je lahko drobec državnih subvencij za elektriko iz vetrnih elektrarn ali pa finančna vzpodbuda iz kmetijsko - okoljskih programov.
  • Več zgledov ...
  • Novogorni pitno vodo še vedno črpa iz bližnjega jezera, kamor odlagajo radioaktivne odpadke iz elektrarne.
  • Odločili so se zgraditi tovarno za predelavo nevarnih odpadkov iz jedrskih elektrarn, ki so uporabni za izdelavo jedrskih bomb, v radioaktivne izdelke, ki bi jih lahko znova uporabili kot gorivo v jedrskih elektrarnah.
  • V njem jih obvešča, da so člani sveta že večkrat razpravljali o govoricah glede možnega shranjevanja jedrskih odpadkov iz nuklearne elektrarne Krško v opuščenih rovih kanižarskega rudnika rjavega premoga v zapiranju, a odgovora niso dobili, zato so jih zaprosili za pomoč.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Z Gregorčičeve je slišati napovedi, da bo sporazum o jedrski elektrarni uveljavljen
  • Drnovšek je sicer o ratifikaciji meddržavne pogodbe o jedrski elektrarni na Hrvaškem dejal, da je tudi hrvaškemu saboru ni uspelo ratificirati v roku, zato bo po morebitni ratifikaciji v slovenskem državnem zboru treba uskladiti tista določila pogodbe, ki so vezana na omenjeni rok.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Elektrarna na veter dela na istem principu kot mali mlinček na veter, ki ga lahko naredimo sami.
  • Na tržišču je cela vrsta uglednih proizvajalcev elektrarn na veter, moči od nekaj kilovatov pa do 1500 kilovatov.
  • Gradnja elektrarne na plin v Ljubljani namesto sedanje Termoelektrarne - Toplarne, ki kuri premog, je lahko ena od možnosti.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • V nekaj sekundah izbrizgnejo več energije, kot so jo doslej proizvedle vse elektrarne na svetu.
  • 1882 Edison postavi prvo veliko elektrarno na svetu
  • A to sodelovanje bi moralo biti usklajeno, ne pa, da so na slovenski strani Kolpe sprejeli odlok o krajinskem parku Kolpa, na hrvaški pa razmišljajo o elektrarnah na reki.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Finančna sredstva, potrebna za celotno naložbo v elektrarno, v višini slabih 48 milijard tedanjih dinarjev, so izvirala od dveh investitorjev, in sicer HEP - a ter Savskih elektrarn.
  • Naložba v elektrarno na Knešci je stala 1,6 milijona evrov, družbeniki pa so opravili veliko dela tudi sami, vrednost tega pa je bila vsaj 40 milijonov tolarjev.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Zaradi pogodbe, ki naj bi Hrvaški dodelila polovični lastniški delež v elektrarni, se število zaposlenih lahko celo prepolovi, temu primeren pa bo tudi izpad dohodka.
  • Poleg dveh licenc za opravljanje dejavnosti distribucije in dobave zemeljskega plina in toplote za daljinsko ogrevanje ter upravljanje distribucijskega omrežja ima še tri licence za trgovanje na organiziranem trgu z električno energijo, proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW toplotne moči ter proizvodnjo električne energije v elektrarnah, od 1 MW do 10 MW moči.
  • Po tej pogodbi bi bil do 1. julija prihodnje leto do električne energije iz Neka upravičen le Eles gen, potem pa bi imela tako Eles gen kakor Hep pravico in dolžnost, da kupujeta polovico razpoložljive moči in proizvedene električne energije v elektrarni.
  • Nesreča v jedrski elektrarni v Černobilu v Ukrajini leta 1986 je prizadela 3,2 milijona ljudi, od tega 1,2 milijona otrok.
  • Jedrsko energijo sprejemajo ljudje z nezaupanjem, še posebej zaradi nekaterih nesreč v jedrskih elektrarnah.
  • Ta številka je zanesljiva, saj so v svetu izvedli za to ceno že precej zamenjav uparjalnikov v elektrarnah istega tipa, kot je Krško.
  • Več zgledov ...
  • Če bo šlo vse po sreči - kot prvi dan - bo prvi uparjalnik v jedrski elektrarni 6. septembra.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Privrženci fidžijskega državnega prevratnika so iz omrežja izklopili glavno elektrarno v državi, zaradi česar je njeno glavno mesto ostalo v temi.
  • Skupine za varstvo okolja zahtevajo novo energijsko politiko, ki bi postopoma opustila uporabo petih jedrskih elektrarn v državi.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Prvi uparjalnik za jedrsko elektrarno Krško je prišel na cilj brez zapletov.
  • Z nakupom dveh uparjalnikov za jedrsko elektrarno Krško je Slovenija izboljšala varnost nuklearke, piše v poročilu, poteka pa tudi obsežna geološka raziskava, ki bo ocenila možnost potresnih sunkov na tem območju.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • elektrarna,  [ki
  • Največja poljska elektrarna, ki jo bodo v prihodnjih mesecih privatizirali, je Belchatow v osrednji Poljski; prodali naj bi jo skupaj z rudnikom rjavega premoga.
  • Enron je lastnik elektrarn, ki napajajo tretjino Sao Paula v Braziliji.
 • elektrarna na območju
  • Društvo za varstvo okolja Sežana ostro nasprotuje postavitvi vetrne elektrarne na območju občin Divača in Sežana.
  • Formalnopravno se Češki ne bi bilo treba pogajati o tem, ali bo dovolila obratovanje elektrarne na območju svoje suverenosti, evropski komisiji pa se ne bi bilo treba ukvarjati z zadevo, ki ni urejena z evropskim pravom.
 • vpliv elektrarne na okolje
  • Sicer pa smo naročili podrobno študijo o vplivu elektrarne na okolje, s katero nameravamo ovreči govorice.
  • Vplivi elektrarne na okolje so se gibali v zakonsko dovoljenih okvirih.
 • elektrarna začne  [obratovati, delovati
  • Rok dokončanja del pri izgradnji HE Boštanj ostaja nespremenjen, elektrarna bo začela obratovati aprila leta 2006.
  • Prva jedrska elektrarna je začela delovati leta 1956 v Angliji, v Sloveniji pa 1981.
 • elektrarna z močjo [x]  [kilovatov, megavatov / elektrarna s skupno smočjo [x] megavatov / elektrarna s polno močjo
  • Leta 1931 so Sovjeti v Balaklavi na Krimu zgradili za takratne pojme velikansko vetrno elektrarno z močjo 100 kW.
  • Menim, da je treba ločiti podeljevanje koncesij po velikosti objektov, saj ne more biti enak za spodnjesavske elektrarne z močjo 180 megavatov in na primer med malo HE Dolžanko s 65 kilovati.
  • Ob koncu lanskega leta je bilo po svetu na električno omrežje priključenih 438 jedrskih elektrarn s skupno močjo 351.327 megavatov, je včeraj sporočila Mednarodna organizacija za atomsko energijo (IAEA) s sedežem na Dunaju.
  • Delež proizvedene električne energije iz nuklearke je v letu 2000 znašal dobrih 35 odstotkov vse električne energije v državi, proizvodnja jedrske elektrarne Krško pa je bila za dober odstotek manjša od načrtovane, ker je bil pretok Save kar 55 dni premajhen za obratovanje elektrarne s polno močjo.
  • Lani je bil pretok Save 55 dni premajhen za obratovanje jedrske elektrarne s polno močjo.
 • elektrarna in termoelektrarna / termoelektrarna in elektrarna
  • Vedeti je treba, da jedrska elektrarna in termoelektrarna z močjo 1000 megavatov potrebujeta od 1 do 4 kvadratne kilometre prostora, enaka elektrarna na sončno energijo 50 kvadratnih kilometrov, 1000 - megavatna vetrna elektrarna zavzame od 250 do 500 kvadratnih kilometrov prostora, za takšno elektrarno na biomaso pa je treba imeti od 4000 do 6000 kvadratnih kilometrov surovine (slame, lesa itd.
  • Podjetje iz Minneapolisa (Minnesota) je v Budimpešti od energetske firme PowerGen prevzelo 116 - megavatno termoelektrarno in elektrarno z močjo 389 megavatov.
Na vrh
 
jedrska elektrarna / nuklearna elektrarna
vrsta elektroenergetskega objekta
 • Stritarja in Rožmana ni sram govoriti o gradnji druge jedrske elektrarne, čeprav ne eden ne drugi nista pristojna za to problematiko.
 • Kapaciteta nuklearnih elektrarn bo nekoliko porasla do leta 2020, največ v Aziji, v kateri je v izgradnji kar 33 reaktorjev.
vetrna elektrarna
vrsta elektroenergetskega objekta
 • Obnovljivi viri energije (recimo vetrne elektrarne ) so dolgo veljali za neko posebno vrednoto - dokler se ni direktor Elektro Primorske David Valentinčič domislil, da bi jih tudi postavil.
 • Razmišljanja o postavitvi vetrne elektrarne na Volovji rebri nad Ilirsko Bistrico razburjajo naravovarstvenike.
vodna elektrarna
vrsta elektroenergetskega objekta
 • Projekt za postavitev vodnih elektrarn na spodnji Savi je star vsaj deset let, vendar razen elektrarne Vrhovo na spodnji Savi nismo postavili niti ene.
 • Vodne elektrarne so postale drage predvsem v naseljenem in razvitem svetu.
plinska elektrarna
vrsta elektroenergetskega objekta
 • Energetsko bilanco bi bilo mogoče dopolniti s kakšno plinsko elektrarno, saj je država dobro oskrbovana z dvema plinovodoma iz tujine, vendar tu Slovenijo omejuje več dejavnikov: denar za uvoz, mednarodni sporazumi o dobavi in o uhajanju ogljikovega dioksida v ozračje.
 • Mestna občina kot tretjinska lastnica toplarne je namreč zatrdila, da se bo do projekta plinske elektrarne, vrednega dobrih 200 milijonov nemških mark, opredelila šele, ko bodo znani natančnejši podatki glede te naložbe, skupaj z umeščenostjo projekta v celovito strategijo TE - TOL in Energetike.
sončna elektrarna
vrsta elektroenergetskega objekta
 • Če bi postavili sončno elektrarno na 250 kvadratnih metrov (približno obseg Ljubljanskega polja), bi pokrili vse potrebe po energiji.
 • Naglo narašča število sončnih elektrarn, kombinacija hkratne izrabe energije in toplote je prednostna naloga.