WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
ekstremizem samostalnik
1 skrajnost
nagnjenje k skrajnim političnim ali verskim prepričanjem, ki jih večina ljudi dojema kot nerazumna in nedemokratična 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Dodatna sredstva bodo potrebna tudi za izvedbo obširnega svežnja ukrepov proti desničarskemu ekstremizmu in sovraštvu do tujcev, ki so ga zaradi najnovejšega vala nasilja napovedali ministri.
  • Kot razlog za oster odziv EU na črno-modro vlado v Avstriji je dr. Drnovšek navedel, da se tudi nekatere članice EU soočajo z desničarskim ekstremizmom in populizmom.
  • Tudi sicer so bili nagovori namenjeni predvsem mladim rodovom, domala vsi pa so pozivali k preprečevanju širjenja sovraštva, rasizma, fašizma in desničarskega ekstremizma.
  • Poudaril je tudi velik pomen sprejetja sporazuma o sodelovanju v boju proti terorizmu in islamskemu ekstremizmu na tem območju, tudi ta sporazum so države podpisale včeraj.
  • Ampak javna razprava o pokojninski reformi je na trenutke na mah podobna diskurzu o boju proti islamskemu ekstremizmu.
  • Njene elitne enote za boj proti islamskemu ekstremizmu imajo namreč polne roke dela predvsem v tej republiki.
  • Več zgledov ...
  • In prav povezanost zahodnih držav se utegne izkazati kot najučinkovitejši način boja proti uvoženemu verskemu ekstremizmu.
  • Sicer pa je v priložnostnem nagovoru po televiziji poudaril, da je moč korenine nacizma najti v nacionalističnem in verskem ekstremizmu.
  • Vse odločnejše zavračanje političnega in verskega ekstremizma se je še najbolje zrcalilo v izidu januarskih lokalnih volitev.
  • Tudi rasizem, desni ekstremizem in sovraštvo do tujcev so na nemškem vzhodu izrazitejši kot na zahodu.
  • Pripravili so tudi kazenske, disciplinske in delovnopravno ukrepe za boj proti desnemu ekstremizmu in ksenofobiji.
  • Na pristojnem uradu švicarske vlade so ocenili, da hrvaški pevec ni dobrodošel zaradi »pesmi, s katerimi povzdiguje desni ekstremizem in fašizem ter spodbuja nasilje in je že izzval množični pretep«.
  • Da pa bi težave lahko nastale zaradi neodobravanja dela javnosti, je nedavno posredno nakazal poskus postavitve doprsnega kipa bana Marka Natlačena v Mančah pri Vipavi, o katerem so imeli privrženci levičarskega ekstremizma veliko povedati.
  • Sicer pa je v priložnostnem nagovoru po televiziji poudaril, da je moč korenine nacizma najti v nacionalističnem in verskem ekstremizmu.
  • Po njegovem prepričanju se svet še ni otresel ideologij, ki zagovarjajo nacionalistični ekstremizem, verski fanatizem in zamisel o svetovni prevladi.
  • Nekatere beograjske lokalne radijske in televizijske postaje, na primer TV Palma, so še vedno zelo nabrušene proti novi oblasti in goreče zagovornice srbskega nacionalističnega ekstremizma ter nasprotnice zahodnih držav.
  • Uradna Moskva se za zdaj še ni odzvala, brez dvoma pa bo znova opozorila, da albanski ekstremizem in terorizem ogrožata mir in stabilnost v regiji.
  • Predvsem poudarjajo, da so že prej opozarjali na nevarnost albanskega ekstremizma.
  • Bolj sporno je dejstvo, da gre prevečkrat za kritičnost s pozicije ideološkega ekstremizma.
  • Danes pa povsem tekoče zadeve postavljamo v okvir nekih ideoloških ekstremizmov.
  • Arzenal orožja, ki sta ga postavila na šahovnico, od atomskih bomb, prek nezadovoljstva revnega prebivalstva, pa vse do ideološkega in verskega ekstremizma, bi se vsakomur moral zdeti strašljiv.
  • Sklicevanje na muslimanski ekstremizem in druge nevarnosti, ki naj bi grozile Sloveniji z Orienta, je čisto sprenevedanje, zavajanje in odrekanje nekaterih temeljnih pravic deset tisoč muslimanom, ki živijo pri nas.
  • Burka je simbol muslimanskega ekstremizma ne pa muslimanske vere.
  • Slak daje legitimiteto stereotipu o muslimanskem vseobsegajočem ekstremizmu, dejanja nekaterih posameznikov so prenesena na vse muslimane in ti postanejo potencialni ekstremisti.
  • Ko se je v šestdesetih letih širil levi ekstremizem in preskočil tudi na italijanske tovarne, se je Gianni povezal s konservativnimi vladami.
  • Vprašanje je tudi, ali slovenska politična scena predstavlja dobro gojišče za levi politični ekstremizem.
  • Kocke so zamenjale ogenj, način delovanja ali tako levega kot desnega ekstremizma pa ostaja enak.
  • Zaradi učinkovitejšega boja s korupcijo in političnim ekstremizmom naj bi dopolnili tudi kazenski zakon.
  • Knjiga prikaže, kako so se politični ekstremizem in umetniške avantgarde napajali drug pri drugem že vsaj dve stoletji.
  • Študija je del raziskovalnega poročila Politični ekstremizem in nasilje proti tujcem in drugačnim (izvajalec: Mirovni inštitut) in je v celoti objavljena v zadnji številki Časopisa za kritiko znanosti.
  • Nekatere beograjske lokalne radijske in televizijske postaje, na primer TV Palma, so še vedno zelo nabrušene proti novi oblasti in goreče zagovornice srbskega nacionalističnega ekstremizma ter nasprotnice zahodnih držav.
  • Bosna in Hercegovina je sumljiva zaradi oporišč muslimanskih radikalnih organizacij, pa tudi srbskega in hrvaškega ekstremizma v njej.
  • Tam prevladuje srbski ali albanski ekstremizem ; zato je na zadnjih srbskih predsedniških volitvah v srbskih enklavah zmagal skrajni desničar Vojislav Šešelj.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Poudaril je še, da je njegova država že večkrat opozarjala na naraščanje ekstremizma po svetu in da je teroristična internacionala nekaj, kar že obstaja.
  • Na srečanju v mestu Molde so premieri, kot poroča norveški tisk, prav tako govorili o naraščanju desničarskega ekstremizma v Evropi.
  • Sodobne grožnje mednarodni varnosti, kot veste, niso povezane le z nevarnostjo meddržavnih konfliktov, ampak z naraščanjem političnega ekstremizma, ki vključuje krepitev ne državnih akterjev, tukaj mislimo na teroristične organizacij.
  • Hkrati je pozval k oblikovanju trdnejše nacionalne identitete, ki naj bi preprečila pojave ekstremizma na Otoku.
  • Je za gladkim površjem globalizacije in drugih povezovanj že čutiti pojave različnih političnih ekstremizmov in vnovičnega zapiranja v državne meje ob hkratnem strahu pred vsem drugačnim?
  • Z nekakšno demokratično potrpežljivostjo so v Nemčiji dolgo časa gledali na pojave desnega ekstremizma.
  • Več zgledov ...
  • Nekdaj združene proti skupnemu nasprotniku sedaj pretresajo notranji spopadi med konkurenčnimi skupinami, porast ekstremizma in občutek nemoči.
  • V zaupnem poročilu iz leta 2005 je preroško napovedal, da utegne nezadovoljstvo zaradi korupcije voditi k porastu islamskega ekstremizma.
  • Letos si Pakistan kljub porastu ekstremizma in grožnji talibanizacije prizadeva okrepiti ugled države in – s pomočjo promocije leta turizma – privabiti čim več tujih turistov.
  • Drugi »kolateralni učinek« bo krepitev radikalnega ekstremizma v obliki nacionalizma, rasizma, ksenofobije dokaz za to so pojavi političnega nasilja, verbalnega in fizičnega.
  • V tistih azijskih državah, ki imajo nafto, denimo v Indoneziji, se zdi morebitni oboroženi napad na Irak nevaren zaradi strahu pred krepitvijo islamskega ekstremizma.
  • Parlamentarci so na svoje klopi dobili tudi predlog zakona, ki obravnava pojav ekstremizma, vendar predstavniki humanitarnih organizacij opozarjajo, da je večinoma uperjen proti disidentom.
  • Študija, ki so jo naredili o pojavu desnega ekstremizma v sedmih državah EU, je pokazala, da so pojavne oblike sicer podobne in da uživajo rasistične izjave določeno razumevanje v okviru normalnega parlamentarnega življenja.
  • Okoli 10.000 udeležencev, med katerimi je bilo veliko mladih, je pozvalo predvsem k ustavitvi širjenja desničarskega ekstremizma...
  • Tudi trditev, da bodo islamski skrajneži zdaj celo v javnih šolah dobili priložnost za širjenje verskega ekstremizma, je po mnenju resnih politikov in pedagogov iz trte izvita.
  • Gordon Brown pa je nakazal tudi širšo varnostno strategijo pri preprečevanju ekstremizma »v srcih in mislih« mlade generacije in zavzemanju za medversko prepletenost in strpnost, zlasti kar zadeva skoraj dvomilijonski muslimanski živelj na Otoku.
  • Pred njimi se pojavlja problem varnostnih garancij, konsolidiranja sistema parlamentarne demokracije, preprečevanja političnega ekstremizma in vprašanje zadostnih investicij za gospodarsko rast, ki naj bi kredibilno omogočila srednjeročno gospodarsko konvergenco z zahodnoevropskimi državami.
  • Organizacija si prizadeva postati regionalni varnostni mehanizem za preprečevanje islamskega ekstremizma in separatizma, ki temelji na skupnih interesih šestih držav (Kitajske, Rusije, Kazahstana, Kirgizije, Tadžikistana in Uzbekistana).
  • Za nameček naj bi zavezništvo v vojni proti terorizmu pripomoglo k vzponu islamskega ekstremizma v Veliki Britaniji, zaradi česar je ogroženo tudi britansko otočje.
  • Zaradi vzpona islamskega ekstremizma so skoraj popolnoma poniknile druge teroristične skupine, kot sta npr. baskovska ETA in severnoirska IRA.
  • Pregled številčnih rezultatov pri volitvah kaže, da je nevarnost ekstremizma v vseh evropskih deželah skoraj enaka.
  • Desne ekstremiste bodo obravnavali bolj strogo in dosledno, mlade pa bodo še bolj intenzivno seznanjali z nevarnostmi desnega ekstremizma.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Boj proti ekstremizmu v Pakistanu ne napreduje tako hitro, kot bi si v ZDA želeli, je dejal Obama in ob tem zagotovil, da bo Washington sodeloval s pakistansko vlado, da bi ta ekstremizem izkoreninili.
  • Z 10.000 evri jo je nagradil za zadnje delo o vztrajnosti političnega ekstremizma v sodobni Evropi .
  • In kako je pravzaprav z ekstremizmom v Evropi , ki se ji skorajda nevede iz dneva v dan bolj bližamo?
  • Blair je za zgled spomnil na posledice in izbruh ekstremizma v Evropi ob gospodarski krizi v 30. letih prejšnjega stoletja.
  • Berlinska vlada sicer izjavlja, da predstavlja desni ekstremizem v Nemčiji trenutno največjo nevarnost, vendar hkrati zagotavlja, da demokratični temeljni red zaradi tega ni ogrožen.
  • Bojazen zbujajo vse bolj otipljivi indici, da je tako levi kot desni ekstremizem v Nemčiji v nevarnem vzponu in da tamkajšnje oblasti ne vedo, ali se zbujajo duhovi iz sedemdesetih let ali se rojeva nova generacija teroristov, katerih cilj je spet zrušitev etablirane družbe in bi jim bila izpustitev Mohnhauptove v spodbudo.
  • Več zgledov ...
  • V preteklosti je sodeloval pri številnih raziskavah desnega ekstremizma v Nemčiji , ki so potekale pod okriljem frankurtskega Inštituta za družbene raziskave.
 • SAMOSTALNIK0+proti+SAMOSTALNIK3 
  •  [boj proti ekstremizmu
  • Ampak javna razprava o pokojninski reformi je na trenutke na mah podobna diskurzu o boju proti islamskemu ekstremizmu.
  • Spodnja zbornica ruskega parlamenta je včeraj sprejela zakon o boju proti ekstremizmu.
  • Bolje rečeno, izraz »vojna proti terorju« je skušal nadomestiti z izrazom »globalni boj proti nasilnemu ekstremizmu «.
  • In prav povezanost zahodnih držav se utegne izkazati kot najučinkovitejši način boja proti uvoženemu verskemu ekstremizmu.
 • ekstremizem in  [separatizem, terorizem, nacinalizem, nestrpnost, nasilje
  • V vaji je sodelovalo okoli 6500 vojakov, namenjena pa je bila boju proti terorizmu, ekstremizmu in separatizmu .
  • Ministri šestih držav bodo govorili predvsem o razmerah v Afganistanu, mednarodni protiteroristični kampanji in boju proti "trem silam" - terorizmu, separatizmu in ekstremizmu, so sporočili s kitajskega zunanjega ministrstva.
  • Zibelka terorizma, separatizma in ekstremizma je nestabilnost v Afganistanu, je posvaril kazahstanski predsednik Nursultan Nazarbajev.
  • Če ne bo nobenih zločinov, ne bodo imeli izgovorov za ekstremizem in terorizem .
  • V arabsko-islamskem svetu in drugod prevladuje mnenje, da nerešen izraelsko-palestinski spor ponuja ugodna tla za ekstremizem in terorizem , ki ogrožata tudi arabsko-islamske države.
  • Njihovo sporočilo je bilo namreč nedvoumno: za terorizem in ekstremizem ni prostora.
  • Več zgledov ...
  • Tudi pri njih lahko najdemo določen ekstremizem in nacionalizem , to je sredstvo za ohranjanje oblasti in privilegijev znotraj lastne skupnosti.
  • Čeprav so v njegovem času izbruhnili najrazličnejši nacionalizmi in ekstremizmi, je Srečko Kosovel ostal pri svojem prepričanju, da slovenska kultura lahko doseže nekakšno etično višino drugih evropskih narodov.
  • Sedanja srbska oblast se vidno izogiba sporom s SPC tudi zato, da ne bi izzvala ekstremizma in nacionalizma , ki sta se okrepila v času Slobodana Miloševića in še vedno vladata v cerkvenem vrhu SPC.
  • Sogovorniki so v Banjaluki spregovorili tudi o boju zoper terorizem, ki je po mnenju visokega predstavnika prav tako boj proti fundamentalizmu, ekstremizmu in nestrpnosti na domačih tleh.
  • Tudi Putin opozarja, da je stabilnost v regiji resno ogrožena, temeljna razloga pa sta po njegovem mnenju "verska nestrpnost in ekstremizem, katerih glavni vir je trenutno na Kosovu".
  • Govorila sta tudi o mednarodnih temah, dotaknila sta se predvsem “problemov, povezanih z ekstremizmom in nestrpnostjo , ki predstavljajo veliko grožnjo sobivanju narodov”.
  • Študija je del raziskovalnega poročila Politični ekstremizem in nasilje proti tujcem in drugačnim (izvajalec: Mirovni inštitut) in je v celoti objavljena v zadnji številki Časopisa za kritiko znanosti.
  • Izdala je tudi opozorilo, kot že pred bombnim napadom, da sam diplomatski zastoj povzroča ekstremizem in nasilje na palestinski strani.
  • Na tak način bomo preprečevali ekstremizem in nasilje .
Na vrh
 
1.1 v športu
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Če interpretiramo šport kot način obvladovanja prostora, v katerem živimo, in kot del kulturne zakladnice naših prednikov, potem v sodobnem slovenskem t. i. športnem ekstremizmu sploh ne gre za ekstremizem , temveč za kulturno in družbeno reprodukcijo skupnosti.
 • (ne) gre za ekstremizem / veljati za ekstremizem
  • Tu ne gre za ekstremizem in napihovanje mišic, ampak zgolj za kolesarsko turo, ki je zelo popularna med kolesarji, vendar še nikoli ni bil po tej trasi speljan organiziran maraton za široke množice ljubiteljev rekreacije.
  • Za ekstremizem nisem bil rojen, zase sem čutil, da naj obvladam toliko alpinistične spretnosti, da bom kos klasičnim vzponom na klasične alpske vrhove.
  • Za tiste čase je proga veljala za velik ekstremizem .
Na vrh