WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
eksplicitno prislov
1 jasno; nedvoumno
če človek nekaj pove eksplicitno ali če je kaj eksplicitno določeno, je jasno in direktno izraženo in ni dvoma o tem, kaj pomeni
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • V predlogu sodniku za prekrške sta namreč policista eksplicitno zapisala, da sta me ustavila zaradi suma, da gre za ukradeno vozilo.
  • Menijo še, da bi moralo v zakonu eksplicitno pisati, da začne enoletno prehodno obdobje teči od dneva pridobitve novega statusa.
  • Ta pravica (ur. op.: do izbire) pripada vsakemu posamezniku in o njej eksplicitno govori cela vrsta zakonov, mednarodnih konvencij in celo ustava RS.
  • Prvi se nanaša na omembo strpnosti do drugačnih, med katerimi je Uran eksplicitno omenil tudi Rome in med vrsticami priseljence iz nekdanje Jugoslavije.
  • Tedanje turško notranje ministrstvo je eksplicitno izjavilo, da imajo v Turčiji le Turki pravico do oblasti, neturško prebivalstvo pa ima lahko le pravico, da je Turkom za služabnike ali sužnje.
  • Politiki, ki so (na državni in lokalnih ravneh) pristojni za kulturo in z njo posredno upravljajo, bodo morali eksplicitno povedati, kaj od nje pričakujejo.
  • Več zgledov ...
  • Še več: katoliška enciklopedija eksplicitno priznava, da so bile “ pogosto storjene napake v diagnozi primerov, kjer so bili diaboličnim silam pripisani učinki, dejansko povzročeni po povsem naravni poti ”.
  • Na vprašanje, kaj bi storila z mladoletnimi mučitelji mačk na Gorenjskem, eksplicitno odgovori: »Šus med oči!
  • Zakon o zaposlovanju eksplicitno prepoveduje neenakopravno obravnavanje na podlagi nacionalnosti ali socialnega porekla.
  • Zakon namreč eksplicitno določa, da v olajšavo štejejo nakup zdravil, zdravstvenih in ortopedskih pripomočkov.
  • Program devetletke pa od šole eksplicitno zahteva, da organizira varstvo učencev med počitnicami.
  • V svojem pisnem stališču so namreč eksplicitno poudarili, da nikomur, ki ima zdravstveni problem, brez izjemno tehtnega razloga ni mogoče odrekati medicinske pomoči ...
  • Edini problem - razen domnevne finančne prikrajšanosti - ki ga eksplicitno izpostavi, je institucionalna fragmentacija in pomanjkanje interdisciplinarnega sodelovanja.
  • V sporočilu za javnost finančno ministrstvo eksplicitno trdi, da je prišlo pri glasovanju do napake.
  • Naša država ni eksplicitno podprla posredovanja Nata oziroma ni bila vključena v odločanje o tem, vendar sklep Nata razumemo ...
  • ... več kot dve tretjini ljudi eksplicitno podpira sprejem in pomoč beguncem ...
  • V programu so se eksplicitno zavzemale za osveščanje žensk in za enakopraven položaj ne samo v svojem poklicu, ampak tudi v družbi.
  • »Veliko nam pomeni, da sta se olimpijski komite in država tako eksplicitno postavila na našo stran ...
  • Na naše vztrajanje pa je potrdila, da tudi pravilnik nikjer eksplicitno ne navaja, ali dimnikarske storitve sodijo med obratovalne ali vzdrževalne stroške in kdo jih plača.
  • ... nakar smo pozorno še enkrat poslušali posnetek Mulejeve izjave in ugotovili, da on resnično ni eksplicitno navedel, da Nina nikoli ni bila na MSP, ampak je govoril, kako bi morala iti na to tekmovanje leta 2001 v švicarski Alpes Vaudoises, a ni šla.
  • Moja izjava se eksplicitno nanaša na mednarodno zbirko Moderne galerije, ki je šele v povojih, in ne na odkupe na sploh, kakor se iz navedenega razume.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Nekateri od teh ciljev so eksplicitno zapisani v Natovih dokumentih, drugi pa so implicitni, a prav tako veljajo.
  • Nadalje ni eksplicitno navedeno, da se obstoječe obore za gojenje divjadi odstrani, predlagano pa je, da se tudi ta dikcija spremeni v smislu predpisov o ohranjanju narave in varstvu okolja.
  • ... so bila Kordićeva trdna stališča in sovraštvo do Muslimanov pogosto eksplicitno izraženi.
  • Tisti, ki tega niso razbrali iz uradnega sporočila, so lahko dobili odgovor v eksplicitno izraženem vprašanju v TV - odmevih, zame dokaj neokusnem, češ da krožijo neuradne govorice, da je bila predsedniku odstranjena tudi ledvica, in ali je to res.
  • Kar nekaj držav odločno terja, naj bo v Konvenciji eksplicitno omenjena tudi krščanska dediščina Evrope.
  • Do zdaj velika strategija ZDA nikoli ni bila tako eksplicitno definirana.
  • Več zgledov ...
  • Pirnat pravi, da gre za precej ohlapno določbo, kar pomeni, da ni eksplicitno določeno, katere naloge lahko premier prenese na ministrskega svetnika.
 • eksplicitno ali implicitno / implicitno ali eksplicitno
  • Dramske osebe se pogosto karakterizirajo same, eksplicitno ali implicitno, če uporabimo Pfisterjevo Manfred Pfister: Das Drama, München 51988 terminologijo.
  • Vsaj polovičen del slovenskega političnega spektra pa eksplicitno ali implicitno simpatizira z antifašizmom.
  • Nekoč je bila osnova novinarjeve kredibilnosti trditev, implicitno ali eksplicitno zapisana v njegovem članku: 'Bil sem tam, na licu mesta, videl dogodke z lastnimi očmi in zdaj jih opisujem.
Na vrh