WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
ekspliciten pridevnik
1 jasno izražen
če je IZJAVA ali PRAVILO eksplicitna, je jasno izražena, tako da ni nobenega dvoma o tem, kaj pomeni, ali če je ČLOVEK ekspliciten, nekaj pove jasno in direktno
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Eksplicitna podpora uprave projektu je torej zelo pomembna.
  • Po drugi strani bi bilo tudi brez eksplicitne izjave jasno, da si But nikakor ne želi izstopa iz vlade.
  • Prvič pa je bila volilna pravica kot eksplicitna zahteva zapisana že veliko prej: v ameriški Deklaraciji Seneca Falls iz leta 1848.
  • V tekstu predloga zakona ni eksplicitne navedbe o namenski rabi predvidenih davčnih prilivov.
  • Največkrat implicitne, občasno pa tudi eksplicitne trditve, da bi bila tranzicija uspešnejša, če bi Slovenija sprejela nasvete mednarodnih finančnih institucij in če bi v 1990. letu Demos zamenjal ljudi, ki so pripadali »kontinuiteti«, so vsaj vprašljive, če že ne povsem zgrešene.
  • Sprva sicer bolj preko same literature, saj sistem ni dovoljeval eksplicitnejših kritik, ali jih je že v kali zatrl.
  • Več zgledov ...
  • Kutinova je na eksplicitno vprašanje, ali je nemara lahko nevarno tudi mleko, dobila odgovor, da mleko po dosedanjih ocenah ni problematično.
  • Čeprav gre za mladega avtorja, sodoben čas in prostor, besedilo vsebuje zastarele literarne vzorce, npr. ekspliciten nauk na koncu z neposrednim nagovorom mladega naslovnika.
  • Skrajno šovinistična stališča umetnostnega zgodovinarja, kakršna v medijih v tako eksplicitni obliki le redko zasledimo, so zbudila obilo zgražanja pri vseh, ki jih poznam, kar me je seveda razveselilo.
  • Na drugi strani Janez Potočnik vsaj doslej ni nikoli na tako ekspliciten način podpiral politike LDS in njenega vodstva, niti ni na volitvah zastavil svojega imena za uspeh te politične opcije.
  • Predpostaviti moramo, da se prve eksplicitne norme za pisane tekste pojavljajo v izobraževalnih inštitucijah in v državni administraciji.
  • Po besedah Kozmik Voduškove sta na splošno pomembni izboljšavi zakona natančnejše eksplicitne opredelitve (rokov, pogojev, pojmov) in pogostejša uporaba tudi dokaj visokih mandatnih kazni ...
  • Stare obrti niso poznale eksplicitnih določil o znanjih in spretnostih, ki jih potrebuje mladenič, preden stopi v uk k mojstru.
  • Ta knjiga nam ne daje eksplicitnih navodil za uporabo vsakega posameznega orodja Interneta.
  • Priložnosti, v katerih morajo govorci uporabljati eksplicitna pravila, mnogo pogosteje pripadajo sferi javnega kot sferi zasebnega komuniciranja.
  • Poleg Maussa je tudi Bloch na svojem terenu na Madagaskarju skozi lokalni izraz za mano, hasina, odkril eksplicitno povezavo med konceptoma dar in mana.
  • Ne v vrtcih ne v šolah sicer ni več eksplicitne diskriminacije v tradicionalnem pomenu besede, na delu pa je niz subtilnih mehanizmov, oblastnih razmerij, če lahko tako rečem, tisto, kar ni opazno na prvi pogled in kar deklice počasi, kaplja za kapljo "nauči", kako izgubljati.
  • Janša je v svojih zgodnejših delih ta omrežja imenoval Organizacija, nekateri bolj eksplicitni avtorji pa so govorili o udbomafiji.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Razpisni pogoji so bili zelo eksplicitni.
  • Ko so Svetlano Makarovič vprašali, kaj bi naredila s tistimi fanti, ki so domnevno mučili mačke, je bila zelo eksplicitna : "Šus med oči!"
  • V kolikor družba želi v določeni meri zaščititi tiste manj močne, mora to formulirati v obliki povsem eksplicitne komunikacijske norme.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Nekateri aktivisti za reparacije so pri določanju krivcev bolj eksplicitni : povprečni belopolti državljani t. i. prvega sveta niso krivi za storjene krivice in zločine.
  • V Razmišljanjih je bolj ekspliciten in obsoja: "Prvi je, da je zaradi slabih zgledov papeškega dvora ta dežela zgubila sleherno pobožnost in sleherno vero ...
  • Te zahteve so po vrhu v Nici postale še bolj eksplicitne.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Najbolj ekspliciten v odgovoru je bil Igor Likar, ki kot avtor ne potrebuje dileme teoretikov in dvomi, da znotraj intuicije in avtorstva pisatelji sploh razmišljajo o označevalcih za posamezne like, razen seveda tržno usmerjene literature.
  • Po Kantovem prepričanju, se ti pojmi, ki postanejo eksplicitni v teh sodbah, skladajo z različnimi osnovnimi vrstami sinteze, ki se dogajajo nezavedno in ki generirajo zaznavne izkušnje, v katerih nastopajo predmeti, s katerimi se ukvarjajo in na katere se nanašajo te sodbe.
 • impliciten in ekspliciten / ekspliciten in impliciten
  • Procese vsajanja ideologije v jezikovno dejavnost razpoznavamo predvsem v konstruiranju implicitnih in eksplicitnih norm in pravil za jezikovno uporabo, o čemer bo govor v posebnem poglavju.
  • Sestavek sicer preveva eksplicitno in implicitno glorificiranje in romantiziranje bikoborb ter njihovih poglavitnih protagonistov matadorjev, pri čemer so proti svoji volji sodelujoče živali povsem objektivizirane oziroma marginalizirane.
  • Dijaki morajo paziti na eksplicitne in implicitne oznake v glavnem in stranskem besedilu, na vse, kar lik izreče in / ali mu / o njem izrečejo drugi, na vse, kar stori ali mu storijo.
 • impliciten ali ekspliciten
  • Na vsak način sta supervizorjevo mnenje in presoja, pa najsi bosta implicitna ali eksplicitna, vedno zelo pomembna.
  • V komunikaciji dobiva izražanje čustev impliciten ali ekspliciten pomen sporočila.
Na vrh
 
1.1 o prikazovanju spolnosti, nasilja
eksplicitni PRIZORI prikazujejo spolnost ali nasilje zelo nazorno in z veliko podrobnostmi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Okej, na območju določene države lahko prepoveš vsakršno prikazovanje eksplicitne seksualnosti, toda na svetu obstaja še 195 držav, kjer tvoji zakoni ne veljajo.
  • Ko se bodo ljudje v celoti sprijaznili s svojo seksualnostjo, bo eksplicitna spolnost v revijah izgubila svoj pomen.
  • Obred flirtanja, zapeljevanja, tisočkrat uporabljen v filmih kot nadomestek za eksplicitno erotiko, ki so ji grozile cenzorske škarje.
  • Burress, ki se ga znanci iz preteklosti spomnijo kot rednega bralca in zbiralca raznovrstnega pornografskega materiala, ni le zadrt borec proti vsakršnemu prikazovanju ali opisovanju eksplicitnega seksa, na živce mu grejo tudi zagovorniki enakopravnosti homoseksualcev.
  • Med prve sodi film Ken Park, ki je v Cannesu pritegnil pozornost zaradi eksplicitnih prizorov spolnosti.
  • Čim bolj verodostojno želim poustvariti atmosfero terorja, a brez eksplicitnih prizorov ubijanja, ki bi strip lahko zavedli v ceneno estetiko smrti.
  • Več zgledov ...
  • Na četrti fotografiji je seksualno ekspliciten posnetek moškega in ženske med ljubezensko igro.
  • S to tehnološko napredno obliko filtriranja, ki ga je razvilo podjetje Novi forum v sodelovanju z Uradom za mladino RS, lahko starši svojim otrokom zagotovijo varno deskanje in onemogočijo dostop do eksplicitnih vsebin in drugih oblik nasilja na vseh spletnih straneh.
  • Oglas naj ne vsebuje eksplicitnih erotičnih vsebin.
  • ... ob eksplicitnih seksualnih vsebinah Parčkanja so se v zadnjem času v puritanskih ZDA začele sprožati pritožbe varuhov morale.
  • Bi vas zanimal zabavno informativni mesečnik seksualno eksplicitne vsebine kot posebna izdaja Mladine?
  • Bianca je preko klasičnih in elektronskih medijev razbobnala, da bogatim gospodom ponuja spremstvo, zato jih vabi, da obiščejo njeno spletno stran, prečekirajo njene eksplicitne fotografije in jo pokličejo za podrobnosti.
  • Praizvedba Razdejanih je januarja 1995 v londonskem Royal Court Theatre zaradi eksplicitnega prikazovanja psihičnega in fizičnega nasilja prerasla v največji gledališki škandal zadnjih tridesetih let v Angliji.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • ASA je presodila, da plakat ni seksualno ekspliciten in da ni verjetno, da bi prizadel oziroma deloval negativno na otroke.
  • Film je posnet kot erotični triler s številnimi spolno eksplicitnimi prizori in erotičnimi igricami.
  • Film je razburkal mnenja zaradi zelo eksplicitne seksualnosti: »Nekaj mora biti narobe z našo družbo, če zaradi seksa zažene tak preplah,« pravi 41 - letni igralec španskega rodu.
  • Pri tem pazijo na vsebino, da ne bi bilo v njih preveč eksplicitnih prizorov drogiranja.
  • Ameriška televizijska postaja CBS je omenjeni dokumentarni film predvajala 10. marca, kljub temu da so se pred premiero sorodniki žrtev pritoževali, da so nekateri prizori v filmu preveč eksplicitni.
  • Če seveda odštejemo talk šove na nemških kanalih, ki so tako čisto mimogrede na sporedu pred polnočjo in so v prikazovanju različnih spolnih praks precej eksplicitni.
  • Več zgledov ...
  • Tožilec je sklepal, da gre za pornografsko vsebino, na osnovi mojih dokaj eksplicitnih risb.
Na vrh
eksplicitno znanje
znanje, ki ga je mogoče ubesediti in ki se prenaša z jezikom ter pridobi pri formalnih oblikah izobraževanja
 • Pri tem je treba razlikovati med eksplicitnim znanjem, ki ga zaposleni pridobijo pri formalnih oblikah izbraževanja, in tacitno znanje, ki ga pridobijo z neposredno izkušnjo ali s pomočjo bolj izkušenih sodelavcev.
 • MEHANIZMI, KAKRŠNI SO BAZE PODATKOV, KODIFICIRANJE ZNANJA IN ELEKTRONSKE KNJIŽNICE, SO ODLIČNA ORODJA ZA PRENAŠANJE EKSPLICITNEGA ZNANJA.
 • MANAGERJI USTVARJAJO ORGANIZACIJSKO KULTURO UČENJA IN SISTEM ZA PRIDOBIVANJE NOVEGA EKSPLICITNEGA IN PRIKRITEGA ZNANJA TER SKUŠAJO USTREZNO ZNANJE UPORABITI NA PRAVEM MESTU IN OB PRAVEM ČASU.