WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
ekonomičen pridevnik
1 varčen
ekonomično DELOVANJE ne porabi veliko energije ali ne povzroča velikih stroškov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Prednost ekološke gradnje je v njeni ekonomični izrabi energije, kar omogoča tudi do 70-odstotkov nižje obratovalne stroške.
  • Pohvaliti je potrebno, da so pri gradnji uporabili rešitve, ki omogočajo ekonomično izrabo električne energije in smotrno porabo pitne vode.
  • Gojitvene plošče z zelo majhnimi celicami so primerne za dobro tehnično opremljene vrtnarske obrate, ki stremijo k intenzivni in ekonomični izrabi prostora v rastlinjakih.
  • Na kmetijsko ministrstvo so naslovili zahtevo, da čimprej zagotovi proračunska sredstva za ekonomično prirejo mleka, za izvoz mleka in mlečnih izdelkov.
  • Zahtevamo, da se ta negotova stanja uredijo, da se za prirejo govejega mesa postavi tržni red, ki bo zagotavljal ekonomično prirejo govejega mesa na dolgi rok.
  • Mestna infrastruktura je urejena tako, da prezaposlenim posameznikom omogoča najbolj ekonomično porabo prostega časa, namenjenega potrošnji.
  • Več zgledov ...
  • V primerjavi s prejšnjim sistemom je zmogljivejši in omogoča ekonomično porabo goriva.
  • Ko bo razvoj dokončan, bo motor primeren za vrsto osebnih in ostalih vozil nižjih razredov, saj bo nudil ekonomično porabo in majhne obratovalne stroške.
  • Domače obnove zadnjih petih let so potrdile, da je prednost kakovostnih sadik v ekonomični pridelavi namiznih jabolk velika, saj nastopi polna rodnost že v petem letu po sajenju nasada s takšnimi sadikami.
  • Komasacija ali združitev razdrobljenih kmetijskih zemljišč občini Krško prinaša razvojne prednosti tudi na področju kmetijstva, saj bo omogočila ustrezno izrabo prostora, bolj ekonomično pridelavo , lažjo dostopnost do parcel in večje parcele.
  • Posebno proizvodne kvote, ki omejujejo obseg pridelave, so za ekonomično pridelavo in prirejo še posebno pomembne.
  • Plin je gorivo, ki zaradi svojih specifičnih lastnosti pri pravilnem načrtovanju in racionalni uporabi omogoča varno in ekonomično obratovanje .
  • Poleg skrbi za ekonomično obratovanje in še kopico drugih zahtev obvladujejo naši energetiki te naloge uspešno, kar zaupajmo jim.
  • Osnovna predpostavka za ekonomično obratovanje toplotne črpalke je visoko letno grelno število.
  • Če bi našli nafto v količinah, ki bi omogočale ekonomično izkoriščanje , bi skupna proizvodnja trajala petnajst let.
  • Razstavljavci so predstavili številne stroje in opremo, ki omogoča naravi prijazno in hkrati ekonomično izkoriščanje gozdov ter raznovrstno predelavo lesa.
  • Večina rudarskih podjetij je menila, da so takšne količine za ekonomično izkoriščanje premajhne.
  • Novi logistični center bo omogočal bolj ekonomično in pregledno poslovanje ter boljšo organizacijo dela.
  • Novela temeljnega akta v vseh upravnih postopkih med poenostavitvami in ekonomičnejšim poslovanjem omogoča tudi odpravo krajevne pristojnosti.
  • Kakšne so možnosti morebitnih spremenjenih strateških usmeritev, če so v predhodni fazi propadli vsi poskusi doseganja najnižjih skupnih stroškov, ki bi še omogočali ekonomično poslovanje ?
  • Primerne so za ekonomično ogrevanje prostorov v prehodnem obdobju, saj porabijo od dva- do trikrat manj energije kot električni grelniki enake moči.
  • Dejstvo je, da je ogrevanje z električnimi radiatorji predrago, v primerjavi z bolj ekonomičnim ogrevanjem lahko tudi dvakrat dražje.
  • In tako bo za nas verjetno najbolj primerno in ekonomično ravno ogrevanje na lesno biomaso.
  • Najpomembnejša novost pa je kombinirani dizelski električni pogon, ki omogoča tišjo in ekonomičnejšo vožnjo .
  • Samo kakovostno izdelan in vzdrževan tir omogoča varno, hitro, udobno in ekonomično vožnjo .
  • Elektronika motorja ohranja stalen nadzor nad hitrostjo motorja, voznimi razmerami in položajem stopalke za plin, da izračuna najboljši položaj prestave za ekonomično vožnjo .
  • Tudi ekonomski izračuni so pokazali, da je sežiganje odpadkov primerna in ekonomična rešitev .
  • Predvsem toplotne črpalke, deklarirane kot obnovljivi vir energije, so začele zgubljati lesk ekonomične rešitve .
  • Ker pa kar 80 odst. stroškov v vinogradu predstavlja delo, so morali za urejanje najti najbolj ekonomično rešitev .
  • Pomembno je tudi zmanjšanje površin, namenjenih odlaganju odpadkov, zmanjševanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi ter ekonomična obdelava in izraba odpadkov.
  • Zemlja je bila nato razdeljena lastnikom in najemnikom v velikih parcelah, primernih za ekonomično intenzivno obdelavo .
  • Kmetijskih zemljišč tudi poslej ne bo mogoče vračati v last in posest, če se sicer krni funkcionalnost kompleksov ali če bi sicer tako razdrobili parcele, da bi bila onemogočena ekonomična obdelava .
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Kot tekač se zavedam pomena čimbolj ekonomičnega delovanja, zato bom uvodno nakladanje kar izpustil, da bo več prostora za opis lokacij.
  • Še zdaj je videti, kako se je vlagatelj z veliko ljubeznijo do podrobnosti ukvarjal z notranjo opremo hotela in s čimbolj ekonomičnim izkoristkom parcele, ki meri približno 1000 kvadratnih metrov.
  • Sicer pa je boštjan Fuerst, direktor občinskega zavoda za prostorsko načrtovanje in gospodarsko infrastrukturo zatrdil, da je zazidalni načrt za obrtno cono Spodnje Gorje napravljen tako, da bo omogočil izgradnjo desetih obratovalnic na čimbolj ekonomičen način.
  • Proti krmi se jadrnica nekoliko zoži in konča s krmno stopnico, ki je bolj ekonomična, kot so bile kopalne stopnice prejšnje generacije.
  • Vzdrževanje je tako enostavneje , tiskanje pa je bolj ekonomično in ekološko, saj je odpadnih snovi precej manj.
  • Ali ne bi bilo bolj ekonomično, če se že razdaja denar, da recimo skupina državljanov financira usposabljanje in borzno opismenjevanje skupine uradnikov?
  • Več zgledov ...
  • Zakonodaja prestavitev dneva razpisa na dan volitev, kar je najbolj ekonomično, omogoča.
  • En regionalni center za odlaganje odpadkov naj bi zadostil potrebam od 150 do 300 tisoč prebivalcev, najbolj ekonomičen pa bi bil center, na katerega bi odpadke odlagalo od 200 do 300 tisoč prebivalcev.
  • Res bi bilo najbolj ekonomično, če bi vsi živeli v Ljubljani, ki bi tako postala srednjeevropsko velemesto.
  • Še ena njegova prednost je izjemno ekonomična poraba goriva, ki znaša le 6,0 litrov na 100 km.
  • Po zaslugi napredne dizelske tehnologije skupnega voda ta motor zagotavlja veliko moči in navora, nizke vrednosti škodljivih emisij ter izjemno ekonomično porabo goriva.
  • Zahteve ustvarjalcev visokega modernizma po umetnosti skrajno ekonomičnega in prečiščenega izraza so se umaknile novim generacijam umetnikov, ki so poudarjale individualnost in prepletanje osebnih in družbenih mitologij.
  • Plakat je skrajno ekonomičen v izraznih sredstvih in prinaša povsem novo in še danes aktualno uporabo tako fotografije kot tipografije.
  • Kodrič vse to čara s kompozicijsko premišljeno, slogovno bravurozno in skrajno ekonomično prozo.
  • Motor je bil nadvse ekonomičen : porabil je tri litre goriva na sto kilometrov.
  • Po zagotovilu proizvajalca je nadvse ekonomičen, saj naj bi en liter goriva zadostoval za več kot 30 kilometrov poti.
  • Uprizoritev, nadvse ekonomična v uporabi igralskih sredstev in preprosta, pa zato velika, je imela odzivno občinstvo tako v mestu kakor na podeželju, uspehe pa je žela tudi onkraj meje na slovenskem Koroškem.
  • Pri pisanju teksta v stripih je treba biti zelo ekonomičen, zato je važno, da vsaka beseda prav »sede«.
  • Prvi "proizvajajo" dimno zaveso iz olja, so zelo ekonomični, produkti zgorevanja pa so neškodljivi.
  • Sorta je bila zelo ekonomična, ljudem je prinašala sredstva za preživetje.
  • Poznam zahodne vlade, te so dandanes izredno ekonomične in bi se rade znebile stroškov, kjerkoli se le da.
  • Izredno ekonomične so, kot pravi, tudi še toplotne črpalke.
 • na ekonomičen način
  • Ena naših največjih slabosti je namreč velika razdrobljenost vinogradov, kar je težko obdelovati na sodoben, kakovosten in ekonomičen način .
  • V praktičnem delu knjige so podana navodila, kako na ekonomičen način povečati glasovni volumen in doseči želene poudarke.
  • Država tako na ne najbolj ekonomičen način , vendar sproti uničuje pridelano kostno moko.
 • ekonomičen in  [racionalen, smotrn, varčen, učinkovit, smiseln, zanesljiv, enostaven, varen, praktičen, preprost, poceni / ekonomičen in  [ekološki
  • Prizadevali so si za učinkovito in strokovno ter hkrati ekonomično in racionalno delo, pa tudi za zadovoljstvo zaposlenih.
  • Cevne palice imajo več prednosti: so dolge, lahke, odlikuje jih velika pretočna zmogljivost ter omogočajo racionalne in ekonomične tehnike polaganja.
  • Ustavno sodišče zakonodajalcu svetuje naj razpiše referendum tako, da bo dan referenduma isti kot dan volitev, češ da je taka rešitev racionalna in ekonomična.
  • Saj sem tudi član tiste komisije, zato je verjetno najbolj smotrno in ekonomično, da to naredimo.
  • Plastifikacija 120-metrske skakalnice ni aktualna in je tema morebitnih prihodnjih odločitev, če bo razvoj skokov krenil v smer, da bo takšna poteza smotrna in ekonomična.
  • Zagorje Znani zagorski podjetnik in lastnik družbe EVJ Janez Vidmar je kot lastnik gozda že pred leti začel snovati načrte o bolj smotrni in ekonomični uporabi biomase, ki jo po njegovem mnenju pri nas vse premalo poznamo in uporabljamo.
  • Več zgledov ...
  • Drugim radi pomagajo, toda raje z nasveti kot z denarjem, saj so izjemno varčni in ekonomični.
  • So dobro organizirane in disciplinirane, mnoge med njimi pa tudi zelo ekonomične in varčne .
  • Varčna in ekonomična različica malega družinskega avtomobila pa bo konec leta dobila tudi športno protiutež: Clio V6.
  • V Sloveniji se je pokazalo, da je najbolj učinkovito in ekonomično obvezno cepljenje predšolskih otrok.
  • Nedvomno so toplotne črpalke vseh možnih tipov pri teh cenah (poleg sekancev) najbolj učinkovit in ekonomičen sistem.
  • Enotno podjetje naj bi po prepričanju predlagateljev bistveno izboljšalo preglednost in racionalnost poslovanja ter bolj ekonomično in učinkovito zagotavljenje njegovih storitev, prav tako naj bi bilo zaradi boljše organizacije prijaznejše do uporabnikov svojih storitev.
  • Kurjenje lesa kot obnovljivega vira energije v sodobnih kotlih na les pa predstavlja izredno ekološki in ekonomični način ogrevanja stanovanjskih in drugih objektov.
  • Edino nadaljevanje posodabljanja voznega parka daje možnost za ekonomično in ekološko poslovanje ter posledično tudi za vključevanje v evropske tokove.
  • Masivna lesena hiša izpolnjuje zahteve po ekološki in ekonomični gradnji, pravijo v podjetju.
  • Moped se zdi torej najbolj učinkovit, ekonomičen in smiseln na razdaljah od 3 do 15 km.
  • Porabniki naj bodo posebej pozorni na slabosti teh sistemov ter na bolj smiselne in ekonomične druge možne ogrevalne sisteme.
  • Dejstvo je, da sedanji fotovoltaični sistemi v takih razmerah niso ekonomični in smiselni .
  • Drugo linijo predstavljajo produkti, ki omogočajo ekonomičen in zanesljiv prehod v omrežja naslednjih generacij.
  • Naprave podjetja odlikuje zanesljivo in ekonomično delovanje, kar je plod lastnega razvoja in proizvodnje podjetja.
  • Gotovo mora obstajati zanesljiv in ekonomičen način črpanja te energije, kjerkoli je ta pač potrebna.
  • Čeprav kamini lahko delujejo tudi na elektriko ali plin, Deisingerjeva pravi, da so drva še vedno najbolj ekonomična in enostavna za uporabo.
  • Prednost postopka za mednarodno registracijo je v tem, da je možno s poenotenim postopkom na razmeroma enostaven in ekonomičen način zaščititi znamko v številnih (trenutno v 37) državah.
  • Obkrožena črka R V Sloveniji je postopek za priznanje znamke dokaj enostaven in ekonomičen.
  • Namen je stimulirati voznike k varni in ekonomični vožnji ter prijaznem in korektnem odnosu do potnikov.
  • Namen podelitve priznanj in nagrad je, da stimulirajo voznike k varni in ekonomični vožnji ter prijaznemu in korektnemu odnosu do potnikov.
  • Plin je gorivo, ki zaradi svojih specifičnih lastnosti pri pravilnem načrtovanju in racionalni uporabi omogoča varno in ekonomično obratovanje.
  • Njegova dodatna prednost je bolj praktična in ekonomična uporaba, saj kljub rednemu čiščenju porabimo za skoraj tretjino manj čistilnega sredstva.
  • Dodatna prednost omenjenega čistilnega sredstva je še praktična in ekonomična uporaba; kljub rednemu čiščenju porabimo za skoraj tretjino manj čistilnega sredstva.
  • Tudi zame je tek najboljša izbira za rekreativno preživljanje prostega časa, ker je naraven, praktičen in ekonomičen.
  • Pri pripravi projekta jih je vodila tudi želja, da bo dom prijeten in prijazen za bivanje, a hkrati preprost in ekonomičen za upravljanje.
  • Krioterapija je preprosta in ekonomična oblika zdravljenja GB in redko povzroči brazgotine ali depigmentacije, vendar jo je treba večkrat ponavljati.
  • Poleg tega je njegova uporaba preprosta in ekonomična.
  • Ostala je priročno, poceni in ekonomično vozilo škatlaste oblike in špartanske notranjosti.
  • V dobrih treh desetletjih je katrca kljub spremembam ostala priročno, poceni in ekonomično vozilo škatlaste oblike.
  • Študija je namenjena mlajši populaciji, uporablja enako tehnologijo kot prius, pa vendar bo cenejši in ekonomičnejši od starejšega brata.
Na vrh