WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
ekološki pridevnik
1 ki ne škodi okolju; usmerjen v ohranjanje okolja
ekološka DEJAVNOST teži k temu, da čim manj bremeni okolje, ali ekološko GIBANJE ali UKREP je usmerjeno v ohranjanje okolja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zato iz leta v leto raste, kot so sporočili iz ekološkega gibanja, zanimanje konzumentov za naravne rešitve v svetu kozmetike.
  • Planinska zveza Slovenije ima pri ekoloških prizadevanjih vso podporo Triglavskega narodnega parka, saj so prav slovenski planinci dali pobudo za zavarovanje gorskih območij že pred drugo svetovno vojno ...
  • »Vsako zapiranje rudnika je namreč predvsem ekološki projekt, saj ekonomskih prednosti v sanaciji rudnika ni,« pravi Požun.
  • ... odpravljanje posledic brezvestnega onesnaževanja je projekt, ki v prvi vrsti zahteva predvsem visoko stopnjo ekološke osveščenosti.
  • Ekološka ozaveščenost je vse večja, ekostandardov je vse več in zato so polemike ob grobih posegih v naravo vse ostrejše.
  • Čeprav je projekt eko šole namenjen predvsem izobraževanju in ekološkemu osveščanju mladih, se zanj zanimajo tudi člani hortikulturnega društva.
  • Več zgledov ...
  • Višja smetarina naj bi pomagala pri ekološkem ozaveščanju, saj naj bi odslej vsak racionalneje ravnal z odpadki, nagrada pa je nižji obračun ...
  • Zvečer bodo odprli razstavo fotografij z ekološko vsebino Mihaila Gričarja.
  • Konec leta 1997 so pripravili program ekološke sanacije podjetja ...
  • Glede na to, da kajakašem narava resnično veliko pomeni, ni presenetljivo, da se pogosto udeležujejo ekoloških akcij, namenjenih ohranjanju narave.
  • Tudi ekološkega davka na gorivo Američani ne poznajo.
  • Avstrijci namreč zahtevajo, da se preveri ekološka sprejemljivost jedrske elektrarne in spodnjeavstrijski politiki pričakujejo, da bo ta dala negativen rezultat ter tako zaustavila poskusno obratovanje.
  • Največja prednost tehnologije prašnega lakiranja je ekološka neoporečnost.
  • Prednost takih pleničk je predvsem udobnost in hitrost previjanja, enostavnost pranja, sušenja in zlaganja, seveda pa ne smemo zanemariti velikega denarnega prihranka in ekološkega vidika.
  • Če gledate z ekološkega stališča, so avtomobilske dirke med najbolj idiotskimi aktivnostmi.
  • Za ogrevanje na plin se ljudje odločajo iz ekoloških in praktičnih razlogov Že v več kot 23.000 gospodinjstvih
  • Osveščanje proizvajalcev in potrošnikov bo pripeljalo do potrebe, da bomo v standard kakovosti vključili tudi ekološki standard.
  • Nove naprave predvsem ustrezajo ekološkim standardom.
  • Chemo se pripravlja na pridobitev ekološkega certifikata ISO 14001, ki je osnovna zahteva za širše uveljavljanje kemičnega podjetja.
  • Vsekakor pa velja, da morajo rabljena vozila ustrezati ekološkim zahtevam, v Evropski uniji uveljavljenim leta 1994.
  • Navsezadnje so bila naša ekološka merila glede onesnaženja voda res najstrožja med vsemi novimi članicami.
  • Ekološka patrulja med tridnevno akcijo ugotavlja resnično kakovost reke in njenih pritokov ter opozarja na vire onesnaževanja in posledice zaradi nezgrajenih čistilnih naprav.
  • Ekologija oziroma ekološki inženiring je čedalje pomembnejša panoga, saj ljudem omogoča živeti v razmeroma neoporečni okolici.
  • Z uporabo ekološkega premoga se je količina žlindre in pepela, ki nastajata ob kurjenju v Termoelekrarni - toplarni Ljubljana, z 90 tisoč kubičnih metrov zmanjšala na 40 tisoč in manj.
  • Ker ekološko plovilo SVOM ne zadostuje potrebam, si bodo primerno plovilo poskusili sposoditi od Hrvatov
  • Ekološka vas uporablja samo energijo obnovljivih virov, vodo reciklirajo, žice pa so izolirane s trstiko, ki raste ob jezeru, ali plutovino, ki služi tudi za toplotno izolacijo.
  • Dejavnost bi pozneje nadgradili z ekološko predelavo odpadnih gum in izrabljenih avtomobilov.
  • Manj škodljivi premazi so običajno označeni s posebno oznako, npr. v Nemčiji z ekološkim znakom modrega angela.
  • Mednarodni ekološki znak modro zastavo je letos dobilo tudi pet obalnih in dve gorenjski kopališči.
Na vrh
 
1.1 o kmetovanju
pri ekološkem PRIDELOVANJU HRANE se ne uporablja strupenih snovi za boljšo rast pridelkov, ali pri ekološki REJI ŽIVALI se živali ne hrani z umetno hrano ali zapira v majhne kletke
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pri ekološkem kmetovanju se proti plevelom borimo z mehaničnim načinom zatiranja in s pravilno rabo travinja.
  • Namesto da bi dovajali gnojila neposredno rastlinam, se v ekološkem kmetijstvu gnojijo predvsem tla: talnim organizmom dajemo hrano, organsko snov in minerale, spodbujamo njihov razvoj in aktivnost.
  • Obiskovalci bodo lahko kupili pridelke iz nadzorovane ekološke pridelave in se zabavali ob etno glasbenem programu.
  • Na ogled so še posušena zelišča in pridelki ekoloških kmetij in opisane so okusne jedi iz buč, tudi marmelada iz njih.
  • ... poudarja, da je eden od pogojev za ekološko rejo živine tudi izpust za živali ob hlevu.
  • Največ ekoloških kmetov prideluje za samooskrbo, za sosede in morda še bližnjo okolico.
  • Več zgledov ...
  • Ekološki pridelovalci dobijo katalog, v katerem je natančno navedeno, kaj smejo pri pridelavi uporabljati, shranjevati morajo račune za ta sredstva, embalažo in deklaracije.
  • Ker so ekološki kmetovalci, se dosledno izogibajo vsem umetnim dodatkom za pospešitev rasti pridelkov od pesticidov, umetnih gnojil, hlevskega gnoja do pepela.
  • Ob primerjavi maloprodajnih cen na konvencionalni in ekološki tržnici sva ugotovila, da so izdelki na ekološki tržnici v povprečju za okoli 30 odstotkov dražji.
  • Poleg zelenjave prodajajo še druge ekološke pridelke (vino, sir, jajca, pirina moka, jabolčnik, čajna zelišča …)
  • Ekološka kmetija Leskov gaj je bila prva ekološka kmetija na področju logaške občine in že sedem let uspešno prideluje in trži naslednje ekološke proizvode: kozje mleko, kozjo skuto, kozji sir ter v času sezone tudi kozličje meso.
  • Ne glede na mesto nakupa ekološkega živila naj kupec vedno zahteva certifikat o ekološki pridelavi oz. predelavi.
  • Za kmetijski in vrtnarski del so že lani pridobili ekološki certifikat, za rejo govedi pa ga pričakujejo letos.
  • Prvi nasadi sorte topaz so bili v Sloveniji posajeni spomladi leta 1999, do danes je preko 29 ha takih nasadov prijavljenih v ekološko kontrolo.
  • Pridelovalec ima za prehod na ekološki način pridelovanja na voljo prehodno obdobje dveh let.
 • iz ekološke reje
  • Za meso bika iz ekološke reje dobijo prek 1.500 tolarjev za kilogram.
  • Jajca iz ekološke reje imajo tudi svetlejši rumenjak, vendar z manj krvnih in mesnih peg (30,98 odstotka) kot jajca iz baterijske reje (42,62 odstotka), po okusu in vonju pa jajca iz ekološke reje prekašajo jajca iz baterijske reje.
  • ŽREBICO haflinger lepo, mirno, žigosano, iz ekološke reje, staro 10 mesecev, prodam.
 • na ekološki način
  • Pod to blagovno znamko prodajajo rastlinska živila, pridelana na ekološki način, dodatno označena z zaščitnim znakom BIO SUISSE in značilnim stiliziranim simbolom brsta ter živila živalskega izvora, za katera je značilno, da izhajajo od živali iz proste reje.
  • Očitno je, da ste poskusili pridelovati zelenjavo na tako imenovani ekološki način (brez mineralnih gnojil in verjetno tudi pesticidov), s pridelki pa niste bili zadovoljni.
  • Kmetije, ki kmetujejo na ekološki način, pa si zagotovijo hranila iz organskih gnojil oziroma razkrojem humusa v tleh.
  • Zveza društev za ekološko vinogradništvo je bila ustanovljena leta 1985 kot krovna organizacija vinogradnikov, ki gospodarijo na ekološki način.
  • Nekaj jih je precepil sam, nekaj pa kupil v kartuziji Pleterje, kjer jih vzgajajo na ekološki način.
Na vrh
2 o medsebojnem vplivanju živih bitij
ekološke RAZMERE ali ZNAČILNOSTI so povezane z medsebojnim vplivanjem živih bitij, ki živijo na nekem območju, in njihovim vplivom na naravno okolje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • ... človek ni porušil samo ekološkega ravnovesja v naravi, ampak je s svojim nevestnim ravnanjem vplival tudi na njene vitalne energetske centre.
  • Poleg tega navadna konoplja pomaga pri vzpostavitvi porušenega ekološkega ravnotežja ter rahlja in čisti zemljo strupenih snovi kot posledice intenzivnega kmetovanja.
  • V tretjem svetu je kultura bombaža izzvala ekološke katastrofe, saj je količina vode, ki jo bombaž potrebuje za svojo rast, povzročila izsušitev rek, celo morja.
  • Veste, kakšna ekološka nesreča bi se zgodila, če bi se na tej ovinkasti cesti prevrnila kakšna cisterna z gorivom.
  • Očaran je bil nad Dravo in pritokom Bistrice, odkoder je črpal svoj navdih, dokler niso na Golici zgradili jezu in kraj spremenili v grozečo ekološko bombo.
  • Prepričani so, da bi avtocesta povzročila obsežno ekološko škodo na severovzhodu Poljske.
  • Več zgledov ...
  • Manjša poraba energije pa pomeni manjšo ekološko obremenitev in prihranek.
  • Ob vse večji ekološki krizi, ki zajema celoten planet, so arktični predeli zaradi tankega ozonskega plašča in občutljivosti ekološkega sistema na temperaturne spremembe toliko bolj ranljivi ...
  • Svet, v katerem živimo, se vedno bolj sooča z ekološkimi problemi in njihovimi posledicami.
  • Paša v gozdovih je, razen v posebej izločenih, pašnih površinah, zaradi njihovih ekoloških funkcij prepovedana.
  • Glive imajo velik ekološki pomen, ker razgrajujejo odmrle organizme.
  • AlpiŠTEVNIKi in skalnjaki predstavljajo manjši posnetek ekoloških razmer, ki so značilne za alpski pas ali kamnita rastišča v nižini.
  • Prenatrpanost z osebnimi vozili močno poslabšuje ekološke razmere oz. onesnažuje ozračje, ne samo v zimskih, ampak tudi v poletnih mesecih (SO 2, O 3, N oksidi itd.
  • Izbiramo med tistimi drevesnimi vrstami, katerih ekološke značilnosti se najbolje prilegajo značilnostim gozdnih tal.
  • Med ogrožena območja štejemo območja, v katerih so ekološki dejavniki ugodni za naselitev hruševega ožiga in v katerih bi okužba lahko povzročila pomembno gospodarsko škodo.
  • Na temelju ekoloških dejavnikov, ugodnih za rast in razvoj vinske trte, smo opredelili slovenska vinorodna območja, ko smo jih glede različnosti naravnih danosti (podnebje, tla, relief) ter sort trte in vin razdelili v tri rajone: primorskega, posavskega in podravskega.
  • Požiganje pragozdov v Južni Ameriki in Afriki ni brez ekoloških posledic za tako imenovano zahodno civilizacijo - ki je svoje gozdove uničila že davno pred južnoameriškimi in afriškimi diktatorji.
  • Skupaj z vsemi drugimi sosednjimi državami pa bi morala predvsem poskrbeti za izboljšanje ekološkega stanja severnega Jadrana.
  • Znano je, recimo, da je bil Zhu Rongji proti gradnji največjega jezu na svetu Tri soteske, ki bo pregradil Jangcekjang in bo imel za zdaj neznane posledice na širok ekološki pas.
Na vrh
 
ekološki otok
zbiralnica odpadkov z različno obarvanimi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov
 • V mestni občini Kranj so uredili 80 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov.
 • Nameščanje kamer na ekoloških otokih ni smiselno, saj verjetno ne bi dolgo ostale na svojem mestu, inšpekcijska služba kršitelje težko kaznuje, lahko pa bi uvedli sprotno pregledovanje vsebine posod za smeti pri praznjenju.
 • Sanirati in stalno nadzirati bo treba divja odlagališča odpadkov ter uvesti ekološke otoke v vsej občini in tako zmanjšati onesnaževanje gozdov in voda.
ekološka niša
vloga organizma v njegovem naravnem okolju, ki določa odnose z drugimi bitji v tem okolju in mu omogoča preživetje
 • Po definiciji vsaka vrsta v naravi zaseda svojo ekološko nišo.
 • Repati tenrek zaseda ekološko nišo, kakršna drugod po svetu pripada rovkam.
 • Zgodnji pes se je sam udomačil in v bližini človeka našel novo ekološko nišo.
 • Največkrat je slišati mnenje, da so bili mezozojski sesalci prisiljeni ostati majhne rasti v glavnem zaradi kombinacije dveh glavnih dejavnikov: ker so jih neprestano ogrožali dinozavri, ki so jih lovili za hrano, in zato, ker so dinozavri zavzemali ekološke niše velikih živali.