WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
dvoumnost samostalnik
1 pomenska nejasnost
Na vrh
 
1.1 lastnost
dvoumnost je lastnost, navadno besedila ali besede, zaradi katere kaj lahko razumemo na najmanj dva različna načina
 •  
  • Politikom so dvoumnost, negotovost, neodločnost gotovo v škodo.
  • Do konca se ne ve, kdo je izdajalec, zato je med kandidati tudi on. A kljub dvoumnosti - ali prav zaradi nje - Carlos izžareva nekaj, kar je v uglednem hotelu Four Seasons na Beverly Hillsu očaralo tudi mene.
  • A tu se že kaže dvoumnost, ki je po našem mnenju značilen vidik tragiške zvrsti.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Že jezikovno povzroča tak stavek, nabit s politično - socialnimi izrazi, pri razumevanju nemajhne težave, čeprav je politična ost zaradi semantične dvoumnosti močno opazna.
  • Laclos je, kar zadeva moralno dvoumnost, soroden Prevostu in delu Manon Lescaut, ko trdi, da ima delo moralen namen, čeprav vsebuje obsežne opise razuzdanosti.
  • V dramatiki in sploh v umetnosti me zanima neka temeljna dvoumnost, razprtost.
  • Za zdaj ne boste mogli prebiti nevidnega zidu, ki vas ograjuje od bližnjih, vendar se lahko prav v tem obdobju učite izražati čustva bolj neposredno, jasno in brez odvečne dvoumnosti.
  • Ne, impresivnost tega poljuba je verjetno v njegovi dvoumnosti, saj je glede na vsebino pogovora morda res izraz sočutja, toda njegova forma je tako izrazito erotična, da to opazi celo Laurin sinko.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Včasih se pravo tudi zanaša na nejasnost, dvoumnost besede.
  • Nemara je Kopernikov paradoks najbolje utelešen že v samem naslovu, v dvoumnosti besede revolucija: ta v svojem prvotnem pomenu ne meri na nič drugega kot na povratek na isto mesto v krožnem gibanju, za to gre v revolucijah nebesnih sfer - le kaj bi se bolj stalno in neomajno vračalo na isto mesto kot prav nebesna telesa?
  • Zaradi dvoumnosti krajšave SLO moramo slednjo čimprej zamenjati s krajšavo SVN, ki je, kot smo videli, mnogo boljša.
  • Kot poseben vidik popačenja kaže navesti tudi dvoumnost informacij.
  • Korektno bi bilo, da bi ustavno sodišče ob ugotovljeni dvoumnosti sporazuma dalo negativno mnenje o njem in ga vrnilo vladi, ki bi potem v nadaljnjih pogajanjih z Vatikanom odpravila te dvoumnosti.
  • Analogno temu se režiserski stil odloča za postmodernistični eklekticizem, ki dvoumnost besedila vgradi v prehajanje od manire teatra absurda (začetek /.../) do realistične vizure, ki skupaj tvorijo težje opredeljivi amalgam.
  • Več zgledov ...
  • Dvoumnost nasmeška je sčasom izginila in se predstavila kot izraz še ene večplastne novomeške neumnosti.
Na vrh
1.2 konkretno
števno
dvoumnost je konkreten primer nejasnosti, navadno v besedilu, ki jo lahko razumemo na najmanj dva različna načina
 •  
  • Besedila so prav takšna: polna dvoumnosti, besednih iger, večpomenk in sugestivnosti.
  • V Chabrolovi vizualno preprosti, toda zapleteni zgodbi mrgoli dvomov in dvoumnosti in vsi liki se nazadnje razgalijo kot egoisti.
  • Predstavnik države pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija, zagotovi inšpekcijski skupini že med inšpekcijo taka pojasnila, kot so potrebna za odpravo dvoumnosti.
  • V novi okrožnici ZZZS je odpravljena dvoumnost glede plačil zavarovancev.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Dejal je še, da je sporazum usklajen in odpravlja vsa vprašanja, ki so v preteklosti dopuščala dvoumnosti in različne interpretacije.
  • Matevž Krivic se ne strinja z besedami predsednika vladne pogajalske skupine, češ da so pogajalci v besedilu sporazuma odpravili nejasnosti in dvoumnosti.
  • Rastko Močnik in Mladen Dolar sta na osnutek te spremne besede napisala vsak svoj komentar, s čimer sta mi dala priložnost razjasniti nekatere dvoumnosti in znova premisliti nekatere formulacije.
 • nejasnosti in dvoumnosti / dvoumnosti in nejasnosti
  • Sporazum je usklajen, vse dvoumnosti in nejasnosti, ki so bile v preteklosti, so odpravljene.
  • Vlagatelji pripomb opozarjajo tudi na nejasnost in dvoumnost številnih drugih določil predloga zakona ter tudi na neusklajenost z nekaterimi določili evropskih smernic.
  • Zato besedilo sporazuma po Krivicu nejasnosti in dvoumnosti ne le ohranja, temveč jih celo povečuje.
  • V celotni zgodbi je toliko dvoumnosti in nejasnosti, da ne more biti jasno, kaj se je v resnici zgodilo, lahko pa naštejemo indice, ki govorijo za eno ali drugo tezo ali proti njima.
Na vrh
1.3 o situaciji
dvoumnost je situacija ali ravnanje, ki je polno protislovij ali vzbuja mešane občutke
 •  
  • Po papeževi smrti pa tudi že pred njo je svet zajela dvoumnost, kakršni v zgodovini še nismo bili priče.
  • Nobena druga država ne ponazarja te dvoumnosti boljše od Nemčije. Da bi pokazala, kako ni več tista Nemčija iz Hitlerjevih časov, je današnja Nemčija sprejela več tujcev - okrog 7 milijonov priseljencev in beguncev - kot katerakoli druga evropska država. Toda le v redkih državah je težje postati državljan.
  • Na nogometnih igriščih (kjer bi zdaj svojo majhno veličino rada iskala tudi Slovenija) se potrjuje dvoumnost časa. Naš čas je bolj nedorečen, kot bi si želeli pridigarji združitve.
  • Nekega dne bo konec dvoumnosti, razglaša The Observer, in Tony Blair ali njegova stranka se bodo morali odločiti, kdo so in končno do česa zavzemajo stanoviten odnos.
  • Po njegovem ukazu imajo Rusi zadnja tri leta spet Stalinovo sovjetsko himno, čeprav državni grb krasijo carjeve insignije. Putin se z dvoumnostjo svojih odločitev ne ubada kaj preveč, pomembno mu je le, da zadovolji volivce. Tako je položil cvetje na groba disidenta in žrtve KGB Andreja Saharova ter nekdanjega šefa KGB Andropova.
Na vrh
2 vprašljivost
dvoumnost je lastnost česa, zaradi katere podvomimo, da je to res pravilno ali upravičeno
 •  
  • Prav to najbolje priča o dvoumnosti Klausove ekonomske politike, ki je kljub formalnemu »thatcherizmu« odlagala boleče posege v gospodarstvo in (s pomočjo bank) reševala nerentabilna podjetja.
  • Italijanski časnik La Repubblica svari pred usodno nevarnostjo reakcije drugih krščanskih religij, ki že tako vsebujejo stališča o dvoumnosti katoliške politike.
  • Podobno kot drugje mora OZN tudi tu zakrpati prepad, ki ga je za seboj pustila dvoumnost mednarodne politike.
Na vrh