WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
dvoumen pridevnik
1 pomensko nejasen
dvoumen je tak, katerega pomen lahko razumemo na najmanj dva različna načina
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Poteza je sicer precej dvoumna in veliko je zraven hipokrizije, je pa hkrati najbolj učinkovit način, da kak problem postane planetarna obsesija.
  • Tekst je zelo dvoumen, posebno tisti del, ki se nanaša na mejo in carine …
  • Namreč, sedanja dikcija je nekoliko dvoumna, nastala je pa zaradi napake pri usklajevanju besedila v računalniku.
  • Zaradi petdesetletnega preganjanja vsake zasebne lastnine, zlasti pa luksuza, kjer je po neki čudni logiki pristala tudi umetnost, imamo do zasebnih zbirk še danes nekoliko dvoumen odnos; kot da se zanje ne bi smelo vedeti ali se jih vsaj ne spodobi omenjati.
  • Nihče ne ve, zakaj, vedno pravijo, da je njen smehljaj tako dvoumen, ali se res smehlja, ali je žalostna, ali ve več, kot si mislimo, da ve?
  • Evropska unija, za katero bi pričakovali, da bo zaveznik Slovenije, pa je tako dvoumna in nejasna, da je včasih prav mučno.
  • Več zgledov ...
  • Naslov je bolj dvoumen, kot se mogoče zdi na prvi pogled.
  • Kot nekakšen kompromis se je spomin na prvotno božje hermafroditstvo obdržal v spolno dvoumni duhovniški opravi, povsem podobni ženski, ki jo nosijo moški, zaobljubljeni celibatu.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Opazka je bila dvoumna.
  • Izraz "nacionalen" je seveda skrajno dvoumen, kadar se nanaša na zemljepisni prostor nekdanje Jugoslavije.
  • Odgovori so malce bolj zapleteni, včasih dvoumni, drugič kot na dlani odvisno pač od tega, koliko vam je pripravljena povedati usoda.
  • Pravzaprav je bilo navidez dvoumno tudi referendumsko vprašanje.
  • Opredelitev izjemnega ugodnejšega upokojevanja v novem zakonu je tako nenatančna in dvoumna, da jo je težko izvajati brez pravnih zadržkov.
  • Rezultati eksperimentov, izvedenih na pristajalnem modulu, so dvoumni, vendar se večina znanstvenikov nagiba k mnenju, da so bolj verjetno nastali zaradi nenavadnih kemičnih reakcij kakor zaradi prisotnosti življenja.
  • Več zgledov ...
  • Če inšpektorji ne dobijo dovolj časa za dokončanje dela, bo odgovor morda za vedno ostal dvoumen.
  • Središčni problem dajanja in povzemanja izkušenj v umetnosti ostane dvoumen, polnopomensko odprt.
  • Termin namreč še ni v rabi in ostaja semantično dvoumen.
  • Dvoumen je ostal tudi notranjepolitični razvoj. Težil je k diktaturi armade, kot edine sile, ki je še zmogla kolikor toliko upravljati ogromno, oblegano trdnjavo, ki je pokala po vseh šivih. Težil pa je tudi k parlamentarizaciji države, k demokraciji.
  • To zahteva veliko truda, kompromisov in seveda tudi popuščanj, zato se nam Ruplova diplomacija včasih zdi nenačelna in dvoumna.
Na vrh
 
1.1 o izjavah, dejanjih
dvoumna IZJAVA je taka, katere pomen lahko razumemo na najmanj dva različna načina
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Mnogi kupci so zaradi dvoumnih izjav in zavajanj dobili občutek, da sklad morda ščiti investitorja, ki bi se seveda rad izognil plačilu pogodbenih kazni.
  • Predlagala sta, naj se v izogib nejasnostim in polarizaciji, ki jih spodbujajo različne možne interpretacije dvoumnih formulacij iz sporazuma, besedilo popravi, dokler je še čas, ker sporazum še ni parafiran.
  • Iz Soda smo dobili dvoumen odgovor, ki tega niti ne zanika niti ne potrjuje.
  • To sem zanalašč rekla z dvoumnim namigom, a mama ga ni razumela.
  • Mediji nas zasipajo z dvoumnimi sporočili.
  • Zaradi svoje že kar pregovorne neodločnosti, zmedenih in dvoumnih stališč postajamo prepoznavni.
  • Več zgledov ...
  • Ob popisu prebivalstva so bili mnogi zaradi dvoumnega vprašanja zavedeni.
  • Knjiga z dvoumnim naslovom je prvenec, pisec pa ni neznan, saj v našem prostoru že najmanj sedem let ustvarja besedila za šansone in za radio, objavlja v literarnih revijah ter piše scenarije.
  • Dvoumni stavki sodijo k dobremu ljubimkanju.
  • Z nepreciznim in dvoumnim pomenom izraza nesreča se posredno utrjuje zmotno mnenje, da varnost na cesti ni strokovno, načrtno in odgovorno ravnanje, ampak je stvar sreče oziroma cestni hazard.
  • Z dvoumnimi pripombami si Anna sprva ne ve pomagati, a si ji kmalu posveti, da ji je le Dan lahko zagodel to potegavščino.
  • Za trenutek sem se zamislil nad to dvoumno besedo, ki bi lahko bila španska ali francoska in je imela dva popolnoma različna pomena.
  • Njegove dvoumne besede nam zagotovo ne povedo, kakšno je njegovo iskreno stališče.
  • Nekdo vam bo pošiljal dvoumne poglede, ni potrebno, da se tisti osebi plaho izogibate, ker jo bo to še bolj vzpodbudilo.
  • Neko povabilo bo sicer zapeljivo, vendar bo izrečeno na tako dvoumen način, da si tega dolgo ne boste znali razložiti.
 • kol-PRISLOV+PRIDEVNIK2v samostalniški rabi
   
   
  • V mojih besedilih je veliko dvoumnega oziroma jaz pravim, da so to moje dvoživke.
  • Neglede na to, ali se nam nakup zdi vreden svojega denarja ali ne, je v zapravljanju nekaj dvoumnega.
  • To navsezadnje ni nič slabega, daleč od dvoumnega, vendar si kritiki njenega opusa ne morejo dovoliti tako širokega razpona v poglobljenosti, ne da bi pri tem opisovali njene obline in gibe.
  • Kar je videti na prvi pogled nedolžno, poznano in vsakdanje, se v njegovih pesmih spreminja v dvoumno, razumljive zgodbe se s poantiranimi sklepi sprevračajo v le slutene parabole itn.
  • Če nekdo dveurni nastop zaključi z dovolj pregnanim posegom po dediščini Theloniusa Monka, razločno pove, kje se giblje in kako razpira pesemsko obliko, ki izraža osebno bolečino ob izgubljeni ljubezni, a navrže še kakšno dvoumno ironično na večno temo.
 • nejasen in dvoumen / dvoumen in nejasen
  • Najhuje pri tem pa je, da je bil zakon slab, zastarel, nejasen in dvoumen že takoj, ko je bil sprejet.
  • Kdor o tako kočljivih stvareh daje tako nejasne in dvoumne izjave, potem pa še deset dni čaka s pojasnilom, vzbuja s takim ravnanjem dvom, da je bila nejasnost morda celo namerna.
  • Da ostaja tokrat bolj malo prostora za dvoumne in nejasne odgovore, ki smo jih novinarji lahko doslej dobivali na RKS pri generalnem sekretarju Mirku Jeleniču, so morda spoznali tudi v vrhu RKS.
  • S podjetjem RGD se je strinjala, da ga je Dars neupravičeno izločil iz ocenjevanja ponudb, saj je Dars v razpisni dokumentaciji postavil dvoumne in nejasne zahteve glede mnenja pooblaščenega revizorja, ki sodi med enega od pogojev za popolno ponudbo.
Na vrh
1.2 o situaciji
dvoumna SITUACIJA je polna protislovij ali vzbuja mešane občutke
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Do Interneta ima Chomsky precej dvoumen odnos.
  • Nahajate se v dvoumnem položaju. Medtem, ko se vsi drugi odločno bojujejo proti vsemu manjvrednemu, imate sami neko razmerje z navadnim človekom.
Na vrh
1.3 o človeku
če je ČLOVEK dvoumen, je povedal nekaj takega ali na tak način, da si njegovo izjavo lahko razlagamo na najmanj dva različna načina
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Bral sem sicer izjavo predsednika Kučana, ki je bil nekoliko dvoumen.
  • Vsakič, preden se je lotil pisanja oporoke, je opravil duhovne vaje, na različnih mestih v njej pa omenja svoj pogreb, vendar je pri tem nekoliko dvoumen.
Na vrh
2 vprašljiv
če je KAJ dvoumno, podvomimo, da je to res pravilno ali upravičeno
 •  
  • Paradoks je preveč znan, da bi bilo spodobno pri njem vztrajati: če menimo, da legende pogosto prenašajo kolektivne spomine, verjamemo, da je trojanska vojna bila; če jih imamo za fikcije, jim ne verjamemo in potem hudo dvoumne najdbe arheoloških izkopavanj interpretiramo drugače.
  • Končna ocena: najpomembnejši Fiatov model ima na novo ukrojeno obleko, ni pa se spremenil v svojem bistvu. Zato je oznaka "nuovo" hudo dvoumna, saj se postavlja vprašanje, kaj bodo čez nekaj časa Italijani rekli za od koles do strehe povsem novega naslednika.
Na vrh