WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
državni zbor samostalnik
1 parlament
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Če bi lahko izbirali med poslanskim sedežem v slovenskem državnem zboru in v evropskem parlamentu, za kaj bi se odločili?
 • SBz1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Državni zbor je s tem konstituiran, kar hkrati pomeni, da vladi Andreja Bajuka preneha mandat, vendar mora tekoče posle opravljati do izvolitve nove vlade.
 • SAMOSTALNIK1+v+SAMOSTALNIK5 
  • Več kot jasno je, da državni zbor v tem sklicu finančnega ministra ne bo razrešil in da bo slednji svojo funkcijo opravljal do imenovanja nove vladne ekipe seveda če se ji v tem času ne bo sam odpovedal.
  • Za ureditev vprašanja privatizacijske luknje se je, potem ko jo je država priznala, zavzel državni zbor v prejšnjem sklicu tik pred iztekom svojega mandata.
  • To pa pomeni, da bo o tem odločal šele državni zbor v novem sklicu.
  • Potem so prišle na vrsto ideje poslancev, kaj vse bi bilo dobro še obravnavati na tej, po mnenju mnogih, zadnji redni seji državnega zbora v tem mandatu.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Državni zbor je v prvi obravnavi sprejel predlog zakona o kmetijskogozdarskih zbornicah.
  • Če bo odložilni veto sprejet, mora državni zbor o zakonu ponovno glasovati na prvi naslednji seji.
  • Vlada pričakuje, da bo državni zbor o predlaganih spremembah zakona o davku na dodano vrednost odločal po hitrem postopku.
  • Za zdaj je jasno samo to, da državni zbor o volilnem zakonu ne bo odločil na izredni seji prihodnji teden, kot si to želi njegov predsednik.
  • Varuha bo izvolil državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev za dobo šestih let.
  • Postopek za ustanovitev pokrajin in spremembo njihovih območij, sedeže in območja pokrajin ter organizacijo, pristojnosti in financiranje pokrajin bi urejal zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvetretjinsko večino glasov vseh poslancev.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Če je predlaganih več kandidatov, se glasuje o vsakem posebej, če ni nihče izvoljen, predsednik države razpusti državni zbor in razpiše volitve.
  • Pred slabima dvema letoma je bila sprejeta odločba ustavnega sodišča, ki zavezuje državni zbor, da v razumnem roku uzakoni večinski sistem.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Poleg tega je komisija predlagala državnemu zboru, da razpiše referendume tudi za ustanovitev občin Braslovče, Prebold in Vransko-Tabor.
  • Poročilo se predloži državnemu zboru in po obravnavi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
  • Predlog državnega proračuna mora zdaj vlada posredovati še državnemu zboru, kjer se bo pokazalo, koliko je novo parlamentarno ozračje pravzaprav naklonjeno Zasavju.
  • Kandidate za ustavne sodnike predlaga državnemu zboru v izvolitev predsednik države.
  • Svojo odločitev, koga bo predlagal državnemu zboru v izvolitev, pa naj bi predsednik Kučan predvidoma sporočil v sredo.
  • Na ministrstvu za finance ponavljajo, da je agencija od ministrstva neodvisen organ, ki je po zakonu dolžan poročati državnemu zboru, ne pa vladi, kaj šele ministrstvu.
  • Več zgledov ...
  • Čeprav v obeh strankah zatrjujejo, da se s kadrovskimi rešitvami v novi vladi še ne ukvarjajo, pa naj bi bilo v ponedeljek vendarle jasno, kdo bo v tem mandatu predsedoval državnemu zboru.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Ker naj bi šlo pri vsem skupaj za kršitev načel lojalne konkurence, so protest naslovili na državni zbor, svet za radiodifuzijo, svet RTVS ter na urad za varstvo konkurence, o medijskem dogajanju v Sloveniji pa nameravajo obvestiti tudi nekatera telesa Evropske unije.
 • GLAGOL+pred+SAMOSTALNIK5 
  • Predsednik republike priseže pred državnim zborom.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Prav lahko bi zakon poslali v državni zbor že dan prej - navsezadnje je narejen po obrazcu drugih podobnih zakonov in tudi vlada ima lahko korespondenčne seje - ter tako poslancem omogočili, da vsaj v miru preberejo, kar jim predlaga vlada.
  • Osnutek proračuna je vlada poslala v državni zbor 1. oktobra.
  • Novoizvoljeni mandatar Janez Drnovšek je konec minulega tedna napovedal, da bo spisek kandidatov za ministrska mesta poslal v državni zbor v začetku tega tedna.
  • Zaradi vseh teh okoliščin v sindikatih predlagamo, naj vlada po hitrem postopku vloži v državni zbor osnutek zakona o izjemnem znižanju dohodnine, in to pod enakimi načeli, kot je veljal zakona za leti 1999 in 2000.
  • Do konca oktobra so v državni zbor vložile predlog za začetek postopka za ustanovitev mestne občine tudi gorenjske Škofja Loka, Radovljica, Jesenice, Domžale in Kamnik.
  • Predstavniki Nove stranke (Nova) so včeraj v državni zbor vložili pobudo za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma z geslom Nato ali nevtralnost, podprto s potrebnimi 200 podpisi volivcev.
  • Več zgledov ...
  • Poslanci SDS in Nove Slovenije so včeraj v državnem zboru vložili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave.
  • Ob sprejetju zakona se je vlada zavezala, da bo v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi poslala v državni zbor predlog zakona o vračilu vložkov nekdanjih vlagateljev v javno telekomunikacijsko omrežje.
  • Predsednik vlade Andrej Bajuk je včeraj zvečer poslal v državni zbor predlog za razrešitev ministra za finance Zvonka Ivanušiča.
  • Menijo še, da bi bilo treba pri financiranju vse stranke obravnavati enako ne glede na to, ali uspejo priti v državni zbor oziroma v občinske svete ali ne.
  • Preostanek glasov je bil namenjen strankam, ki se niso uvrstile v državni zbor.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Na začetku zasedanja državnega zbora so poslanci namenili vrsto vprašanj vladnim predstavnikom.
  • O programu dela državnega zbora v avgustu in septembru pa se bo s poslanskimi skupinami posvetoval, ko bo prejel program dela vlade.
  • Poslovnik državnega zbora pa določa, da se brez odločanja uvrsti na dnevni red državnega zbora mnenje, ki ga želi predsednik republike na lastno željo predstaviti državnemu zboru.
  • Kar pa bo v naslednjem mandatu zagotovo novega, je to, da bodo poslanci sedeli in delali na novih stolih, saj veliko dvorano državnega zbora prenavljajo.
 • SAMOSTALNIK1+iz+SAMOSTALNIK2 
  •  [prenos iz državnega zbora
  • Po dvodnevnem maratonskem prenosu iz državnega zbora se je slišalo kar nekaj glasov, ki so zahtevali ukinitev prenosov.
 • SAMOSTALNIK1+na+SAMOSTALNIK5 
  • Tudi če do obravnave na državnem zboru ne bi prišlo, bi tako številčno podprta pobuda v vsakem primeru našla pot na ustavno sodišče, pač kot pobuda skupine poslancev.
 • SAMOSTALNIK1+v+SAMOSTALNIK4 
  • Do volitev v državni zbor nas ločita le še dobra dva meseca in stranke že mrzlično testirajo teren ter sestavljajo kandidatne liste.
  • In kaj so bili v primeru izvolitve v državni zbor sodelujoči v raziskavi pripravljeni storiti pred volitvami?
  • Najavljene pa so nekatere spremembe volilnega sistema, ki naj bi pravičneje razdelil glasove med stranke, pripeljal v državni zbor res tiste kandidate, ki bodo dobili največ glasov in nekoliko dvignil "prag" za vstop v državni zbor.
 • SAMOSTALNIK1+v+SAMOSTALNIK5 
  • Ob tem je še dodal, da je bil tudi prej, ko je bil samo župan in ni bil še poslanec v državnem zboru, v Ljubljani po trikrat na teden, tako kot je tudi sedaj.
  • Potem se je spustila v aktivno politiko in bila leta 1992 izvoljena za republiško poslanko oziroma poslanko v državnem zboru.
  • Večina v državnem zboru je včeraj po polemični razpravi in ob hudem nasprotovanju opozicije podprla dopolnilo LDS k členu, ki določa pristojnosti kolegija predsednika državnega zbora in ga iz posvetovalnega telesa spreminja v organ odločanja, saj bo sprejemal za državni zbor obvezujoče odločitve.
  • V svoji razpravi je očitno navedel laž, kajti primera, ki ga navaja v razpravi v državnem zboru, komisija ni obravnavala.
  • V razpravah v državnem zboru pa so med branjem predlogov nastajajočega zakona nekateri tudi menili, da od osemnajstletnika še ne moreš pričakovati odgovornega odnos do orožja, zato bi bilo treba starostno mejo za pridobitev orožnega lista celo zvišati.
  • Za izvolitev v državnem zboru potrebujeta kandidata 46 glasov.
 • SAMOSTALNIK1+za+SAMOSTALNIK4 
  • LDS je v ljubljanski Operi predstavila ljubljanske kandidate za državni zbor.
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK3 
  • Janez Podobnik je prepričan, da je veljavna ureditev, v kateri so tako predsednik vlade kot tudi posamezni ministri odgovorni državnemu zboru, lastna slovenski politični zgodovini in kulturi ter je ni treba spreminjati.
 • poslanci državnega zbora z območja  [...
  • Območna obrtna zbornica Koper je v začetku novembra na primorsko-notranjskem regijskem sestanku obrtnih zbornic gostila poslance državnega zbora z območja Primorske in Notranjske.
  • Skupaj z drugima poslancema državnega zbora s ptujskega območja si bo prizadeval, da bi se ti problemi pričeli čimprej reševati.
  • Po temeljiti razpravi so se poenotili glede globalnih prioritet, ki so dobile podporo v vseh občinah s tega območja in ki naj bi jih pomagali uresničevati tudi poslanci državnega zbora s tega območja.
 •  [odbor, komisija državnega zbora za kaj
  • Odbor državnega zbora za zunanjo politiko je vso včerajšnjo izredno sejo, potem ko je skoraj brez razprave podprl predlog zakona o ratifikaciji kjotskega protokola, namenil zakonu o ratifikaciji slovensko-hrvaške pogodbe o Jedrski elektrarni Krško (JEK).
  • Odločitev je padla pravzaprav še na torkovi seji matičnega odbora državnega zbora za finance in monetarno politiko, ko so vladne predloge končno podprli koalicijski poslanci.
  • Komisija državnega zbora za peticije se je seznanila z informacijo o 59 peticijah, ki so jih prejeli v zadnjem četrtletju lanskega leta.
 •  [prvo, drugo, tretje branje v državnem zboru / biti v  [prvem, drugem, tretjem branju v državnem zboru / biti pripravljen za  [prvo, drugo, tretje branje v državnem zboru / prestati prvo branje v državnem zboru
  • Po prvotnem predlogu je ministrstvo za finance za prvo branje v državnem zboru predlagalo splošno stopnjo 22 in znižano stopnjo 9 odstotkov.
  • Pred drugim branjem v državnem zboru so poslanci iz odbora za finance in denarno politiko izbrali skoraj 25 dopolnil, ki jih po njihovem mnenju velja vključiti v zakon - večina jih povzema tudi želje in predloge Gospodarske zbornice Slovenije.
  • Vendar pa bo samo na ta kaveljc težko odpraviti lisice, saj lisičenje predvideva novi zakon o cestnem prometu, ki je trenutno že v drugem branju v državnem zboru.
  • Trenutno je novi zakon pred tretjim branjem v državnem zboru, čeprav je predlog zakona v državnem zboru že od julija leta 1994.
  • Sicer pa menim, da se bo marsikaj spremenilo s sprejetjem zakona o varstvu potrošnikov, ki je pripravljen za tretje branje v državnem zboru in bi tako moral biti sprejet še letos: inšpektorjem bo namreč dajal več pristojnosti glede mandatnih kazni.
  • Da je zakon o javni rabi slovenščine včeraj uspešno prestal prvo branje v državnem zboru, sploh ni bilo presenečenje, saj so ga predlagali predstavniki vseh osmih poslanskih skupin.
 • državni zbor sprejme kaj po  [skrajšanem, hitrem postopku
  • Pred začetkom parlamentarnih počitnic je Državni zbor po skrajšanem postopku sprejel novelo Zakona o gozdovih, ki na področju gospodarjenja z gozdovi ne prinaša bistvenih novosti, baje pa naj bi bil zakon sedaj končno usklajen z evropsko zakonodajo.
  • Državni zbor po hitrem postopku sprejema zakonodajo, s katero bo lahko država še hitreje razlastila ljudi, katerih zemlja je na avtocestni trasi.
  • Prejšnji torek je državni zbor po hitrem postopku sprejel zakon o državni pomoči za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v kmetijstvu za letošnje leto.
 • naložiti državnemu zboru kaj / naložiti državnemu zboru, da/naj ...
  • Ustavno sodišče je pri tem naložilo državnemu zboru razdelitev koprske občine na več občin.
  • V zvezi s predhodnim zakonodajnim referendumom, ki je v drugih državah izjema in praviloma ni zavezujoč za zakonodajno telo, je presojalo tudi že ustavno sodišče in naložilo državnemu zboru, da mora uskladiti nekatere določbe zakona z ustavo.
  • Ustavno sodišče je ob tem tudi naložilo državnemu zboru, naj v razumnem roku prilagodi volilno zakonodajo, kar pomeni, da bi na prihodnjih parlamentarnih volitvah volili poslance že po večinskem volilnem sistemu.
 •  [pozivati, pozvati državni zbor, naj/da ... /   [pozivati, pozvati državni zbor k čemu
  • Med drugim so člani odbora sklenili, da bodo pozvali državni zbor, naj pri lastninjenju državnega premoženja uporabi usposobljene državne inštitucije, ki so se že doslej ukvarjale s privatizacijo podjetij.
  • Verjetno je v obojem in še v prepričljivem nastopu rektorja dr. Jožeta Mencingerja iskati ključni razlog, da je njeno odprto pismo, s katero je vlado in državni zbor pozvala k povečanju visokošolskega proračunskega deleža, prvo preizkušnjo - razpravo na seji resornega parlamentarnega odbora - zelo uspešno prestalo.
 •  [razmerja, sodelovanje med državnim zborom in vlado
  • Razmerja med državnim zborom in vlado iz tega odstavka podrobneje ureja zakon, ki se sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.
  • Poslanci naj bi sprejeli zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado o zadevah Evropske unije in tehnični zakon o izbrisanih, ki bo veljal le v primeru, če bo zanj večina na referendumu 4. aprila.
 • državni zbor in vlada
  • Na odločitve državnega zbora in vlade se odziva z raznimi javnimi pozivi.
  • Določiti bi morala namere in obveznosti državnega zbora in vlade glede sprejemanja potrebnih normativnih predpisov.
 • tako vlada kot državni zbor
  • Ali so takšne trditve točne, se mnenja seveda razlikujejo (predvsem doma), brez dvoma pa bodo takšni pomisleki tudi v prihodnje še razburjali slovensko javnost, saj bosta tako vlada kot državni zbor pred vstopom v "Evropo" imela precej dela.
  • Vendar sta tako vlada kot državni zbor tak amandma zavrnila, saj bi njegova uzakonitev povzročila, da bi vsi novi upravičenci, na primer tisti, ki bodo šele pridobili pravico do pokojnine v eni od drugih držav v naslednjem mesecu, do tega dodatka ne bili več upravičeni.
Na vrh