WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
dramski pridevnik
1 o dramskem delu ali umetnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Tudi v šoli se je glasbeno udejstvovala, zelo dejavna je bila v dramski skupini.
  • Dejavni bomo na športnem in kulturnem področju, dramska skupina pravkar pripravlja predstavo Prepovedana ljubezen.
  • Poslušajte nekatere dramske igralke v našem gledališču, kako s težavo govorijo, ker niso dovolj pazile na glasilke.
  • Tale prikupna devetletna deklica je zdaj imenitna dramska in filmska igralka.
  • Rebeka obiskuje četrti letnik škofijske klasične gimnazije v Ljubljani, po maturi pa se bo vpisala na AGRFT, saj želi postati dramska igralka.
  • S tem je povezana odločitev za tipsko obdelavo dramskih oseb.
  • Več zgledov ...
  • Ob tem prizore povezuje tudi igra iz naslova - pikado je rekvizit, ki razrešuje in razpleta odnose med dramskimi osebami.
  • Pri nas je največ zanimanja za zborovsko petje in folkloro, zelo dobro sta razviti tudi lutkarska in dramska sekcija.
  • Bila je tudi aktivna v dramski sekciji, kjer je nastopala v številnih igrah, in na plesišču ji ni bilo para.
  • Zelo aktivna je tudi dramska sekcija, ki je sestavljena iz starejše in mlajše skupine.
  • Sicer nikoli ni obiskoval dramske šole, igra je bila le njegov konjiček.
  • Sestavljajo ga igralci moje dramske šole, ki sem jo vodil osem let.
  • Starši so jo dvakrat na teden vozili v dramsko šolo in spominja se, kako je bila prevzeta nad prvo predstavo, ki jo je videla.
  • Vseslovenski projekt Veselje do življenja ponuja še druge delavnice, tudi za odrasle, in sicer na temo glasbe, likovne in dramske umetnosti, organizirajo pa tudi športne, kulturne in humanitarne prireditve.
  • Vas ob dramski umetnosti privlači tudi glasba oziroma kakšna druga umetnost?
  • Dejstvo pa je, da vlog za ženske, starejše kot 40 let, niti v filmu niti v dramski literaturi skorajda ni.
  • Svetoval mi je, naj izberem kakšen monolog iz dramske klasične literature.
  • Komedijska dramska literatura je samo del komične literature, ki se v evropski slovstveni zgodovini izreka tudi v različnih drugih zvrsteh epike in lirike.
  • Poudariti pa moram, da sam ne čutim velike razlike med lutkarstvom in dramsko igro.
  • Film je zame malo težje področje, kajti štiri leta sem študirala dramsko igro.
  • Ob povratku domov je izkoristil privilegije v vojni odlikovanega vojaka in se vpisal v šolo dramske igre v Kaliforniji.
  • Morda se tudi še najbolj počutim kot filmski skladatelj, čeprav sem napravil tudi ogromno glasbe za televizijo, dramske predstave in podobno.
  • Uprizoritev je zato pravzaprav svojstven paradoks, ki (vsaj deloma) kaže na čisto teoretski pomen besedila v dramskih predstavah.
  • Naslednja skupna točka obeh mladih umetnikov je dramsko udejstvovanje, saj sta oba sodelovala kot plesalca in koreografa pri različnih dramskih predstavah.
  • Mlade je učil gimnastike, igranja šaha, poučeval je mladinsko zborovsko petje in poskrbel za mnogo dramskih uprizoritev različnih iger na komendskem odru.
  • Predstava ni recital, toda dramska uprizoritev, ki sicer nima večjega dramskega dogajanja, kljub temu zaživi polno odrsko življenje.
  • Sam si festival zamišljam mnogo bolj gledališko, strokovno, saj to ni zgolj festival dramskih gledališč, ampak slovenskega gledališča nasploh.
  • Letošnja ponudba otroških uprizoritev v slovenskih poklicnih dramskih gledališčih je dokaj bogata in raznolika (napovedanih je osem uprizoritev).
  • Deluje kot urednik za sodobno komorno glasbo na Radiu Slovenija, največkrat pa ustvarja glasbo v povezavi z dramskim besedilom, prozo ali poezijo.
  • Za gledališča je prevedel več dramskih in opernih besedil.
  • Gledališki tekst vključuje dramsko besedilo in tudi likovne podobe.
  • Predvsem pa je bil avtor odličnih romanov in dramskih del.
  • Kakorkoli že obrnemo, scenarij je v izhodišču vedno dramsko in literarno delo.
  • Demi je našla knjige o tehniki, veri, potopise, poezijo, dramska dela in moderne avtorje.
  • Obsežen je tudi njen prevajalski opus - več kot trideset književnih in dramskih ter strokovnih del.
  • Od leta 1950 je sodeloval v ptujskem poklicnem gledališču in dobil naziv "poklicni dramski igralec".
  • Opazno je bilo vzpostavljanje odnosa gledalstva do dramskega dogajanja na odru.
  • Prizorišče dramskega dogajanja je sodobna, visoko tehnološko opremljena kuhinja, kjer pa poteka vse tako kot nekdaj.
  • Je dramski igralec z vrsto uspešno odigranih vlog, ki ima tudi pri vodenju in umetniškem vodenju gledališča že kar nekaj izkušenj.
  • Dramski umetnik ne more igrati komedije, komik pa lahko igra dramo.
  • Novinar Slovenskega poročevalca je v svoji reportaži zapisal: »Gledal sem že veliko dobrih dramskih umetnikov, škoda pa je le, da niso bili v nedeljo v tej tovarni.
  • Predstava za dijake, kakršnih se nastopajoči, pa naj bodo dramski ali operni umetniki, najbolj bojijo.
  • Tema letošnjega festivala je gradnja dramskega lika v improvizacijskem gledališču.
  • Upodobil je množico dramskih likov v delih domačih in tujih avtorjev.
  • Dodatni pouk ji vzame veliko časa, ampak vseeno rada obiskuje tudi dramski krožek.
  • Kamera je postala tudi stalen pripomoček na vajah dramskega krožka.
  • Njena mlajša sestra Tina pa ima to popoldne podaljšan pouk in potem še dramski krožek.
  • Kot igralka je zaposlena v Slovenskem mladinskem gledališču, zadnjih deset let pa se ukvarja tudi s pisanjem dramskih tekstov.
  • Da bo bolj jasno, kam merim, se za začetek spomnite klasičnih slovenskih dramskih tekstov.
  • Sicer pa je tudi pesnil, pisal dramske tekste in se ukvarjal z glasbo.
 •  [filmski, prozni, gledališki, operni in dramski
  • Zelo zgodaj smo začeli sodelovati s filmsko in dramsko akademijo, že kot študenti smo delali scene in kostume.
  • Zdaj je gostov državnikov, tudi upokojenih, mnogo manj, prevladujejo filmski in dramski igralci ter svetovno znani športniki.
  • Na krakowski premieri bo tudi avtor, ki bo dan poprej na tamkajšnji univerzi predstavil svoj prozni in dramski opus.
  • Opus Mire Mihelič bogati tudi več kot 80 odličnih prevodov proznih in dramskih del.
  • Njegova prozna in dramska dela so bila prevedena v dvaindvajset jezikov, med njimi tako eksotične, kot so islandščina, bengalščina, malajščina, marati in arabščina.
  • Dopolnjevanje preglednice dijake ponovno opozori na tesno povezanost dramske in gledališke umetnosti.
  • Več zgledov ...
  • Sicer so se z gledališkimi dejavnostmi ukvarjali redki navdušenci v dramskem ali gledališkem krožku.
  • Abonma vključuje Dramo in Opero in obsega štiri premiere in dve ponovitvi iz dramskega in opernega programa, cena pa je 9.600 tolarjev.
  • K razvoju slovenskega gledališča je veliko prispevalo odprtje nove stavbe deželnega gledališča 1892, ker je omogočilo poklicno udejstvovanje dramskim in opernim umetnikom.
  • Različne dramske in operne postavitve so seveda postavljene v svoj zgodovinski čas, zato je treba biti pozoren na to.
Na vrh