WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
dramaturg samostalnik
1 umetniški svetovalec
gledališče in medijska produkcija
literarni, gledališki, filmski, televizijski ali radijski svetovalec, ki pripravi in razišče gradivo o umetniškem delu, na katerem temelji uprizoritev  
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Dramo, v kateri Koltès lucidno odslikava francosko malomeščansko družbo s konca šestdesetih let prejšnjega stoletja, je režiral dramaturg, gledališki kritik in teoretik, zdaj umetniški vodja Drame HNK Split, Ivica Buljan (1965).
  • Scenarij za štirinajst epizod je napisal dramaturg ljubljanske TV Saša Vuga, kot gost pa je režiral Čeh Vaclav Hudeček.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Najpomembnejša naloga plesnega dramaturga je torej prav raziskovanje možnih senzoričnih pojavnosti, zaključuje Dance Theatre Journal.
  • Slovenskih avtorjev letos na mariborskem odru ni bilo, hišni dramaturgi oziroma sodelavci pa so se pojavljali le v vlogi prirejevalcev.
  • Tine Logar je prispeval obsežno uvodno razlago, ki je lahko v prvo pomoč tudi gledališkim in zlasti amaterskim dramaturgom.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Dramaturg predstave Igor Lampret je dodal, da igra, ki s pretanjenimi sredstvi problematizira pravšnjost, pravzaprav govori o nas samih.
  • Kot je v gledališkem listu napisal avtor besedila in dramaturg uprizoritve, je njen namen v gledalcu zbuditi pri nekaterih že čisto zbledelo otroško naivnost.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Leta 1851 se je zaposlil kot dramaturg v gledališču v Bergnu.
  • Kot predvojni dramaturg v Drami pa je imel pretanjen posluh za gledališče, zelo natanko je ocenjeval igralske in režiserske dosežke.
 •  [delati, sodelovati kot dramaturg
  • Po študiju na AGRFT je na televiziji najprej delal kot dramaturg in v tem času napisal odmevni televizijski igri Komisija za samomore in Karantena.
  • Kot koscenarist in dramaturg je sodeloval s številnimi filmskimi ustvarjalci, leta 1998 pa je posnel svoj prvenec Deklica s frnikolami, igrano - dokumentarni film o prvi slovenski filmski zvezdi Iti Rini.
 • dramaturg in  [režiser
  • Današnji dramaturgi in režiserji prirejajo in krajšajo stara besedila, saj hočejo iz njih potegniti poglavitno idejo in tisto, kar je zanimivo za sodobnega gledalca, vse drugo nima pomena in lahko odpade.
Na vrh