WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
dovoz samostalnik
1 urejen dostop za vozila
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Urbano naselje, vsi priključki, asfaltni dovoz v mirnem delu mesta, centralna kurjava na plin.
  • Gospodarsko poslopje 314 m2, kozolec 77 m2, vse potrebno obnove, asfaltni dovoz.
  • Asfaltni dovoz, vsi priključki, ni centralne kurjave, telefonska linija, urejena okolica.
  • Lokacija in opis okolice: samostojne hiše in dvojčki, okolica enot je urejena s parkirišči in asfaltiranimi dovozi.
  • Okolica je urejena s parkirišči, asfaltiranimi dovozi in zelenjem.
  • Skušali sta jih prepričati, da od leta 1997 na deponiji ni bilo narejenega ničesar za odpravo degradacije okolja in negativnih vplivov, razen nekaj kozmetičnih prekritij nesnage in asfaltiranega dovoza.
  • Več zgledov ...
  • Tedaj redarji nudijo pomoč organizatorjem in skrbijo za javni red in mir v okolici prireditev, kjer velikokrat opazijo zaparkirane dovoze, onemogočen promet na posameznih ulicah in odlaganje komunalni odpadkov.
  • A tudi v tem primeru nimajo zagotovil, da bodo lahko parkirali, saj imajo večkrat zaparkiran dovoz.
  • Lastniki parkirišč v podzemni garaži na Titovi so prosili za posnetek vsakodnevno zaparkiranega dovoza do garaž.
  • Med drugim naše osebje bolnike na vozičkih in bolniških posteljah zaradi neurejenih dovozov tudi zelo težko vozi na zrak.
  • Posledice neurejenih stranskih dovozov, pomanjkanja semaforjev in neurejenih pločnikov pa se bodo maščevale predvsem najbolj nedolžnim udeležencem v prometu.
  • Ob vsem naštetem pa stanovalci opozarjajo tudi na neurejene dovoze do stanovanjskih blokov.
  • Pri hiši številka 4 je vključila smerni kazalec in pričela zavijati levo na makadamski dovoz.
  • V bližini bencinskega servisa je zavijal levo prek nasprotnega voznega pasu proti makadamskemu dovozu na travnik, ki ga uporabljajo kot parkirišče.
  • Vse se je dogajalo v četrtek okoli 19.40 v naselju Podnart, ko je voznica osebnega avtomobila Š. I. želela pravilno zaviti na makadamski dovoz pri eni od stanovanjskih hiš.
  • Vodovodni priključek v objektu, elektrika na parceli, urejen dovoz.
  • Načrtovana je ureditev nove dovozne ceste z urejenimi dovozi do posameznih gradbenih parcel, parkirišča za osebna in tovorna vozila, pločniki z javno razsvetljavo in komunalna in energetska oprema poslovne cone.
  • Seveda pa bo največ voznikov takih, ki samo mislijo, da potrebujejo terenca za dva zasnežena dneva na leto in za obračanje na peščenem dovozu.
  • Peščeni dovozi, travnate brežine in posamezna sadna drevesa povezujejo gručo stavb v celoto, hkrati pa jo nevsiljivo umeščajo v širše okolje.
  • Parkiral sem na cesti in se med vzpenjanjem po peščenem dovozu za hip ustavil, da prijazno pomaham njegovi ženi, ki je delala v vrtu pod krajcem ogromnega sadjarskega klobuka_...
  • Šola ima speljan varen dovoz na dvorišču in na začetku jo bomo nekaj časa vozili v šolo.
  • O krožišču na Tržaški cesti, s katere naj bi bil sočasno speljan hitrejši dovoz k tej potrošniški meki, pa ni duha ne sluha.
  • Vsa zunanjost je bila na novo ometana in prepleskana, k vhodnim vratom je bil speljan dovoz po najnovejših predpisih, ki omogoča vstop v cerkev tudi ljudem s posebnimi potrebami.
  • Ko je opazil, da avtomobil na čelu kolone zavija levo, je tudi sam zapeljal v levo in s ceste ter treščil v betonski dovoz do stanovanjske hiše.
  • Poleg tega pa so mestne oblasti na prehode za pešce že pred časom vgradile posebne betonske dovoze, ki omogočajo lažji dostop osebam na invalidskem vozičku.
  • Padel je 4,5 metra globoko na betonski dovoz, zato se je močno poškodoval.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Policist in njegov kolega v civilnem vozilu sta tako hitro morala na kavo, da sta poleg ogromnega parkirišča zaparkirala tudi urgentni dovoz za gasilska vozila.
  • Kranjec je lokal in teraso pred njim odprl brez soglasja, lokal nima parkirišča, zato gostje z avtomobili pogostoma zaparkirajo vse dovoze na dvorišče bližnjih hiš.
  • V okoliških ulicah po njegovem parkirajo predvsem naključni obiskovalci, ki raje zaparkirajo pločnik ali kakšen dovoz, kot pa da bi za uro parkiranja v parkirni hiši odšeti 190 tolarjev.
  • Istočasno so asfaltirali dovoze in dvorišča svojih domačij, za kar so plačali sami.
  • Med drugim pa so še uredili odvodnjavanje dovozne ceste ter asfaltirali dovoz proti cerkvi.
  • Zdaj je cesta široka pet metrov in pol, hkrati pa so na novo asfaltirali vse hišne dovoze, razširili mostove in obnovili javno razsvetljavo.
  • Več zgledov ...
  • Avtoprevoznik, ki mu mariborsko gradbeno podjetje Stavbar dolguje več tisoč evrov, je s tovornjaki blokiral dovoze k stavbi in zahteval poplačilo dolgov.
  • Vojašnici so dopoldan izključili elektriko, prekinili telefonske linije, pripadniki TO pa so jim blokirali dovoz hrane.
  • Protestom so se priključili tudi tovornjakarji, ki so danes zjutraj blokirali dovoze do več skladišč z gorivi.
  • Protestniki so za eno uro zaprli dovoz v tovarno, čeprav uradnega dovoljenja niso dobili.
  • Dejal je še, da je prometna inšpekcija zagrozila, da bo zaprla vse dovoze do dvorane.
  • Z običajnim trakom, ki ga na bencinskem servisu uporabljajo za zaprtje črpalke, so zaprli dovoz na servis.
  • Nazadnje pa bodo parkirišče, na katerem bo prostora za približno 25 avtomobilov, asfaltirali in uredili dovoz s ceste.
  • Predlagali smo, da bi uredili dovoz do novih hiš s ceste Ob malem Grabnu.
  • Za invalide bodo uredili dovoz, podhod pa bo tudi razsvetljen.
  • Vozniki pa bi morali kupiti kartice za odpiranje zapornic, ki bodo zapirale dovoz na tržnico.
  • V protestu proti sporni reformi vse dejavneje sodelujejo tudi vozniki tovornjakov, ki so s počasno vožnjo upočasnili promet na avtocestah, in zapirajo dovoze do več skladišč goriv.
  • Združenja za varstvo potrošnikov so organizirala prevoze z letališč v mestna središča po nižji ceni od ustaljenih tarif taksijev, a tudi to ni veliko pomagalo, saj so parkirani taksiji zapirali dovoze v ožja središča.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ravno pri zadnjih delih, med asfaltiranjem dovoza v podzemno garažo, se je zgodila tragična delovna nesreča, ki se je končala s smrtjo 24-letnega Janeza Ropreta iz Velesovega pri Kranju.
  • Bil je priden in zagnan fant, kot so vsi trije moji sinovi, je dejal Anton Ropret, oče mladega delavca, ki je umrl med asfaltiranjem dovoza v garažo.
  • Letos načrtujejo še asfaltiranje dovoza do gasilskega doma in plato pred njim, pričakujejo pa, da jim bo priskočila na pomoč metliška občina, saj bodo takrat segli v svoj žep tudi Gradčani.
  • Cestne zapore dovozov do vladnih prostorov in državnega zbora so pogojno prestavili za štirinajst dni, saj problem avtobusnih prevoznikov še vedno ni rešen.
  • Sama gradnja ni bila zelo zahtevna, osnovni problem pa je bila gradnja pod prometom, kar je pomenilo številne prestavitve prometa z ene na drugo stran ter zapore nekaterih dovozov.
  • Prometni inšpektorat je zaradi napovedi o zapori dovoza do Stožic za tovorni promet zaprl severno ljubljansko obvoznico.
  • Več zgledov ...
  • Prva faza, ureditev dovoza in parkirišč, je že končana.
  • Občina je krajanom ponudila tudi ureditev dovozov in izvozov, postavitev ograj ob cesti, tudi pri gradnji mosta so obljubili finančno pomoč.
  • Takrat smo poročali tudi o načrtovani gradnji avtobusne postaje in prehoda za pešce sočasno z ureditvijo dovoza in parkirišča pri gostišču.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Premišljeno sta se lotila tudi tega, kako prekriti vse t. i. funkcionalne površine okoli hiše: dvorišče, dovoz do garaže in poti.
  • Preveč okoli hiše, na poteh, dovozih do garaž , pločnikih in terasah.
  • Zgradimo potko do vhoda in dovoz do garaže .
  • Povedati pa moram, da smo pri delih omejeni, saj imamo samo en dovoz do gradbišča za odvoz ruševin in drugih materialov, in sicer po Kapiteljski ulici, je dodal Janez Jereb.
  • Potem, ko je izvajalec celjsko podjetje za urejanje voda (PUV) pred dnevi na plazišče pripeljal mehanizacijo, domačini na svojem zemljišču niso dovolili sanacije, privolili so le na ureditev dovoza do gradbišča .
  • Zjutraj je v Obrovu moški z avtomobilom sosedu zaparkiral dovoz do gradbišča , zato se je sprl z njim in njegovimi delavci.
  • Več zgledov ...
  • Med neuresničenimi željami pa je ostal urejen dovoz do cone oziroma krožišče, kar še zlasti močno moti podjetnike, ki so že pričeli z dejavnostjo v coni.
  • Novo krožišče bo imelo štiri krake in bo precej prispevalo k pretočnosti na delu ceste pri Pivki, poleg tega bo urejen dovoz do obrtne cone , predvsem pa se bo izboljšala prometna varnost.
  • Dvorišče je bilo že očiščeno, prav tako dovoz do hiše , celo vhod do vrat.
  • Toda na terenu smo videli, da bo treba marsikje urediti še nekaj komunalnih jaškov in dovoze do hiš ter položiti obcestne robnike.
  • Zelo veliko je težav z dovozi do hiš in podobnega, kar je na papirju malenkost, za kakovostno bivanje pa bistveno.
  • V protestu proti sporni reformi vse dejavneje sodelujejo tudi vozniki tovornjakov, ki so s počasno vožnjo upočasnili promet na avtocestah, in zapirajo dovoze do več skladišč goriv.
  • Protestom so se priključili tudi tovornjakarji, ki so danes zjutraj blokirali dovoze do več skladišč z gorivi.
  • Kočevje - Železna vrata na dovozu do skladišč državnih blagovnih rezerv na Bregu pri Kočevju, kjer je v torek pozno popoldne po doslej zbranih podatkih prišlo do samovžiga več ton kostne moke, so bila včeraj trdno zaprta.
  • In ker je bilo potrebno uredit dvorišče ter dovoz do bloka je pač izvajalec dal asfalt, ker bi drugače zamujal z deli.
  • Ob vsem naštetem pa stanovalci opozarjajo tudi na neurejene dovoze do stanovanjskih blokov .
  • Zaradi začetka gradnje nove urgence bo do preklica zaprt dovoz do Centralnega urgentnega bloka UKC Ljubljana.
  • Pridobili so tudi idejne zasnove za preureditev in adaptacijo novih prostorov za vrtec v Motniku in Šmarci ter uredili in asfaltirali dovoz do vrtca v Šmartnem.
  • V Celjanu smo nekajkrat posredovali referatu za promet MOC predloge, da bi spremenili vozne režime, zaščitili dovoz do vrtcev ipd., pa so jih preslišali in niso ukrenili ničesar.
  • Že jeseni letos, z novim šolskim letom, naj bi prvih 40 malčkov pričelo obiskovati novi vrtec v Rogašovcih, kajti do konca februarja naj bi bila končana notranja dela pri opremi nove vzgojno-varstvene ustanove, pred koncem aprila pa še igrišča, parkirišča in dovoz do vrtca .
  • Za novo kliniko bodo predelali tudi cesto, saj bodo na Grablovičevi na novo uredili dovoz do bolnišnice .
  • V mestu veljajo ob sneženju določena pravila pluženja: najprej splužijo avtobusne proge, očistijo dovoze do bolnišnic , šol in vrtcev, potem pridejo na vrsto drugi.
  • Tudi sam sem prepričan, da je južni dovoz do vasi vsiljen in nelogičen.
  • Na sedaj edino uporabnem dovozu do vasi je tako nizek podvoz, da nobeno večje vozilo ne more pripeljati v zaselek.
  • Kot je še povedal župan, bodo dovoz do te vasi skušali urediti z obvoznico, ki naj bi jo speljali mimo plazu po trasi zapuščenega kolovoza.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK2 
  • Vozači v Silicijevo dolino uporabljajo isto tehniko za resnejše namene: kamere, ki so priključene na internet, neprekinjeno pošiljajo posnetke stanja na dovozih na avtoceste in križiščih.
  • Dovozi na avtoceste morajo biti dobro označeni tako s talnimi kot z drugimi oznakami, dodaja Robert Sušanj.
  • Tako kot na primer v sosednji Avstriji, kjer so na prometne znake ob dovozih na avtoceste namestili še dodatne opozorilne table za voznike.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Avta nima kje parkirati, ker ni dovoza v garaže , mestno središče pa je kar naprej prenapolnjeno s pločevino.
  • V mrzli Skandinaviji, kjer je električne energije dovolj, zaradi visokega standarda pa tudi njeno plačevanje ni vprašljivo, so pod dovoze v garaže že pred leti začeli na veliko vgrajevati električne ogrevalne elemente.
  • S Petkovškega nabrežja je predviden dovoz v podzemne garaže in za dostavo pod ploščadjo v več etažah.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Težave so zaradi slabe električne napeljave, vlage in neuporabnega dovoza za invalidski voziček.
  • Vhod v skupno urgentno službo treh istrskih občin bo s strani, kjer je tudi dovoz za reševalna vozila.
  • Občina bo v najkrajšem možnem času s fizičnimi ovirami zagotovila dovoz za reševalna vozila.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Za njih bodo uredili tudi več parkirnih prostorov in dovozov v garažno hišo, odprli bodo avtopralnico, za najmlajše pa bodo ob stavbi nastala otroška igrišča.
  • Med deli bodo omogočeni dovozi v parkirno hišo in parkirišče na Trgu republike, razen takrat ko bodo cesto asfaltirali.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Šef kasarne naju povabi, naj parkirava na njihovem dovozu.
  • Inšpektorat policije UNZ Celje naproša vse voznike, naj vozijo strpno, upoštevajo navodila redarjev in naj nikar ne parkirajo na dovozih k stanovanjskim hišam ali na zelenicah.
  • Tistega večera je parkiral na dovozu, in ravno ko je lezel iz avta, sta iz grmovja planila dva pretepača in ga napadla.
  • Sodelavec je potreboval slabih petnajst minut, da je ustavil na dovozu.
  • Zaslišala je zvok avtomobila in malo zatem je avto ustavil na dovozu k hiši.
  • Z zamegljenimi očmi je zagledal dva neznana avtomobila, ki sta se ustavila na dovozu.
  • Več zgledov ...
  • Skoraj ji je zastal dih, ko je videla Richardov avto še vedno stati na dovozu.
  • Nato je nekaj časa stala na dovozu, naslonjena na avto.
  • Ona pa je stala na dovozu kot tragičen lik.
  • Omenjena fotografa mu nista želela storiti nič slabega, saj sta le čakala na dovozu, da bi ga fotografirala.
  • S Kate sva čakala na peščenem dovozu, potem pa sva sledila range roverju na široko, natrpano parkirišče.
  • Sestri se je zahvalila za haljo in obljubila, da jim jo bo poslala nazaj, potem pa bosa odšla po hodniku ven, kjer sta jo na dovozu čakala policista v policijskem avtu.
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • Težki avtomobil je zapeljal po dovozu na avtocesto in ohranjal obtolčeni odbijač kakšen meter za manjšim vozilom, dokler se ni umaknilo s poti.
  • Nekega dne sta se vračala po ovinkasti cesti, in nenadoma je po dovozu zapeljal na cesto avtomobil, in fant na motorju je sunkovito zavil, da bi se izognil trčenju.
  • Pokrov se je zaprl in prekrila ju je popolna tema, niti špranjice svetlobe ni bilo nikjer, in minila je cela večnost, preden se je prižgal motor, avto se je začel premikati in po zavoju v levo so gume zapeljale po dovozu, ki je vodil proti avtocesti.
  • Molče je obstala ob kuhinjskem oknu in ga gledala, ko je odpeljal po dovozu.
  • Molly je počakala, da je njen avto odpeljal po dovozu na cesto, nato se je zgrudila na kolena in zakopala obraz v dlani.
  • Počasi je odpeljala po dolgem dovozu na cesto.
  • Več zgledov ...
  • Velikanska vila je zavzemala celoten vrh nizkega griča in do nje si se pripeljal po daljšem dovozu, ki je vodil na zemljišče okoli razkošne stavbe iz vzhodne strani.
  • Vedno znova je ponavljala, da je slišala glasove in avto, ki je pripeljal po dovozu.
  • Po več kot petih desetletjih vrt ohranja svojo zasnovo: po stopnišču se vzpnemo s ceste na dvorišče pred hišnim vhodom ali pa se pripeljemo po dovozu do garaže, ki stoji na zahodnem robu tega dvorišča.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Ura je bila že osem, ko je Holly zapeljala na dovoz pred hišo, a je bilo še svetlo.
  • Robert je sunkovito zapeljal na dovoz ob avtocesti in se takoj lotil radia.
  • Ko sta zapeljala na dovoz na avtocesto in se vključila v hitro tekoči promet, je Tony molk pretrgal.
  • Črn avto z belo platneno streho in z veliko, umetelno zavito uradno oznako okrajnega šerifa na vratih je zavil na dovoz, nato pa zapeljal pred košate oranževce.
  • Ko je zavil na dovoz k Erikssonovi hiši, je na svoje presenečenje pred njo zagledal dva avtomobila.
  • Ko je zavil na dovoz k vili, ki je ležala v bližini Michigana, ga je zajel čuden občutek.
  • Več zgledov ...
  • Zadnji trenutek so ji živci popustili in zavila je na dovoz k hiši.
  • Zapeljali smo na dovoz in z otroško radovednostjo kukali naokrog.
 • SAMOSTALNIK0+k+SAMOSTALNIK3 
  • Z motorjem je nato trčil v betonski prepust pod dovozom k stanovanjski hiši in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nezgode.
  • Zapeljal je levo prek nasprotnega voznega pasu, na makadamsko bankino in travo ob njej, nato pa v jarek in betonski prepust pod dovozom k stanovanjski hiši .
  • Na lokalno cesto in dovoz k stanovanjski hiši last Branka T. je zdrselo okoli 500 kubičnih metrov gramoza, zemlje in dreves, zato je bila cesta nekaj časa zaprta.
  • Delavci Cestnega podjetja Ljubljana so poleg popolne obnove vozišča zgradili pločnike, javno razsvetljavo, uredili zelenice in dovoze k stanovanjskim objektom .
  • Kot je bilo pojasnjeno, je to pomembno za primere, ko ni urejenega dovoza k objektu .
  • Vsaki stanovanjski enoti pripadata dve parkirni mesti, skupnih parkirnih mest pa je še deset, od tega šest pri vhodu in štirje ob dovozu k objektom .
 • SAMOSTALNIK0+pred+SAMOSTALNIK6 
  • Do takrat so bile skakalnice na dovozih pred hišo ter in skakalnice iz snega za snežno deskanje edine izkušnje, ki so jih imeli z gradnjo česa podobnega.
  • Vsako noč, ko se stemni, odidem na dovoz pred hišo in izpraznim poštni nabiralnik.
  • Ura je bila že osem, ko je Holly zapeljala na dovoz pred hišo , a je bilo še svetlo.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK2 
  • Prejšnji četrtek so na novomeškem sodišču razjasnili: voznika kombiniranega vozila, ki je takrat z dovoza zapeljal na cesto in zaprl pot mlademu motoristu, so zaradi slabe vidljivosti na tistem delu oprostili vseh obtožb.
  • Do takrat, ko je Allegra zapeljala z dovoza, je komaj kaj zinila.
  • Enainpetdesetletni voznik osebnega avtomobila iz okolice Kopra je zapeljal z dovoza k stanovanjski hiši na lokalno cesto in pri tem izsilil prednost motoristu, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.
  • Zapeljala je z dovoza in vzvratno zavila na cesto, a od zadaj je nenadoma pripeljal Anthony.
  • V desnem nepreglednem ovinku je z dovoza stanovanjske hiše z osebnim avtom zapeljal na prednostno cesto J. K. ter motoristu izsilil prednost.
  • V bližini tovarne Kora je z dovoza s parkirišča na prednostno cesto zapeljal z osebnim avtomobilom 40-letni Mirko Ž. iz Kranja.
 • dovoz in  [parkirišča, dvorišča / dovoz in  [dostop, vhod
  • Ob slepem kraku Koseške ceste načrtujejo še dovoz in parkirišča za avtobuse in avtomobile.
  • Ob slepem kraku Koseške ceste v drugi etapi načrtujejo ureditev dovoza in parkirišč za avtobuse in avtomobile.
  • Center s tlorisom okoli 900 kvadratnih metrov bo imel 2700 kvadratnih metrov pokritih površin, 2500 kvadratnih metrov parkirišč in dovozov ter 5000 kvadratnih metrov zelenih površin.
  • Občina je za ureditev dostopa in dovoza do zidanice z lastnikom zemljišča, skladom kmetijskih zemljišč, sklenila služnostno pogodbo.
  • Dostop in dovoz morata biti urejena tako, da sta prometno varna in uporabna za gibalno ovirane.
  • Tekoči herbicidi so primerni za škropljenje površin, kot so poti, dvorišča in dovozi.
  • Več zgledov ...
  • Poleg tega imajo pozimi še kup drugih preglavic, recimo težave z dostopom do nabiralnikov, ker ljudje ne očistijo dovozov in dvorišč ter so ta tako poledenela ali polna snega.
  • Istočasno so asfaltirali dovoze in dvorišča svojih domačij, za kar so plačali sami.
  • Ker je površina dvorišča enotna in sorazmerno ozka, bi ločitev dostopa do glavnega vhoda in dovoza v garažo poudaril le z različnimi tlaki.
  • Stanovalci nimamo dostopa do doma, čeprav imamo vhod in dovoz s Petkovškovega nabrežja.
  • Podobno velja za dovoze in vhode na to cesto, ki po Mavričevem prepričanju ni pripravljena za prevzem bistveno povečanega tovornega prometa.
 • zapeljati  [avto na dovoz
  • Zapeljal sem avto na dovoz k hiši, poleg mene v tihi poletni temi pa sedi moja žena ... in zdaj ji pomagam nositi živež v hišo.
  • Laurent je zapeljal avto na peščeni dovoz in se zapeljal za hišo.
  • LJUBLJANA, 19. V ponedeljek popoldne je 32-letna Ljubljančanka D. J. iz garaže zapeljala avto na dovoz.
Na vrh
 
2 prihod z vozilom
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zaradi intervencijskih dovozov pa v Hydrovodu resno razmišljajo o nakupu lastne cisterne, ki bi nekoliko pocenila prevoze, vendar morajo še prej kupiti nekaj drugih nujnejših delovnih vozil.
  • Intervencijski dovoz bo omogočen po zelenici med vrtcem in stolpnico, ZPI pa je še ugotovil, da prizidek ne bodo poslabšal bivalnih razmer v sosednjih objektih.
  • Prevoz denimo starejših ljudi do njihovih stanovanj je od minule srede razen v jutranjih urah tako rekoč onemogočen , prav tako morebiten dovoz hrane in drugih življenjskih potrebščin ostarelim.
  • Da se stebriček ne bi zagozdil v ohišju, s čimer bi bil onemogočen dovoz stanovalcev in intervencijskih vozil, sta bila takoj po tistem oba stebrička spuščena in izključena iz delovanja.
  • Dela bodo potekala v krajših fazah, tako, da bo stanovalcem omogočen dovoz z ene ali druge strani zapore.
  • Med deli bodo omogočeni dovozi v parkirno hišo in parkirišče na Trgu republike, razen takrat ko bodo cesto asfaltirali.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Z vaškimi stražami, s katerimi so preprečili dovoz smeti na odlagališče, so člani civilne iniciative kljubovali štiri mesece.
  • Občinski svetniki so v razpravi razmišljali, da bi po zgledu Kranjske Gore dali le polletno soglasje za dovoz kranjskih smeti , da odlagališča ne bi prehitro zapolnili.
  • Kot nam je pred časom zagotovil predstavnik Jure Sajovic, bodo preprečili vsak dovoz smeti na odlagališče in po potrebi v dogajanje vključili tudi bližnji kongresni center na Brdu, kjer potekajo dogodki med evropskih predsedovanjem.
  • Dogovorili so se, da bo zadnji dan za dovoz odpadkov iz Kranja na deponijo Kovor 10. december.
  • Prav tako pa nameravajo zgraditi tudi posebno cesto le za dovoz odpadkov na smetišče.
  • Okoliški prebivalci so se na sklep odzvali tako, da so z zaporo ceste preprečili dovoz komunalnih odpadkov na odlagališče Tenetiše.
  • Več zgledov ...
  • Slika 5: Pri zmogljivih linijah za dovoz krme v silos potrebujemo za zadostno tlačenje dovolj težak stroj.
  • Posebno na večjih živinorejskih kmetijah, kjer zgradbe ne dopuščajo uporabe klasičnih strojev za dovoz krme , je lahko zelo zanimiva alternativa, ki pa ni poceni.
  • Poleg visokih cen, ki se gibljejo od 100.000 DEM naprej je ravno organizacija dovoza krme glavni razlog, da se ta tehnologija v Evropi ni posebej uveljavila in je zaenkrat priprava silaže v majhnih valjastih balah veliko bolj priljubljena.
  • Oproščeni so je bili meščani, okoličani pa le za dovoz gradbenega materiala za mestne potrebe.
  • V tej akciji je delala tudi novomeška mladinska brigada pri zemeljskih delih za temelje in dovozu gradbenega materiala iz bližnjega kamnoloma.
  • Namreč za dovoz gradbenega materiala lahko na Oddelku za prostor in okolje na Mestni občini Celje pridobijo dovoljenje za prevoz težjega tovornega vozila.
  • Poleg tega je komisija zagotovila dovoz peska za poti v romskih naseljih, v sodelovanju z uradom za narodne skupnosti pa je tudi že pripravila vse potrebno za ustanovitev romskega društva v Kočevju.
  • Posnela sva prvo deponijo, kjer je bil dovoz odpadnih livarskih peskov ustavljen zaradi pritožbe sosede.
  • Hrupni nočni dovozi peska so neznosni zlasti v poletnem času, ko praktično ni mogoče spati pri odprtem oknu.
  • Lani so za dovoz vode iz proračuna plačali šest milijonov tolarjev, letos bo ta znesek verjetno še višji.
  • Super, na obali je tabla s telefonsko številko za dovoz vode in goriva.
  • Zahtevo za dovoz pitne vode morajo gasilskim društvom ali oddelku za lokalno samoupravo poslati občani ali lokalni vodovodni odbori, stroške pa delno krije občina.
  • Zaradi pomanjkanja prostora in prodajnih izdelkov se krajani zavzemajo za čim manj motečo umestitev trgovine v prostor, za urejeno parkiranje in dovoz blaga ter ohranitev kostanjev.
  • Po predlogu dovoz blaga za oskrbo s tovornimi vozili prek Tartinijevega trga ne bo več mogoč.
  • Dogovor za dvigalo je zdaj načelno sicer dosežen, če ne bo oviral dovoza blaga .
  • Pomoč na domu sicer pomeni pomoč pri osebni higieni, spremstvo k zdravniku in dostavo zdravil, pa tudi dovoz hrane na dom in pripravo obroka.
  • Rešitev: Staršem lahko pomagate tako, da jim naročite dovoz hrane na dom.
  • Poleg tega, da je treba dograditi institucionalno mrežo javnih služb, je nujno povečati tudi obseg pomoči na domu, ki vključuje na primer dovoz hrane na dom in pomoč pri raznih hišnih opravilih.
  • Dovoz zemlje poteka že drugi teden, tako da je stanje iz dneva v dan vse slabše.
  • Pri sanaciji sodelujejo tudi mladi iz aktiva podeželske mladine na Polzeli, ki bodo odstranili rastje in s tem omogočili dovoz zemlje .
  • Pri dovozu zemlje po strmem in neravnem terenu je 21-letni voznik tovornega vozila med vzvratno vožnjo po vsej verjetnosti 64-letnika, ki je stal za vozilom, spregledal in trčil vanj.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Najprej je poskrbel za zaporo in s potopnimi stebrički onemogočil dovoze z avtomobili in mestnimi avtobusi.
  • Z nekaj deset traktorji so nato nezadovoljni kmetje v ponedeljek zjutraj blokirali mlekarno Ptuj in tako onemogočili dovoz mleka.
  • Že v zgodnjih jutranjih urah naj bi pridelovalci mleka blokirali izvozni obrat Ljubljanskih mlekarn v Kočevju in onemogočili dovoz surovine za proizvodnjo ter odvoz izdelkov.
  • Za starejše so velika ovira predvsem cone za pešce, saj onemogočajo dovoz do stanovanj (dostop z vozili je dovoljen samo v času dostave).
  • Prejšnji lastniki so zraven postavili še leseno garažo, vendar se z njeno postavitvijo takratni požarni inšpektor ni strinjal, saj je onemogočala dovoz požarnega vozila na dvorišče.
  • Navdušenje nad novo podobo sevniškega pokopališča pa »kvari« zapornica, ki onemogoča dovoz z osebnim vozilom na stari del pokopališča.
  • Več zgledov ...
  • Z vaškimi stražami, s katerimi so preprečili dovoz smeti na odlagališče, so člani civilne iniciative kljubovali štiri mesece.
  • Vztrajali bomo do konca, če bo treba, bomo fizično preprečili dovoz do deponije.
  • Dan kasneje je vojska odrekla pokorščino, železničarji so preprečili dovoz vojaških enot, zvestih vladi.
  • Za letos ta kvota še ni zapolnjena, zato bodo dovolili dovoz dela smeti iz Kranja.
  • Petrol je namreč za čas gradnje dovolil dovoz do sedanjega prostora za tehnične preglede prek tamkajšnje bencinske črpalke.
  • Čeprav so policisti lastnike traktorjev, ki so ovirali dovoz do mlekarne, kaznovali z mandatno kaznijo, bodo kmetje nadaljevali s protesti, dokler njihove zahteve ne bodo sprejete.
  • Dež in megla sta sicer ovirala dovoz materiala na Sočo, vendar sta ga hkrati tudi ščitila pred italijanskimi izvidniškimi letali in baloni.
  • Pri sanaciji sodelujejo tudi mladi iz aktiva podeželske mladine na Polzeli, ki bodo odstranili rastje in s tem omogočili dovoz zemlje.
  • Občina ga želi urediti, da bi s tem krajanom omogočila začasen dovoz do končane gradnje dveh načrtovanih povezovalnih cest.
  • Vprašanje: Zaradi nepravilnega parkiranja vozil lastnikov stanovanj, ki s tem preprečujejo dovoz do hišnega vhoda, že več let ne morete v svoje stanovanje pripeljati nobene stvari.
  • Jaz osebno bi plačilo tega zneska naložil vsem članom civilne iniciative, ki so preprečevali dovoz, in ministrstvu, ki ni pravočasno podaljšalo dovoljenja za obratovanje, čeprav so bili izpolnjeni vsi pogoji..
  • Stanovalci Metelkove ob parku so nas obvestili, da je veriga, ki je preprečevala dovoz do srede parka, sneta in da lahko sedaj vozniki po mili volji parkirajo kar na površinah parka.
  • Občina bo v najkrajšem možnem času s fizičnimi ovirami zagotovila dovoz za reševalna vozila.
  • Poleg tega je komisija zagotovila dovoz peska za poti v romskih naseljih, v sodelovanju z uradom za narodne skupnosti pa je tudi že pripravila vse potrebno za ustanovitev romskega društva v Kočevju.
  • Varuh bo zato kot kratkoročno rešitev predlagal škocjanskemu županu in pristojnim državnim organom, da zaradi varstva življenja in zdravja ljudi nemudoma zagotovijo dovoz pitne vode.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Nasploh so razmeroma imuni na vsakdanje preprečevanje dovoza do hiše, ki ga s parkiranjem ustvarja Borkova.
  • Kmetje se na protestnih točkah izmenjujejo, saj bi bilo celodnevno preprečevanje dovoza in odvoza mleka in mlečnih izdelkov prenaporno, a tudi veliko dela jih čaka na poljih, je dejal Marjan Gorenc, predsednik sindikata kmetov.
  • V kranjski občini, kjer se je zaostril problem obratovanja deponije v Tenetišah, so člani civilne iniciative vztrajali pri straženju in preprečevanju dovoza smeti v Tenetiše in se obenem z občino in ministrstvom za okolje pogovarjali o reševanju problema, so podražili odvoz smeti.
  • Z njo se bodo takoj začeli dogovarjati o ureditvi režima dovoza odpadkov na deponijo med prenovo ceste in ureditvi obvozne ceste, saj je kot zadnji dan za začetek prenove določen 4. julij 1994.
  • Ko bo krožišče gotovo, bo podjetje Kostra, ki v Celju koncesionarsko upravlja parkirišča in pobira parkirnino, po navodilih občine uvedlo drugačen režim dovoza v Linhartovo ulico, ki je edina povezava motornih vozil z mestno tržnico, različnimi lokali okoli nje in mestnimi zapori.
  • Tehnični direktor Javnih naprav Janez Karo pojasnjuje, da želijo s spremenjenim režimom dovoza odpadkov na deponijo v Bukovžlak, ki so ga uvedli 1. junija, prepričati vsa tista gospodinjstva v občini, ki še niso vključena v organiziran sistem ravnanja z odpadki, da to čim prej naredijo.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Pripombe ima zaradi avtocestne infrastrukture, odvodnjavanja na celotni trasi, dostopa in izvedbe dovoza do posameznih parcel in protihrupnih ograj.
  • Obnovljeno cesto naj bi uporabljali domačini za lažji dovoz do svojih parcel in vinogradov.
  • Vztrajali bomo do konca, če bo treba, bomo fizično preprečili dovoz do deponije .
  • V njem prizadeti posamezniki navajajo, da se razmere na deponiji niso bistveno spremenile, da je bilo po letu 1997 opravljenih le nekaj kozmetičnih prekritij in asfaltiran dovoz do deponije .
  • V romarskem središču se zavzemajo za to, da bi po končani gradnji avtoceste sedanjo hitro cesto ohranili za in jo uporabili za nov dovoz do obstoječega parkirišča in s tem seveda omogočili tudi krožni promet.
  • Dovoz do parkirišča in Infekcijske klinike bo možen iz smeri Zaloške ceste mimo reševalne postaje.
  • Več zgledov ...
  • Promet v Gledališki ulici je sedaj dvosmeren in omogoča dovoz do parkirišča pri Turški mački tudi z Vodnikove ulice.
  • Zelo veliko je težav z dovozi do hiš in podobnega, kar je na papirju malenkost, za kakovostno bivanje pa bistveno.
  • Za starejše so velika ovira predvsem cone za pešce, saj onemogočajo dovoz do stanovanj (dostop z vozili je dovoljen samo v času dostave).
  • Njihov dovoz do stanovanj je omejen na jutranje ure (med sedmo in pol deseto), ko imajo dostavo tudi gostinci.
  • Sicer pa vztraja pri 24-urnem dovozu do stanovanj in nasprotuje »parkiranju pod okni«, kot bi želje stanovalcev rad prikazal Janković.
  • Za dovoz do delavnice obstaja le služnostna pot po parceli Radvanjske 29.
  • Sam dovoz do delavnice je zelo domiseln, saj vse potrebne dokumente in plačilo tehničnega pregleda, ki je znašal 5150 tolarjev, poravnate, kot bi naročali hrano v McDrivu.
  • Čeprav sta do selitve Kam-busovih mehaničnih delavnic in pralnice avtobusov s Kovinarske ceste v obrtno-trgovsko cono ob kamniški obvoznici ostala le še dobra dva meseca, pa na novi lokaciji še vedno ni urejen dovoz do nadomestnih delavnic , pralnice in parkirišča.
  • Sosed bo moral vzdrževati pot seveda tako, da bo dovoz do vaše kmetije nemoten oziroma takšen, kakršnega ste imeli doslej.
  • Prve dneve bodo, kot je povedal direktor Vitre Bojan Žnidaršič, pomagali gospodarju domačije v vasi Novi pot na tromeji med občinami Sodražica, Bloke in Velike Lašče, kjer bodo obsekali dovoz do kmetije in skupaj z domačini očistili gozdno pot.
  • Prebivalci iz mestnega središča se nenehno pritožujejo, ker jim je onemogočen dovoz do doma .
  • Sodu je izbil dno incident pred tednom dni, ko je bil mnogim stanovalcem dovoz do njihovih domov zaradi postavitve zapornih dvižnih stebričkov preprosto onemogočen.
  • Joško ima lepo parkiran avto pred "hišico", torej ima dovoz do doma .
  • Prav tako pa je trdil in dokazoval, da je sporno pot uporabljal za dovoz do vseh navedenih zemljišč (ne zgolj do svoje hiše).
  • Dovoz do tega zemljišča poteka po obstoječi dovozni cesti, ki pa je v zasebni lasti.
  • Dovoz do zemljišča je po asfaltni cesti in je na sončni legi v bližini Loč.
  • Pripadniki mednarodnih policijskih enot so nemudoma zaprli dovoz do hotela in evakuirali hotelske goste.
  • Tako je dovoz do hotela urejen čez deseto luknjo in je treba pri vožnji paziti na morebitne igralce na udarjališču.
  • Odgovorni na občini se namreč niso uspeli dogovoriti o uporabi zasebnega zemljišča, ki bi omogočalo začasen dovoz do Čanžekove ulice .
  • Pri tej naložbi bo Komunala zagotovila denar za gradnjo objektov, obenem pa bo uredila ločen dovoz do čistilne naprave .
  • Krajani so soglasno zahtevali gradnjo kanalizacije brez tlačnih vodov in ločitev meteorne in fekalne vode, dovoz do čistilne naprave in zbirnega centra odpadkov skozi Mačkovec ter postavitev prometnega znaka na Savski cesti, ki bi dovoljeval vožnjo vozilom z največjo dovoljeno težo 2,5 tone.
  • V zvezi z ureditvijo dovoza do bodoče čistilne naprave in zbirnega centra so sklenili, da je dovoz mogoč le skozi Mačkovec, pri tem pa morajo na Savski cesti namestiti prometni znak, ki bo omejeval vožnjo vozil, težjih od dveh ton in pol.
  • Ugotavljajo namreč, da projektne rešitve v izvedbeni dokumentaciji otežujejo življenje in delo ljudi, predvsem kmetov, ki jim je onemogočen ali bistveno podaljšan dovoz do obdelovalnih površin .
  • Dovoz do parkirnih površin v podzemlju objekta bo urejen iz Gosposvetske ceste med Kolizejem in Delavskim domom, vrednost vseh gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del pa je ocenjena na več kot milijardo tolarjev.
  • Ugotavljajo namreč, da projektne rešitve v izvedbeni dokumentaciji otežujejo življenje in delo ljudi, predvsem kmetov, ki jim je onemogočen ali bistveno podaljšan dovoz do obdelovalnih površin .
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Poleg vse mehanizacije, ki jo imajo omenjena prostovoljna gasilska društva, sta pri gašenju sodelovala tudi Hydrovod s svojo cisterno za dovoz vode in Elektro, kjer so posodili dvigalo za gašenje z višine.
  • V njihovem voznem parku sta tudi dve cisterni za dovoz goriva ter tri cisterne za razvoz kurilnega olja, vozni park pa šteje še tri vozila do nosilnosti 3,3 tone.
  • To delo opravljajo hrvaški gasilci iz Čabra, ki imajo primerno cisterno za dovoz vode.
  • Občinski svetniki so v razpravi razmišljali, da bi po zgledu Kranjske Gore dali le polletno soglasje za dovoz kranjskih smeti, da odlagališča ne bi prehitro zapolnili.
  • Za gradbeno dovoljenje potrebujem soglasje za dovoz do javne ceste.
  • Odbora za gospodarstvo ter za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči sta sicer predlagala, da bi, tako kot v Kranjski Gori, dali le polletno soglasje za dovoz kranjskih smeti.
  • Več zgledov ...
  • Jeseniški občinski svetniki so prižgali zeleno luč za dovoz odpadkov iz drugih občin tudi za prihodnje leto.
  • Ker občine, ki so solastnice deponije, odločitve morajo sprejemati soglasno, to pomeni, da imajo kranjska in njene sosednje občine za zdaj zeleno luč za dovoz dela odpadkov na Malo Mežaklo le do konca leta, količina pa je omejena na 7500 ton.
  • Jeseniški občinski svetniki so prižgali zeleno luč za dovoz odpadkov iz kranjske in sosednjih občin tudi za prihodnje leto.
  • Obvezni sestavni del čebelarskega pašnega reda so pisna soglasja lastnikov zemljišč za začasni dovoz čebel na pašo.
  • Prostore je blagoslovil šmihelski župnik Ciril Plešec, ki je centru odstopil zemljišče za dovoz in parkirne prostore, otroke pa je obiskal tudi dedek Mraz.
  • Odgovor: Na vašo služnostno pravico, uporabljati pot po sosedovem zemljišču za dovoz do vaše hiše, ne bo v ničemer vplivalo dejstvo, da pot zdaj vzdržuje sosed.
  • Za njegovo gradnjo, za dostopno cesto za dovoz strojev in materiala so porabili kar 1100 kubikov kamenja, 360 kubikov betona in devet ton armaturnega železa.
  • Pomemben prispevek k varnosti na letališču je pomenilo povečanje ploščadi za 35.000 kvadratnih metrov in izgradnja servisne ceste za dovoz goriva na platformo.
  • Težava je še posebej očitna v krožnih križiščih, ki imajo ločene ceste za dovoz v krožišče in izvoz iz njega, saj tedaj uporabnik nikoli ni prepričan, kateri izvoz je za napravo drugi in kateri tretji in tako naprej.
  • Organizacijski komite letos ni dobil dovoljenja za dovoz snega iz Tamarja in tako vozijo na skakalnico sneg, ki so ga v minulih mesecih naredili v izteku, poleg tega pa ga v hladnejših nočeh še vedno delajo.
  • Občina ima dovoljenje za dovoz še nekaj več kot sto ton cementno-azbestnih odpadkov, in kot trdi direktor Igor Maljevac, bodo dodeljeno kvoto zagotovo izkoristili, saj imajo v Ilirski Bistrici v načrtu prenovo marsikatere salonitne strehe.
  • Načrtovalci so morali zato poiskati ustrezno rešitev za dovoz z lokalne ceste, saj bi pridobivanje ustreznih dovoljenj za dovoz z državne ceste vse skupaj še nekoliko zavleklo in tudi podražilo.
  • Stavbo zaznamuje izvirna forma dvojnega zavitega stožca iz stekla in jekla, ki ni le okrasna arhitekturna domislica, temveč prevozna pot za dovoz in izvoz avtomobilov, na vrhu pa se spremeni v razgledno galerijo.
  • Trasiranje novih poti za dovoz ni dovoljeno.
  • Kakih 30% prihodkov je odvisnih od uspešnosti pogodb za dovoz odpadkov iz drugih občin in pogodb za prodajo nepremičnin – zemljišč.
  • Zaporedje dogodkov je bilo neugodno za občino Logatec, saj je občinski svet le za en mesec podaljšal pogodbo za dovoz smeti iz občin Vrhnika in Borovnica, in ne za tri mesece, kakor je predlagal logaški župan in so jih prosili Vrhničani.
  • Vendar pa, kot nam je povedal Ježovnik, tudi na tem sestanku Teharčani niso izvedeli nič konkretnega o pogodbi za dovoz smeti iz mozirskega konca.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Cesta naj bi najprej služila za dovoz gradbenega materiala na deponijo Šared.
  • Razdejana je bila tudi železnica, ki je avstro-ogrski vojski služila za dovoz prehrane, orožja in municije, pa tudi za vožnjo z oklepnim vlakom.
  • Manjši predor služi za dovoz premoga. Omenjeni rastlinjak ni le največji viktorijanski rastlinjak, kot ga imenujejo, ampak pomeni vzor za gradnjo drugih podobnih rastlinjakov, ki so jih pozneje množično, lahko v bistveno manjši obliki gradili povsod.
  • Najprej bomo od družbe Industrija gradbenega materiala (IGM) zahtevali, naj poskrbi za čistejši dovoz surovin za izdelavo apna na relaciji od njihovega kamnoloma do peči,« pravi župan.
  • Krajani v višjih naseljih namreč ob poletnih sušnih obdobjih ostajajo brez vode, občina pa v takih primerih poskrbi za dovoz vode v cisternah.
  • To, kot vse kaže, še ni bil zadosten razlog, da bi končno poskrbeli za ustrezne dovoze.
  • Več zgledov ...
  • Svetujem, da stehtate vsebino vedra ali samokolnice, ki ju uporabljate za dovoz gnoja na gredico.
  • Na območju šmarske občine bo postavljenih 44 stebrov, investitor bo za dovoz uporabljal dobrih 30 kilometrov občinskih cest.
  • Ceste, ki jih tovornjakarji največ uporabljajo za dovoz in odvoz blaga, so jim pustili odprte.
  • V vsakem nadstropju je bila tudi miniaturna železnica, ki je skrbela za hiter dovoz in razvoz gradbenega materiala.
  • Bodonski gasilci pa poleg zaščite in reševanja že nekaj let skrbijo za dovoz pitne vode v celotni občini.
  • "Pogosto le en, morda dva delavca skrbita za dovoz palet, dva ali trije so na blagajni.
  • Dobro pa je moral poznati izkušenost in pridnost gozdnih delavcev in furmanov, ki bi jih potreboval za dovoz in izvoz lesa z žage na postajo, ki bi bila po takratnih načrtih oddaljena le dobrih 10 kilometrov ali morda še manj.
  • Pas de Calais se je ponujal zaradi bližine, kar bi močno olajšalo mornariški del operacije, po drugi strani pa so napadalci potrebovali za dovoz zalog večja pristanišča, ki so bila le v Normandiji.
  • Ob stavbi bodo zgradili prizidek, ki ga z vpeljavo HCCP sistema (glede tega so med prvimi v Sloveniji), pri katerem je mogoče sledenje pridelave in priprave hrane od pridelovalca do krožnika, potrebujejo za dovoz hrane in materiala, na vrhu pa bo razgledna ploščad.
 • dovoz in  [odvoz, izvoz /   [parkiranje in dovoz
  • Čeprav je ožje središče mesta urejeno za dovoz in odvoz motornih vozil z vso tehnološko urejeno signalizacijo, pa zlasti ob koncu tedna prihaja do velike gneče.
  • V starem delu mesta, pa vozniki najpogosteje kršijo dovoljen čas za dovoz in odvoz blaga, dovoljen čas parkiranja v območju za pešce ter dovoljene lokacije za kratkotrajno parkiranje.
  • Ekološki otok bo velikosti 103 m2, na njem bo urejen prostor za 4 zabojnike ter zagotovljen prostor za dovoz in odvoz odpadkov tako, da promet ne bo oviran.
  • V Klasju dopuščajo možnost, da vratarji niso zapisali vsakega izvoza in dovoza žita in da vsak tovornjak ni šel na sicer predpisano tehtanje.
  • Mnogi vozniki niti ne pomislijo, da s parkiranjem po dolgem in počez ovirajo dovoz in izvoz iz garaže.
  • Zaradi pomanjkanja prostora in prodajnih izdelkov se krajani zavzemajo za čim manj motečo umestitev trgovine v prostor, za urejeno parkiranje in dovoz blaga ter ohranitev kostanjev.
  • Več zgledov ...
  • Proti občini so prebivalci treh blokov oktobra vložili tožbo, da bi na sporni parceli ugotovili svojo lastninsko pravico oziroma služnostno pravico za potrebe dostopa, dovoza in parkiranja .
  • Blekova vas in podrejeno ugotovitev služnostne pravice za potrebe dostopa, dovoza in parkiranja vozil«.
Na vrh