WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
doprinesti glagol
1 prispevati
ČLOVEK, ORGANIZACIJA ali OKOLIŠČINA doprinese, če pozitivno vpliva na STVAR ali DOGAJANJE
  • kdo/kaj doprinese k čemu
  • kdo/kaj doprinese kaj
  • kdo/kaj doprinese kaj komu/čemu
  • kdo/kaj doprinese s čim k čemu
  KDO/KAJ
   
  • Težav se je loteval tako na regionalni kot širši ravni in s svojim optimizmom in elanom doprinesel k razvoju kmetijstva in podeželja v najširšem pomenu.
  • Med temi so največji delež doprinesli pokrovitelji.
  • K znižanju stroškov je veliko doprinesel povečan odkop peska.
  • Zjutraj so blizu Nuneatona našli nepobrano torbo, ki je doprinesla pomemben ključ k rekonstrukciji zgodbe.
  • Mnogi se sprašujejo, kaj bo sojenju doprinesla izjava Ivanovega dekleta Katje Volkar, ki bo tudi ena izmed današnjih prič.
  • Vsak študij ti nekaj doprinese.
  • Občina bo k temu doprinesla s primerno prometno ureditvijo, prostorsko-ureditvenimi in davčnimi instrumenti, nenazadnje pa tudi z asistenco pri zagotavljanju primernih kulturnih in turističnih atrakcij.
  • Pri takih težavah lahko hipnoza doprinese s svojo veliko zmožnostjo, da se nosečnica telesno in duševno sprosti, k nosečničnem dobrem počutju.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Z aktivnostmi v mesecu boja proti odvisnosti želijo doprinesti k temu, da problematika postane bolj dojemljiva za otroke, starše, šolo, družbene organizacije, da vsakdo lahko pove svoje mnenje in se skozi izmenjavo izkušenj, pogovore pokažejo tudi druge težave.
  • Brez pravega ekonomskega interesa tudi številna klubska baza članov ne more doprinesti k izgradnji igrišča.
  • Vse smo se zavedale, kaj moramo storiti za dobro ekipe, da bo ta zmagala in vsaka je nato po svojih najboljših močeh skušala doprinesti k temu.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Pazite na poslastice, saj te veliko doprinesejo k povečanju teže.
  • To odkritje bo bistveno doprineslo k reševanju težav z raznolikostjo HLA, ki nam jih je poleg mnogih koristi prinesla evolucija.
  • In tako ostajajo ugledni Mariborčani, ki so s svojim delom ogromno doprinesli k poznavanju mesta, njegovi kulturi in splošnemu družbenemu življenju, pozabljeni.
Na vrh
 
2 nadomestiti
če ČLOVEK ali ORGANIZACIJA doprinese DENAR ali ČAS, ga nadomesti oziroma nadoknadi
  • kdo doprinese kaj
  KDO/KAJ
   
  • Ker je nujno, da se pri poslovanju obnašamo kar se da racionalno, smo se odločili za proste petke, ki jih bomo doprinesli v času od septembra do decembra, ko bomo delali ob sobotah v dveh izmenah.
  • Odločili so se za skrajšanje delovnega tedna, zaenkrat s prerazporejanjem dopusta iz meseca decembra, ob tem pa upajo, da se bo položaj v jeseni popravil, razmere na trgu normalizirale, in da bodo vse to še lahko tedaj doprinesli oziroma kompenzirali.
Na vrh