WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
dominanten pridevnik
1 bolj pomemben; številčno močnejši
če je SKUPINA LJUDI, IDEJA ali STVAR dominantna, je bolj pomembna in vplivna in pogosto tudi številčno močneje zastopana kot ostali
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pri tako velikih podjetjih, kot je Interbrew, se vselej zastavlja tudi vprašanje, ali ne izkoriščajo dominantnega položaja na trgu.
  • Ob koncu 18. stoletja je Beneška republika izgubila dominantni položaj, nato pa je vodila nevtralno politiko in razvila cvetočo industrijo razkošnih izdelkov iz emajla, svile in slavnega stekla ...
  • Predsednika Ciampija tudi moti, ker zakon ustvarja dominantno vlogo televizije in s trga izrinja časnike in druge tiskane medije, s tem pa nevarno oži svobodo informiranja.
  • Tako zdaj protimonopolni zakon Evropske unije med drugim prepoveduje zlorabo dominantne pozicije (na trgih), Britanija na primer prepoveduje vse dejavnosti, ki so v nasprotju z javnimi interesi.
  • Bodybuilding naj bi izzval dominantne ideologije, ki prikazujejo ženske kot telesno šibke, saj kaže, da sta šibkost in moč posledica kulturnih praks.
  • Sekte zaradi svojega nasprotovanja vrednotam dominantne kulture privlačijo posameznike, ki so nezadovoljni z družbenimi normami in praviloma pripadajo nižjim ter bolj deprivilegiranim družbenim razredom.
  • Več zgledov ...
  • Posebno v t. i. krščanskem delu sveta je mogoče pogosto zaslediti pričakovanja ali strahove, da bo postal v novem tisočletju islam dominantna svetovna religija.
  • Dr. Mojca Doupona s katedre za sociologijo in zgodovino športa na fakulteti za šport meni, da je v zadnjih desetih letih dominantna vrednota postal kar dosežek sam.
  • Tako je bil v Franciji, Španiji in Veliki Britaniji izbran jezikovni kodeks dominantne skupnosti, v Nemčiji Oberdeutsch varianta, medtem ko je Niederduetsch postal vodilni jezikovni kodeks na Nizozemskem, v Italiji je jezikovna standardizacija potekala na osnovi florentinskega govora, v Sloveniji pa na osnovi dolenjskega.
  • Nemci so državotvoren narod oziroma dominantna etnična skupnost ne le v sami Nemčiji, ampak tudi v Avstriji, Švici in Luksemburgu.
  • Dominantna družbena skupina ali "vladajoči razred", to je skupina, ki poseduje in nadzira proizvajalna sredstva, pridobi v veliki meri monopol nad politično oblastjo ...
  • Delno je tudi res, da se čutijo ogrožene od pomladanskih strank - te so zelo poudarjale primere divje privatizacije in gospodarskega kriminala - zato iščejo zaščito pri dominantni eliti in jo s tem še krepijo.
  • Drnovšek je (bil) na slovenski sceni tako dominantna figura, da zdaj skupaj s njim izgublja avtoriteto, verodostojnost in stabilnost tudi njegova stranka, vsa oblast in politika v celoti.
  • Države z nadpovprečnim številom manjšin pa niso nujno tudi multinacionalne države, saj kot take opredeljujemo le tiste, v katerih dominantni narod ne dosega 60 % vsega prebivalstva.
  • Danes je vse bolj očitno, da je šport v lasti dominantnih družbenih slojev, ki uporabljajo športne junake kot instrument reprodukcije svoje moči.
  • Dominanten razred je bilo plemstvo, katerega položaj je temeljil na povezavi zemljiškega lastništva in drugih vrst premoženja ter zasedanju javnih funkcij.
  • ... drugič pa preprosto ni res, da bi filmske umetnine nastajale samo zunaj kinematografske industrije ali dominantnega sistema.
  • Drugače misleči, ki bi utegnili kritizirati vlado, med novinarji dominantnih medijev preprosto nimajo mesta.
  • Tudi silovito bombardiranje hollywoodske filmske produkcije je namenjeno utrjevanju dominantnega vpliva (ameriške) angleščine v svetu; jezik je postal opora politike in ekonomije, opozarjajo kritično nastrojeni intelektualci, ki jih pretirana anglikanizacija sveta kajpak moti.
  • Sprijazniti se moramo s tem, da kapital sili tja, kjer vidi dobiček, naložbe pa so dominantna oblika mednarodnega nastopanja.
  • Najbolje, da jih omejite na eno dominantno barvo cvetov, ki se pojavi v različnih odtenkih, in ji varčno primešate še eno do dve drugi barvi.
  • Latinščina je bila dominantni jezik nekaj stoletij, angleščina pa je to šele nekaj desetletij
  • Dominantni temi prvih sto dni sta bili EU in NATO.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Dominantni sta bili liniji rocka in hip hopa.
  • Motorna plovila so bila dominantna na genovskem sejmu.
  • Ko je ena skupina postala ekonomsko dominantna, se je razvila država.
  • Če bi torej ideologija krščanskih demokratov v Sloveniji postala dominantna, bi vse »nekrščanske« politične in moralne opredelitve v Sloveniji izgubile domovinsko pravico ...
Na vrh
 
1.1 o človeku, živali
dominanten ČLOVEK ali ŽIVAL je najmočnejši v skupini in hoče nadzirati ter si podrediti ostale
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Navadno se 6 do 30 severnih črnih kitov združi v skupino, ki jo vodi dominanten samec.
  • Grobost povzroči pri dominantnem psu nasproten učinek od zaželenega, kuža se lahko začne aktivno upirati svojemu skrbniku.
  • Ko dominantna samica povrže leglo mladičev, skrbi zanje celo krdelo.
  • Dominantne živali imajo tako vedno prednost pri prehranjevanju in izbiri spolnega partnerja, najbolj podrejene pa so neprestano vznemirjane in preganjane ter se morajo večji del svojega življenja skrivati pred močnejšimi vrstniki.
  • Bil je zelo dominantna osebnost in je od svojih sinov zahteval, da so se že v rani mladosti lotevali zahtevnih projektov.
  • Film je nastal po resnični zgodbi Julie Longwell, ženske pri štiridesetih, ki je kot mladoletnica rodila sina, ki se mu je morala pod pritiski dominantne matere odpovedati in ga dati v posvojitev.
  • Več zgledov ...
  • Ugotovili smo, da imam dominantno mamo in copatastega očeta in da moja spolna vloga ni asimetrično razvita (karkoli že to pomeni) ...
  • K podobi močne in dominantne ženske, ki se ne boji tekmovati z moškim, veliko pripomore tudi televizija, ugotavljajo pri omenjeni organizaciji.
  • Ob sebi ni več potrebovala dominantnega moškega, ki bi usmerjal njeno vedenje in njeno mnenje in občutke o sami sebi.
  • Dominanten partner na drugega projicira svoj podzavesten strah pred čustveno odvisnostjo, to pa krepi njegovo samozavest, podrejeni partner pa prepušča drugemu nadzor nad področji, s katerimi se sam ni zmožen spoprijeti.
  • Znanstveni poskusi in študije, ki poskušajo agresivno ali dominantno vedenje pri moških pojasniti z delovanjem testosterona, so vse prej kot prepričljivi.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • "Odin je zelo dominanten pes, zato smo se odločili za kastracijo, drugače bi moral nehati reševati, saj reševalec ne sme biti agresiven in mora znati delati v skupini," je razložil Boris.
  • Kate, ki velja za zelo dominantno žensko, je vse odločitve v zakonu sprejemala sama.
  • Prišel je že v oblikovano skupino otrok, kjer je bilo nekaj izrazito dominantnih in celo agresivnih dečkov, ki so določali, kdo se bo igral in s kom.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Rogate živali so bolj dominantne, agresivne, potrebujejo več prostora pri jaslih in uničujejo hlevsko opremo.
  • Vsi pravi pastirski psi so po naravi samozavestni, dominantni, pogumni, čuječi in zadržani do tujcev.
  • Moški so v družbi radi dominantni, s kretnjami izražajo energijo in moč: roke potisnejo v žepe, zataknejo palce za pas ali se s pestmi večkrat udarijo po stegnih.
  • Po operaciji se utegne zgoditi, da dominantne psice postanejo še bolj dominantne.
 • dominanten in aroganten / aroganten in dominanten
  • Rupel se odziva kot vsak, ki je prežet z avtoritarno naravo: ko se čuti šibkejšega, se upogne, ko se počuti suverenega, je dominanten in aroganten.
  • Že pri prvem medsebojnem srečanju se med njima ustvari napetost, saj Mariana meni, da je Victor aroganten in dominanten šovinist, medtem ko Victor meni, da je njegova tekmica tipična razvajena bogata ženska.
 • močen in dominanten
  • Madonna je močna in dominantna osebnost, ki rada v vsakem trenutku poudari svojo neodvisnost.
  • Morda smo slabotni in negotovi, zato potrebujemo močnega in dominantnega človeka.
Na vrh
1.2 o delu telesa
dominanten DEL TELESA je pri opravljanju določene dejavnosti bolj učinkovit
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Tudi žogo brcnemo največkrat z dominantno nogo in skozi ključavnico pokukamo z določenim, dominantnim očesom.
  • Ko vas dvestotonski ropar zagrabi z obema rokama za ovratnik, razklenite njegov prijem s krožnim zamahom svoje dominantne roke (desna pri desničarjih).
  • Dominantna hemisfera, navadno leva, nadzira večino vidikov govora.
  • Pri večini ljudi je ena polobla dominantna in se telesnih spretnosti laže naučijo z deli telesa, ki jih nadzoruje njihova dominantna polobla.
  • Naloga tudi odkriva, katera je vaša dominantna polovico možganov.
  • Običajno pišemo vedno z eno roko, pravimo ji dominantna.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Zanimivo pa je, da poleg izrazito desnoročnih in levoročnih ljudi najdemo velik delež (med 30 in 40 odstotkov) ljudi, pri katerih ni mogoče jasno določiti, katera polobla je dominantna.
  • Kljub temu so z opravljenim delom zelo zadovoljni in prepričani, da je roka rešena, čeprav desnica ne bo več dominantna ; je pa to veliko boljša rešitev kot proteza.
  • Ker pa je druga polovica vaših možganov dominantna, ima morda šibkejša polovica težave pri sporočanju svojih misli.
  • J. A. Gray in A. W. H. Buffery trdita, da je leva hemisfera možganov po drugem letu starosti bolj dominantna pri dekletih, fantje pa imajo večje zmožnosti v funkcijah, ki so skoncentrirane v desni hemisferi.
Na vrh
1.3 v ekologiji
dominantna VRSTA prevladuje v določeni rastlinski ali živalski združbi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V rast rastlin posegam le toliko, da omejim rast dominantnejših vrst.
  • V Borovik, ki je akumulacijsko jezero s čisto gorsko vodo, je bil prinesen pred tridesetimi leti iz Jošave in v teh letih postal dominantna plenilska vrsta.
  • Iz zgodovine poznamo primer, ko sesalci niso mogli izpodriniti dinozavrov, dokler ni prišlo do katastrofe, ki je uničila dominantne vrste.
  • Verjetno je bila bukev (skupaj s hrastom) pred obsež - nejšimi človekovimi posegi tam celo dominantna vrsta.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Zelnate vrste so bile vse dominantne in so preveč omejevale rast lucerne.
Na vrh
1.4 v genetiki
dominantni GENI ali LASTNOSTI so izraženi pri potomcih, tudi če jih ti podedujejo samo od enega od staršev
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • dominanten  [gen
  • Če je okvarjen dominanten gen, to pomeni, da ima oseba lahko določeno deformacijo, bolezen ali pa je nagnjena k neki bolezni.
  • Kožuh nastane s križanjem dominantnega in recesivnega oranžnega gena, oba pa nosi ženski kromosom.
  • Pa vendar je vaše vprašanje kar zamotano, dedovanje barv perja je namreč odvisno od več dednih dejavnikov, predvsem pa od tega, kje in kako so skriti tako imenovani dominantni in recesivni geni.
  • Križanja, pri katerih gojitelji upoštevajo tako imenovane dominantne, recesivne in intermediarne lastnosti po barvi in drugih značilnostih živali, so prinesla res pravo revolucijo.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • To razmerje pa je odvisno od dveh genov gen za temno barvo las je dominanten, gen za svetlo barvo las pa recesiven.
  • Podobno dominantni so črni lasje, ki so močnejši od morebitnega gena za svetle lase.
  • Za križanje je seveda odločilno, katera barva je recesivna in katera dominantna.
  • Celo med belopoltimi pari pride redkeje do izraza zelo svetla polt kot koža olivnih odtenkov. Dominantna je tudi pegavost.
  • Orlovski nos ponavadi prevlada nad ravnim nosom in ozek nos je dominantnejši od širokega.
  • Pri zadnji ima otrok praviloma rjave oči, ker je rjava barva dominantna nad recesivno modro barvo.
Na vrh
1.5 v športu
če je ŠPORTNIK na tekmi dominanten, je njegova igra boljša od nasprotnika
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • dominantna  [igra
  • V dobro napolnjeni dvorani Kodeljevo si je Geoplin Slovan z dominantno igro zagotovil in priboril odločilno peto tekmo.
  • Manjka jim le še bolj dominantna igra pod obročema, predvsem pri skoku v obrambi.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Slovenija je bila na tekmi proti Rusiji dominantna.
  • S 3:1 smo jo še dobro odnesli, odlični Rusi so bili več kot očitno dominantni.
  • Na povratno tekmo gremo z upanjem, da bomo odigrali boljše, da Romuni ne bodo tako dominantni.
  • V prvem polčasu smo bili izrazito dominantni in še vedno ne morem verjeti, da smo na odmor odšli brez prednosti.
  • Njuna igra je bila dominantna v prvem nizu, ko sta z lahkoto dobivala igre na lasten servis.
  • Evropski prvaki niso bili le tehnično in taktično dominantni v vseh pogledih, temveč so tekmeca prekašali tudi v želji in agresivnosti, prvinah, ki bi morali biti zaveznici Ljubljančanov.
Na vrh
2 najbolj opazen; dvignjen
če je ZGRADBA ali VZPETINA dominantna, je višja od drugih in se jo vidi daleč naokrog
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Lepo osvetljena farna cerkev na Kogu je zaradi svojega dominantnega položaja na hribu izjemno dobra nočna orientacija vodnikom beguncev na tem območju.
  • Snežnik s svojo dominantno lego ter značilnostmi Dinaridov in Alp ponuja enkratno doživetje.
  • Vertikala se začne pri dominantni poziciji obnovljene psihiatrične bolnišnice na vzpetini nad mestom, ki me je vedno spominjala na orlovsko gnezdo, in se spušča skozi mesto, stisnjeno v ozko kotlino, naprej pod zemljo, v rudnik.
  • Že njihova (ur. op.: o gradovih) lega na izpostavljenih in dominantnih vzpetinah je zagotavljala veliko stopnjo varnosti.
  • Pogleda pri Ivančni Gorici ne ustavi več le dominantna bela cerkev, izza enega od gričev se kaže popolnoma drugačna, industrijska arhitektura.
  • Nad obzorje se dviga dominantna kupola cerkve sv. Miklavža, ki jo je zgradila med letoma 1702 in 1753 stavbarska dinastija Dientzenhofer, razkošna notranjost cerkve je brezprimerna.
  • Več zgledov ...
  • V New Yorku, kakršen je, si zaznaval in potem dojemal dominantna dvojčka WTC kot znak in simbol v slavni silhueti mesta.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Njena lega je izrazito dominantna in strateška, saj je cerkev vidna daleč naokrog.
Na vrh
 
dominantni planet
v astrologiji je dominantni planet tisti, ki najbolj vpliva na značajske poteze določene osebe
 • Luna kot dominantni planet označuje osebo, ki živi v skladu s svojimi občutki, vtisi, razpoloženji.
 • Ko nas zanima "finančni" potencial posameznika, si ogledamo: dominantni planet v karti (planet, ki je v karti najmočnejši, velikokrat je to vladar ascendenta, ali pa tisti planet, ki je koten in v svojem znamenju ali višini)