WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
dokumentirati glagol
1 opremiti s podatki; opisati
če ČLOVEK ali USTANOVA dokumentira nek DOGODEK ali kako zanimivo ali pomembno DOGAJANJE, ga opiše ali posname z namenom, da bi zabeležil in ohranil bistvene podatke
  • kdo/kaj dokumentira kaj
  • kdo dokumentira kaj s čim
  KDO/KAJ
   
  • Prvega maja 1945, ko so se bili zadnji boji za osvoboditev Trsta, me je primarij bolnišnice poslal na teren, da bi dokumentiral dogodke tega dne.
  • Društvo je že pred dvema letoma začelo zbirati gradivo za knjigo, v kateri bi popisali in dokumentirali vse dogodke v zvezi s pripravami na osamosvojitev in vojno v Sloveniji, zlasti tisti del, ki se je dogajal na Štajerskem in Koroškem.
  • So lepo poslikane, med njimi pa so tudi takšne s šaljivimi motivi in takšne, ki dokumentirajo različne dogodke.
  • Kanal dokumentira vsakdanje dogodke iz življenja, od presenetljivih do grotesknih, in ponuja vpogled v doživljaje običajnih ljudi.
  • V Britaniji in na Irskem skrbno dokumentirajo zgodovino pletenja.
  • Gradijo tudi novi muzej, ki naj bi dokumentiral zgodovino mesta, na obnovljeni znameniti Via Garibaldi pa nastaja Polo museale antice, v katerem bodo tri palače združili v en muzej.
  • V njem sem dokumentiral zgodovino poimenovanj Baška grapa in Baška dolina in, upam, prepričljivo pokazal, da se je ime Baška grapa uveljavilo šele po drugi svetovni vojni.
  • Potem ko je s fotografijami dokumentiral delo mazačev, je poskrbel tudi za čiščenje spomenika.
  • Več zgledov ...
  • Na Ministrstvu za izobraževanje je začela dokumentirati delo stenskih slikarjev.
  • Razstava na podeželju skozi fotografski objektiv dokumentira utrip slovenskega podeželja.
  • Razstava dokumentira načine, na katere so slikarji podali odnos med glasbo in vizualno umetnostjo.
  • Zasebno časnikarstvo nove dobe Veliko vsebin blogov je zasebne narave in dokumentira posameznikovo življenje.
  • Rada delam intervjuje in zadnjih deset let sem zvočno dokumentirala življenje običajnih Britancev.
  • Projekte dokumentiramo s fotografijo in filmom.
  • Ne vem, hotel sem preveriti govorice, jih dokumentirati s fotografijo, pa mi iz nekih razlogov ni uspelo.
  • Ugrabi ga, napolni ga z mamili, prisili ga k spolnim odnosom s prostitutko in vse to dokumentira z kamero.
  • Dogajanje bosta namreč dokumentirala s kamero in fotoaparatom.
 • GLAGOL+inf-GLAGOL
  • Podatke in informacije moramo dokumentirati.
  • To je očitno iz številnih oddanih vlog na vseh javnih razpisih za oddajo najemnih stanovanj, ko morajo stanovalci dokumentirati svoje stanovanjske razmere.
  • Vsekakor pa morate pravila dela dokumentirati (na papirju ali samo v računalniku) in jih posredovati sodelavcem.
  • Poslovne dogovore bi morali bolj skrbno dokumentirati in jih zajeti v pisno pogodbo.
  • Evalvatorji morajo dokumentirati in utemeljiti vire informacij, metode in kriterije, po katerih so jih zbrali, uporabljene načine za pridobivanje informacij in vsako posebnost ali pristranskost pridobljenih informacij.
 • Mod-PRISLOV+GLAGOL
  •  [lahko dokumentirati
  • Svoje trditve lahko dokumentiram s fotokopijo iz časopisa in zapisnikom mednarodne in domače komisije (UNPROFOR in OSCE).
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • [potrebno je] dokumentirati
  • Točno opoldne smo spustili fotografije in ta dogodek, ki mu ni para, je potrebno dokumentirati.
  • Postopke nadzora in zagotavljanja kakovosti v fazi razvoja in izdelave je potrebno dokumentirati, za morebitno dokazovanje odgovornosti v primeru odškodninskih zahtevkov uporabnikov.
  • Magnetofonček pa pride v poštev, če je potrebno dokumentirati kak pogovor.
  • Vloge je potrebno dokumentirati z ustreznimi programi, dovoljenji in mnenji inšpektorja za morsko ribištvo oziroma kmetijsko svetovalne službe.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Postopek kuhanja velja dobro dokumentirati, da lahko uspešne recepte predstavimo prijateljem, znancem in splošnemu občinstvu.
  • Obe dejavnosti se lahko dopolnjujeta, saj odtisnjeni žigi, poslana pisma in poštne znamke dobro dokumentirajo določeno obdobje in dejavnost poštnih uprav.
  • Delo komisije je ustrezno dokumentirano z zapisi sestankov, zapisniki opravljenih ogledov in nadzorov gradnje plovila ter fotografijami.
  • Nobenega dvoma ni, da gre za pomembno, pionirsko dejanje, saj doslej nobena institucija ni ustrezno dokumentirala slovenske video umetnosti.
  • »Držimo se tega, da čim manj dodajamo in natančno dokumentiramo, kaj smo počeli, da so naslednji posegi lažji,« je povedala konservatorka.
  • Pri tem kamera natančno dokumentira, na katerem mestu telesa so nastali posnetki.
  • To je skrbno dokumentiran dokument, ki leto za letom, mesec za mesecem in dan za dnem opisuje teroristično zaroto, ki se je krepila in postajala v dnevih pred 11. septembrom vedno bolj intenzivna.
  • Eden od domačinov je sproti skrbno dokumentiral spreminjanje okolja in kmalu po namestitvi oddajnika so v bližnjih vrtovih opazili, da so iglice na smrekah pričele rjaveti, kot bi bile požgane.
Na vrh