WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
doktorski pridevnik
1 o študiju
doktorski ŠTUDIJ je najvišja stopnja študija
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Iz izkušenj se ji je zdelo prav, da je takoj po diplomi nadaljevala magistrski in doktorski študij, saj se je odločila zapisati znanstvenemu delu.
  • Po vpisu na doktorski študij je že 1999 kot mladi raziskovalec znanstveno deloval na ZRC SAZU.
  • Podiplomski študij agrarne ekonomike se deli na dveletni magistrski študij, ki se lahko pozneje nadaljuje z doktorskim študijem agrarne ekonomike.
  • Doktorski program je obsežen in temelji na individualnem delu z zgoščenimi predavanji, obveznimi predstavitvami pred podiplomskimi študenti, rednimi tedenskimi srečanji in nadzorom mentorja.
Na vrh
 
1.1 o zaključku študija
z doktorskim DELOM ali NALOGO ČLOVEK zaključi študij
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Naslov njegove nove doktorske disertacije je bil Prodor slovenskih umetnikov v svet; njegova naloga je zelo dobra, brez dvoma je vredna objave.
  • Njegovo doktorsko delo je teoretična študija, podkrepljena z raziskavo, opravljeno v Krki in Revozu.
Na vrh
1.2 o stopnji izobrazbe
doktorski NASLOV dobi ČLOVEK, ki zaključi doktorski študij
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Včasih je bila znanstvenica, z doktorskim naslovom, zdaj pa že nekaj let piše o najbolj bolečih vprašanjih ruske družbe.
  • Deset let kasneje so mu v Oxfordu podelili tudi doktorski naslov.
  • Pomanjkanje predavateljev z doktorskimi nazivi pa bodo sprva reševali z doktorati iz drugih ved, npr. jezika, odnosov z mediji, politologije, tržnih komunikacij.
Na vrh