WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
dogovarjati se glagol
1 izmenjavati mnenja
če se ČLOVEK ali USTANOVA dogovarja z drugim ČLOVEKOM ali USTANOVO |ali| če se LJUDJE ali USTANOVE dogovarjajo med sabo, si izmenjujejo mnenja o določenem PROBLEMU ali TEMI
  • kdo se dogovarja
  • kdo se dogovarja s kom
  KDO/KAJ
   
  • Med premirjem se bomo dogovarjali, seveda počasi in kakor bo kazalo najbolje.
  • Višegrajska trojica, za katero se je zadnje tedne zdelo, da je ni, se je še dogovarjala.
  • Posamezen predmet jih uči po več profesorjev, ne iščejo neznanja, marveč se z dijaki, kot v športu trenerji, dogovarjajo in jim pomagajo piliti izbrano snov, ki jih najbolj zanima.
  • Če se preveč dogovarjaš z državo, se ti lahko nenadoma zgodi, da kar naprej pisariš posameznim ministrom, se dogovarjaš s politiki in z njimi sklepaš kompromise, hkrati pa tako tudi varuješ državo.
  • Dogovarjala sem se tudi z nemško režiserko Margaretho von Trotta, ki jo je zgodba sicer zelo zanimala, vendar je priznala, da kot Evropejka ni sposobna razumeti tega obdobja argentinske zgodovine, ki ga tudi mi Argentinci zelo težko razumemo.
 • GLAGOL+in+GLAGOL
  • Sedel je tam, ljudje so se mu približevali, ga pozdravljali, ga pobarali, kaj lahko storijo zanj, vprašali, kaj ga lahko prosijo, potem so se pogovarjali in dogovarjali.
  • Pošiljali jih bodo s sateliti v vesolje, da se bodo lahko pogovarjali in dogovarjali.
Na vrh
 
1.1 s pogovori iskati rešitev
če se ČLOVEK ali, USTANOVA dogovarja z drugim ČLOVEKOM ali USTANOVO |ali| če se več LJUDI, USTANOV dogovarja med seboj, se pogovarjajo o tem, kako rešiti konkretni PROBLEM
  • kdo se dogovarja, da
  • kdo se dogovarja, kako
  • kdo se dogovarja o čem
  • kdo se dogovarja s kom o čem
  • kdo se dogovarja za kaj
  • kdo se dogovarja s kom za kaj
  KDO/KAJ
   
  • Že lani smo obravnavali več podobnih nasilniških dejanj in se dogovarjali, da bi morali odgovorni sprejeti določene ukrepe.
  • Zdaj se predstavniki istrskih občin iz Italije, Slovenije in Hrvaške dogovarjajo, da bi po opuščeni progi uredili Pot zdravja in prijateljstva in o tem že podpisali pismo o nameri.
  • Zato se tri obalne občine že dogovarjajo, kako bi uskladile besedilo odloka.
  • Zdi se ji, da jo v razgovoru vedno omenjajo, da jo kritizirajo, obrekujejo, da se ji posmehujejo ali se dogovarjajo, kako bi ji storili kaj žalega.
  • Ti obmejni občini se že dalj časa dogovarjata o sodelovanju, ki so ga začeli na kulturnem področju.
  • Se pa seveda dogovarjamo o nekaterih skupnih projektih, ki so pomembni za celotno območje Zgornje Savinjske doline.
  • V takih primerih je sklenitev pogodbe nujna in najugodnejša rešitev, saj se dogovarjamo o ceni celotnega projekta.
  • Zdaj je kolektiv predvsem moški, s tujimi partnerji pa se že dogovarjajo o možnosti dela za ženske.
  • Več zgledov ...
  • Tudi za gradnjo novega poštnega objekta v Kisovcu je dokumentacija skoraj nared in naložbeniki se z lastniki že dogovarjajo o nakupu stanovanjske hiše, kjer je bil nekoč sedež krajevne skupnosti.
  • Ko sem se dogovarjal za sestanek na bližnji Akademiji za znanost, so me opozorili, da pri njih ni elektrike in da bo treba peš v osmo nadstropje.
  • Trenutno se dogovarjamo za nakupe potrebnih zemljišč, nato pa bo na vrsti pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba projekta.
  • Predstava je bila lepo obiskana, igralke pa se že dogovarjajo za nastope v drugih krajih.
  • Z večjimi tiskarnami in laboratoriji v bližini pa se dogovarjajo za sodelovanje, ker v prihodnjem šolskem letu sami še ne bodo imeli vseh naprav za šolanje mladih.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Med sezono se s fanti sproti dogovarjamo, kam bo kdo glede na svoje sposobnosti usmeril svoje cilje.
  • Poljaki in Ukrajinci se zdaj menda resno dogovarjajo, kako odstraniti težave.
  • O podobnih ukrepih se zdaj dogovarjajo tudi s Kanadčani.
  • Sporazumi so bili sklenjeni ali pa se zanje še vedno dogovarjajo z manjšimi državami, katerih kupna moč je omejena.
  • Če bi obdržali višji delež dohodnine, bi se z državo lahko še naprej dogovarjali o prenosu nekaterih nalog, za katere menimo, da bi jih sami bolje opravljali.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Ko se je lastnik začel dogovarjati z zidarji za izdelavo ometa, je opazil gnezdo v steni.
  • Socialni partnerji bi se morali dogovarjati o uskladitvi plač že pri pripravi načrtov in ne sredi leta, saj bi se tako izognili nepotrebnim pogajanjem med sindikati in delodajalci, nad katerimi visi grožnja s stavkami.
 • GLAGOL+in+GLAGOL
  • Največja groza je, da se za potrebna dovoljenja tako dolgo pogajamo in dogovarjamo.
  • O meji se pogajata in dogovarjata predsednika obeh vlad, dokler pa dogovor ni dosežen, tudi dokončne meje ne more biti.
Na vrh