WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
distanca samostalnik
1 razdalja
distanca je razdalja med dvema točkama v prostoru
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Manjša je fizična distanca med človeškimi telesi, večja je intimnost; to je najnižja točka spoštljivosti na kontinuumu.
  • Mentalne meje med ljudmi oziroma med družbami, nastale v zgodovini s stiki ali zaradi njihovega pomanjkanja, so trdovratnejše od fizičnih in označujejo večjo razdaljo, kot je dejanska fizična distanca.
  • Prostor se razteza v brezimno množico (občinstvo je na odru in tesno, s treh strani obkroža prostor dogajanja), ki je, oropana varne distance opazovanja iz dvorane, angažirana v udejanjanju tabujev.
 • GLAGOL+s/z+SAMOSTALNIK2 
  • Zame, ki me je država vedno dražila že kot beseda, že v šoli, ki sem imel z državo v bistvu imel same neprijetne in nečloveške izkušnje, jaz sem Jugoslavijo z distance videl drugače.
  • Pričakujem, da bo dr. Drnovšek po prihodu iz ZDA sprejel odločitev. Počakal bo - kot je to vedno počel - na razvoj dogodkov. S transkontinentalne distance bo ocenil situacijo in presodil.
  • Vojno namreč z varne distance vodijo in podžigajo magnati, kot so Bush, Dick Cheney in Donald Rumsfeld (vsi so težki od 20 do 150 milijonov dolarjev!), v Iraku pa sovražni in "prijateljski" ogenj golta ameriške proletarce, ki so, grobo rečeno, namesto da bi ostali brezposelni, postali vojaki.
Na vrh
 
1.1 pri športu
v atletiki; v kasaštvu
distanca je vnaprej določena razdalja, ki jo na tekmovanju ali treningu preteče atlet ali konj
 •  
  • Krajših distanc od 10.000 m na stezi ne bom več tekla.
  • Za menoj so trdi in naporni treningi, na katerih sem teke na distanco merila po količini in dolžini.
  • Približno 300 privržencev kasaštva iz vse Slovenije se je na dirkah v Milanu veselilo 6. mesta Dena MS na vajetih Marka Slaviča, ki je ob tem uspehu dosegel tudi nov rekord na dolge distance, in sicer izjemen kilometrski čas - 1:14,8 a / 2100 m.
  • Serija dirk je bila namenjena najboljšim slovenskim kasačem, krono pa je prejel tisti kasač, ki je zmagal v vseh treh dirkah, izvedenih tako na kratko, srednjo kot tudi na dolgo distanco.
Na vrh
1.2 v času
distanca je razdalja med dvema točkama v času
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Morda bo večja časovna distanca do dogodkov, o katerih govori film, to delo le uvrstila med Chaplinova velika dela.
  • Nesoglasja o tem, kaj se je res zgodilo v zadnjih letih, so tako globoka, da jih je težko premostiti, zgodovinska distanca pa še prekratka, da bi bilo mogoče dogajanja realno oceniti.
  • Zato bo zares potrebna večja distanca, da bi lahko o tem, kar se dogaja danes, rekli kaj bolj relevantnega.
 • z distance / z današnje distance / s časovne distance / gledano s časovne distance
  • Mala Lili francoskega režiserja Clauda Millerja je pripoved o bolečih življenjskih izkušnjah, zlasti ljubezenskih, ki pa z distance lahko postanejo uporaben material za umetniško ustvarjanje.
  • Veliko glasbe in junak z globokim glasom so filmom zagotavljali določen uspeh, danes pa jih z distance lahko analiziramo kot svojevrsten družbeni fenomen.
  • Ko človek gleda z distance, jasno ni več tako prizadet, ampak takrat so nas res precej kruto zatrli.
  • Z današnje distance se mi vse to dozdeva kot neresno zabavljanje neke solidno plačane in brezposelne kaste, ki je morda celo verjela, da resnično opravlja pomembno delo in varuje ureditev pred sprego zunanjih in notranjih sovražnikov.
  • Razstavo spremlja obsežna knjiga - katalog, v kateri je množica tekstov, ki so z današnje distance izgubili večino aktualnega naboja in jih je mogoče brati le še kot dokument časa, so pa tudi teksti, ki pronicljivo problematizirajo obravnavano obdobje in točke prelomov v njem.
  • Šele potem, ko otrok s časovne distance pogleda na šolska leta, bo lahko rekel, ali je imel kul očeta in mamo ali ne.
  • Več zgledov ...
  • Od daleč in s časovne distance je vse videti kakor en sam naraven in nujen tok, od blizu gledano je bilo seveda mnogo stranpoti, umazanih trikov in hoje po robu.
  • Ko se danes oziram nazaj na študijska leta, vse seveda izgleda bistveno drugače, kajti gledano s časovne distance so stvari vedno lažje, kot so bile v določenem trenutku.
Na vrh
2 odnos; pogled
distanca je razumski odnos do stvari in ljudi, ki omogoča kritičen in bolj objektiven pogled nanje, pogled nekoga, ki ni vpleten v dogajanje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Tako se prvoosebna pripovedovalka odmakne od junakinje in lahko z ironično distanco komentira njene odločitve in čustvena stanja.
  • V Sloveniji kritične distance do oglaševanja ni bilo.
  • Le redki so ohranili tisto nujno kritično distanco do početja oblastnikov, ki naj bi bila značilna za medije.
  • Ves čas imate neko cinično distanco do vsega, kar naredite.
  • Dokler človek zna na svoje delovanje gledati s humorno distanco, je svet še mogoče spremeniti.
  • Radijski eter zahteva zaradi stika s poslušalci profesionalno distanco in prilagajanje vsem mogočim situacijam.
  • Več zgledov ...
  • Odrasli vidimo le tiste oglase, ki jih želimo videti, vemo, da je nakupovanje prostovoljno opravilo, otrokom pa moramo pomagati, da bodo zmogli oglasna sporočila sprejemati s potrebno distanco.
  • Po daljšem bivanju v tujini dobiš do svoje domovine nekakšno zdravo distanco, žal tudi spoznaš, da je Slovenija neke vrste zamujena priložnost.
  • Pomembno pa je, da so organi sklada ohranili primerno distanco do političnih strank ter ohranjali ljubiteljske kulturne dejavnosti v območju prostovoljnega civilnega združevanja ljudi.
  • Jaz nisem tak in zdi se mi, da je zelo zdravo, da svojemu delu ne pripisuješ prevelikega pomena, da imaš do njega določeno distanco.
  • Predsednik države ima lahko večjo distanco, njegova funkcija mu omogoča bolj razmišljujoč odnos do dnevne politike in mu daje priložnost za reagiranje s položajev moralnih in demokratičnih vrednot.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Na kratko: za izobraženega človeka z distanco do politike in s smislom za črni humor utegne biti knjiga nadležno, vendar poučno branje, povod za resno razmišljanje o različnih prekletstvih posestvovanja oblasti in o samosvojem prekletstvu neposestvovanja oblasti.
  • Bil sem zvest svojim prejšnim držam, svoji distanci do oblasti in lastnine.
  • Brez ustrezne distance do lastnega početja bi bil prenekateri pesnik oropan resničnega doživetja tega čudnega življenja, iz katerega črpajo tudi sami.
  • Po drugi strani bi tudi manjšina morala imeti distanco do političnega dogajanja v Sloveniji in ohraniti čim boljše odnose z vsemi institucijami Republike Slovenije.
  • Študenti na ta način ohranjajo stik s sodobnim likovnim dogajanjem in vzdržujejo zdravo distanco do svojega dela.
  • Nič nenavadnega ni, da je bil v svoji izvirnosti tudi kot osebnost kontradiktoren in nemalokrat čudaški, ob klasičnem humanističnem znanju in likovni nadarjenosti pa je premogel še veliko mero ironične distance do sveta.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Namesto da bi Ropa politični dogodki (in delno tudi konflikti) utrjevali in umirjali, ga vse bolj spravljajo ob živce in kažejo kot prepirljivega politika, ki do strankarskega dogajanja nima dovolj profesionalne distance.
  • Publika se je v teh desetih letih spremenila v bolj odprto, ki je sposobna s humorjem in z malo distance opazovati Bernhardove zagrenjene junake in sprejemati njihovo kritiko.
  • Bilo bi mi žal, če bi bralec tega intervjuja dobil vtis, da sem zaradi tega kaj manj odgovoren, mislim pa, da je koristno, da imam nekaj distance.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Eden od načinov, kako vzpostaviti distanco do tega, kar nas obkroža, je humor.
  • Toda če boste znali obvladovati svoja čustva, boste v kritičnih situacijah znali vzpostaviti distanco do svojih bojazni in strahov; namesto da bi se jim prepustili, boste skušali čim bolj koristno izkoristiti pridobljeni čas.
  • Uporablja tudi metode in izsledke socialne antropologije: približa se ljudem, a ohranja distanco, opisuje jih s posluhom, vendar se varuje sentimentalnosti.
  • Med vajami mi je potreben nekdo, ki je zraven, a vendar ohranja nujno distanco do uprizoritve.
  • Že ob prvem branju sem imel občutek, da bi bil s svojo posebno gledališko občutljivostjo prav on primeren za režijo te predstave, se spominja Janez Pipan, ki meni, da Četrta sestra popolnoma ustreza modelu sodobne drame: je večplastna, loteva se aktualnih vprašanj, do katerih pa hkrati vzpostavlja distanco.
  • V nasprotju z nekaterimi drugimi kritiki je znal ohraniti potrebno distanco do ocenjevanih predstav, bil pa je eden od redkih, ki je že zgodaj prepoznal izvirnost modernega teatra in njegove posebnosti.
  • Več zgledov ...
  • Zavzeti objektivno distanco do svojega dela je mogoče ena najtežjih stvari v tem poklicu.
  • Novinar mora imeti distanco, biti kritičen.
  • Vedno smo imeli distanco do svojega dela.
  • V zadnji sezoni ste bili svetovalec mariborskih šampionov, toda položaj na tribuni vam je vendarle omogočal distanco, s katere ste lahko ocenili generalno raven iger na slovenskih prvoligaških igriščih ...
 • GLAGOL+s/z+SAMOSTALNIK2 
  • Dokler bo Potočnikova sedela v klopeh mestnega sveta in bo kot predsednica mestnega odbora sodelovala na vseh njegovih odborih, bodo na zadevo težko gledali s kritične distance, ki je potrebna za razčiščevanje.
  • Ponavadi ima ženska za tako dejanje kup razlogov, pojasnjuje Mušičeva, ki se njej zdijo zelo pomembni, drugim pa, ki na stvar gledajo z distance, morda niti ne.
 • GLAGOL+s/z+SAMOSTALNIK6 
  • Sam na svoje delo v ministrstvu gledam s kritično distanco.
  • Verjetno je bil takšen izbor mestnih oblasti Manchestra najboljši, saj so dobili nekoga, ki je doma od tod, a hkrati na Manchester gleda z nujno potrebno distanco obiskovalca.
  • Ko sem situacije, v katerih se znajdejo, opremljal s humorjem, tega nisem počel zato, da bi bile manj grozljive, temveč ker se mi zdi, da šele takrat, ko jih pogledaš z distanco, ugledaš njihovo pravo bistvo.
  • Čeprav je bil scenarij v osnovi postavljen kot načrt, ki ga bo ekipa izpopolnila, je trajalo kar nekaj časa, da sem začel svoje like opazovati z distanco.
 • SAMOSTALNIK0+s/z+SAMOSTALNIK2 
  • Moore je tip satiričnega, družbenoaktualnega dokumentarca, kritike z distance, ki bistvo problema običajno zadane precej bolje kot nevpadljivo dokumentiranje, /.../.
  • Na delavnici, ki jo vodi Draga, slušatelji izhajajo iz konkretnega teksta in postopoma preko branja, medsebojnih dialogov, pogovora, eden drugemu izmenjujejo mnenja, odpirajo probleme … skratka delavnica v tem smislu na avtorja besedila deluje kot nekakšno tretje oko, pogled z distance.
 • SAMOSTALNIK0+s/z+SAMOSTALNIK6 
  • Artefakti, ki so ostali za njegovimi performansi in akcijami ter predavanji, pričajo o Beuysu kot kritičnem in angažiranem intelektualcu, ki hoče svojo okolico, svoje sodržavljane pripraviti do razmišljanja z distanco in dvomom glede "smeri razvoja" civilizacije.
  • V nasprotju s tako držo pa so intelektualci z distanco prepričani, da sta področji intelektualnega raziskovanja in politične akcije metodično ločena, čeprav problemsko povezana svetova.
  • Na kratko: za izobraženega človeka z distanco do politike in s smislom za črni humor utegne biti knjiga nadležno, vendar poučno branje, povod za resno razmišljanje o različnih prekletstvih posestvovanja oblasti in o samosvojem prekletstvu neposestvovanja oblasti.
 • brez distance
  • Takšen nereflektiran način mišljenja in odnos, ki je povsem brez distance do sebe in stvari, je tisto, kar je značilno za t. i. populistično mišljenje.
  • Z vso empatijo in tako rekoč brez distance je pač utelesil lik malega človeka, ki ne more in ne more sestaviti meseca in ki živi "iz rok v usta", pa četudi v rokah ponavadi nima ničesar.
  • Razrednega sovražnika Nigela Williamsa so v režiji Andreja Makuca nadvse destruktivno in domala brez distance pripravili dijaki Centra srednjih šol iz Slovenj Gradca.
  • Težko, nehvaležno in nezanesljivo je posploševati, toda po pretresu predstav, ki se v tekoči sezoni dajejo na ogled, je ena glavnih ugotovitev, da gre vse preveč za lovljenje čustvenih zamahov likov - brez distance.
Na vrh
 
2.1 med ljudmi
distanca je zadržan, hladen ali uraden odnos med ljudmi, ki ne dopušča tesnejših stikov, sočustvovanja ali domačnosti
 •  
  • Če jih ljudje sprejemajo z distanco, ostanejo zaprti tudi sami.
  • Hotela sem postati bolj samostojna in sama odločati o svojem življenju, tako sva se z mamo dogovorili za določeno distanco.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Ne strinjam se s tistimi, ki trdijo, da mora imeti direktor distanco do zaposlenih.
  • Temna oblačila so primernejša za resnejše situacije, ki zahtevajo zadržanost in distanco do sogovornikov.
  • Kako odvetnik ohrani distanco do klienta?
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK5 
  • Distanca med nami seveda mora biti, kako pa bi sicer pomagala dijakom, če jim ne bi imela kaj povedati, če mi ne bi zaupali kot odrasli in bolj izkušeni osebi.
  • Shizofreno prepletanje bližine in distance med njima ter mladostnikovo negotovo iskanje spolne identitete pisatelj spretno ponazori s specifičnim jezikom, v katerem se menjavata vikanje in tikanje, prva in tretja oseba.
 • VEZNI GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Ves čas smo imeli dovolj korekten odnos. Vedno smo bili na dovolj veliki distanci.
  • Rekla sem mu, naj kar vsem sosedom, če ga kdo še kaj vpraša, pove, da sem tudi sama izbrisana. In še, da pričakujem tudi odškodnino. Od tedaj sva na distanci.
  • Lahko popolnoma razgališ svojo kožo, vendar si na distanci, to nisi ti.
  • Njeno nelagodje v tujem kulturnem kontekstu ji je vzbujalo stalno negotovost o lastnem položaju znotraj družine, zato se je odločila ostati na distanci.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Na podlagi izkušenj pa mi je - da sploh lahko zdržim vse skupaj - uspelo vzpostaviti zdravo in realno distanco do sodelujočih v Cafe Teatru.
  • Med sabo kot izvajalcem in naročnikom ohranjam distanco.
  • Če pa se poskušate vživeti v drugega le z razumom, ga analizirate in ohranjate čustveno distanco.
  • Ko se preseliš na to stran, ugotoviš, da moraš začeti vzpostavljati distanco do kolektiva.
  • Kako pa ohranita to distanco, da se ne pojavijo iskrice?
  • V vsakodnevnih srečanjih ste odprti, topli, prijazni ljudje, a imate distanco.
 • distanca med kom in kom
  • Ko sem se na gimnazijo vrnila kot profesorica, sem takoj opazila, da ni bilo več tiste grozne distance med profesorjem in učencem.
  • So na prijateljski ravni ali obstaja stroga distanca med njim in igralci?
  • Najprej velja omeniti govorice o distanci med Drnovškom in Ropom.
  • Morda tudi zato ni bilo takšnega odziva kot v Evropi, saj se je čutila distanca med občinstvom in mano.
  • Je glas, ki večkrat javno spregovori o nujnosti distance med politiko in cerkvijo.
  • Erotičnost je postala sredstvo, ki ga je Duša Počkaj zavestno uporabljala, od oblikovanja glasu do ostalih načinov komunikacije, vendar je obenem uvedla dobro razvidno distanco med svojo osebnostjo in vlogo.
Na vrh
genetska distanca
biologija
 • Delali smo tudi raziskavo o genetski distanci med Slovenci in drugimi evropskimi narodi.
 • Allan Wilson in Vincent Sarich sta izvedla imunološke primerjave krvnih beljakovin in primerjala genetsko distanco med hominoidi in človekom z distancami sorodnih vrst, katerih izvor je znan.
 • Verjetno malokdo ve, da je genetska distanca med soškim in savskim lipanom večja kot med soško in potočno postrvjo.
socialna distanca
sociologija
 • Na lestvici socialne distance so Romi že dolga leta trdno zasidrani med nezaželenimi sosedi.
 • V poznem srednjem veku so bili vitezi in kmetje sicer stanovsko ločeni po rojstvu, gospodarska in socialna distanca med njimi pa je bila manjša, saj so bili zaradi družbene mobilnosti prehodi iz enega v drugi stan pogostejši.
 • Socialna distanca je pomembna, ker oblikovanje bolj kooperativnih odnosov, tipično zahteva bolj neformalne odnose pri odločanju.
držati koga na distanci / držati se na distanci
preprečiti komu, da bi se približal; preprečiti komu tesnejše stike; ne približevati se; izogibati se tesnejšim stikom 
 • Enako je pri mlatenju, ki so ga skušali dodelati: držati nasprotnika na distanci in elegantno izvajati poteze je približno tako mogoče, kot naučiti zajca bobnati.
 • Grki so nas celo tekmo držali na distanci in niso dovolili, da bi se jim približali.
 • Domačini so vodili od prve minute in goste držali na primerni rezultatski distanci vse do 24. minute, ko je prišlo do prve izenačitve.
 • Oče me je večkrat svaril, naj moževo sestro držim na distanci, in prepozno spoznavam, da je imel prav.
 • Nekaj podobnega doživlja tudi Bellin partner po sili Washburn, ki je zaljubljen v svojo nadrejeno Marto Robbins, ki pa ga drži na strogi distanci.
 • Željko jih sicer zna držati na distanci, hkrati pa jih podžiga z izjavami, kot je denimo ta, ki jo zelo rad uporabi, kadar ga neposredno vprašajo, ali je še samski. Željko jim nagajivo, vendar tudi zvito odgovarja: Nisem poročen!
 • Več zgledov ...
 • Pritiski so precejšnji, lokalne aparatčike, ki bi nas radi vtkali v režimsko melodijo, uspešno držimo na distanci, pisarjenje zahodnih medijev nas spravlja v bes.
 • Nakazanih je več možnih smeri, nobena od njih pa ni dorečena. Tudi zato je osnovni ton predstave analitično zresnjen; gledalca drži na razumski distanci, toda ne na preži.
 • Kljub pretežno autodidaktičnemu razvoju sta odprta do pozitivnih vplivov, kar ju drži na varni distanci od t.i. amaterske izpovednosti in razpoznavnega stila.
 • Mi predlagamo, da se držimo kurza 318 stopinj (sredinske črte), slovenski ribiči 275 stopinj (meje nadzora slovenske policije), delajmo skupaj v trikotniku: vi po vašem zakonu, mi po našem, in se držimo na distanci, dokler ne razsodi arbitraža.
 • Trener se mora držati na distanci.