WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
diskutirati glagol
1 razpravljati
če LJUDJE diskutirajo o VPRAŠANJU z drugimi LJUDMI, v razpravi izmenjujejo mnenja, soočajo razloge za in proti, navadno zato, da bi prišli do sklepov ali sprejeli odločitev
  • kdo diskutira
  • kdo diskutira o čem/kom
  • kdo diskutira s kom
  • kdo diskutira, ali ...
  • diskutira se
  • diskutira se o čem
  KDO/KAJ
   
  • Na vlaku nisva nič spala, pač pa sedela pri sprevodniku in diskutirala.
  • Od nekdaj sem rad bral in pisal, se pogovarjal z ljudmi, diskutiral.
  • Po ogledu smo dolgo diskutirali, debata je bila razburljiva in zanimiva, a smo na koncu sprejeli soglasno odločitev.
  • Odgovoril je, da gre le za zbor nekaj prijateljev, ki radi diskutirajo o politiki in podobno mislijo.
  • V okviru debat srednješolci in študentje diskutirajo o aktualnih družbenopolitičnih problemih in se na takšen način spoznavajo z dogajanjem v družbi ter se učijo spretnosti kulturne izmenjave mnenj.
  • Moram reči, da se spomnim, v času, ko smo pripravljali tekst naše ustave in ko smo diskutirali o vprašanjih, ali naj se voli predsednika republike direktno, se pravi, da ga volijo državljani, kot je bilo kasneje sprejeto, ali da bi ga volil Državni zbor iz svojih vrst.
  • Aprilski sestanek je pokazal, da poslanci, ko diskutirajo o korupciji, tožilstvu ne očitajo zgolj tega, da je to premalo dejavno.
  • Imela je seminarje, na katerih so diskutirali o različnih vidikih telesa, o hrani in bolezni, o lepotni kirurgiji.
  • Več zgledov ...
  • O tem, ali ženske pišejo drugače, nismo diskutirali.
  • Ker so o novem zakonu diskutirali v nekaj parlamentarnih komisijah in po zborih, bi morali seznam vseh, ki so vedeli, kako se je stvari streglo, razširiti do neslutenih razsežnosti.
  • Kritika je bila izrečena na internetnem forumu, kjer letošnji maturantje diskutirajo o obveznem čtivu.
  • Dodajmo, da je sodni svet prejšnji teden diskutiral tudi o kandidatu za predsednika vrhovnega sodišča.
  • Predavanje bo potekalo v obliki debatnega kluba, v katerem bo avtor, ki je znan po svojem odklonilnem odnosu do analitikov likovnih del, diskutiral s poslušalci.
  • Zjutraj je namesto v službo odšel pred parlament, diskutiral je z mimoidočimi, od časa do časa si je omislil kak transparent ali happening.
  • Rad sem se družil z ljudmi, z njimi diskutiral.
  • Sam zelo cenim profesorja Jožeta Mencingerja, ki je realen človek, in z njim sva večkrat diskutirala, kako bi izgledalo slovensko gospodarstvo, če teh ljudi ne bi imeli.
  • Račun plačaj čim manj vpadljivo in nikar ne skušaj diskutirati z mano o višini napitnine.
  • Povrhu na Dunaju še vedno nenehno diskutirajo, ali so Avstrijci Nemci ali ne, ali so samostojen narod ali ne.
  • V trenutku, ko je vladni strateški svet diskutiral, kaj storiti s prihajajočo davčno zakonodajo, je več sto milijonov evrov slovenskega kapitala že potovalo v kraje, kjer so davčne obremenitve nižje.
  • Za socialdemokrate to preprosto ni sprejemljivo, češ da se s takšnim omejevanjem onemogoča ravno tisto, kar parlament je, torej kraj, kjer se diskutira.
  • XXX (Strip) Burger postavlja nove talente ob bok mednarodno uveljavljenim imenom ter razkriva njihova nova razmišljanja na teme, o katerih se v javnosti zaradi takih ali drugačnih predsodkov nerado diskutira.
  • diskutirati na čem
  • diskutirati v čem
  LOKACIJA
   
  • Vojska, ki bi želela izvesti vojaški udar, o tem ne bi nikoli javno diskutirala na seji vojaškega sveta, pač pa bi to izvedla diskretno.
  • Na republiškem sodišču združenega dela pa diskutirajo o zakonitosti začasnih ukrepov, ki jih je sprejela ljubljanska vlada.
  • Avtorja Filmske šole ne želita predavati, ker ne verjameta v predavanja in njihov smisel, na naših srečanjih diskutiramo in tisti trenutek, ko nihče nima več ničesar povedati, avtor zaključi večer.
  • Značilnost njihovega delovanja je tudi ta, da o svojih strategijah zelo redko diskutirajo v javnosti.
  • Seveda se mi zdi nedopustno, da o tem diskutirajo poslanci v parlamentu, saj je to nedvomno oblika pritiska.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Ariadna je po glasbeni plati lepa, odlično naštudirana predstava, čeprav bi se dalo diskutirati o petju sopranistke Deborah Polaski kot Ariadne.
  • O zahtevi za neposreden prenos sej državnega zbora bi se sicer dalo diskutirati, odgovarja Rop, vendar je smiselno iskati zgolj rešitve, ki bi bile mednarodno primerljive.
  • »Koliko me živiš, bi se dalo diskutirati,« ji je nesramno zabrusila hči, »nehaj se napihovati, sicer me lepega dne ne bo domov, potem boš pa imela.«
  • Zakaj so podjetja malo ustvarila, se sedaj da diskutirati, verjetno zato, ker niso pravočasno vlagala v razvoj, verjetno zato, ker so tudi slabo gospodarila, niso znala ali niso hotela, in podjetja, ki so se na lastninsko preoblikovanje lepo pripravila.
  • O izbrani temi lahko diskutirajo v celotni skupini, varianta pa je diskusija v skupinah po štiri, kjer iščejo rešitve, naredijo načrte izboljšav in jih nato predstavijo ostalim.
  • O posledicah lahko diskutiramo, toda vsakdo bi se lahko izpolnjeval po mili volji, iskal delo, ki mu ustreza, živel svobodno po lastnih idealih, konkurenca in rivalstvo med ljudmi bi se zmanjšala, nizek standard ne bi pomenil nizke sposobnosti ali lenosti, nadalje bi s tem odpravili marsikatero obliko odvisnosti ipd.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Ves čas se gibljemo v nekem začaranem krogu, veliko diskutiramo o ustavi, o zakonih, kar je sicer prav, vendar samo ta pravni okvir še ni dovolj za neko kompetentno in temeljito razpravljanje o lokalni samoupravi.
  • Pogosto se diskutira, ali je to realno ali ni, da smo pretirani optimisti in podobno.
  • Rekel bi, da o tem javno ne bom diskutiral, prepustimo stvar zgodovinarjem, lahko pa se o tem pogovarjava v gostilni.
  • Ljudje tiho, a živahno diskutirajo, nekateri hočejo domov.
  • V vodstvu stranke pa imajo tudi nekoliko nenavaden pristop, saj, kot kaže, nenehno sestankujejo o Skokovem ravnanju, po drugi strani pa o tem ne želijo glasno diskutirati, češ da gre za stvar, ki naj jo rešijo v koprskem območnem odboru in se vodstva stranke prav nič ne tiče.
Na vrh
 
1.1 o posamezniku
če GOVOREC ali PISEC diskutira o VPRAŠANJU, razpravlja o njem, zato da predstavi svoje mnenje in ga sooči z mnenji drugih
  • kdo navadno edinina
    
   diskutira o čem
  • kdo navadno edinina
    
   diskutira
  KDO/KAJ
   
  • Ne želi nihče diskutirati o tem zakonu?
  • Zadnjič sem veliko diskutiral o tem predlogu zakona in vesel sem bil, ko je vlada potem ponovno premislila in predložila amandmaje, ki niso identični ali pa niso natančno taki in ne zasledujejo natančno istih ciljev, kot sem jih jaz v svojih amandmajih, vseeno pa se mi zdi, da je bistvo amandmajev povzeto.
  • Uvodoma sem izrazil zadovoljstvo, da diskutiram o teh stvareh ravno zaradi potrebe po hkratnosti debat, tako na področju zunanje politike, kot na področju obrambe in na področju notranje - političnih zadev, ki tako ali drugače zadevajo to vprašanje.
  • Vsebina je bila pa zelo podobna, oba sta diskutirala enako in oba sta enako glasovala, zato je bilo rečeno: "Nisem član liberalne demokracije, sem pa istih misli in besed kot gospod Jakič."
  • Kaftandijev bo s primeri pokazal razvoj postmodernističnih oblik oglaševanja na zahodnih trgih in diskutiral o pojavih postmodernizma na trgih v tranziciji.
  • /.../, sklepno poglavje pa govori o Zatonu Ziherlovega kulturnopolitičnega koncepta in hkrati prehaja v naslednji razdelek, kjer diskutira o pogledih na klasično in tehnično inteligenco, o poskusu “ umiritve ” Univerze, aferi ob Reviji 57, obračunu s Slodnjakom in “ ideološko pravilnem ” razlaganju polpreteklih dogodkov.
  • /.../: da pisec članka / pač / ne govori o delih in avtorjih, ampak načelno diskutira o zasnovi, ideji zbirke.
  • Avtorica v knjigi diskutira informirano in suvereno, za kar jo avtorizirata lastna izkušnja in temeljita refleksija.
Na vrh