WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
diskusija samostalnik
1 razprava
diskusija je izmenjava mnenj, soočanje razlogov za in proti o določenem vprašanju, navadno zato, da bi da bi prišli do sklepov ali sprejeli odločitev
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Sestanek bo potekal kot javna diskusija s sodelovanjem mednarodnih skupin in kritikov in bo odprt za javnost.
  • Smo za to, da se opravi širša diskusija, da se opravijo mednarodne primerjave in da se izvede tudi kakšen poskus na lokalni ravni do volitev leta 2008.
  • Sicer pa upam, da ne bo ostalo samo pri referatih, računam na živahno diskusijo.
  • Veliko strokovnih problemov rešimo ob klepetu, včasih burni diskusiji, na njuni terasi.
  • Šport, ki verjetno zahteva največ živcev, pred televizijske sprejemnike prikuje največ gledalcev in sproža najbolj vroče diskusije.
  • Akcija manjšin je sprožila veliko diskusijo, v kateri so na eni strani tisti, ki trdijo, da je deklaracija v skladu s sedanjo špansko ustavo, in tisti na drugi strani, ki temu oporekajo.
  • Več zgledov ...
  • Po dolgi diskusiji sta brata ugotovila, da so šle stvari že predaleč in da je najbolje, če ostane vsak pri svojem.
  • V zvezi z vročimi polemikami o razmerjih med strokovnimi in političnimi rešitvami v slovenskem šolstvu je dejal, da strokovne diskusije nikoli ne morejo biti protislovne ali nelegitimne, vendar pa mora stroka znati poiskati soglasje.
  • Parlamentarne diskusije in interpelacije so potekale kot retorika moči: opozicija je sicer lahko nizala močne, prepričljivejše in celo nespodbitne argumente, toda vladajoča koalicija je z glasovalnim strojem povozila vse.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Do končne realizacije je projekt doživljal veliko diskusij in pozornosti avstrijske javnosti, saj je šlo za poseg v občutljivo mestno zgodovinsko jedro.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • Pogosto pomagajo neformalne diskusije med člani pogajalskih skupin.
  • Ko se v oddaji Aktualno prava diskusija med zagovorniki in nasprotniki vstopa Slovenije v Nato šele začne, jo voditelj Igor Jurič prekine z obrazložitvijo, da se je čas iztekel in da bo še čas za izmenjavo mnenj.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • diskusija na  [temo
  • Simpozij so zaključili z diskusijo na temo Slovenija včeraj, danes, jutri, kjer je sodelovalo tudi več uglednih akademikov z raznih univerz.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Večina diskusije na srečanju se je vrtela okrog resnice.
  • V zvezi z izpolnjevanjem te odločbe smo opravili več diskusij na kolegiju predsednika vlade.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Pestro in poučno diskusijo o prihodnosti oglaševalske in filmske produkcije so občasno zmotili le preveč poudarjeni sponzorski vložki in na trenutke pretirane in neumestne prisege sogovornikov k ekskluzivni zvestobi Kodaku.
  • Pozdravljam, da so se nekateri zbudili in tudi sami ugotovili, da diskusijo o prihodnosti potrebujemo.
  • Prireditev je strokovna, več kot 100 prijavljenih udeležencev pa bo lahko slišalo dvaindvajset predavanj in diskusij o marketinških temah.
  • Genscher je bil menja, da bi se diskusija o aktualnih vprašanjih svetovnega pomena morala nadaljevati znotraj kluba najbogatejših držav G8, ki bi ga morali prestrukturirati tako, da bi vanj enakopravno vključili tudi revnejše in šibkejše države.
  • Peter se ni vključeval niti v živahno diskusijo o računalniških problemih niti o zgubljeni nogometni tekmi.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Možnost neposredne diskusije z ministrom dr. Šturmom bi najbrž lahko že v osnovi preprečila vrsto konfliktov med ministrstvom in komisijo.
  • S pomočjo diskusije z učenci lahko učitelj ugotovi njihovo predznanje o človekovih pravicah.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Tako imamo zdaj vrsto ljudi, ki jih vsaka nekoliko ostrejša diskusija v parlamentu moti in vedno znova vzklikajo: »V parlamentu se spet kregajo.«
  • Evropske države so tako z veliko večino zmagale v diskusiji v OZN.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • diskusija,  [ki
  • Ne izključujem, da po diskusiji, ki jo bomo opravili, ne bomo potegnili še dodatnih potez, s katerimi bi zagotovili, da bodo tisti, ki so take odločitve sprejemali in so objektivno odgovorni, občutili tudi politične posledice.
  • V res poglobljeni diskusiji, ki je sledila predavanjem, so prisotni izrazili skrb nad poročanjem množičnih medijev, navedli veliko primerov neresnic in se strinjali, da je potrebno s takimi srečanji nadaljevati.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Že pred leti je potekala podobna diskusija, le da nekoliko manj javna in nestrpna, o tem, ali je v zdravstvu potrebnih toliko in takih računalnikov, kakor jih je tedaj načrtoval in nabavil ZZZS.
  • Mislim, da se pripravlja zbor članstva, kjer bo tekla širša diskusija, tudi o tem, kako okrepiti stranko v lokalnem okolju.
  • Najbolj dragocene in plodne so diskusije, ki se razvijejo iz predstavitev dela posameznih učencev.
  • Najprej je bila tišina, potem so sledile intenzivne diskusije.
  • Izredno razgibana diskusija je pokazala, da bi takšno oddajo lahko podaljšali.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Najavili so tudi, da bodo v stranki sprožili diskusijo o nadaljnjem sodelovanju v vladi.
  • Želeli so odpreti diskusijo na temo avtorskih pravic in splošne zaščite idej na področju oglaševalskih dogodkov.
  • Obstajajo pa še drugi razlogi, zakaj bi morali začeti javno diskusijo o neposredni demokraciji.
  • Študija je navrgla še kup zanimivih ugotovitev, kot na primer, da so tiste šole, ki udejanjajo demokratične vrednote in ustvarjajo klimo, ki omogoča odprto diskusijo, učinkovite pri promoviranju vedenja s področja državljanske vzgoje in tudi najbolj vzpodbujajo učence k angažmaju.
  • Iniciativni odbor bo organiziral diskusije in okrogle mize z namenom razširiti znanje o učinkovitosti in pomembnosti komplementarnih metod zdravljenja.
  • Z ministrom Jerovškom sva vodila dvodnevno diskusijo v ustavni komisiji in kasneje v parlamentu o tem, ali Slovenija ima veljavni volilni sistem ali ga nima.
  • Več zgledov ...
  • Ob ponedeljkih imamo interne diskusije in preverjamo vse plati projekta: od detajlov, možnosti gradnje do finančne plati projektov.
  • Spremljam tudi diskusije o umetnostni vzgoji v šolah, kar sploh ne bi smelo biti vprašanje, pouk umetnosti bi moral biti obvezen, ne le izbirni predmet.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Zaradi mnogih drugih opravil se nisem mogel udeleževati vseh diskusij, ki so tekle, kjer sem bil, moram reči tudi povabljen na posamezne sestanke, pa žal, nisem mogel na tiste sestanke priti.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Vsi razpravljalci, ki so se v nadaljevanju vključili v diskusijo, so - podobno kot dr. Saksida - ob pomanjkljivostih poudarili tudi nesporne pozitivne učinke mature.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Potrpežljivo je sodeloval v javnih diskusijah in vdano v usodo napovedoval, da si glede svoje prihodnosti ne dela utvar, ker ve, kako potekajo stvari v njegovi stranki.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ustavno sodišče je že poudarilo, da mora posameznik, ki vstopa v družbeno dogajanje, prevzeti nase tudi tveganje, da bo njegovo ravnanje predmet diskusije in presoje.
  • Pri najboljši volji se ne spomnim, kaj je bil predmet diskusije takrat, ko nam je vsem skupaj rahlo pregorelo.
  • Dobro bi bilo, da postane poljedelstvo tema diskusij različno mislečih ljudi.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Predavanja, med katerimi je predviden tudi čas za diskusijo, se bodo v refektoriju minoritskega samostana vrstila v dopoldanskem in popoldanskem času do nedelje, simpozij pa bo spremljal kulturni program.
  • Da vse skupaj ne bo preveč dolgočasno, pa smo omejili nastop posameznika na 20, največ 30 minut, s čimer puščamo več prostora za diskusijo, hkrati pa bo zaradi tega lahko nastopilo več govorcev kot v preteklih letih.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK3 
  • Zanimiva je tudi stran, ki je namenjena diskusijam o aktualnih dogodkih in je odprta za vse obiskovalce.
 • po diskusiji / po  [ostri, vroči diskusiji
  • Če bom po diskusiji videl, da ima nasprotna stran prav, bom sprejel njene argumente.
  • Po ostri diskusiji je general popustil in obljubil, da civilni begunci ne bodo odpeljani.
  • Po vroči diskusiji so sklenili, da bi veljalo različna gibanja povezati v nekakšno koordinacijo, med skupnim nastopom pa bi se lotili ustavnega gradiva.
  • Po daljši diskusiji so odborniki sklenili, da se sprevoda ob plebiscitu skozi Celovec ne bodo udeležili, /.../.
 • v diskusiji
  • V diskusiji so se podjetniki pritoževali nad preveliko birokracijo.
  • V diskusiji so se rejci dotaknili tudi predloga o ukinitvi carin za uvoz telet.
 • predavanja in diskusije
  • Predavanja in diskusije bodo potekali še v petek in soboto.
  • Skupen naslov konference je Tveganje in nagrada, zato predavanja in diskusije segajo na različna področja vsakdanjega dela današnjih glasbenih managerjev.
Na vrh
 
1.1 o enem govorcu, piscu
diskusija je razprava govorca ali pisca o določenem vprašanju, zato da predstavi svoje mnenje in ga sooči z mnenji drugih
 •  
  • Morda se sliši paradoksalno, želim replicirati ravno zato, ker se strinjam z vašo diskusijo in bi rad odpravil nesporazum.
  • Zdi pa se mi pomemben ta del diskusije gospoda Rupla o tem, kaj storiti ko hrvaška stran zahteva nesporno slovensko ozemlje in tukaj stojim na podobnem stališču.
  • Replika tako naj ne bi bila več diskusija, ampak le odgovor na napačno interpretacijo.
  • Avtorica predavanja je večer posvetila diskusiji o tem, kaj lahko storimo za boljše počutje v šolah in s kakšnimi izobraževalnimi modeli se srečujejo šole drugod po svetu.
  • Prispevek končujemo z diskusijo, ki se nanaša na najdbo haplotipov, značilnih za jadransko linijo postrvi.
Na vrh
biti stvar diskusije
če rečemo, da je nekaj stvar diskusije, s tem povemo, da je o tem mogoče imeti različna mnenja in da ni nič vnaprej določeno ali odločeno 
 • Primernost cene posameznih izdelkov je lahko stvar diskusije, kljub vsemu pa ostaja dejstvo, da moramo v tem primeru posegati po “ končnih “ izdelkih, ki si jih je zamislil in oblikoval nekdo drug in nam morda popolnoma ne ustrezajo.
 • Sodni postopek bo sicer vedno stvar diskusije, vedno ga lahko še izboljšamo, toda nikakor ga ne moremo kar odpraviti.