WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
diskriminirati glagol
1 postavljati v slabši položaj
če DRUŽBA, DELODAJALEC ali ZAKON diskriminira SKUPINO LJUDI, jo v primerjavi z drugimi postavlja v slabši položaj na osnovi neupravičenega razlikovanja, navadno zaradi spola, veroizpovedi, prepričanja ali drugih osebnih lastnosti
  • kdo diskriminira koga
  • kdo diskriminira koga s čim
  • kdo diskriminira med čim
  • kdo diskriminira med kom
  • kdo diskriminira koga zaradi česa
  • kdo diskriminira koga pri čem
  KDO/KAJ
   
  • Menda naj bi prispevke v njegove sklade vplačevala predvsem podjetja, ki jih je prej javno obtožil, da diskriminirajo temnopolte državljane.
  • Ali bo Slovenija v skrbi za večjo rodnost začela diskriminirati ženske glede na število otrok?
  • Zdaj veljavni zakon rešuje nekatere probleme, gotovo pa je, da bo vsaj nekatere ženske diskriminiral in jim dal napotek, da poiščejo stranpoti.
  • Ekonomska in kulturna neuravnoteženost diskriminira ljudi, saj jih sili na rob družbe, meni papež.
  • Obrnil se je na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu s tožbo, češ da britanski zakon diskriminira vdovce.
  • Kot je dejal, zakon ne diskriminira državljanov sosednjih držav, »duh zakona pa ustreza viziji prihodnje Evrope«.
  • Obvezal se je tudi, da ne bo skrival tehničnih informacij, s katerimi bi lahko diskriminiral posameznega partnerja.
  • Monopolist, ki lahko cenovno diskriminira med različnimi trgi, bo imel večji dobiček od monopolista, ki lahko popolno cenovno diskriminira.
  • Več zgledov ...
  • Opredelitev, kot je zajeta v 72. členu zakona o delovnih in socialnih sodiščih, ne rešuje vse populacije prizadetih delavcev, ki so bili diskriminirani zaradi političnih razlogov s strani vladajoče strukture.
  • To je zgled, ki ga velja posnemati: ljudi ne diskriminiramo zaradi njihovega rodu; presojamo jih po tem, kakšni so, ne pa po njihovih starših.
  • Veliki zaposlovalci ne, od te delovne sile so odvisni, niso mogli diskriminirati med Slovenci in Neslovenci.
  • Očitno skupaj s somišljeniki sodi, da morajo biti samske ženske še naprej diskriminirane pri materinstvu.
  • Krščanski demokrati zahtevajo tudi večjo budnost inšpektorjev ob primerih, ko ženske, ki želijo otroke, diskriminirajo pri njihovih pravicah do dela.
  • Homoseksualci smo še vedno povsem diskriminirani, kot da smo nekakšne pošasti, nekakšni pedofili, ne pa ljudje, ki le iščejo sebi podobne, odrasle osebe.
  • Družba nekatere invalide poveličuje, druge diskriminira.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Verska čustva so zasebna sfera, ki tudi po ustavi ne smejo diskriminirati ljudi.
  • Poljski gospodarski minister pravi tudi, da njihovih kmetov ne bi smeli diskriminirati, da morajo dobiti takšne subvenciji kot drugi kmetje v EU.
  • Predlagatelji referenduma želijo prav omenjene segmente diskriminirati, taka usmeritev slovenske družbe pa gotovo ni najboljša, menijo v ZLSD.
  • Šola, ki uči solidarnost, poštenost, spoštovanje osebne svobode, dostojanstva, tolerance, svobode vrednotne, politične in verske izbire in prakse itd., pač ne more diskriminirati nikogar.
  • Monopolist, ki lahko cenovno diskriminira, prodaja na dveh trgih, ki sta med seboj fizično ločena, tako da preprodaja ni možna.
  • Gradbinci vedo, da zdaj trenutno lahko diskriminirajo, po drugi strani pa vedo, da bodo kasneje spet zelo odvisni od te delovne sile.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Zavedali so se, da uporaba različnih didaktičnih gradiv pri pouku bolj diskriminira kot pa motivira učence.
  • Bolj ali manj so se vsi strinjali, da je namen pobude najbrž dober, toda ali ne bi z izrecnim omenjanjem invalidnosti posameznike še bolj diskriminirali, deprivilegirali in marginalizirali, na kar je opozorilo društvo za teorijo in kulturo hendikepa.
  • To pripisujem dvema razlogoma: prvi, da je Slovenija sorazmerno kohezivna družba, v kateri se nobena skupina (še) ne počuti tako diskriminirana, da bi to urejala z nasiljem.
  • »Morebitni delodajalec ne sme postaviti kandidatki za zaposlitev vprašanja glede nosečnosti, saj bi jo tako diskriminiral glede na spol.
  • Ko ustanoviš urad za neko skupino, jo torej pozitivno diskriminiraš, kar je fino, vendar pa hkrati diskriminiraš druge.
  • Z njim komisija posredno zatrjuje, da Bajukov zakon, ki samskim neplodnim ženskam odreka pravico do umetne oploditve, le - te neupravičeno diskriminira.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK4
  • Val ogorčenja pa je upravičeno zajel mnoge zamejske Slovence, ki se počutijo diskriminirane.
  • Da se nekadilci ne bi počutili ogrožene, kadilci pa diskriminirane, je dobro, da se vsi ravnajo po pravilih bontona za kajenje.
 • kdo je diskriminiran v primerjavi s kom
  • To pomeni, da bodo tisti, ki vlagajo v delnice in obveznice, še naprej diskriminirani v primerjavi z depozitnimi varčevalci.
  • Moralno je, da do subvencij upravičeni kmetje, ki niso prišli na vrsto za izplačilo že v letošnjem letu zaradi neučinkovite državne birokracije, niso diskriminirani v primerjavi s tistimi, ki so subvencije že dobili.
 • kdo diskriminira koga na  [podlagi, osnovi česa
  • Družba HIT ocenjuje, da ta določba avstrijske zakonodaje ni v skladu s pravnim redom EU, saj diskriminira na podlagi državljanstva oziroma države izvajalca storitev in je tako v nasprotju z najmanj tremi členi EC Treaty.
  • Če naj bi dejansko šlo za konkreten problem 100 do 150 razlaščencev, ki se čutijo diskriminirane na osnovi denacionalizacijskega zakona, potem ne cilj trenutnih groženj z avstrijske strani ne metoda in oblika niso pravi.
Na vrh