WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
diskriminacija samostalnik
1 neupravičeno razlikovanje
diskriminacija SKUPINE LJUDI s strani DRUŽBE, DELODAJALCA ali ZAKONA je neupravičeno postavljanje v slabši položaj v primerjavi z drugimi na osnovi razlikovanja, navadno zaradi spola, veroizpovedi, prepričanja ali drugih osebnih lastnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Romi v Romuniji so bučno demonstrirali proti rasni diskriminaciji.
  • Odpust bi v takšnem primeru torej pomenil neposredno spolno diskriminacijo.
  • V razpisih prostih delovnih mest je spolna in starostna diskriminacija precej razširjena praksa.
  • Korenine sovražnosti so delno dediščina načina kolonizacije ruskega imperija, ki je velikokrat temeljila na etnični diskriminaciji.
  • Zdi se mi, da je nadškof na ta način precej odkrito pozval slovenske oblasti k verski diskriminaciji muslimanske manjšine.
  • Zato bi kazalo tudi Bruselj opozoriti, da je med izidom referenduma, politično diskriminacijo žensk in policijsko brutalnostjo zakonita povezava.
  • Več zgledov ...
  • In zakaj je pomembno, da opozorimo na očitno diskriminacijo enostarševskih družin?
  • Z leti je bilo politične diskriminacije vse manj in manj, zadnjih deset let prejšnjega sistema pravzaprav nič več.
  • Raziskava je pokazala, da je z zunanjim videzom povezana velika diskriminacija.
  • Določila direktive se nanašajo na neposredno in posredno diskriminacijo ter zajemajo tudi spolno nadlegovanje.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Poznam skratka tudi nasprotne argumente, osebno pa sem v tem smislu za pozitivno diskriminacijo žensk.
  • Upajo, da se bodo tako naučili drug od drugega, kako premagati diskriminacijo homoseksualcev na delovnem mestu.
  • Na vse te težave so opozorili na javni tribuni o diskriminaciji invalidov, ki jo je pripravilo Društvo študentov invalidov Slovenije.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V ZDA je obstajala ustavna odločba o prepovedi diskriminacije in segregacije temnopoltih.
  • Debatarji bodo zagovarjali in nasprotovali trditvi: Država bi morala storiti več za odpravo diskriminacij.
  • Varuh človekovih pravic se tega očitno zaveda, zato predlaga, naj telo za preprečevanje diskriminacij vseh vrst imenuje državni zbor.
  • Na mednarodnem parketu se je 57 - letna pravnica uveljavila kot članica komisije ZN za odpravljanje diskriminacije žensk.
  • Vse pogosteje pa smo priča posrednim, bolj subtilnim oblikam diskriminacije.
  • Po italijanskem prepričanju gre za resen primer diskriminacije in kršitev evropskih pogodb.
  • Več zgledov ...
  • Varuh v poročilu ponovno predlaga oblikovanje institucije, ki bi se sistematično ukvarjala z vsemi vrstami diskriminacije.
  • Brez takšnih statističnih podatkov bi žrtve diskriminacije ostale brez osnov za svoje upravičene zahteve.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Letos je začel veljati tudi zakon, ki prepoveduje diskriminacijo po spolu na delovnem mestu.
  • Država lahko - in prav je tako - prepove diskriminacijo do ljudi, ki se tako ali drugače razlikujejo od večine.
  • Države morajo sprejeti zakone, ki zagotavljajo invalidom enakopravnost ter preprečujejo diskriminacijo v vseh družbenih situacijah.
  • Vlada naj predlaga državnemu zboru, da sprejme državno jamstvo za obveznice Slovenske odškodninske družbe in prepreči diskriminacijo lastnikov odškodninskih obveznic.
  • Več poudarka bi morali nameniti reševanju zaposlovanja mladih in odpravi diskriminacije žensk.
  • Od držav podpisnic zahteva politiko, ki odpravlja diskriminacijo žensk in ukrepe, ki učinkovito posegajo v obstoječe oblike razlikovanja med spoloma.
  • Več zgledov ...
  • Odpust bi v takšnem primeru torej pomenil neposredno spolno diskriminacijo.
  • Uspelo jim je kljub potrebnemu prizadevanju v dvojni meri, saj imajo za sabo preteklost, ki pomeni prezir in diskriminacijo.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Povabila sta se zelo razveselili, saj sta bili dolgoletni oboževalki njegove oddaje, v jesenski oddaji pa naj bi govorili o diskriminaciji debelih ljudi.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Iz središča Zagreba so krenili na drugo hrvaško gejevsko parado, da bi javnost opozorili na diskriminacijo teh skupin ljudi v družbi.
  • Pravosodnemu sistemu je namreč zastavljeno vprašanje, ali niso tisti, ki opozarjajo na diskriminacijo, v resnici kriminalci.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Zakon o delovnih razmerjih posebej opozarja na enakost oziroma prepoveduje diskriminacijo pri zaposlovanju in v delovnem razmerju.
  • Državljani EU lahko delo iščejo v kateri koli državi unije, saj je s pogodbo diskriminacija pri zaposlovanju na podlagi nacionalnosti, razen v primeru javnih služb, prepovedana.
  • To se pravi, ta podmena, da bi bilo to v nasprotju s 14. členom, bi ne direktno pravno v zvezi z našo ustavo, ampak glede na to, da imajo ta stavek vse ustave, kar se jih lahko ta trenutek spomnim, pa obstajajo dežele, ki imajo, recimo temu, neke vrste pozitivno diskriminacijo pri financiranju strank, mislim, da to lahko ostaja kot dvom, mislim pa, da dejstvo ne more biti.
 • SAMOSTALNIK0+zaradi+SAMOSTALNIK2 
  • Diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti je nedopustna tudi po mnenju Sveta Evrope in evropskega parlamenta.
  • Namen predloga slovenskega zakona je opredeliti načine in poti, kako učinkoviteje reševati primere diskriminacije zaradi spola in kako bolje zagotavljati dejansko enakost spolov.
  • Prepovedana je neposredna kot tudi posredna diskriminacija zaradi rase, spola in nacionalnega izvora.
  • To ni nič drugega kot diskriminacija na osnovi različnih mnenj, diskriminacija zaradi nestrinjanja.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK5 
  • Spor je nastal zaradi splava, spolne svobode in diskriminacije med spoloma.
  • Takšna rešitev bi po oceni članov upravnega odbora na včerajšnji seji uvajala diskriminacijo med davčnimi zavezanci.
  • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu odpravlja diskriminacijo med elektronsko in pisno obliko.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • V Sloveniji gotovo obstaja spolna diskriminacija, vendar se o njej nič ali malo govori.
  • S tem seveda ne trdimo, da se dogaja zavestna diskriminacija invalidov, priznati pa moramo, da se nanje preprosto prepogosto ne pomisli, je menil Uršič.
  • V Sloveniji gotovo obstaja spolna diskriminacija, vendar se o njej nič ali malo govori.
 • SAMOSTALNIK0+proti+SAMOSTALNIK3 
  •  [boj proti diskriminaciji
  • Tudi pri nas bi se lahko zgledovali po mestu Vitoria na severu Španije, ki se je precej nenavadno lotilo boja proti diskriminaciji homoseksualcev.
  • Sicer je področje boja proti diskriminaciji na normativni ravni razmeroma dobro urejeno.
  • Kljub temu bi morale vlade nameniti več pozornosti boju proti diskriminaciji žensk.
  • Tudi pri nas bi se lahko zgledovali po mestu Vitoria na severu Španije, ki se je precej nenavadno lotilo boja proti diskriminaciji homoseksualcev.
 • GLAGOL+proti+SAMOSTALNIK3 
  • S sodelavci se trudimo pomagati, da se bodo takšne skupine in posamezniki v njih znali sami boriti proti diskriminaciji.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • In zakaj je pomembno, da opozorimo na očitno diskriminacijo enostarševskih družin?
  • Večkrat je tudi opozoril na diskriminacijo in mačehovski odnos do t. i. vipavske in novogoriške trase.
  • Lastniku naj bi tako zmanjšali dohodek in opozorili na diskriminacijo spolne usmerjenosti.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Poleg neprestane grožnje z zaporom Tibetanci v svoji deželi občutijo sistematično diskriminacijo na področju izobraževanja, zdravstvene oskrbe in ekonomskih možnosti.
  • Zato je že pred časom predlagal ustanovitev posebne institucije, ki bi se ukvarjala s preprečevanjem diskriminacije na vseh področjih.
  • Romi so tudi žrtve diskriminacije na številnih področjih, na primer stanovanjskem in zaposlitvenem, pri zdravstveni oskrbi in izobraževanju.
 • diskriminacija na  [osnovi, podlagi česa
  • V molitvi za odpuščanje s strani žensk in manjšin je papež dejal, da so bili kristjani krivi zavračanja in izločevanja, kar je bilo enako dejanjem diskriminacije na osnovi rasnih in etničnih razlik.
  • Ustava zagotavlja svobodno delovanje vseh verskih skupnosti in njihovo enakopravnost ter prepoveduje diskriminacijo na podlagi vere.
 • diskriminacija na delovnem mestu
  • Za primer konkretnega ukrepa je navedel novi zakon o delovnih razmerjih, ki preprečuje diskriminacijo na delovnem mestu.
  • Za družbeni razvoj je pomembno tudi spoštovanje delovne zakonodaje, ki prepoveduje delo otrok, prisilno delo in diskriminacijo na delovnem mestu.
 •  [nestrpnost, rasizem, predsodki, nestrpnost in diskriminacija / diskriminacija in  [nestrpnost, rasizem, predsodki, nestrpnost
  • Rasna diskriminacija in nestrpnost obstajata seveda tudi v zahodnoevropskih državah.
  • Teden boja proti rasizmu in diskriminaciji v nogometu sovpada s trenutkom, ko nogometna igra v Evropi dobiva nove razsežnosti.
  • Nadarjenost in prizadevanje je treba spodbujati v vseh okoljih in se odločno boriti proti diskriminaciji in predsodkom.
  • Vsako leto ob dnevu žena po vsem svetu potekajo manifestacije, na katerih ženske opozarjajo na diskriminacijo in nasilje.
Na vrh
 
pozitivna diskriminacija
ukrepi, s katerimi se skuša popraviti krivice, nastale zaradi diskriminacije
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Poznam skratka tudi nasprotne argumente, osebno pa sem v tem smislu za pozitivno diskriminacijo žensk.
  • Ker formalna enakopravnost ni vedno zagotovilo za dejansko, morajo države včasih izvesti pozitivno diskriminacijo.
  • Clinton od samega začetka odločno nastopa proti rasizmu in za pozitivno diskriminacijo.