WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
direktorij samostalnik
1 datoteka v računalniškem sistemu
računalništvo
datoteka v računalniškem sistemu, ki vsebuje druge datoteke ali programe 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • ScanDisk prebere verige gruč in jih zapiše v osnovno mapo (na osnovni direktorij ) pogona.
  • Na osnovnem direktoriju pogona C: ustvarite novo tekstovno datoteko z imenom NEW.
  • Šele ko se odločite med video, zvočno ali slikovno vsebino, vas vmesnik spusti v osnovni direktorij.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ali je lastnost Path naštevnega seznama direktorijev ter datotek na razpolago pri oblikovanju obrazca ali ob izvajanju?
  • Pot naštevnega seznama direktorijev lahko določimo z uporabo lastnosti Path, ki je lastnost dejansko le ob izvajanju programa.
  • Lastnost Path v naštevnem seznamu direktorijev je mogoče nastaviti na omrežno ime.
  • Težava nastane samo takrat, ko imamo težave z organiziranostjo in strukturo direktorijev na disku.
  • Ne pozabite: ne presnemite originala, temveč novonastale umetnine shranite v kopijo imenika Data z ohranjeno strukturo direktorijev.
  • Po tem, ko poženemo LFNBK, ne moremo spremeniti strukture direktorijev in še vedno obnoviti dolgih imen datotek.
  • Več zgledov ...
  • Lastnost Path naštevnih polj direktorijev in datotek je na voljo le ob izvajanju.
  • To lastnost običajno uporabljamo pri nastavitvi lastnosti Path naštevnega polja direktorija, kar je podrobneje obravnavano v naslednjem razdelku.
  • Kaj je prikazano v naštevnem polju direktorijev ?
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Naslednja koda v osnovnem direktoriju pogona C: ustvari novo tekstovno datoteko z imenom NEW.
  • Naslednje vrstice izbrišejo vse datoteke v osnovnem direktoriju pogona C: z dodatkom končnice .txt:
  • Označeno okence pomeni, da povežemo izbran direktorij kot osnovni direktorij izbranega pogona .
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK1 
  • direktorij  [C
  • V osnovnem direktoriju C : pogona ustvarite tekstovno datoteko z imenom EXERCISE.
  • DOS je bil v direktoriju C :, vsaka aplikacija v svojem, tako da smo natančno vedeli, kaj so podatki in katera datoteka je del programa.
  • V seznamu pod okvirjem File name sedaj vidite datoteke v direktoriju C :\VAJA.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Še pred tem se prestavimo v direktorij "Pomanjsane označimo vse posnetke.
  • Prestavimo se v direktorij "Izbor", označimo vse fotografije in v meniju "Create" izberimo "ACDSee FotoAngelo".
  • Hej, morda jih celo kar po modemu prenese v direktorij Cannes.
  • Če se načrtovalci s spremembami strinjajo, se modificirane datoteke iz direktorija Development prenesejo v direktorij Test ter nadomestijo datoteke, ki so jih preizkuševalci uporabili za predloge popravkov.
  • Pri zapiranju okužene datoteke s kratico txt.shs, ki vsebuje virus, se Life Stages prenese v direktorij C:Đwindows.scanreg.vbs, vbaset.olb in msinfo16.tlb se potem prenesejo v direktorij C:ĐwindowsĐsystem.
 • direktoriji in  [datoteke
  • Za prikaz trdih diskov, direktorijev in datotek so tri standardne kontrole povezane z datotečnim sistemom Visual Basica.
  • S klicno povezavo imamo prav tako dostop do direktorijev in datotek , pošiljamo lahko elektronska sporočila, uredimo urnik in celo tiskamo.
  • Obnovitveni postopek poženemo takoj, ko končamo s popravljanjem diska ali izdelavo varnostnih kopij, da se vmes ne spremeni struktura datotek in direktorijev.
Na vrh
 
izvozni direktorij / uvozno-izvozni direktorij
celovit seznam slovenskih izvoznikov
gospodarstvo
 • Na osnovi pozitivnih izkušenj tujih zbornic je kot primarni medij za slovenski izvozni direktorij izbrana CD-ROM.
 • Kranj, 29. marca - Gospodarska zbornica Slovenije bo sredi letošnjega leta izdala prvi slovenski izvozni direktorij na CD-ROMU.
 • GZS je včeraj predstavila novo, četrto izdajo zgoščenke SLO-Export 1998 oziroma edini slovenski izvozno -uvozni direktorij na disku CD-ROM v angleškem in slovenskem jeziku.