WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
diplomski pridevnik
1 o študiju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ta predvideva tri diplomske stopnje, in sicer prvo, ki je dodiplomska stopnja, drugo stopnjo predstavlja magistrski študij, diplomanti tretje diplomske stopnje pa bodo pridobili doktorat znanosti.
  • Teorija je eno, a dejstvo je, da če študent ne bo imel končanih obeh diplomskih stopenj, bo imel manj možnosti za zaposlitev.
  • Rezultati študentskih izračunov o stroških druge diplomske stopnje oziroma magisterija nasprotujejo vladnim.
  • Diplomski študij je v ZDA resna zadeva: na humanističnem področju traja v povprečju po sedem, na naravoslovno - matematičnem pa pet let.
Na vrh
 
1.1 o zaključku študija
diplomsko DELO ali IZDELEK naredi študent, da lahko zaključi študij
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Recikliranje je bila tema za diplomsko nalogo.
  • Prva dva bosta zagovarjala diplomski nalogi še pred koncem junija.
  • Je dobitnica študentske Prešernove nagrade za diplomsko delo, vpisala je tudi magisterij.
  • Film je diplomsko delo dveh praških študentov, ki se odločita, da bosta odprla lažni supermarket.
  • Diplomsko delo je rezultat ideje, ki se mi je porodila ob študiju v tujini, /.../
  • Človek pet let in pol pričakuje ta dan, podobno kot diplomski izpit na fakulteti.
  • Več zgledov ...
  • Da bi formalno zadostil predpisom glede službe, je na ljubljanski univerzi opravil še diplomski izpit iz zgodovine.
  • Težave z vidom so se začele v tretjem letniku akademije, med pripravami na diplomski izpit pa sem note komajda še zaznaval.
  • Obsegal bo kratke animirane filme profesionalnih producentov in neodvisnih avtorjev ter študentske in diplomske kratkometražne animirane filme.
Na vrh