WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
diplomant samostalnik
1 kdor zaključi študij in naredi diplomo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Borzne izpite je naredilo več kot 300 mladih diplomantov ekonomije in drugih fakultet.
  • Podjetniki z lepimi obljubami mamijo mlade diplomante, ki jih v Belgiji primanjkuje.
  • Delodajalci (država in ostali gospodarski subjekti) mlade diplomante zavračajo kot lanski sneg.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tako se bodo pojavile tudi nove priložnosti za diplomante fakultet, ki danes teže najdejo zaposlitev, ker so za delodajalca predragi.
  • Diplomanti Fakultete za logistiko v Celju bodo široko zaposljivi.
  • Pogoj za opravljanje omenjenega posebnega izpita pred neodvisno komisijo je uspešno končana diplomatska akademija na Dunaju, na katero se lahko vpišejo diplomanti fakultet s področja prava, politologije, sociologije ali ekonomije.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Na drugih fakultetah se je število diplomantov nenehno dvigalo in je leta 1999 doseglo 3562.
  • Za boljše izkoriščanje prostorov in za povečanje števila diplomantov pa bodo tudi skrajšali redni študij s sedanjih 9 semestrov na štiri leta.
  • Optimističen podatek pa je, da vse bolj narašča število diplomantov in tistih, ki šolanje nadaljujejo na magistrski ravni.
 •  [študent in diplomant
  • Šest umetnostnih zgodovinarjev, študentov in diplomantov, je za temo razstave, ki jo bodo odprli 8. oktobra v galeriji Škuc v Ljubljani, izbralo pornografijo.
  • Informatorji, študentje in diplomanti slovenščine na praški univerzi, imajo dela čez glavo.
  • Razstavljena dela dokazujejo visoko kvaliteto študija ter uspehe, ki jih dosegajo študentje in diplomanti, stanje na oddelku pa je povsem drugačno.
  • "Škoda, povzročena najboljšemu študentu in diplomantu, ki je to postal z veliko vloženega truda, ni tako velika, kot je bilo na prvi pogled videti," so ocenili na mariborski pravni fakulteti.
 • diplomant dobi kaj
  • Diplomant po končanem študiju pridobi naziv komunalni inženir / inženirka.
  • Visoka izobrazba pa ni nikakršno zagotovilo, da bo diplomant dobil delovno mesto, ki mu bo pomenilo ustvarjalni izziv in osebno zadovoljstvo.
  • Delo najlaže dobijo diplomanti, ki so se izobraževali v programu orodjarstva, ker gre za kadre, ki so po Sloveniji čedalje bolj iskani.
  • Štipendijo je doslej dobilo deset slovenskih diplomantov, en štipendist pa jo bo izkoristil v šolskem letu 2000/01.
 • diplomant se zaposli kje
  • Cilj društva je, da se v Beli krajini zaposli čimveč diplomantov visokih šol, zato bo društvo pripravilo o tem okroglo mizo in že kaj.
  • Kje se bodo zaposlili diplomanti vaše šole glede na to, da so omejili vsakršno novo zaposlovanje v državni upravi?
Na vrh