WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
diploma samostalnik
1 zaključek študija
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Za biološko orožje se je specializiral takoj po diplomi na medicinski fakulteti pri 25 letih.
  • Za nameček mi do diplome na kemijski fakulteti manjkata le še dva izpita.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Medtem ko se je ukvarjala s selitvijo, se je učila za izpite na Fakulteti za šport, in bila je tako pridna, da jo čaka samo še diploma.
  • Čaka ga diploma na višji šoli za gostinstvo in turizem na Bledu.
 • po diplomi
  • Po diplomi sem se želela izpopolnjevati v tujini.
  • Takoj po diplomi je pričel poučevati in ostal cenjeni likovni pedagog, nazadnje na akademiji v Ljubljani, vse do smrti.
 • (tik) pred diplomo
  • Dan pred diplomo sem šla v studio in dvakrat odpela pesmi za poskušnjo.
  • Že pred diplomo sem se usmeril v raziskovanje.
  • Nina sicer študira v Angliji solo petje in je tik pred diplomo.
 • diploma v žepu
  • Med ženskami s fakultetno izobrazbo in diplomo v žepu bi jih le 32 odstotkov izbralo moškega svojih sanj tudi med manj izobraženimi kandidati.
  • Zakaj se moram z diplomo v žepu, za katero me noben delodajalec ne vpraša, kakšna ocena je zapisana na njej, še leto ali dve učiti svojega poklica?
  • Takoj ko je imela diplomo v žepu, je odprla trgovino nasproti očetove.
Na vrh
 
1.1 potrdilo o izobrazbi
potrdilo, ki ga ČLOVEK dobi, ko zaključi študij
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V Krki danes dela 1001 človek z univerzitetno diplomo.
  • Očitno so podcenjevali stare tržane, od katerih jih ima nemalo univerzitetne diplome.
  • Pa jih ne bi smel, ker na tem delovnem mestu sploh ne bi smel biti zaradi neustrezne izobrazbe, zlasti zaradi ponarejene diplome.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Dopoldne imamo na univerzi podelitev diplom in magistrskih diplom študentom in študentkam letošnje generacije naše fakultete.
  • Ponosno sta ga gledala na podelitvi diplome in ob opravljenem pravosodnem izpitu, po katerem je dobil službo v prestižni dublinski odvetniški pisarni.
  • Formalno imata fakulteti urejeno vse, zaplete pa se pri podelitvi diplome, ki je nepopolna, saj mariborska univerza prizna le predmete, ki so jih študenti opravljali na Pedagoški fakulteti.
  • Tovrstno prisego izrekajo zdravniki še danes na slovesnosti podelitve diplom ob koncu študija na medicinski fakulteti.
  • V Evropi se vzpostavlja skupni trg delovne sile in končni cilj bolonjskega procesa je medsebojno priznavanje diplom, kar bi vsem diplomantom omogočilo vključitev na ta trg in torej zaposlitev kjer koli že v Evropi.
  • Med slednjimi gre omeniti predvsem težave s priznavanjem diplom, ki jih učitelji pridobijo na italijanskih univerzah.
  • Več zgledov ...
  • Po splošnih direktivah namreč potrebujete nostrifikacijo diplome, morate opraviti celo vrsto izpitov za pridobitev naziva medicinske sestre v njihovi državi.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Med pogovorom mu je omenila, da ima diplomo višje knjižničarke.
  • Od 49 izvršiteljev, kolikor jih je v Sloveniji, imata namreč le dva diplomo pravne fakultete.
  • Frigerio je leta 1948 končal tehnično izobraževanje in si na znani milanski akademiji Brera pridobil diplomo arhitekta.
  • Leta 1879 si je pridobil učiteljsko diplomo, iz istega leta pa se je ohranila tudi njegova prva znanstvena razprava.
  • Ob tej priložnosti so podelili tudi diplome 38 novim diplomantom Visoke strokovne šola za podjetništvo.
  • Diplome so podelili 152 diplomantom petih višjih strokovnih šol: šole za gostinstvo in turizem Bled, za strojništvo Novo mesto in Celje, za elektroniko Velenje in za elektroenergetiko Eles Ljubljana.
  • Več zgledov ...
  • Prvi diplomantom smeri komercialist na višji strokovni šoli je diplome podelil minister za šolstvo dr. Slavko Gaber.
  • V dvorani je bilo dvanajst tisoč ljudi, skoraj dva tisoč študentov, ki so jim podelili diplome.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Po glasbeni izobrazbi si je pridobil še diplomo iz italijanske književnosti, zato je librete za svoje opere pisal sam.
  • Poleg izkušenj s pomorstvom se ponaša z diplomo iz zgodovine in filozofije, specializacijo je opravil iz filozofije religije, učil je, pisal otroške zgodbe, /.../
Na vrh
1.2 delo
delo oziroma naloga v pisni obliki, ki jo študent napiše pred zaključkom študija
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Neda je te dni nasploh zelo zaposlena, saj piše diplomo iz ahitekture.
  • Letos bo malo drugače, saj bom pisala diplomo, tako da na žalost odpadejo morebitni izleti v tujino.
  • Šestindvajsetletno dekle, prva slepa maturantka pri nas, je končala študij zgodovine, sedaj pripravlja še diplomo na teološki fakulteti.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Nastop na Aljaski ji ovira le zagovor diplome na fakulteti za menedžment v istem terminu.
  • Ed je šel na zagovor diplome prepričan, da ga ne bo opravil.
  • En teden po zagovoru diplome se zaposli na psihiatrični kliniki, kjer ostane deset let na sprejemnem ženskem oddelku.
  • Po uspešno opravljenem zagovoru diplome ga je med vožnjo domov ustavil policist.
 • izpit in diploma
  • Poleg igranja jo čakajo še zadnji izpiti in diploma.
  • Do zaključka študija ima še pet izpitov in diplomo, poleg tega bo kmalu mamica že drugega otroka.
Na vrh
2 potrdilo, dokument
potrdilo ali dokument o opravljeni dejavnosti, tečaju ali uspešnem delovanju na nekem področju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Podrobneje bomo o slovesni podelitvi letošnjih mojstrskih diplom poročali v prihodnji številki Obrtnika.
  • Na slovesnosti ob svoji 35 - letnici je Obrtna zbornica Slovenije podelila tudi mojstrske diplome 473 novim mojstricam in mojstrom.
  • Tekmovanja se je od slovenskih zborov udeležil le še mešani pevski zbor Obala iz Kopra, ki je dosegel zlato diplomo.
  • Za obe vrsti vina je prejel srebrni diplomi in naziv kakovostno vino.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Prejeli so mojstrsko pismo in diplomo, ki jim daje naziv čebelarski mojster.
  • Vsi udeleženci bodo ob koncu prejeli diplome o opravljeni šoli in majice, najboljši trije pa medalje.
  • Ostali štirje nagrajenci so prejeli Župančičeve diplome.
  • Pripravlja se tudi na svetovno tekmovanje v Španiji, ki bo potekalo v aprilu, na njem pa dobiš diplomo le, če se uvrstiš med prve tri v kategoriji vseh obsegov.
  • Kandidati so ob zaključku izobraževanja dobili le diplomo v dokaz, da so opravili vse obveznosti po programu.
  • Potem smo dobili diplome za uspešno končano šolo v naravi.
  • Več zgledov ...
  • Vsi, ki se v otroških hotelih ukvarjajo z otroki, si morajo pridobiti diplomo posebne akademije za otroške hotele.
  • Strokovna žirija je članom fotokluba podelila štiri nagrade in diplome.
  • Ob 19. uri bodo podelili diplome in priznanja vinogradnikom.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V petek je bil kulturni program, strokovno predavanje in podelitev diplom za vina letnika 1997, /.../
  • Ves teden sem pridno sledila njegovim uram skupaj z drugimi začetniki, ob koncu tečaja pa smo bili vsi povabljeni na zabavo s podelitvijo diplom o opravljenem začetnem tečaju.
  • Tokrat je zveza pripravila svečano podelitev diplom za poveljnike prostovoljni gasilskih društev, člane višjih poveljstev in višje strokovne svetovalce, ki so opravili ustrezne tečaje.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Območna gospodarska zbornica bo prihodnji četrtek že tretje leto zapored podelila priznanja in diplome za inovacije.
  • Gospodarska zbornica Slovenije je za nalogo podelila diplomo za inovacijo, ena izmed nagrad, ki so jo prejeli dijaki, pa je tudi polet z balonom nad Ljubljano.
  • Zasavska območna gospodarska zbornica se je /.../ odločila objaviti razpis za priznanja in diplome za inovacije iz trboveljske, zagorske in hrastniške občine.
  • Priznanja Občine Semič se podeljujejo kot listine - diplome za izjemne enkratne dosežke v posamezni dejavnosti in kot plakete za življenjsko delo, /.../
 •  [priznanje, nagrada in diploma / diploma in  [priznanje, nagrada
  • Ob 19. uri bodo podelili diplome in priznanja vinogradnikom.
  • Med prejemniki diplom in priznanj za urejenost so letos tudi štiri prodajalne s Celjskega.
  • Na sobotni prireditvi so vrtnarjem in kmetom, ki so pridelali najtežje pridelke, podelili diplome in nagrade.
Na vrh