WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
dilema samostalnik
1 izbira; precep
dilema je težka izbira med enako dobrima ali enako slabima možnostma, pred katero je postavljen človek v danih okoliščinah
 • GLAGOL+pred+SAMOSTALNIK4 
  • Po uspešnem zagovoru diplome leta 1925 se je znašel pred veliko dilemo, kako naprej.
  • Država, ki je bila v devetdesetih letih vajena blaginje in širokosrčne javne porabe, se je znašla pred zoprno dilemo.
  • Združeni narodi so pred dilemo, ki je v zadnjem letu postala običajna.
  • Priznam, da sem bil pred veliko dilemo, ali naj naredim ta korak ali ne.
  • Slovenci niso bili nikoli postavljeni pred dilemo : ali industrija ali zemlja.
  • Na področju onkologije smo že postavljeni pred resne strokovne dileme.
  • Več zgledov ...
  • Statistike trga dela pa vsa prizadevanja vlade postavljajo pred veliko dilemo.
  • Ko govorimo o krizi srednjih let in razlogih zanjo se postavljamo pred podobno dilemo, kot je tista: ali je bila prej kokoš ali jajce.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Zlasti zanimiva je bila razprava o dilemah okrog zaporne kazni za hujše oblike prekrškov.
  • Volitve so za nami, vendar prebujajoča se razprava o razvojnih dilemah še vedno ostaja izrazito ideološko kontaminirana.
  • Sodelujem v seriji intervjujev o najbolj perečih družbenih in gospodarskih dilemah.
  • Pomembno je, da smo strokovno prebujeni in se pogovarjamo o dilemah in težavah znotraj stroke.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Odprta ostaja tudi dilema pisne naloge za vse ravni zahtevnosti nivojskega pouka.
  • Seveda pa se pojavi dilema - kupovati takoj ali pa počakati na morebiten zdrs.
  • Tu obstaja dilema, ali je bogastvo jezika v količini besed ali bogastvu sporočilnosti.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Kronično pomanjkanje javnih finančnih virov bo povzročalo v prihodnosti težke etične dileme pri odločanju o javnih zdravstvenih prioritetah.
  • Glede na sedanje stanje duha in razmere v Sloveniji je najpomembnejša ena sama moralna dilema menedžmenta.
  • Delajte v parih ali majhnih skupinah in sestavite štiri probleme z moralno dilemo.
  • Zapornikova dilema je ime enega izmed modelov v okviru tako imenovane teorije iger.
  • Nemška dilema je hamletovska dilema vse sodobne Evrope, razpete med hrepenenjem po svobodi in željo po varnosti.
  • Ena od interpretacij govori, da bi Janez Pavel I. načel nekaj ključnih moralnih dilem rimskokatoliške cerkve.
  • Več zgledov ...
  • Sodelujem v seriji intervjujev o najbolj perečih družbenih in gospodarskih dilemah.
  • Zdravnik je pred tako rekoč nerešljivo dilemo : kot posameznik je zavezan dobremu počutju svojega bolnika.
  • Sodnika sta bila v hudi dilemi, saj je imel Furlanov izdelek že na zunaj opazne pomanjkljivosti.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • V prvem delu sta kritike krščanstva določila, v drugem delu sta razmišljala o dilemi, ali gre za krizo ali že za zaton krščanstva.
  • O takih dilemah razmišljaš pri lektorski pripravi igralcev na izgovarjanje slovenščine, starejše od 19. stoletja.
  • Na zaprti seji so razpravljali o strokovnih dilemah projekta obnove 120 - metrske planiške skakalnice.
  • V minulem tednu so udeleženci Dnevnikovega spletnega foruma še naprej razpravljali o dilemi, ali imeti novi TV - program ali ne.
  • Kljub temu je treba spregovoriti o dilemah in vprašanjih, ki se zastavljajo v zvezi z evalvacijo poklicnega izobraževanja.
  • Gostje oddaje bodo govorili o dilemah odgovornega obnašanja današnjih generacij.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Tako bo najlaže sproti rešiti morebitne probleme, razrešiti dileme in odgovoriti na morebitna vprašanja.
  • Pošten slovenski volilec je sedaj, po nastanku Bavčarjeve stranke, praktično razrešen vseh dilem.
  • Predhodna obravnava naj bi trajala vse letošnje leto, v tem času pa naj bi razčistili vse dileme in sporna vprašanja glede bodoče vloge pokrajin.
  • V dveh dneh udeleženci in razpravljalci seveda niso rešili vseh dilem, načeli pa so mnoga vprašanja, ki terjajo tudi določene korake s strani države.
  • Zanimalo ga je proučevanje načinov, na katere ljudje rešujejo svoje moralne dileme.
  • Vprašanje golote za starše še zdaleč ni preprosto in odpira vedno nove dileme.
  • Več zgledov ...
  • Javno bi morali odpirati dileme v obliki debat na konferencah, v medijih.
  • Najprej te lepo pozdravljam in želim, da tudi na moje vprašanje najdeš kakšen konkreten odgovor, ki mi bo pojasnil dilemo.
  • Prepričani so namreč, da bi le tako lahko najhitreje odpravili dileme o prenovi razpadajočega portoroškega hotela.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Bergerjev sinopsis je bil tako dober, da je odstopal od ostalih, zato nismo imeli velikih dilem.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Z vzgojo lahko vplivamo na oblikovanje osebnosti v zaželeni smeri, vendar se tu soočamo z dilemami.
  • ZDA pa se po treh tednih napadov soočajo z dilemami, kako naprej v akciji v Afganistanu, potem ko doslej ni vidnega napredka.
  • Naslednji dan so se organizatorji soočili z veliko dilemo, jadrati ali ne.
  • Vsak dan smo soočeni z etičnimi dilemami, vsak dan se dogajajo krivice.
  • Tu se seveda srečujemo z znano dilemo - komentar na nacionalki "da ali ne".
  • Kot zdravnik se vsak dan srečujem z dilemami, trpljenjem in žalostjo.
  • Več zgledov ...
  • Celo prihodnost Evropske unije in njena širitev proti vzhodu se v Berlinu ubadata z eksistenčnimi dilemami.
  • Toda prepričan sem, da se že čez leto ali dve občine ne bodo več ukvarjale z dilemo biti v parku ali ne.
  • Ugotovil je, da se tudi sam kot dalajlama ukvarja z etičnimi dilemami, povezanimi s kapitalizmom.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Uveljavljeno načelo pri iskanju odgovorov na pravne dileme je tehtanje interesov med različnimi pravnimi podlagami.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Zdravnik se znajde v dilemi, ali naj ravna po zavodovih pravilih ali po znanju in vesti.
  • Kranj Starši se pri vzgoji otrok pogosto znajdejo v dilemi.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Ne izogne se dilemi, ali je fotografiranje umetnost ali obrt.
  • Da pa bi se izognili neljubim dilemam, katoliški škofi iščejo neko tretjo pot med zavrnitvijo izplačila odškodnine in sodelovanjem v odškodninskem skladu.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Je krščanstvo res edina religija na svetu, ki lahko sama odgovarja na najgloblje dileme človeštva?
  • Angleži živijo z davkom na dodano vrednost že četrt stoletja, pa imajo še vedno številne urade, kjer ljudem vsak dan odgovarjajo na davčne dileme.
  • Upam, da bo jutrišnja okrogla miza odgovorila na dileme in vprašanja.
  • Vendar doslej ni uspelo prepričljivo odgovoriti na dilemo, ali so višje potrebe ocenjene kot bolj pomembne zato ker so nezadovoljene, ali pa so nezadovoljene, ker so bolj pomembne.
  • V razpravi o zakonih s področja šolstva, ki so že v zakonodajnem postopku, so opozorili na dileme, ki se pojavljajo ob predlogu zakona o maturi.
 • dilema,  [ali, kako, kdo, kaj ... / dilema,  [ali naj ...
  • V Srbiji smo zadnjih deset let vedno živeli v dilemi, ali naj ostanemo ali odidemo v tujino.
  • Tudi v Nemčiji ni nikoli dileme, ali denar bo ali ne.
  • A ljudje so se hitro navadili in prišlo je do dileme, kako spet zapreti trentarska vrata v svet.
  • Naslednjič pa še o dilemah, kako pripraviti človeka na smrt.
  • Pred postavitvijo je bila glavna dilema, kje naj observatorij stoji.
  • Veliko je neracionalnih postopkov in odpira dilemo, kdo sploh je javni naročnik.
  • Več zgledov ...
  • Toda ne gre za višino kazni in ne za dilemo, kaj je slabše, liberalno ali represivno kaznovanje.
 • dileme  [glede, okoli česa
  • Na delavnici so predstavili tudi dileme glede priključka povezovalne ceste iz Žusterne na obalno hitro cesto.
  • V javnosti ni večjih dilem glede vstopa v EU.
  • Ena od večnih nerešenih dilem okoli sodniškega dela je tudi sojenje v paru.
  • Tako lahko pričakujemo, da bo dilema okoli tega, kateri prvi avtomobil kupiti za mladega voznika, v prihodnje le še aktualnejša.
 • kdo je v dilemi glede česa
  • Jure bi bil lahko v veliko večji dilemi glede nadaljevanja kariere, če ni bi doma imel popolne podpore.
  • Trener Maribora Pivovarne Laško Ivo Šušak je le v dilemi glede sredinske vrste.
 • dilema med čim
  • Kar je pomemben podatek, če bi bili pri nakupu v dilemi med GX20 in GX25.
 • kdo je v dilemi med čim
  • Po treh tednih monotonije je New Yorker objavil prvo šalo o sodobni dilemi med civilizacijo in teroristi.
 •  [dilema, dileme v zvezi s čim
  • Udeleženci srečanja so izpostavili tudi veliko dilem v zvezi s prihodnostjo slovenskega turizma.
  • H knjigi na pot se je avtor lotil še razjasnitve nekaj bistvenih dilem v zvezi z okoljskim izrazjem.
  • Upamo, da bo v praksi s tem pojasnilom odpravljena dilema v zvezi z nastankom davčne obveznosti.
 •  [vprašanja, problemi, dvomi, težave in dileme
  • Pri odločanju za kandidaturo je bilo sicer tudi nekaj dilem in vprašanj.
  • Popolna dekriminalizacija tudi t. i. mehkih drog odpira celo vrsto vprašanj in dilem.
  • Po nekaj letih so ostali isti problemi in dileme, gorečnost večine politikov pa je nekoliko popustila.
  • O tem, kaj doživljajo ob neprostovoljnih hospitalizacijah, so zdravniki izrazili predvsem nemoč, jezo, žalost, etične dileme in dvom o ustreznosti svoje odločitve.
  • Mazzini vešče pripoveduje, dotika se sodobnih tem in dilem, je urbano razpoložen in stavi na humor s kancem ironije in cinizma, je v spremni besedi napisala Barica Smole.
  • Govoril je o dilemah in izzivih trenutka in ob tem izpostavil pomen usklajenosti kratkoročnih aktivnosti z dolgoročno strategijo podjetja ter pravih ljudi na pravih mestih.
Na vrh
 
1.1 problem; vprašanje
dilema je pomislek ali vprašanje, s katerim se sooča človek ob sprejemanju določenih odločitev
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Zaradi različnih interpretacij zakonov se v zvezi z odpravninami odpuščenim delavcem pojavljajo številne dileme in zavračanja izplačil.
  • Brez ustreznega odgovora ostaja le še stara vojaška dilema, kaj storiti s poraženci?
  • Odprta ostaja tudi dilema pisne naloge za vse ravni zahtevnosti nivojskega pouka.
  • Tudi v Ljubljani se je minulo zimo pojavila dilema, kdo mora odstraniti sneg s pločnikov okoli blokov in hiš.
  • Tu obstaja dilema, ali je bogastvo jezika v količini besed ali bogastvu sporočilnosti.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Kronično pomanjkanje javnih finančnih virov bo povzročalo v prihodnosti težke etične dileme pri odločanju o javnih zdravstvenih prioritetah.
  • Sodelujem v seriji intervjujev o najbolj perečih družbenih in gospodarskih dilemah.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Zgodba s čajem ponuja poleg sporočilne vrednosti vsekakor tudi nekaj moralnih dilem.
  • Pri umetnem oplojevanju je nekaj nerazčiščenih dilem, ki pa se niso niti dobro odprle.
  • Glede na pristojnosti ukrepanja ob morebitnem bioterorističnem napadu je še veliko nerešenih dilem.
  • V koaliciji je veliko dilem, prav tako političnih iger.
 • ni dileme o čem
  • Dileme o zmagovalcu ni bilo od uvodnih minut, saj je bilo na začetku tretje minute že 2:0.
  • V Zrečah ni bilo dileme o zmagovalcu, kajti Rogla je bila premočan nasprotnik za oslabljene Hopse (zbolel je Matjaž Cizej).
  • Teh pet strank, ki jih za zdaj lahko štejemo za odločujoče, pa utegne pod pritiskom večinskega sistema, ki ne dopušča dilem o zmagovalcu volitev, sestaviti zgolj dve: desno in levo.
 • brez dileme
  • Kar se pa tiče sedanje humoristične eminence, tu brez dileme priznavam Saša Hribarja.
  • V obeh vožnjah je prepričljivo zmagal član Jet ski kluba Miklavž Branko Kramberger, ter tako brez dileme osvojil skupno prvo mesto.
  • Čeprav sta osnova zgodbe o nacionalnem športu brez dileme ljubezen do smučanja in tako ali drugače realizirana talentiranost slovenskih tekmovalcev, pa se jeklo v tistih časih seveda ni kalilo povsem spontano.
  • Kakorkoli, brez dileme sodi med 24 naj moških 2003.
  • Pero Vicentić, načelnik vojaške policije, je bil v knjižnici osnovne šole, kjer si je uredil pisarno, brez dilem.
Na vrh