WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
diktirati glagol
1 ukazovati; postavljati pravila
če INSTITUCIJA ali ČLOVEK diktira RAVNANJE drugemu ČLOVEKU, ki je v podrejenem položaju, mu ukazuje ali postavlja natančna pravila, kaj mora narediti in kako
  • kdo diktira kaj
  • kdo diktira komu
  • kdo diktira komu kaj
  • kdo diktira (komu), kako ...
  • kdo diktira (komu), kaj ...
  KDO/KAJ
   
  • Določena skupina ljudi - oblast diktira tempo, zato so parcele tako drage.
  • "Nočem biti avtokratski trener, ki na silo in za vsako ceno diktira igro," je o svojem načinu dela spregovorila nova selektorica ...
  • Vsak mora oceniti in se zavedati, kaj je njegova vloga na jadrnici, in ve se, da je krmar tisti, ki diktira dogajanje na jadrnici.
  • Ideološki boj med konservativnimi zagovorniki islamskega režima, ki Irancem diktira pravila življenja prav na vseh področjih ... in naprednimi silami, ki zagovarjajo liberalnejše življenje in politiko reform ...
  • Pri oblikovanju socialno - ekonomske politike torej ni le država tista, ki bi diktirala odločitve in skrbela za uresničevanje teh odločitev ...
  • Zahodna stran je v zadnjih 200 letih močnejša stran, saj ima denar in orožje in lahko tako diktira pogoje.
  • Nobenega dvoma ni, da bo zvezno jedro diktiralo pogoje vsem drugim članicam EU in jih ... obravnavalo bolj kot nekakšne kolonije, ki jih je mogoče gospodarsko izkoriščati ...
  • Vsekakor se mi zdi neznosno, da bi ameriški veleposlanik Sloveniji diktiral njeno obrambno politiko.
  • Več zgledov ...
  • V kontekstu premagovanja lakote in pomoči kmetijstvu ne gre pozabiti na vlogo multinacionalk, ki diktirajo cene pridelkov na svetovnem trgu in tako usmerjajo razvoj.
  • Kreatorji, ki diktirajo modo, se dogovorijo za nekaj let vnaprej, kakšne bodo modne smernice, kakšne tkanine in barve bodo izbrali, ter v okviru teh smernic pripravijo kreacije v svojem lastnem slogu.
  • Finska Nokia, danski Lego ali švicarska Ciba svojih izdelkov namreč ne preprodajajo ali jih licenčno proizvajajo, ampak jih sami razvijajo in zanje določajo marketinške strategije, s čimer diktirajo svetovne trende v svojih panogah ...
  • Kako se torej oblačimo in urejamo tako, kakor vidimo v medijih, in kako nam ti neprestano diktirajo podobo, četudi se tega ne zavedamo.
  • Američani, ki svetu preko Hollywooda diktirajo lepotne ideale, so v večini
  • Islam res človeku v popolnosti diktira življenje, ampak s tem ne zatira njegovih nagonov!
  • Ne glede na to pa bi rad podčrtal, da je težnja, drugim državam diktirati delovanje, nevarna in lahko pomeni na vsak način nedopusten preceden
  • To so v Haagu sprejeli z velikim nezadovoljstvom, saj so prepričani, da so sklepi neutemeljeni in da uradni Zagreb ne more diktirati, kako bodo oni preiskovali vojne zločine.
  • Ne prenese, da bi mu kakšen funkcionar diktiral, kako naj sestavi ekipo.
  • Žal je prav krznarski lobi tisti, ki s kreatorji mode diktira, kaj naj nosijo ženske.
  • Država diktira politiko na področju telekomunikacij.
  • Mediji oblikujejo moralne vrednote, diktirajo moralne in etične standarde profesije in morajo po prepričanju Petelinška držati kolektivni eros naroda.
  • Ureditev razmer na tem področju je potrebna, če vladajoča struktura v Sloveniji želi neodvisno nacionalno televizijo in novinarje, ki jim plače ne bo diktirala politika.
  • Globalni svetovni trg nadzirajo multinacionalke, ki diktirajo makro in mikro politično ekonomijo, postavljajo pravila igre globalizacije in določajo svetovno politiko.
  • Kako živeti z živimi in mrtvimi sprav(n)o danes, če kriterije dobrega in zla diktirajo vsakokratni politični interesi?
  • Vprašali smo jo še, kaj meni o tezi, da s prevzemom evropske zakonodaje naše življenje vse bolj diktirajo tujci.
  • Nam bo EU diktirala tudi, kakšen jezik bomo uporabljali na naših univerzah?
 • PRISLOV+GLAGOL
  • "Take, ki bi radi sami diktirali, kdaj je čas za trening in kdaj za počitek, sem pustil zunaj," je Tominec še na kratko pojasnil, zakaj ju ni na seznamu povabljenih.
  • Koprčani so namreč vseskozi diktirali ritem igre, izkoristili so pač premoč na sredini igrišča in potisnili domače na svojo polovico.
  • Vladam, ki v imenu MDS sprejemajo odločitve, še vedno diktirajo njihovi finančni ministri in guvernerji centralnih bank.
  • Še več, Grki so še naprej diktirali močan tempo, naši pa so iz minute v minute igrali sila nebogljeno in doživljali prave travme ...
 • Mod-PRISLOV+GLAGOL
  • Američani so pač zdaj močnejši in lahko diktirajo svoje pogoje zahodni in vzhodni polovici Evrope.
  • Žal povejo tudi to, da je pot do statusa zvezdnice, ki lahko diktira pogoje, pogosto dolga in naporna.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Hitler je hotel diktirati svetu.
  • Bojim se, da bomo na ta način izgubili Slovenijo, saj bo verjetno zahodni svet pokupil vse in začel tudi diktirati, kako in kaj naj se dela, ter vplivati na vsa področja življenja v Sloveniji.
  • Franc Zagožen: SDS poskuša diktirati, kaj sme delati naša stranka, kar je nesprejemljivo
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • ... sta stari kolonialni sili Velika Britanija in Francija spoznali, da Egiptu ne moreta več diktirati svoje volje.
Na vrh
 
2 določati; močno vplivati
če OKOLIŠČINE diktirajo KAJ, določajo ali močno vplivajo na to, kako kaj poteka ali kako se kaj naredi
  • kaj diktira kaj
  • kaj diktira komu kaj
  KDO/KAJ
   
  • Ponovno namreč zasedbo diktirajo poškodbe.
  • Pisalni stroj je diktiral drugačen način razmišljanja. Ritem tipkanja pisalnega stroja je določal ritem mojega pisanja.
  • Pri Majkah je tekst diktiral glasbo.
  • Dr. Matjaž Kmecl je Gregorčičevo pesništvo ... označil za tiho in intimno poezijo resničnega in občutljivega pesnika z urojenim ritmom, ki ga ne diktirajo rime, ampak sila izpovedi.
  • Življenje diktirajo visoka gorovja in planote, rečne doline in obrežne nižine.
  • Ja, tudi one zmeraj nekaj želijo, vendar ne bodo več dolgo, saj vendar bučijo pod bičem vremena, ki jim diktira celo njihovo garderobo.
  • Življenje nam diktira prehiter tempo vsakdana, zato hitimo mimo stvari, ki bi nam lahko polepšale temne ure in nas prepričale, da vseeno nismo sami.
  • Kar zgrozijo se ob misli, kako jim bo (ur. op.: olimpijada) septembra diktirala način življenja, gibanje po mestu ...
  • Več zgledov ...
  • Prava pesem pod motornim pokrovom se začne od Vojnika dalje, ko ovinki in prazna cesta pričnejo diktirati tempo.
  • Hlastnost, ki jo deloma resda diktira časovni pritisk, v bistvu kaže bolj željo po funkciji in ugajanju, kot pa željo po stabilizaciji državnih sistemov.
Na vrh
 
3 narekovati besedilo
če ČLOVEK drugemu ČLOVEKU diktira BESEDILO, mu ga narekuje, da ga ta zapiše ali natipka
  • kdo narekuje kaj
  • kdo narekuje komu kaj
  KDO/KAJ
   
  • Načelna razlika med zapisnikom, ki ga diktira sodnik, in prepisom zvočnega posnetka, je ta, da zapisnik bolj koncentriran in vsebuje zgolj bistvene reči.
  • Ko je šef diktiral pismo, je tipkarica sama od sebe spremenila neko malenkost, on pa je to vzel kot osebno žalitev.
  • V ječi mu je Hitler diktiral svojo programsko knjigo Mein Kampf.
  • Toliko časa je prepričeval dohtarja, da je ta nazadnje, sicer z veliko nejevoljo, le popustil, tako da sem kasneje sam diktiral poručniku napotnico za psihiatra v Sarajevu.
Na vrh