WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
dijak samostalnik
1 učenec srednje šole
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Učitelji naj bi med obravnavo tudi premalo spodbujali dijake k razmišljanju.
  • Vabimo dijake, ki so se izkazali na republiških tekmovanjih iz fizike.
  • Kmalu bodo v svoje vrste povabili tudi dijake, saj želijo tako izoblikovati močno intelektualno jedro.
  • Od letos šola izobražuje dijake tudi po programu tehniške gimnazije, ki omogoča maturo in naprej vpis na univerzo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Učitelj pomaga dijakom odkrivati implicitne časovne oznake.
  • Število prostih mest je posledica teženj, da bi čim več dijakom omogočili vpis na želeni študij ter da bi bilo čim manj brezposelnih diplomantov naše šole.
  • Dve srebrni priznanji so podelili dijakoma šole s poklicno maturo ter 4 priznanja dijakom, ki obiskujejo tretji in četrti razred srednje šole.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V prepolni telovadnici sta številne nekdanje dijake pozdravila ravnatelj šole in predstavnik ministrstva za šolstvo in šport.
  • Potem sem mislila, da kot kondicijski trener ne bom več delala, tu in tam sem le pomagala kakšnemu dijaku ali bivšemu dijaku pri treniranju.
  • Na informativnih dnevih bodo bodoči dijaki poleg drugih informacij dobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju.
  • Med hišno preiskavo so razkrili, da je 15 - letni dijak doma tiskal bankovce po deset tisoč tolarjev, vsi so imeli isto serijsko številko, in našli še 58 ponaredkov.
  • Štiriletno deklico v Herfordu je posilil 16 - letni dijak.
  • Rotary klub Ljubljana je razpisal nagradni štipendiji za nadarjene dijake in nagrado za učitelja mentorja.
  • Več zgledov ...
  • Ne morem trditi, da sem bil posebno dober dijak ali študent.
  • Podelili so priznanja najboljšim dijakom na tekmovanjih iz tujih jezikov.
  • Če boš med bolj uspešnimi dijaki, ti enodnevni nagradni izlet ne uide.
  • Letos je v prvi letnik vpisanih 180 dijakov.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Ta teden potekajo številne prireditve, na katerih sodelujejo sedanji in nekdanji dijaki, učitelji in ravnatelji.
  • Dijaki in študentje prostovoljno in nesebično obiskujejo otroke na domu, se z njimi družijo, učijo, rešujejo uganke, rišejo, pojejo, gredo na sprehod ali v kino.
  • Dijaki tako pri urah biologije opravljajo tudi računalniške meritve, torej z računalniki spremljajo različne naravne procese, na primer tvorbo klorofila.
  • Dijak je dobil pozitivno oceno, ker je bil odgovor pravilen.
  • Prizadevamo si, da dijaki pridobijo čimveč novega znanja, da čim bolje razvijajo sposobnosti in tako dosežejo najboljše rezultate na področju, ki jih najbolj zanimajo.
  • Dijaki in študentje se učijo po 4 do 5 ur na dan.
  • Več zgledov ...
  • Tu se dijaki izobražujejo v treh programih: gimnaziji, tehniški gimnaziji in maturitetnem tečaju.
  • Vsak razred se predstavi s krajšo ali daljšo predstavo, na katero se dijaki pripravljajo že tedne pred predstavitvijo njihovega dela.
  • Trije njihovi dijaki so se udeležili državnega tekmovanja v znanju iz nemškega jezika in se uvrstili v zgornjo četrtino.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2v množini
   
   
  • V zadnjih desetih letih se je število dijakov in dijakinj ter seveda oddelkov kar potrojilo.
  • Večina dijakov ne zajtrkuje, ker morajo prezgodaj v šolo, pravijo.
  • Skupina dijakov je na problem opozorila prejšnji teden z anonimnim pismom različnim medijem.
  • Kako pa se bodo lahko v srednje šole vpisovale prihodnje generacije dijakov ?
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • S prihodnjim šolskim letom kot novo obliko humanitarne pomoči uvajajo tudi štipendije za dijake iz socialno ogroženih družin.
  • Osnovna štipendija za dijake, brez dodatkov za bivanje, učni uspeh in prevoz, bo v naslednjem šolskem letu znašala blizu devet tisočakov, za študente pa blizu enajst.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Hočemo, da se dijaki na naši šoli res dobro počutijo, da bi od pouka odnesli čim več, da bi bili uspešni, samozavestni mladi ljudje.
  • Dijaki na šoli so zelo različni, prihajajo iz več kot 30 različnih občin.
  • Tudi svojega načrta, da bi obiskal vse tiste svetopisemske kraje, o katerih je bral in dijakom na gimnaziji pripovedoval, ni več mogel uresničiti.
  • So torej glede na uspešnost teh dijakov na maturi in na tekmovanjih ti v kar največji meri tudi najbolj nadarjeni, ne le najbolj pridni, kot je včasih slišati?
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • V okviru raziskave so opravili tudi pogovore z dijaki v fokusnih skupinah.
  • Imel sem zelo dobre stike z dijaki, čeprav sem bil zahteven.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Podatke o delu in dosežkih dijakov gimnazije so zbrali tudi v zborniku Megaron.
  • Dijaki gimnazij pa potrebujejo za splošen kulturni razvoj tudi znanja in izkušnje iz glasbene, likovne in drugih vrst umetnosti.
  • Istočasno je potekalo tudi državno tekmovanje srednješolcev v znanju računalništva, ki se ga udeležilo 150 dijakov srednjih šol.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Tu je na obeh straneh ceste velik živžav, še posebno, ko se z dela vračajo delavci in dijaki iz šol.
  • Udeležilo se ga je 84 dijakov iz 41 srednjih šol.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Še posebno nevzdržno pa se mu zdi, da so dijaki v šoli običajno prisiljeni po ves dan (nemalokrat so od doma tudi dvanajst ur) preživeti zgolj ob sendviču, saj jim na večini srednjih šol ne omogočajo tople malice.
  • Občutek je, kot da je intenzivnost dela nizka, mnogi dijaki v razredu pa pasivni in nezainteresirani za šolsko delo.
  • V prvih dveh letih se dijak v tem programu nauči dovolj podatkov, zadnji dve leti pa sta namenjeni pripravi na maturo.
  • Ker je delo z dijaki v triletnih programih težje, bi morali biti razredi manjši.
  • S podatki o dijaku ob vpisu v srednjo šolo in s podatki ob koncu prvega letnika model lahko napove (ne) uspešnost dijaka v srednji šoli
  • Tako imenovani dualni sistem izobraževanja dijakom v poklicnih šolah omogoča, da z morebitnimi bodočimi delodajalci sklenejo učne pogodbe in si del izobrazbe pridobijo v njihovih delavnicah kot vajenci.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Trate so polne otrok, ki uživajo v igri, dijakov, ki sedijo na tleh in imajo tu nazoren pouk botanike, pa študentov, ki hodijo z beležnico v rokah od drevesa do drevesa in se pripravljajo na izpite.
  • Dijaki, ki med tednom živijo v dijaških domovih, okusijo več svobode kot njihovi vrstniki, ki so med šolanjem pri starših, ker ni njihovih nadležnih prepovedi.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2v množini
   
   
  • Veliko dijakov in študentov že v pomladnih mesecih napiše prošnje za delo v posameznih podjetjih, kjer so zaposleni njihovi starši.
  • Med uro telovadbe je neznanec okradel več dijakov.
  • Ponovno si je največ dijakov izbralo zgodovino.
  • Ker bo manj dijakov, bo več prostora v šolah.
  • Predlansko šolsko leto se je tako pri njih šolalo najmanj dijakov v vseh letih, kar obstajajo.
 •  [x odstotkov dijakov
  • Sedemdeset odstotkov dijakov, ki so lani pričeli obiskovati srednjo šolo, je bilo na koncu prvega letnika neuspešnih in so se znašli med ponavljavci.
  • Kar 80 odstotkov dijakov prvih letnikov srednjih šol je že pred petimi leti v raziskavi povedalo, da bi na svoji šoli zelo lahko prišli do drog.
 •  [x vpisanih dijakov
  • Letos je v prvi letnik vpisanih 180 dijakov.
  • Na šoli je trenutno vpisanih 580 dijakov, okoli sto jih vsako leto zaključi šolanje.
 • dijaki in študenti
  • Dijaki in študentje bodo bodočim kolegom pomagali pri iskanju šol.
  • Izbira posrednika pri zaposlitvi je torej za študente in dijake pestra.
 • učenci in dijaki
  • Učenci in dijaki, ki letos zadnjič grejejo klopi v svojih šolah, so v preteklem tednu poskušali pridobiti čim več podatkov o želenih šolah in fakultetah.
  • Starši učencev in dijakov morajo knjige vsako leto kupiti, medtem ko šolarje v večini držav Evropske unije nove knjige brezplačno čakajo na šolskih mizah.
 • dijaki in dijakinje
  • Zanimali so me predvsem tisti dijaki in dijakinje, ki berejo knjige za osebnostno rast.
  • Večina dijakinj in dijakov na kmetijski šoli nima vizije in želje delati na kmetiji.
 • dijak s posebnimi potrebami
  • Trenutno imajo na šoli tri dijake s posebnimi potrebami, dvema pomagata spremljevalca.
  • V času izobraževanja imajo dijaki s posebnimi potrebami možnost bivanja v dijaškem domu.
 • dijak gimnazije  [...
  • Dijaki gimnazije Poljane so se včeraj ob oglušujočem žvižganju piščalk in glasnem vpitju odpravili na tradicionalni maturantski pohod po mestnem središču.
  • Dijaki gimnazije Lava so minuli ponedeljek v središču mesta kljub hladnemu vremenu pripravili kratek kulturni program.
Na vrh