WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
didaktičen pridevnik
1 o poučevanju
didaktične METODE so načini podajanja snovi, ki jih učitelj uporablja pri poučevanju, da bi učencem omogočil lažje dojemanje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Če učitelji ne najdejo primernega didaktičnega pristopa, se zgodi, da učenec misli, da razume problem, ko pa mora znanje uporabiti, se izkaže, da ni tako,« pravi Marcel Voorhoeve.
  • Namen simpozija je povezati strokovne delavce različnih strok, predmetnih področij in stopenj izobraževanja ter predstaviti najsodobnejše didaktične prijeme.
  • Ta spoznanja nam bodo osnova pri nadaljnjem oblikovanju didaktičnega modela za spodbujanje jezikovnega razvoja in učenje slovenskega jezika pri romskih otrocih.
  • Mentorji so poskušali učencem približati naravo z najsodobnejšimi didaktičnimi metodami.
  • Strmčnikova obravnava didaktičnih načel je tudi prikaz kontinuiranega razvoja didaktične teorije o tej problematiki, hkrati pa pomembno presega tradicionalna pojmovanja, definicije in deskripcijo posameznih načel v didaktični teoriji.
  • Večina učiteljev dela dobro in v skladu s sodobnimi didaktičnimi načeli.
  • Več zgledov ...
  • Gledano od zunaj, matematika ne doživlja posebno veliko vsebinskih in didaktičnih prenov in je bolj ali manj jasno, kaj in kako se pri matematiki poučuje (nasilni poskus nove matematike je že pozabljen, hvalabogu), medtem ko je slovenščina nekaj posebnega.
 • PRIDEVNIK1-PRIDEVNIK0 
  • Poleg naravnega čuta za ta lep poklic (ki ga učitelj ima ali nima), je potrebno imeti precej »obrtniških« spretnosti, ki se jih da priučiti, zelo pomembna pa so še psihološka, sociološka in metodično - didaktična znanja.
  • Kot pedagoški svetovalec, nato pa kot svetovalec direktorja republiškega zavoda za šolstvo je preučeval dvojezično osnovno šolstvo v Prekmurju in izoblikoval za takratne evropske razmere izviren pedagoško - didaktični model.
 • didaktičen in metodičen /   [metodičen, pedagoški in didaktičen
  • Z didaktičnega in metodičnega vidika piše o tujem jeziku na razrednji stopnji osnovne šole.
  • Učitelji smo se veliko pogovarjali o svojih odnosih z dijaki in starši, ugotavljali, kako delamo v razredu, in poskušali svoje delo izboljšati zlasti na metodičnem in didaktičnem področju.
  • Poleg teh povezav mora oblikovanje učnih enot upoštevati pedagoška in didaktična načela pouka na razredni stopnji osnovne šole.
  • Avtorica pojmovnika, Olga Markič, je docentka za logiko in kognitivno filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, tako da ima poleg poglobljenega strokovnega znanja logike tudi bogate pedagoške in didaktične izkušnje na tem področju.
Na vrh
 
1.1 o pripomočkih
didaktični PRIPOMOČKI so naloge, besedila in predmeti, s katerimi si učitelji pomagajo pri poučevanju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V tem primeru je vodno kolo funkcionalen in uporaben izdelek kot didaktični pripomoček, ki omogoča, da učenci na konkretnem primeru ugotovijo, da tekoča voda lahko poganja vodna kolesa.
  • V šoli so poskrbeli tudi za ustrezne didaktične pripomočke in kadrovsko zasedbo.
  • Didaktični komplet, ki je nastajal skoraj 10 let ter je rezultat sodelovanja Društva pljučnih bolnikov Slovenije in Inštituta za varovanje zdravja Slovenije, vsebuje priročnik za učiteljice in učitelje v osnovnih šolah in delovne lističe za učence od 3. do 8. razreda.
  • Zbrani denar naj bi porabili za nakup didaktičnega materiala za učence.
  • Kljub nekoliko neobičajnemu podajanju vsebine je knjiga primerna tudi kot dodatno didaktično gradivo za zgodnje spoznavanje naravoslovja.
  • Z zavodom za šolstvo so v okviru dejavnosti knjižnice sodelovali pri pripravi večih didaktičnih gradiv in publikacij, spletnih strani za šolsko knjižnico, v projektu Knjižko na spletu in pripravi spletnih strani za knjižnično dejavnost ter izvajali več izobraževanj za učitelje.
  • Več zgledov ...
  • Morda je treba še enkrat spomniti vse, da je šola popolnoma nova, na novo opremljena s pohištvom, učili in didaktično opremo in da je verjetno vsakdanje dejstvo, da se vse želje ne morejo uresničiti čez noč.
Na vrh
2 poúčen
če sta BESEDILO, navadno umetniško, ali AVTOR didaktična, hočeta biti poučna, kar je lahko dojeto tudi kot nekaj slabega, zaradi česar veljata za manj kakovostna
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Umetnost ljubezni, ena treh Ovidovih zbirk erotičnih elegij, ki so nastale na začetku našega štetja, je namreč zasnovana kot didaktična pesnitev o ljubezenskem zapeljevanju.
  • To niso didaktični romani, kot sem celo sam dolgo verjel, ampak briljantna, absolutno moderna literatura, obdarjena z očarljivo lahkotnostjo.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Ob slovenskih dnevih knjige pa se žal ni mogoče znebiti vtisa, da je njihov praznični duh v vsej svoji dobronamernosti malce didaktičen, češ nisi faca, če te dni knjige ne kupiš in je ne podariš.
  • Kot lirik je didaktičen, kar kažejo predvsem songi in sejmarske balade v stilu kolektivne pesmi (Pesmi in songi).
  • Večkrat sem slišal, da so moje knjige otročje, preproste, preveč didaktične, toda interpretacija bralca pač ne more prejeti mojega blagoslova.
  • Predvsem je pomembno, da zgodba ni preveč didaktična in nebulozna.
  • Pred kratkim sem za kranjsko gledališče delal priredbo Drejčka in treh Marsovčkov in tam nastopa oče, ki je pijanec in tepe otroke. Tudi take stvari je treba vplesti v otroško literaturo, ne smejo biti tabu. Po drugi strani ne maram biti preveč didaktičen. Ne bi rad svojih stališč do sveta preveč prozorno tlačil v pesmi.
  • Danes je prvi del obeh revij leposlovno, literarno naravnan, drugi del pa je didaktičen.
Na vrh
 
2.1 o igrači
didaktična IGRAČA ali IGRA otrokom omogoča, da se skozi igro še česa naučijo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Primerne za nakup so didaktične igrače, na primer sestavljanke, da ima otrok kaj od tega, da na ta način lahko vadi ročne in umske spretnosti.
  • S temi didaktičnimi igrami, ki so del računalniških programov za učenje z računalnikom, se učenci na igriv način učijo ali ponavljajo in utrjujejo učno snov.
  • Igrajmo se glasbeno didaktično igrico, namenjeno zvočnemu prepoznavanju glasbil.
Na vrh