WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
dialog samostalnik
1 pogovori
neštevno
dialog med različnimi stranmi, navadno v politiki, so pogovori, ki naj bi pripeljali do uspešnega dogovora ali skupne rešitve obstoječih problemov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Cilj in namen oddaje Latinica naj ne bi bila manipulacija, ampak tvoren dialog, ki naj bi koristil obema stranema.
 • dialog med  [Beogradom in  [Prištino, Tirano
  • Rupel je ponudil slovenske nasvete na poti v Unijo, pa tudi usluge pri vzpostavljanju dialoga med Beogradom in Prištino.
  • Pač pa bi se v kratkem lahko začel dialog med Beogradom in Tirano o kosovskem vprašanju, ki že pol stoletja zastruplja medsebojne odnose.
  • EU je znova pozvala k dialogu med Beogradom in Prištino ter k prekinitvi nasilja na obeh straneh in zavrnila težnje kosovskih Albancev po neodvisnosti.
 •  [sofisticiran, ploden dialog z državo
  • Glavna naloga zbornice bo zastopati interese kmetov v dialogu z državo.
  • In takšni ljudje ne smejo biti skregani z Ljubljano, temveč morajo in zmorejo voditi konstruktiven dialog z državo.
 • dialog o  [odprtih, posameznih vprašanjih / dialog o  [varnostnih, spolnih, integracijskih vprašanjih / dialog o človekovih pravicah
  • Otroku postavimo trdno osnovo za spolno vzgojo tako, da z njim vzpostavimo odprt dialog o spolnih vprašanjih.
  • To pa seveda ne pomeni, da dialoga o odprtih vprašanjih s katoliško cerkvijo ne bo.
  • Namen pogovorov pa je vzpodbuditi nadaljnji dialog o posameznih vprašanjih.
  • Powell je po srečanju posebej izpostavil, da je s kitajsko stranjo obnovil dialog o človekovih pravicah.
  • Marsikaj bo treba spremeniti tudi zaradi dialoga o človekovih pravicah z drugimi državami, čeprav le na površju.
 •  [odprt, polemičen dialog o tej temi
  • Z otrokom moramo vzpostaviti odprt dialog o tej temi že v zgodnjem otroštvu.
  • Naj opozorim samo še na to, da je na naših spletnih straneh že odprt dialog o tej temi.
 • kdo je partner v dialogu / kdo je komu partner v dialogu
  • Italije ne bi smeli vključiti kot zaveznika, ampak kot partnerja v dialogu.
  • V tem primeru mora učitelj biti učencu zaupanja vreden partner v dialogu, sočasno voditelj.
  • To bo društvo in ne politična stranka ter bo med drugim partner v dialogu tako politiki kot državi.
 • kdo  [privoli, stopi v dialog s kom / kdo  [se spusti v dialog s kom
  • V sporočilu za javnost je svet še zapisal, da ne bo nikoli privolil v dialog s teroristi.
  • Delegacija Južne Koreje je ZDA predlagala, naj privolijo v postopni dialog s Pjongjangom in naj mu dajo varnostna zagotovila.
  • V osemdesetih letih si je uradni Peking prizadeval stopiti v dialog z dalajlamo, ki je skupaj s sto tisoč privrženci leta 1959 pobegnil pred kitajskimi grožnjami v Indijo.
  • Vsakič, ko stopim v dialog z nekristjanom, to ni navaden pogovor, pa čeprav se pogovarjam o solati.
  • Clinton se je spustil v politični dialog celo s Severno Korejo in pogosto prisluhnil ruskemu alkoholiku Jelcinu.
  • Srbi se neradi spustijo v dialog o mirni rešitvi položaja, lažje se je pogovarjati s politiki iz drugih republik.
 • kdo vključi koga v dialog s kom
  • Morda bi bilo treba spremeniti najprej to in v dialog vključiti zdravorazumske sogovornike z dobrim izkustvom v praksi.
  • Ekstremisti s Kosova, ki v Makedoniji izvajajo teroristične akcije, nikakor ne morejo biti vključeni v politični dialog.
 • kdo rešuje  [stvari, teme, probleme, vprašanja v  [strpnem, medsebojnem dialogu
  • Jaz sem bil vedno samostojna osebnost, rad pa sem stvari reševal v dialogu.
  • Vseeno pa Ljubljana še naprej ostaja ena najvarnejših evropskih prestolnic, ki tudi izjemno občutljive teme rešuje v strpnem dialogu.
 • kdo sodeluje v  [socialnem, konstruktivnem, političnem dialogu
  • Vlada bi morala po izkušnjah Evrope, je dejala, v tem socialnem dialogu sodelovati kot strokovna služba.
  • Predstavniki albanskih strank so se včeraj popoldne ponovno odločili sodelovati v političnem dialogu, vendar zgolj na ekspertni ravni, šlo pa naj bi za rezultat pritiska Združenih držav.
 • pride do dialoga
  • Med odlomki svetega pisma pride do dialoga med eksorcistom in hudim duhom, hudičem.
  • Tudi tam mora priti do dialoga z vsemi stranmi, tudi s skrajneži.
  • Ta mora najprej spremeniti svojo sovražno držo, šele potem lahko pride do dialoga.
 •  [strpnost, sodelovanje, partnerstvo, kompromis, spoštovanje, pogajanja in dialog / dialog in  [strpnost, sodelovanje, partnerstvo, kompromis, spoštovanje, pogajanja / dialog in iskanje  [odgovorov, rešitev, možnosti
  • Deloval je v času, ki religiji in cerkvi ni bil naklonjen, a je vedno našel priložnost za dialog in strpnost.
  • Prihodnost je v združeni Evropi in le s sodelovanjem, dialogom in strpnostjo je možen razvoj, je povedal Kučan.
  • Srečanje je bilo prisrčno, beseda je bila o sodelovanju in dialogu med kristjani in muslimani.
  • V odnosu do države se Slovenska znanstvena fundacija zavzema za strpen in ploden dialog ter partnerstvo.
  • Demokracija pa pomeni sposobnost dialoga in kompromisa in bolj kot oblast večine pomeni zaščito manjšine!
  • S sprejetjem dogovora se pokaže, da sta partnerja enakopravna, kar je bistven element za dialog in spoštovanje drugega.
  • Več zgledov ...
  • Le ena politična stranka v Rusiji, Jabloko, ki jo vodi Javlinski, bije plat zvona in predlaga politična pogajanja in dialog s Čečeni.
  • Kot je pojasnil Zakajev, je do srečanja prišlo po ponudbi za začetek dialoga in pogajanj, ki jo je čečenski strani 24. septembra predstavil Putin.
  • Namen srečanja je bil vzpostavitev medsebojnega dialoga in iskanje primernih rešitev.
Na vrh
 
1.1 komunikacija
dialog, navadno na določenem področju ali ravni, je komunikacija med različnimi stranmi, ki nastopajo z ideološko ali kulturno opredeljenih izhodišč
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Probleme današnje družbe je mogoče reševati le s skupnim sodelovanjem, ki zahteva strpen in kulturen dialog.
  • George Bush in Jiang Zemin sta, kot trdita, začela konstruktiven dialog med državama.
  • Pogajalci so na zaprtem zasedanju soglašali, da je treba socialni dialog krepiti tudi na institucionalni ravni.
  • Danes kot tajnik papeškega sveta za medverski dialog službuje v vatikanski kuriji.
  • Znal je ustvariti enakopraven dialog s sodelavci in ni igral vloge samovšečnega šefa.
  • Hkrati bi se kot lastniki želeli izločiti iz neposrednega dialoga o nagrajevanju in plačevanju uprav.
  • Več zgledov ...
  • V okviru programa obveščanja bomo do referenduma, pa tudi po njem spodbujali vse oblike javnega dialoga.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK5 
  • OZN je letošnje leto razglasila za leto dialoga med civilizacijami.
  • Debatirali bodo o številnih odprtih vprašanjih o socialnem partnerstvu in dialogu med partnerji.
  • Vlada pa predlaga, da se dialog med socialnimi partnerji nadaljuje.
  • Drnovšek je dejal, da sta imela zelo prijateljske pogovore, poudaril pa je pomen kontinuiranega dialoga med državama.
  • Papež Janez Pavel II. je to temo izbral, ker so Združeni narodi leto 2001 razglasili za mednarodni dan dialoga med kulturami.
  • Del ukrepov, ki so vsebina dialoga med socialnimi partnerji, pa imajo status pogajalskega izhodišča.
  • Več zgledov ...
  • Tudi prvi teden krščanske edinosti v novem tisočletju je v Sloveniji izzvenel kot protokolarna obveznost pojavljanja na mašah, ne pa kot dialog med cerkvami.
  • Vladno izsiljevanje znižuje raven dialoga med socialnimi partnerji pod evropsko raven, je prepričan Štrukelj.
 • SAMOSTALNIK0+k+SAMOSTALNIK3 
  • Srbi s tem dokazujejo, da je njihov poziv k dialogu lažen, poudarjajo albanski vodje.
  • Preveč pomemben, razumen in uspešen človek ste, da bi se lahko odrekli pozivu k dialogu za cilje, za katere se bova zavzemala in sva zanje tudi postavljena.
 • GLAGOL+k+SAMOSTALNIK3 
  • Kitajska je izrazila resno zaskrbljenost zaradi napada in pozvala k političnemu dialogu med sprtima stranema.
  • MNZ še enkrat poziva k dialogu in skupnemu, konstruktivnemu reševanju problematike na pravno korekten način.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Ruski zunanji minister Igor Ivanov je izraelskega premiera Ariela Šarona, ki je na obisku v Moskvi, včeraj pozval, naj obnovi dialog s Palestinci.
  • Tako želijo prisiliti Beograd, da bo končal nasilje na Kosovu in začel dialog z Albanci.
  • Sviz je vsekakor pripravljen na dostojen in enakopravnejši socialni dialog z vlado.
  • Doma poskušam spreminjati stvari, v dialogih s predstavniki EU pa moram na žalost marsikdaj pritrditi nekaterim kritikam.
  • Strinjal se je z drugimi glede plačne politike in poudaril, da je treba negovati dialog s sindikati in zaposlenimi.
  • Tako je Bernard Sadovnik opozoril, da je Joerg Haider prvi prekinil dialog z manjšino, ko njeni predstavniki niso bili več povabljeni na sejo pododbora.
  • Več zgledov ...
  • Povedal je, da je ta vlada še manj pripravljena na dialog z opozicijo kot prejšnja.
  • Trudil se je, da bi cerkev lahko delovala tudi po drugi svetovni vojni v novih razmerah in zagovarjal dialog z oblastjo.
  • Pri nas se zelo radi pohvalimo, da imamo dialog s tujimi partnerji.
 • SAMOSTALNIK0+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Dialog je torej potreben; tudi če zmaga Berlusconi, bomo potrebovali italijansko podporo za vstop v Evropsko unijo, je rekel Drnovšek.
  • Potreben je dialog med vsemi političnimi predstavniki, ki morajo doumeti, da sta palestinski narod in njegov voditelj v strahotni krizi.
  • Verjamem pa, da se bo ta čas ponovno vrnil in da bo dialog ponovno vzpostavljen.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Izpostavljena je tudi potreba po konstruktivnem dialogu med nacionalnimi oblastmi posamezne države in organizatorji demonstracij.
  • Razložil je svoje videnje NOB in upora proti okupatorju ter zagovarjanje potrebe po dialogu med Cerkvijo in marksisti.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Na tak način naj bi vlada pokazala pripravljenost za dialog o ključnem vprašanju pokojninske reforme.
  • Luj Šprohar je imel več odličnih neposrednih možnosti za dialog prav v decembru lanskega leta.
  • Tudi letošnji 4. bienale slovenske grafike v Novem mestu je priložnost za dialog domače in tuje grafike.
  • Dalajlama je večkrat priznal, da so komunikacijske poti med njegovo begunsko vlado in Pekingom odprte, vendar pogoji za enakovreden dialog niso zagotovljeni na nobeni strani.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Se kandidati zavzemajo za dialog med religijami, civilno družbo in politiko?
  • Indijo je pozval, naj se zavzame za nov dialog s Pakistanom.
  • Zlasti slednji si morajo prizadevati za več dialoga z učenci in starši.
 • PRIDEVNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Postavljam visoke cilje, na drugi strani pa sem tudi odprt za dialog.
  • Mlad človek, ki išče, ni ateist, je iskalec, je odprt za dialog, diskusije in refleksijo o življenju.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Z naraščajočo toplino sončnih žarkov narašča tudi vsesplošna pripravljenost na dialog.
 • PRIDEVNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Z naraščajočo toplino sončnih žarkov narašča tudi vsesplošna pripravljenost na dialog.
  • Tako so odkrili, da mnogi uporabniki pravzaprav še niso pripravljeni na dialog z računalnikom.
  • Povedal je, da je ta vlada še manj pripravljena na dialog z opozicijo kot prejšnja.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Lani sem v Davosu vzpostavil dialog med predstavniki Greenpeacea in šefi velikih avtomobilskih podjetij.
  • LDS je bila po njegovo vodilna stranka v državi takrat, ko je znala vzpostaviti dialog.
  • V razmerah razvite demokracije nevladne organizacije vzpostavljajo dialog med civilno družbo in vladnim sektorjem.
  • Združene države bi morale s talibani znova obnoviti dialog, je leta 1997 zapisal v Washington Postu.
  • Mar to pomeni, da tudi nevladne ali okoljevarstvene organizacije niso dovolj zrele, da bi navezale konstruktiven dialog s podjetji?
  • Indija kljub mirovnim prizadevanjem britanskega premiera Tonyja Blaira za zdaj zavrača dialog s Pakistanom.
  • Več zgledov ...
  • Tisti, ki zavračajo vsak dialog, zanesljivo ne koristijo ne kraju ne mestu, v katerem živijo.
  • Pospeševanje povezovanja šol in učiteljev s strokovnjaki, s čemer preprečujemo izolacijo strokovnjakov ter spodbujamo dialog in izmenjavo izkušenj ter idej.
  • Z letošnjo konferenco nadaljujemo dialog, ki je med slovenskimi, avstrijskimi in nemškimi zgodovinarji že dolgotrajen.
  • Vatikan upa, da bo obisk spodbudil trajnejši dialog med komunisti in katoliško cerkvijo.
  • Forum predstavlja aktualne tehnologije in njihove aplikacije ter omogoča dialog med uporabniki, znanstveniki in industrijo.
  • Ta primer pa kaže, na kako nizki kulturni ravni lahko vodi naša oblast dialog v družbi.
  • Organizatorji si želijo ustvariti dialog med oglaševalci in mediji.
  • EU je na osnovi novega sporazuma začela tudi formalni politični dialog z Rusijo.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Glede na predstavljeno bo potekal nadaljnji dialog, morda tudi na politični ravni.
  • Odnosi med Avstrijo in Slovenijo so po besedah avstrijskega veleposlanika zelo dobri; med državama poteka stalen dialog.
  • Vlada pa predlaga, da se dialog med socialnimi partnerji nadaljuje.
  • Predvsem pa se bo nadaljeval dialog brez nasilja.
  • Razmere se bodo morale močno spremeniti, saj zdaj dialog ne teče, je povedal tržiški župan.
  • Pomembno je, da med nami, ki razmišljamo drugače, teče dialog.
  • Več zgledov ...
  • Ko pa je spomladi stekel zaresni dialog, je premier opustil omenjanje mednarodnega arbitra.
  • Pokazalo se je, da je konfrontacija napačna pot ter da do cilja vodijo le pogovori in dialog, je za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedal novi šef avstrijskih socialdemokratov.
  • Toda novi val aretacij članov Falun gonga in drugih verskih osebnosti ter nezmanjšan pritisk na politične aktiviste zastavljata vprašanje, kam ta dialog sploh vodi.
  • Med vsemi tremi se je razvil simpatičen dialog, ki je dajal vtis, da gre za klepet starih prijateljev med pitjem kave.
  • Mislim, da se je začel koristen dialog o volilnem sistemu.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Zagotavljanje varnosti Izraelu ne more biti edini pogoj za obnovitev dialoga po 21 mesecih nasilja, so trdili evropski predstavniki.
  • Z Ljubljano je treba vzpostaviti konstruktiven odnos, kulturo dialoga," je dejal Kurnik.
  • Sam sem si vedno prizadeval za vzpostavitev dialoga in koordinacije za dejavnosti, ki so za celo lokacijo skupnega pomena.
  • Sadovnik se je ponovno izrekel za nadaljevanje dialoga med manjšino na deželni in zvezni ravni.
  • Oba sta naredila začetne korake pri vzpostavljanju dialoga s sočutnimi Izraelci.
  • Forum bi bil po Ruplovem prepričanju dober okvir za začetek dialoga o varnostnih vprašanjih z ZRJ.
  • Več zgledov ...
  • Potrebujemo nenehno skrb za krepitev dialoga, meni predsednik Slovenije.
  • Današnji otroci živijo v svetu komunikacij in obenem trpijo za pomanjkanjem dialoga.
  • Leta 1986 Lech predstavi sporočilo, s katerim voditelji Solidarnosti oblasti predlagajo obnovo dialoga.
  • Pravzaprav je vaš predsednik Borut Pahor imel možnost dialoga, a je bil takrat, milo rečeno, zelo mlačen ...
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Oba sta v razpravah opozarjala, da je v stranki premalo dialoga in premalo prostora za različna mnenja in toleranco.
  • Res sem pričakoval več dialoga med igralci in otroci.
  • In čeprav se ameriški vlak še ni iztiril, zdaj stoji na razcepu, ki morda napoveduje nekaj več dialoga.
  • V vladajoči koaliciji se je tako na veliko razpasel pokroviteljski govor, zakaj stranke na oblasti ne prenesejo več dialoga z opozicijo.
  • A bo enkrat že mir v dvorani - to je vse, kar lahko ponavlja in poskuša doseči vsaj nekaj dostojanstvenega dialoga.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Hrvaška si želi probleme reševati z dialogom," je dodal predsednik hrvaškega sabora.
  • Jaser Arafat pa je nemškemu predsedniku zagotovil, da želijo Palestinci vse probleme na Bližnjem vzhodu rešiti s političnim dialogom.
 • dialog med različnimi  [interesi, pogledi, strokovnjaki, kulturami, državami
  • V današnjem času ne odloča več samo primarna moč posameznikov in skupin, temveč je nujen dialog med različnimi interesi.
  • Da pa bi razlaganje sploh imelo kakšen učinek, mora priti do dialoga med različnimi pogledi.
  • Pripadal sem majhni skupini tistih, ki je skušala odpreti skupen dialog med različnimi skupinami o najpomembnejših vprašanjih.
  • Z drugimi besedami: razvijati moramo dialog med različnimi civilizacijami in biti pri tem tolerantni.
 • dialog med  [vlado in  [sindikati, uporniki, nevladnimi organizacijami / dialog med  [cerkvijo in  [državo / dialog med  [narodi in  [kulturami
  • Drnovšek je dejal, da sta imela zelo prijateljske pogovore, poudaril pa je pomen kontinuiranega dialoga med državama.
  • Papež Janez Pavel II. je to temo izbral, ker so Združeni narodi leto 2001 razglasili za mednarodni dan dialoga med kulturami.
  • EU je dejala, da bo finančna pomoč Makedoniji od zdaj odvisna od rezultatov političnega dialoga med vlado in uporniki.
  • Največjo pozornost bodo številni komentatorji verjetno pripisali dialogu med vlado in slovensko Cerkvijo.
  • Tako, kot nekakšno nujno zlo, Ravnikar razume tudi civilni dialog med vlado in nevladnimi organizacijami.
  • V času Leona XIII (1878-1903) je dialog med cerkvijo in državo nekoliko stekel.
 • kaj prispeva k  [strpnemu, enakopravnemu, medkulturnemu, demokratičnemu dialogu
  • Predsednik Kučan je ob sestanku izrazil željo, da bi srečanje med njim in škofi prispevalo k strpnemu dialogu in sožitju različno mislečih.
  • Glede na ustavni položaj predsednika države meni, da bi lahko prispeval k bolj enakopravnemu dialogu s partnerji.
 • kdo je  [pripravljen na dialog
  • Verjamem pa, da se bo ta čas ponovno vrnil in da bo dialog ponovno vzpostavljen.
  • Uprava Luke Koper pa je pripravljena na dialog in na skupno rešitev težav.
  • Morebitne nezadovoljne skupine in posamezniki morajo biti pripravljeni na dialog v ustanovah države, ne pa da stremijo k separatizmu.
 • kdo naveže dialog s kom
  • Mar to pomeni, da tudi nevladne ali okoljevarstvene organizacije niso dovolj zrele, da bi navezale konstruktiven dialog s podjetji?
  • Evropska unija bo z ruskimi interesi težko navezala pristen dialog, saj deklarirana načela politike dobrega sosedstva ne bodo dovolj.
  • Nekatera življenjska spoznanja niso najbolj vedra in z odkrivanjem šibkosti v posamezniku ali ljudeh je težko navezati dialog.
 • dialog na  [strokovni, evropski ravni
  • O denacionalizaciji je rekla, da je slovenski strani predlagala nadaljevanje meddržavnega dialoga na strokovni ravni.
  • Od leta 1999 je UEAPME aktivna v socialnem dialogu na evropski ravni, in sicer na podlagi sporazuma o sodelovanju z UNICE.
 • dialog v okviru  [ministrstev, institucij
  • Poudarjajo tudi, da so pripravljeni nadaljevati in intenzivirati svoja prizadevanja za vzpostavitev miru in varnosti, saj bo le tako mogoče doseči napredovanje političnega dialoga v okviru institucij.
Na vrh
2 dvogovor
dialog je pogovor, navadno med dvema osebama
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Svet, ki ga predstava na ta način evocira, je zaprti svet samogovora ali notranjega dialoga.
  • Vest je prizorišče notranjega dialoga, ki človeku dokazuje, da ni sam najvišje bitje, pač pa odgovoren Bogu - sogovorniku na prizorišču vesti.
 •  [monolog in dialog
  • Refleksija, notranji monolog in dialog so dovolj gibka izrazna sredstva v sicer statičnem prostoru.
Na vrh
 
2.1 literarno delo
navadno v množini
dialog je leposlovno ali znanstveno delo v obliki pogovora med dvema osebama
 •  
  • V istem obdobju je prišlo do čudovitega zlitja literature in filozofije v Platonovih dialogih.
  • O tem, kako so monologi ob tihi osebi lahko učinkovita oblika dialogov.
Na vrh
2.2 v filmu, knjigi
navadno v množini
dialog je pogovor med dvema filmskima ali literarnima likoma v določenem prizoru
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Avtor je namreč briljanten stilist, grenko vsebino pa podaja v duhovitih in inteligentnih dialogih.
  • Preprosta zgodba z mestoma duhovitimi dialogi, glasbenimi in plesnimi vložki teče kot dobro vino.
  • Film odlikujejo izvrstno odigrane vloge in duhoviti dialogi, ki zagotavljajo uspeh.
  • Okvir predstave je realističen, dogajanje pa precej popestrijo duhoviti dialogi.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Ljubezenska drama temelji na pretehtanih dialogih, odličen pa je tudi psihološki razvoj zgodbe.
  • Največja kakovost njegovega besedila je besedilo samo, ki temelji na dialogih, govoru, ki na poseben način deluje na občinstvo, je dodal.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Režiser Philippe Gautier pripoveduje skoraj dokumentarno zgodbo o slonih, ki spremlja življenje na sodobnem indijskem podeželju in pri tem uporablja le malo dialogov.
  • V filmu je veliko dobrih dialogov, potoki vina, veliko humorja in niti enega pregona z avtomobili.
  • Tu je tudi nekaj filmskih dialogov, ki pa služijo bolj za kuliso.
  • Najprej sem se moral naučiti angleško in vesel sem bil skripta z malo dialoga.
 •  [film, roman, igro odlikujejo  [močni dialogi
  • Film odlikujejo odlični igralci, močni dialogi in cinična zgodba.
  • Roman odlikujejo spretno napisani dialogi in opisi okolja.
  • Igro odlikuje živ dialog, ki je poglavitni nosilec Zupanove duhovite farse na temo odnosa med družbo in (neidealizirano) umetnostjo.
 • v obliki dialoga / v obliki dialogov
  • Njegovo delo, napisano v obliki dialogov, je še danes zelo vplivno.
  • Zgodbe so napisane v preprostem jeziku in pripovedujejo, pogosto v obliki dialoga, o vsakdanjih opravilih, dogodkih in občutjih.
 • dialogi iz filma/filmov  [x
  • In kakšno zvezo ima odločanje o usodi predmeta Religije z etiko s citiranim dialogom iz filma Zelig?
  • Dickensova angleščina ga je spominjala na dialoge iz filmov o Divjem zahodu, na glas dobrega revolveraša.
  • Ironični pogovori protagonistk med večerjo spominjajo na dialoge iz črnovalovskih filmov.
 •  [monolog in dialog / dialog in  [monolog /   [komične situacije in dialogi
  • Roman je poln monologov in dialogov, kar je lahko za prevajalca precejšen zalogaj.
  • V zgodovini poznamo komedije ki so, iz najrazličnejših razlogov polne prizorov, dialogov in monologov, ki prav nič ne potrjujejo zgoraj zapisanih ugotovitev.
  • Tudi če vam mirni instrumentali niso po volji, si boste vsaj kdaj zaželeli zavrteti kakšnega od dialogov ali monologov iz omenjenih filmov.
  • Lahkotna enourna komedija je zasnovana kot preplet komičnih situacij in dialogov.
  • Avtor in režiser Matjaž Zupančič dodaja, da predstava nima klasične dramaturgije, temveč je sestavljena iz niza paradoksalnih situacij in dialogov, v katerih se na humoren način loteva družbenih in psiholoških stereotipov.
Na vrh