WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
deževnica samostalnik
1 voda, ki pade na zemljo kot dež
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V vmesnih nadstropjih so pravi vrtovi in na strehi je zbiralnik deževnice, ki jo v stavbi prav tako uporabljajo.
  • V zadnjih dveh letih tako v Keniji ni zgradbe, ki ne bi imela zbiralnika deževnice.
  • Omislimo si zbiralnik deževnice, ki se nam bo gotovo zelo obrestoval tudi drugje.
  • Oblika kupa naj omogoča odtekanje deževnice, zato naj bo končna plast izbočena, na sredi višja, proti stranicam pa nižja.
  • Tamkajšnji domačini zahtevajo, da se takoj uredijo kanali za odtekanje deževnice, ki jim zamaka njihove poti.
  • Na vrtu postavimo tudi sod za zbiranje deževnice, ki je boljša za zalivanje kot vodovodna voda.
  • Več zgledov ...
  • V skrbi za ekologijo so odkrili podjetniško priložnost in začeli razvijati sistem rezervoarjev za zbiranje deževnice, ki zagotavlja pitno vodo v daljšem sušnem obdobju in deluje usklajeno s sistemom vodovodne napeljave.
  • Dobro je imeti tudi sod za zbiranje deževnice, ki je ustreznejša za zalivanje vrta, saj vsebuje manj kalcija in drugih mineralnih snovi kot voda iz vodovoda.
  • Za uspevanje rastlin je neizogibna, ker zagotavlja kontinuiran odtok deževnice in vode ob zalivanju.
  • V povprečju je bila BPK5 pri odtoku deževnice okoli 4-krat, in v četrtini vseh primerov, celo 15-krat višja kot pri sušnemu odtoku.
  • Onesnaženje povzročajo odpadki, za katere ni ustrezno poskrbljeno, pa tudi ilegalni izlivi odpadnih voda v cevi za odtok deževnice.
  • Hrib je uporabil kot izhodišče za oblikovanje vijugastega zidu in tako dosegel boljše zadrževanje deževnice, potrebne za nasade mediteranske vegetacije.
  • Ekosklad me drugim finančno podpira gradnjo sistemov za zadrževanje deževnice.
  • Ko je Hookerja prosila za pomoč, ji je ta predlagal ambiciozen načrt posaditve dreves in grmičevja, kar naj bi omogočilo zadrževanje deževnice in spodbudilo širše ekološko okrevanje otoka.
  • Namen financiranja so tudi izvedba toplotne izolacije stanovanjskih objektov, priključitev stanovanjskega objekta na javno kanalizacijsko omrežje, nakup in vgradnjo čistilnih naprav za komunalne odpadke, zamenjava strešne kritine iz azbestnih vlaken, nakup in namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice ter nakup in namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode.
  • Milan je, kot ekološki kmet še zlasti ponosen na izrabo deževnice, ki jo uporabljajo za splakovanje stranišč v stanovanjskih in turističnih prostorih.
  • Priključitev dveh največjih porabnikov pitne vode WC kotlička in pralnega stroja na sistem za izrabo deževnice, priporočamo vsem novograditeljem in vsem, ki se lotevajo večjih gradbenih posegov v hiši (prenova kopalnic ipd.).
  • Kanal je služil predvsem odvajanju deževnice in vanjo so vodili številni cestni odtoki.
  • Skozi Ljubljano pelje glavna in komercialna cesta iz Gradca proti Trstu; je vedno dobro vzdrževana, 10 do 20 korakov široka in ima na obeh straneh majhna jarka za odvajanje deževnice.
  • Za ta sistem so značilni številni strešni vtoki in padne napeljave, zbiranje in odvajanje deževnice pa poteka po osnovni napeljavi, ki mora biti položena z nakloni.
  • Mladi opozarjajo na premajhno izkoriščanje deževnice kot pitne vode.
  • Dejstvo pa je, da so fotovoltaični sistem, izkoriščanje deževnice in biološka predelava odpadnih voda še vedno projekti, ki drastično podražijo takšen objekt.
  • Z izkoriščanjem deževnice prihranite do 50 odstotkov pitne vode (uporaba za pralni stroj, WC kotliček, pranje avtomobila, zalivanje vrta …).
  • Nekoliko previdnejši moramo biti pri uporabi deževnice, ki na svoji poti skozi atmosfero in žlebove neredko zdrsne čez eno ali drugo mejo.
  • O načinu zalivanja, vodnih zbiralnikih in sistemih za uporabe deževnice je dobro razmišljati že ob začetku urejanja vrta.
  • Zunanje stene so namreč visoko toplotno izolirane, izdelani so sistemi uporabe deževnice ter aktivnega izkoriščanja sončne energije.
  • Bazene za čiščenje deževnice, ki niso stalno polni, običajno naredimo in uporabljamo kot pretočne bazene mešanega sistema (ATV A--128).
  • Pri ločenemu sistemu kanalizacij največkrat uporabljamo bazene za čiščenje deževnice.
  • Obe koči imata tudi napravi za čiščenje deževnice in njeno predelovanje v pitno vodo.
  • Oblegani prebivalci in vojščaki razen skromnih zalog deževnice niso imeli pitne vode.
  • Če pa živimo v kraju, kjer so sušna obdobja običajna, dolga in huda, je priporočljivo, da je zaloga deževnice še nekoliko večja.
  • KO JE SUŠA, VARČUJMO Z VODO ALI PA SI ŽE POMLADI PRIPRAVIMO ZALOGO DEŽEVNICE, S KATERO BOMO ZALIVALI RASTLINE ALI OPRALI AVTO.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Toplota se slabše odvaja v globino, pa tudi za izhlapevanje se ne porabi, saj deževnica v mestu hitro odteče .
  • Poleti jo zalivam, če vode ne primanjkuje, da ostane sveže zelena, saj pri nas, na peščeni zemlji, deževnica takoj odteče .
  • Čez nekaj časa deževnica končno odteče s ceste in nabito poln avtobus spelje s postaje.
  • Nagib površine okna je pomemben, ker bo v zaboj padlo več sočne svetlobe, deževnica pa bo bolje odtekala .
  • V času odpadanja listov z dreves je treba listje in druge ostanke na zunanji strani strešnega okna odstraniti s kovinskega robnega pasu, tako da deževnica lahko prosto odteka .
  • Deževnica je naglo odtekala s pločnikov po strmih stopnicah, dol proti pristanišču, kjer jo je pogoltnilo morje.
  • Več zgledov ...
  • Pri nas doma smo v zemljo zakopali cisterno, v katero se steka deževnica s strehe.
  • Zaradi pomanjkanja vode na kraškem svetu, sta bila njena posebnost velika zbiralnika, kamor se je s streh stekala deževnica.
  • V ulekninah, kamor se steka deževnica, s sivko ne bo uspeha.
  • Še posebej usodno je dejstvo, da se v razpokah nabira deževnica, ki podobe načenja z notranje strani.
  • Na vrtu imam škaf, v katerem se nabira deževnica, ampak pri varčevanju z vodo in elektriko nismo tako pridni, kot bi lahko bili," je dejala Katja, ki je pred kratkim sodelovala v mednarodni akciji Ugasnimo luči.
  • Vogal zapognite tako, da se ne bo nabirala deževnica.
  • Deževnica se zbira na strehi, nato jo po žlebu vodijo preko filtrov do centralnega zbiralnika, ki je največkrat vkopan v zemljo.
  • Deževnica se zbira na točki, na kateri je svetovna meteorološka organizacija izmerila najčistejši zrak na svetu.
  • Kal je plitva kotanja na kraških tleh, kjer se zbira deževnica.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Japonsko ministrstvo za zdravje je tako pozvalo vse vodovodne službe v državi, naj prenehajo zbirati deževnico in naj bazene s prečiščeno vodo zaščitijo.
  • Ob dežju zbirajo deževnico v večje posode, večinoma pa jo vozijo iz Čila.
  • Kmalu so ga našli v posodi, v kateri zbirajo deževnico s strehe.
  • Velikanski zbiralnik na pobočju vode sicer še lovi deževnico, a voda odteka v prazno - domačini so leta 1992 razstrelili rezervoar.
  • Dolgo je lovil deževnico za zalivanje, navsezadnje pa smo se le morali s krvavečim srcem od njega posloviti.
  • Ob vsaki pravokotni gredi je za njeno širino narejen bazen, ki lovi deževnico.
  • Več zgledov ...
  • Preživela sta se hranila z ribami, ki sta jih ujela, in pila deževnico.
  • Sedaj pijemo le še deževnico, ki si jo tudi hranimo za sušne dni.
  • Nekatera ljudstva so celo pila deževnico, ki se je nabrala v klobuku že odrasle mušnice.
  • Če je to možno, za zalivanje vrta ali rož uporabimo deževnico ali vodo, v kateri smo oprali zelenjavo.
  • Marsikje bi se dalo uporabit deževnico ali vodo uporabiti večkrat (v gospodinjstvih npr. za spuščanje vode v WC).
  • Če je možno, uporabimo deževnico, drugače vsaj postano vodo, ki je ogreta na zunanjo temperaturo.
  • Za preostalo porabljeno vodo lahko uporabljamo deževnico, ker za to vodo ne veljajo tako stroge zahteve kot za pitno.
  • Če to dovoljujejo razmere, je za potrebe sanitarij smiselno namesto pitne vode uporabljati deževnico.
  • Po možnosti uporabljajte deževnico ali vsaj vodo, ki jo je segrelo sonce.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Če hočemo, da bo lepo cvetela, jo moramo rositi z mlačno deževnico vse leto (najbolje kar vsak dan).
  • Spomladi in poleti jih po dvakrat na teden zalivamo z mlačno deževnico, pozimi pa samo enkrat na dva tedna.
  • Najboljša voda je postana in mlačna deževnica, s katero ne šokiramo vrtnin ali okrasnih rastlin.
  • Padavine so relativno čiste , toda deževnica z mestnih cestišč je v prvih desetih do petnajstih minutah enako onesnažena kot razredčena odpadna voda.
  • Predvsem mora biti streha čista , deževnico pa prečistite skozi peščen filter.
  • PDF-dokument je format odprtega standarda in je se pripravlja na sprejetje kot standard ISO. seveda urinom, le njihov izkoristek bo malce manjši kot s čisto deževnico.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Ko slankasta voda iz obmorskih močvirij pronica skozi nasipe, jo splakujejo z deževnico, ki od polja do polja teče po ceveh iz palmovih debel.
  • V kanadskem Torontu načrtujejo 50-nadstropni nebotičnik, v katerem bodo stranišča splakovali z deževnico.
  • Stranišča bodo v prihodnje splakovali z deževnico.
  • Če hočemo, da bo lepo cvetela, jo moramo vse leto rositi z mlačno deževnico (najbolje vsak dan).
  • Večkrat na dan jih rosimo z deževnico ali prekuhano vodo brez apnenca.
  • Liste redno rosimo z deževnico ali vodo brez apnenca, lonček postavimo v podstavek z mokrimi kamenčki.
  • Več zgledov ...
  • Dobro je, če rastline zalivamo z deževnico, ki je ogreta na zunanjo temperaturo.
  • Spomladi in poleti jih po dvakrat na teden zalivamo z mlačno deževnico, pozimi pa samo enkrat na dva tedna.
  • Rože in vrt moramo zalivati z deževnico, ne z vodo iz pipe, je pristavila 11-letna Anja Ulaga iz Postojne.
  • V sušnih dneh rastline raje manjkrat zalijmo z deževnico, pa takrat izdatneje.
  • Vse skupaj izdatno zalijemo z deževnico, ki sme prekrivati zemljo do 2 cm, kar pa ni nujno.
  • Če se odločimo za gnojenje, naj bo to četrtinska količina normalnega gnojenja, sicer pa ravnamo takole: orhideje najprej zalijemo z mlačno deževnico, šele nato z zelo razredčenim gnojilom.
  • Bolj jim prija mehka voda, zato jih karseda pogosto umivajte z deževnico ali z vodo iz čistega stopljenega snega ali ledu.
  • Naše babice so si lase umivale z deževnico, ker je mehka, voda iz vodovoda pa je trda, v njej so kalcijeve soli, ki na laseh pustijo sivo belo plast, zaradi katere postanejo lasje suhi in lomljivi.
  • To sem slišal prvič, ko sem imel še dolge svetle lase, ki mi jih je babica umivala z deževnico ali lipovim čajem, da so bili mehki, da so se svetili in zlatili.
  • Pripravimo jo v lesenem ali plastičnem sodu, kamor namočimo drobno narezane rastline in jih nato prelijemo z deževnico ali uležano vodo.
  • Prelijemo z deževnico, tako da so rastline prekrite.
  • Prevrelko pripravimo tako, da najprej sod ali kad napolnimo z rastlinami, nato pa jih prelijemo z deževnico ali postano vodo, ki je nekaj časa stala na soncu.
  • V preteklosti so tu nastali številni vodnjaki, napajajo se z deževnico s streh okoliških hiš.
  • Na kmetiji ni bilo vode, za pitje so jo nosili iz bližnjega studenca, medtem ko se je živina napajala z deževnico.
  • Center je zasnovan dokaj trajnostno, saj ga napajajo z deževnico, ki se zbira v dveh rezervoarjih s skupno prostornino 400 kubičnih metrov, večina porabljene vode pa se prek filtrov ponovno vrača vanje.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK2 
  • K varčevanju z vodo pomembno prispeva poseben sistem, ki v podzemnih rezervoarjih zbira deževnico s strehe .
  • V preteklosti so tu nastali številni vodnjaki, napajajo se z deževnico s streh okoliških hiš.
  • Pri nas doma smo v zemljo zakopali cisterno, v katero se steka deževnica s strehe .
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Velik problem na gradu je bila pitna voda, zato so v 16. stoletju zgradili dva velika zbiralnika za deževnico, ki sta vidna še danes.
  • Pregledamo, po potrebi popravimo in očistimo zbiralnike za deževnico, ki nam bo prišla prav v sušnih dneh.
  • Šolarji so narisali kanale in vodnjake, zbiralnike za deževnico, ki jih imajo ponekod še zdaj.
  • Pa veliko večja je bila: prostorna za četo vojakov in z velikanskimi cisternami za deževnico.
  • Morda bomo še letos kupili cisterno za deževnico, da nas ne bo več skrbelo vse poletje ...
  • Od krmilnega sistema je odvisno tudi, ali v primeru suše napolni s pitno vodo cisterno za deževnico ali pa pošlje v sekundarno vodovodno napeljavo pitno vodo.
  • Več zgledov ...
  • Niz velikih rezervoarjev za deževnico na vzhodni strani zgradbe, ki so del arhitekturne podobe objekta, omogoča prilagajanje kletne temperature in zagotavlja stalni dotok vode za čiščenje.
  • Za kubični meter rezervoarja za deževnico je predvideno od 25 do 40 kvadratnih metrov strehe.
  • Precej večjo količino smo prihranili, ko smo namestili dva 1000-litrska rezervoarja za deževnico in ju s cevjo prek posebnega nastavka povezali z žlebovi.
  • Gre za eko dizajn, ki obsega tako naravno ogrevanje in prezračevanje, termalna okna in tla, ki držijo toploto, kot tudi filtre za deževnico, fotovoltaične sisteme in solarni sistem za ogrevanje vode.
  • V naši ponudbi se ravno tako nahaja širok izbor izdelkov za izkoriščanje deževnice (rezervoarji, črpališča, filtri za deževnico, odjemna mesta, digitalni pokazatelji nivoja, ponikalnice ...)
  • V njihovi ponudbi je še vrsta izdelkov za ravnanje z deževnico (rezervoarji, črpališča, filtri za deževnico, odjemna mesta, digitalni pokazatelji nivoja, ponikalnice ...).
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Stolp bo imel vgrajen zbiralnik deževnice za zalivanje vegetacije in za sanitarno vodo v objektu.
  • Zbiramo deževnico za zalivanje vrta, uvedli smo ločeno zbiranje odpadkov in načrtujemo ogrevanje s sončno energijo.
  • Uporabljamo tudi deževnico za splakovanje stranišč in za pralni stroj, ker pa nimamo kanalizacije, smo vgradili lastno čistilno napravo.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Veliko vlogo ima tudi kvaliteta vode, saj opažamo, da veliko tropskih rastlin mnogo bolje uspeva ob zalivanju z deževnico kakor s pogosto premočno poapneno vodo iz napeljave.
  • K lepemu videzu in množici cvetov je pripomoglo tudi redno zalivanje z deževnico ali prekuhano vodo, za kar je imel največ zaslug kotliček v zidanem štedilniku, ter gnojenje z domačimi pripravki.
  • Po dežju smo opazovali luže, vanje metali kamenčke in se pogovarjali, kaj se zgodi, ko zemljo namoči dež, kdo vse potrebuje vodo in zakaj, kako lahko varčujemo vodo (zapiranje pip, zalivanje z deževnico ...).
  • Svoj plašč je namočil v sodu z deževnico, pokril se je z njim in se skozi plamene prebija do podstrešja.
  • Hitro si je slekel plašč, ga namočil v sodu z deževnico, se ogrnil z njim in stekel v hišo.
  • Mary mu je podnevi postlala posteljo, vsak večer pa je iz soda z deževnico prinesla vrč vode, da se je lahko umil.
 • deževnica in  [snežnica, voda
  • Prst je bila kasneje odstranjena, deževnica in snežnica pa sta razjedli prej gladke površine v globoke vzporedne jarke.
  • Površinska voda ( deževnica in snežnica ) pronica skozi razpoke v zemlji do podzemnih plasti.
  • Pod korito podložimo podstavke iz opek ali dveh kosov lesa, da bo skozi luknje na dnu lahko odtekala deževnica in voda ob zalivanju.
  • Plošče so na streho položili zato, da je po njih odtekala deževnica in voda ni prodirala v hišo.
  • Za uspevanje rastlin je neizogibna, ker zagotavlja kontinuiran odtok deževnice in vode ob zalivanju.
Na vrh