WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
deložacija samostalnik
1 prisilna izselitev iz stanovanja
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Tričlanska družina je bila pravnomočno soočena z deložacijo iz stanovanja.
  • Posebna vladna komisija za preučevanje deložacij iz vojaških stanovanj, ki je bila ustanovljena pred štirimi leti, je končno oblikovala merila, s katerimi naj bi se lotili problema.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • To je že druga odločba o deložaciji ; prvo naj bi mu - spet brezuspešno - poskušali vročiti že teden dni prej.
  • Po triletnih, očitno neuspešnih dogovorih o višini najemnine so nedavno prejeli sodno odločbo o deložaciji iz najetih mestnih prostorov na Rimski cesti 17 v Ljubljani.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Deložacija družine Fras naj bi bila le epilog štiriletnih prizadevanj za ureditev njihovega stanovanjskega problema.
  • Po tedanjih dramatičnih dogodkih ob deložaciji družine Barukčić iz Ljubljane se je vlada na pritisk ogorčene množice ljudi, ki so bili priče brutalnemu ravnanju s prizadetimi, odločila deložacije do nadaljnjega ustaviti.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Varuh človekovih pravic je poudaril, da je pri urejanju državljanske problematike v zadnjem času videti izboljšanje, medtem ko se problemi z lastništvom vojaških stanovanj še zaostrujejo in so napovedane spet nove prisilne deložacije.
  • Zaradi domnevno nepravilne denacionalizacije hiše, v kateri je imel do nasilne deložacije delavnico, ne more več opravljati dejavnosti.
 • deložacija grozi komu
  • Najemnikom grozijo deložacije.
  • Ker že dalj časa ni plačevala računov lastnikom in upravljavcu stanovanja, družini grozi deložacija.
Na vrh