WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
definicija samostalnik
1 opredelitev vsebine
definicija je natančna opredelitev VSEBINE, kot jo narekuje razmislek ali stališče njenega AVTORJA
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • To pomeni, da je pomembna čim bolj natančna definicija koristi družbe.
  • O kiču obstaja neverjetno veliko teorij, pa vendar se veliki teoretiki izogibajo natančni definiciji kiča.
  • Trezne argumente razuma, da lahko na podlagi te ohlapne definicije prepovejo tudi distribuiranje Biblije, so aktivistke gladko preslišale.
  • Definicija etnično mešane zakonske zveze pa je lahko bolj ali manj široka; tako lahko pri ohlapnejši definiciji med interetnične zakone uvrstimo tudi etnično mešan par, v primeru katerega imata zakonca enega od staršev enotnega narodnega porekla.
  • Ena glavnih nalog Nata v tem trenutku je boj proti terorizmu, na drugi strani pa ni niti jasne definicije, kaj sploh je terorizem.
  • Tako kot nimamo splošno sprejete teorije nadarjenosti, tudi nimamo enotne definicije.
  • Več zgledov ...
  • Microsoft si je privoščil posodobiti tudi samo definicijo jezika.
  • Zakon zahteva od tebe, da odkrivaš mnoge nove definicije ljubezni.
  • Kolikor dolgo boste svoj pogled na uspeh skušali prilagajati splošnim definicijam, toliko časa boste zaskrbljujoče neizpolnjeni.
  • Budge in sodelavci uporabljajo zelo široko definicijo države.
  • Kot je povedal Inkret, je žirija presojala kar 45 knjig, ki so izšle z letnico 2000 in bi jih smeli po najširši definiciji imeti za roman.
  • Med spremembami je tudi zakonsko strožja in doslednejša definicija naročnika, pripravlja pa se tudi seznam naročnikov javnih naročil.
  • Med drugim so spremenili že osnovno definicijo, kdo je lahko begunec.
  • Po svoji naravi performans kljubuje natančni, preprosti definiciji onkraj enostavne izjave, da je pač živa umetnost umetnikov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Vse naj bi bilo tako jasno in vendar ni nobene splošno mednarodno priznane definicije terorizma.
  • Kljub temu, da gre za zapleten zakon, pa je prinesel veliko novosti, med drugim razširja definicijo pojma naročnik.
  • Vladimir Čeligoj (SDS) je menil, da bi moral zakon vsebovati tudi vsebinske definicije pojmov.
  • Komisija ugotavlja, da opisano ravnanje policije ustreza definiciji korupcije po zakonu o preprečevanju korupcije.
  • Zanimivo je, da VS ni nikoli sprejel definicije agresije, saj se njegove stalne članice o tem vprašanju niso mogle sporazumeti.
  • Delovni odnos se stke iz posameznih definicij problema in uresničljivega v vsakokratni dogovor med vsemi.
  • Več zgledov ...
  • Trenutno prevladujoči intelektualni diskurz se nagiba k definiciji ljubezni kot neizogibni posledici samega obstoja.
  • Predstave in definicije ljubezni in intimnosti so individualne.
  • V kitajski medicini je takšno pojmovanje harmonije definicija zdravja.
  • Ta preprosta definicija zdravja je nedvomno nepopoln opis zdravega telesnega stanja.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • John Barth je pretekli teden v svojem predavanju na Nortwestern University podal novo definicijo postmodernizma.
  • Platon naj bi si potem sicer premislil, spremenil definicijo in človeka označil kot golega dvonožca s širokimi nohti.
  • Prav tako se ni izrekel o tem, ali bo primer Zakajev vplival na poskuse, da bi našli definicijo terorizma, ki bo skupna tako Rusiji kot Zahodu.
  • V okviru boja proti terorizmu namerava EU sprejeti tudi skupno definicijo terorističnih dejanj ter enotne kazni in pristojnosti pri pregonu osumljenih teroristov.
  • Nemčija uporablja podobno definicijo kot Britanija, vendar vključuje politične stavke in izključuje stavke državnih uslužbencev.
  • Angela Vode v ta kontekst postavi tudi Škerljevo definicijo evgenike kot nauka o izboljšanju človeškega rodu s pomočjo biološke metode.
  • Več zgledov ...
  • ZDA so ena od držav, v katerih imajo uradno definicijo siromaštva.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Preden vam postrežejo s slivovo marmelado in instant kakavom, se prepričajte, da tudi za tovrstne zadeve obstajajo definicije.
  • Ali, denimo, obstaja skupna definicija terorizma, ki bi jo pri oblikovanju velike prihodnosti enako uporabljali Amerika in Azija?
  • Temeljna definicija pravi, da naj bi svetovalec bil vir naročnikovih strokovnih nasvetov.
  • In če res velja definicija, da je intelektualec tisti, ki zna razlikovati, mar ni zanj nujno, da nenehno dvomi?
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Pri Fiatu so tudi dokazali, da obstaja več avtomobilskih definicij prostora.
  • Plevel ima več različnih definicij in je ta v bistvu agronomski pojem ne pa botanični.
 • po definiciji / po  [klasični definiciji
  • Totalitarno je po definiciji vseobsegajoče.
  • Nekoga opravljati, obrekovati ali ogovarjati namreč že po definiciji pomeni o nekom slabo govoriti.
  • Po klasični definiciji je lepota redkost.
  • Sicer pa je po definiciji neki sistem kaotičen tedaj, če je njegov časovni razvoj, njegova prihodnost, izredno občutljivo odvisen od sedanjosti ali od preteklosti.
 • kaj ustreza  [slovarski, sociološki definiciji česa
  • Za mlada podjetja štejejo tista podjetja, kjer vsaj 50 % lastnikov ustreza definiciji mladega podjetnika.
  • Upor proti takšnim razmeram, ki ustrezajo definiciji okupacije, se bo nadaljeval.
 • v skladu s  [to definicijo / v skladu z  [novo definicijo
  • V tem trenutku se ne morem spomniti niti enega samega velikega avtorja – "velikega" v skladu z mojo definicijo – o katerem sem se motil.
  • Toda ali manj dvojezičnih napisov v skladu s Haiderjevo definicijo deželne manjšinske podpore pomeni vsaj več denarja za medije?
 • gre za vprašanje definicije česa
  • Gre za vprašanje vira podatkov in zlasti za vprašanje definicije porabe vode.
  • Splošna konvencija ZN o terorizmu te dileme ne bo rešila, ker se je kljub naporom Kofija Anana ustavila ob vprašanju definicije terorizma.
 •  [opisi, pojmi in definicije
  • Metapodatkovna baza kot jedro sistema je torej urejena zbirka opisov in definicij.
  • Visoka stopnja diferenciacije družbe, vrsta novih problemov, stanj in dilem so zahtevali nove opise in definicije.
  • Področje splošnih pojmov in definicij v zvezi z rabo drog je še vedno precej kaotično.
 • kaj temelji na definiciji česa
  • Cel koncept vojne proti revščini temelji na definiciji revščine kot načina življenja.
  • Kot feministka poskuša Allenova najti nov način kaznovanja takšnega zločina, način, ki ne bo temeljil na patriarhalni definiciji moških in žensk.
Na vrh
 
1.1 razlaga; opis
definicija je natančen opis pojma, navadno v slovarju ali drugem priročniku
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Vse tri slovarske definicije so perifraze, ki eno samo besedo (avtomobil, lev, premog) označujejo z več kot sedmimi.
  • Glasbila so po slovarski definiciji »priprave za proizvajanje tonov«.
  • No, v redu, porečete, morda je scientologija res religija, toda kaj pa vsi ostali kulti, ki tudi ustrezajo slovarski definiciji ?
  • Najpogostejša in najpreprostejša definicija bi bila: molitev je pogovor z Bogom.
  • Koncept živali v ujetništvu, ki so na ogled - to je najpreprostejša definicija živalskega vrta - je star toliko kot civilizacija.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V Slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo nič manj kot triintrideset (33) definicij izrazov od "tuj" do "tujščina".
  • Kar razumljivo je, da ste imeli težave med brskanjem po slovarjih, kajti poenotene definicije besede ni.
  • Celo na sodišču se je bojeval za pravico, da bi v svoj slovar smel vključiti definicije besed s slabšalnim pomenom (Žid itd).
  • Boštjan M. Zupančič je najprej pojasnil, kakšna je definicija besede tortura oziroma mučenje.
  • Na podlagi samega dejstva zapuščamo preprosto “ fiziko ” in vstopamo v območje “ metafizičnega ”, kakorkoli že je z definicijo tega izraza, ki je tudi sama močno problematična.
  • Stroga definicija te besede pomeni obletnico, ko so blagoslovili župnijsko cerkev.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Suhoparna definicija osmoze se glasi: Osmoza je difuzija neke snovi skozi polprepustno membrano.
  • V resnici je o tem bolj malo povedati; njegovo spolno slo opisujeta dve besedi: pogosto in z veseljem, njegova definicija predigre pa se glasi: "Spravi se v avto!
  • To je bil Robert Frost, njegova znana definicija poezije pravi, da je poezija tisto, kar izgine v prevodu.
  • Nova definicija jasno opredeljuje, da je mučenje v nasprotju z ameriškimi zakoni in vrednotami ter v nasprotju z mednarodnim pravom.
  • Sodobna definicija zato opredeljuje zdravje kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote.
  • Ta definicija zajema tako protipravna ravnanja in kazniva dejanja kot tudi ravnanja, ki niso nujno v nasprotju z zakonom, pomenijo pa zlorabo zakona.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Težave se pričnejo že s pojavom »afekta« ali emocije, ker se izmikajo vsem poizkusom psihologa, da bi jih opredelil z dokončno definicijo.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Na steni je obešeno pravo kladivo, ob njem je fotografija tega istega kladiva, zraven pa je podana še besedna definicija iz slovarja.
  • Sicer je res, da nobeno politično - moralno gibanje ne ustreza čistim definicijam iz učbenikov.
  • Drugo vprašanje: če povojni poboji niso bili genocid ali jih lahko kvalificiramo s kakšno drugo definicijo iz kazenske zakonodaje?
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Ena od definicij za to nenavadno spolno fikcijo se glasi: fetišizem je usmerjenost na nežive objekte ali dele telesa, ki izvirno niso spolne narave, in prisilna potreba po uporabi teh predmetov zato, da se z njimi spolno zadovoljijo.
  • Tako npr. izvemo, da ustrezne določbe veljajo tudi za embaliranje in ne le za proizvodnjo živil, da hlev, v katerem so nastanjene živali, ne šteje za živilski obrat, kdo je odgovorni nosilec dejavnosti, zapisana je definicija za mlekarnico in za mehansko izkoščičeno meso, ki pa po tem pravilniku (še) ni npr. mleto meso itn.
  • Definicija za kakovost, kot jo opredeljuje EFQM (The European Fundation for Quality Management – Evropski sklad za upravljanje kakovosti), mi je najbližja.
  • Res je tudi, da si je letos manj kot prej prizadevala za zmanjševanje vrednosti tolarja, kar je le ena od definicij za inflacijo.
  • Za angleškega uporabnika slovarja je vnesenih več pojasnilnih definicij za slovenske etnografske in druge izraze; opisane so tudi funkcije predponskih glagolov z obširnimi definicijami in več ustreznimi zgledi.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Oxfordov angleški slovar navaja naslednjo definicijo : »Čustvo je vsako razburjenje ali beganje uma, občutka, hrepenenja; vsako vihravo ali vznemirjeno duševno stanje«.
  • Ne omenja nobene države, nobene organizacije in tudi ne navaja pravne definicije, kaj je terorizem.
  • Dictionary of Psychology (1977) navaja dve definiciji, in sicer definicijo identitete ter definicijo osebne identitete.
  • V tem dokumentu je navedena definicija morske meje, ki Piranski zaliv deli na pol, kopenska meja pa je v nasprotju s slovenskimi stališči postavljena na ustje prekopa sv. Odorika.
  • Zato bi lahko enciklopedije imele prihodnost, če bodo spremenile svojo definicijo in strukturo.
  • Tudi v strokovni literaturi lahko najdemo vrsto različnih opredelitev in definicij kulture.
  • Več zgledov ...
  • V njej je zapisana tudi ocena Slovenije v primerjavi z razvitimi državami in s kandidatkami za članstvo v Evropski uniji, upoštevaje uporabljeno definicijo informacijske družbe.
  • Novi dopinški pravilnik vsebuje vse dosedanje definicije prepovedanih poživil in metod njihove uporabe.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Tako določene entitete so dokončne in se v definiciji DTD ne morejo več razširiti.
  • Vsaka skupina prejme kupček definicij o ljubezni. Naloga skupin je, da v definicijah identificirajo potencialno disfunkcionalne predpostavke o ljubezni.
  • Oziroma, kako hitro odstopati od idealne ravni naših zahtev, ki smo jo opredelili v otvoritveni definiciji naših pozicij.
  • V definiciji je poudarjeno, da se pripojitev opravi s prenosom celotnega premoženja ene ali več delniških družb (prevzeta družba) na drugo, delujočo (že ustanovljeno) delniško družbo (prevzemna družba).
  • Državna sekretarka v ministrstvu za šolstvo Alenka Taštanoski je poudarila, da že zakon o osnovni šoli v definiciji otrok s posebnimi potrebami navaja tudi otroke s specifičnimi učnimi težavami.
  • Trpljenje, spopad in konflikta, ki izzovejo gledalčevo reakcijo, se pojavljajo tudi v definicijah iz obsežnega zbornika Teorija tragedije (1984): pravi predmet prikazovanja je junakov položaj in njegovo trpljenje (to, ne pa »tragičen pogled na svet«, je bistveno; prim. Hrstić, 1984) s prikazovanjem strahu izzove avtor strah, s prikazovanjem trpljenja pa sočutje (Mann, 1984: 311).
  • Več zgledov ...
  • Avtor v svoji opredelitvi ni eksplicitno navedel, da gre pri tem za športno vsebino, v definiciji pa je pojem rekreacije povezal s posameznimi segmenti zdravja. Tako je njegova definicija naslednja: »Rekreacija je celovita človekova dejavnost izven poklicnega dela in druge eksistenčne dejavnosti, ki je izbrana po lastni opredelitvi in usmerjena k razvoju ustvarjalnosti, ohranjanju fizičnega in duševnega zdravja ter vitalnosti, vsebinsko izpolnjenem času za počitek s ciljem, da se človek osveži, si okrepi organizem in se razvedri.«
  • Da bi tistim, ki so zanjo plačali z življenjem v povojnih, mirnodobnih, še danes nekaznovanih zločinih, rekli "pobiti za domovino"? Seveda ne. Tega v definiciji "pravice do groba", kot jo je sproduciralo 28 amandmajcev, ni.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Nanj odgovarja s pomočjo Heglove sistematike, ker pa želi v definicijo vključiti tudi sodobno dramsko produkcijo, npr. Sartra ali Ionesca, opiše dramskega avtorja takole: "Dramatika ne zanima mir, marveč nemir, ne enotnost, marveč razdvojenost, ne red, marveč nered, ne smiselnost, marveč nesmiselnost, absurdnost, ne ubranost, marveč disonantnost eksistence.
  • Točno, usoda antiglobalistov in podobnih protestnikov je s tem avtomatično zapečatena. Zlahka bodo namreč padli v definicijo »teroristične skupine«. Ne bo se več reklo: v Genovi so se zbrali antiglobalisti, da bi protestirali proti družbenim krivicam in mračnim učinkom globalizacije, ampak - v Genovi so se zbrali teroristi, da bi zagrešili teroristične prestopke ter resno spreminjali in uničevali politične, ekonomske in socialne strukture Italije!
  • Slednje je pod težo dokazov kasneje priznal tožilski ekipi neodvisnega preiskovalca Kena Starra, kljub temu pa vztrajal, da v primeru Paule Jones ni lagal pod prisego, kar je utemeljeval z razvpito definicijo spolnih odnosov, namreč, da tisto, kar sta počela z Lewinskyjevo, ne spada v definicijo, kot jo je on razumel
  • Oralni seks po logiki "šestih točk" ne sodi v definicijo spolnega odnosa, ker da se je s penisom dotikal le njenih ust ... usta pa niso del spolnega odnosa.
  • V definicijo transportnih storitev sodobnih gospodarstev ne sodijo pešačenje, kolesarjenje in uporaba živali.
 • kdo izhaja iz definicije česa / kaj izhaja iz definicije česa
  • Sonja Lokar, članica sveta, pristojna za zunanjo politiko pri ženskem forumu, je pojasnila, da njihova interesna skupina izhaja iz definicije mirovništva.
  • Ta označba izhaja iz definicije antisemitizma, pri katerem je eden ključnih elementov definicije antisemita.
 • kaj temelji na definiciji česa
  • Ta reforma invalidskega zavarovanja temelji na novi definiciji invalidnosti.
  • Njena statistika temelji na kazenskopravnih definicijah korupcije, ki naj bi sicer pomenile najhujše oblike tega pojava, ne moremo pa jih enačiti s celoto pojava korupcije.
  • Na drugi strani je učenje, ki temelji na abstraktnih definicijah iz slovarja, omejeno na od 100 do 200 besed na leto.
 • definicije in  [opisi, pojmi /   [opisi, pojmi in definicije
  • Enciklopedija je leta 1751 prinesla definicijo in opis tega kosa pohištva, kar priča, da so jo v resnici uporabljali.
  • Večino osnovnih pojmov in definicij bo študent našel v učbeniku.
  • S pomočjo grafoskopskih folij učence seznanjamo z načinom kombiniranja pojmov in definicij iz slovarja, kar bodo počeli v praktičnem delu ure.
Na vrh
2 določitev vrednosti
naravoslovje
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Z dvojnim klikom oznake razreda v urejevalniku hierarhije pridemo še do definicije razreda.
  • Razredni moduli so datoteke Visual Basica, ki vsebujejo definicije razreda.
  • Prvi korak je v definiciji elementa, ki se bo nahajal v zbirki.
  • Te so zagotovo onkraj preprostih plavajočih koreografskih figur, premetov, prevalov, poskokov in pikiranj, najdemo pa jih lahko v definiciji eksistencialnih dimenzij (prihodnjega ali možnega) življenja v vesolju, kar je zagotovo najmočnejša asociacija, ki izhaja iz dogodka v breztežnosti.
  • Ko je ta opcija izbrana, so vse spremembe, ki jih delamo v slogu v odstavku, avtomatsko shranjene v definicijo tega sloga.
  • Po tem ga prekaša le še Borlandov C++, ki zna v definicijo projekta vtakniti ne le prevajalnike za posamezne tipe, ampak tudi urejevalnike zanje. Pri Microsoftu smo se že navadili obilice raznih čarovnikov, ki namesto nas postorijo to in ono.
  • Več zgledov ...
  • V definiciji tabele lahko na primer dodamo stolpec, ki je pridobljen iz drugih stolpcev v isti tabeli.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Z ADOX ima objekt Catalog pet zbirk, ki omogočajo izdelavo objektov baze podatkov in delo z njimi: Tables – Shranjujejo definicije za objekte tabel v bazi podatkov.
  • Ko smo že pri tem LiveUpdate lahko nastavite tako, da vsakodnevno preverja za nove posodobitve in ko so le te na voljo jih avtomatsko prenese in namesti. Tako boste vedno imeli najnovejše definicije za odkrivanje virusov.
  • Delphijeva enota OLECTL vsebuje definicije za predmet OLE 2.0, definiran s strani operacijskega sistema.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za izhodišče vseh časovnih meritev znanstveniki danes postavljajo zelo natančno definicijo sekunde.
Na vrh
 
3 ostrina slike
računalništvo
fotografija
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Da bi se izognili zapletom, lahko uporabljamo standardizirane barvne definicije, na žalost pa tudi potem težav ni konec.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tehnologija Pixel Plus prinaša v primerjavi s standardno osupljivo razliko v definiciji slike in poudarku podrobnosti, pravijo pri Philipsu.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Nekatere definicije vključujejo celo prenos večpredstavnih informacij.
Na vrh
 
kaj je/pomeni po definiciji ...
 
če je nekaj po definiciji nekaj, potem izkazuje univerzalne lastnosti za primerke svoje vrste
 • Moški, na primer, morajo biti po definiciji sposobni prenesti več.
 • Vladajoča koalicija ima dovolj težav sama s seboj, za dodatni adrenalin pa mora po definiciji vendarle skrbeti opozicija.
 • Moralna norma pomeni po definiciji uresničevanje tistega, česar se zavedamo kot vrednote.
 • Žal je najgloblji vzrok preprosto človeška narava, ki je po definiciji sebična.