WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
davek samostalnik
1 denarna dajatev
vsota denarja, ki jo je potrebno plačati državi od zaslužka, premoženja, prodaje blaga ali storitev 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Kupec mora položiti znesek kupnine, od dosežene prodajne cene plačati prometni davek ter prevzeti stvar takoj po končani dražbi.
  • Če je vstopni davek večji od izstopnega, mora država vrniti razliko.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pri odmeri davka se športnikom na primer ne upoštevajo vlaganja vase, čeprav so ta znatna.
  • Uporabniki cone bodo oproščeni plačevanja davka od prometa proizvodov, od opreme in od reprodukcijskega materiala za proizvodnjo ter za opravljanje drugih dovoljenih dejavnosti v coni, torej tudi v primeru, ko so proizvodi, oprema in repromaterial namenjeni za opravljanje storitev v coni.
  • Treba je tudi sprejeti zakonodajo, ki bi zaostrila kazni za utajo davkov in skrčila na minimum možne legalne razloge za izjeme.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Na Kosovu bodo lahko samostojno pobirali davke ter oblikovali programe znanstvenega, tehnološkega in gospodarskega razvoja.
  • Vlada sicer ni zvišala davka na vino, zato pa se je za eno krono (2,4 centa) zvišal davek na pol litra piva, za škatlico cigaret pa bo treba po novem v povprečju odšteti 9 kron.
 • SAMOSTALNIK0+od+SAMOSTALNIK2 
  • V Sloveniji so zavezanke za davek od dobička pravnih oseb vse pravne osebe, ki dosegajo dobiček z opravljanjem dejavnosti in imajo sedež v Republiki Sloveniji.
  • Po podatkih, ki so jih navedli na kongresu, je zakon o davku od dohodka pravnih oseb trenutno v fazi medresorskega usklajevanja.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Davka na nepremičnine naj bi bile oproščene stavbe v lasti države in lokalnih skupnosti in stavbna zemljišča, saj bi bilo sicer treba te dejavnosti dodatno subvencionirati iz proračunov, prav tako pa davka ne bi bilo treba plačevati od stavb in z njimi povezanimi kmetijskimi zemljišči, ki jih uporabljajo za verske namene.
  • Zavedati se je treba, da bo davek na premoženje lastnike nepremičnin prisil v večjo ekonomsko izkoriščanje svojega premoženja.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Zamislil si je tudi, da bi bilo dobro sprejeti zakon o davkih po angleškem vzoru.
  • Dejstvo je, da so vse odločbe o novih davkih lastnike vikendov zelo razjezile (o tem smo poročali tudi v Dnevniku), saj je postalo neznosno drago imeti vikend pod Krvavcem.
  • Pri razpravah o davkih in nepremičninah, pa so ugotovili, da triodstotna davčna olajšava, ki je določena v zakonu o dohodnini, ne pomeni znatnejše spodbude zavezancem za nakup stanovanj.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Tudi samostojni podjetniki, ki plačujejo davek iz dejavnosti na podlagi odmerne odločbe, morajo oddati napoved za odmero dohodnine.
  • Zadnje ure pred oddajanjem napovedi davka iz dobička od kapitala se počasi iztekajo.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Osnova za davek od vašega premoženja se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m2 stanovanjske površine, ugotovljene po omenjeni formuli, pod pogojem, da je lastnik (ali njegovi ožji družinski člani) v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno bival v stanovanjskih prostorih.
  • Zavezanec za davek je prodajalec nepremičnine.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • V Egiptu namreč ne plačujejo davkov za zemljišča in hiše, dokler stavba ni povsem končana.
  • Poleg tega je tudi višji davek za nakup kmetijske mehanizacije in gradnje gospodarskih poslopij.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Zanima vas, ali ste upravičeni do oprostitve davka pri nakupu novega avtomobila.
  • Hkrati pa je Unmik priprl več oseb na Kosovu zaradi utaje davka pri izvozu goriva prav iz Črne gore.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Prometni davki v EU na primer nihajo od nič do 38 odstotkov za luksuzno blago v Italiji.
  • Zato, da tega zajetnega kupa denarja ne bi požrli davki, se je Hitchcock odločil za obročno plačilo honorarja.
  • Prometni davek in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.
 • SAMOSTALNIK0+od+SAMOSTALNIK2 
  • Kolarjeva je pojasnila, da si na ministrstvu prizadevajo, da bi prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb namesto sedanjih 1,7 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar je pod povprečjem EU, dosegli 2 odstotka BDP.
  • Sedanje prilive od prometnih davkov bi po nekaterih izračunih namreč ohranila že 13,5-odstotna splošna in 7,4-odstotna znižana stopnja.
  • Novi načrti z davčnimi stopnjami bodo seveda spremenili tudi omenjene napovedi o dohodku od davka na dodano vrednost, ki jih bo ministrstvo za finance poslancem pojasnilo ob dopolnjenem predlogu proračuna in predlogu zakona o izvrševanju proračuna za leto 2002.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Ta vsota gre v olajšavo in zato plačajo manj davka na dobiček.
  • Bistveno pri tem je po njegovem mnenju to, da bi se ohranila likvidnost proračuna, ki je prvo leto ob uvedbi DDV pobral precej več davka, kot ga je država načrtovala, letos pa je DDV že "obtožen" dejstva, da se proračun ne polni tako, kot je bilo načrtovano, medtem ko so se stroški države povečali čez vse meje.
  • V osnovi bi tako delavci v celoti plačali manj davkov, medtem ko bi njihova plačila davka na dodano vrednost znašala manj, kot znašajo v sedanjem sistemu plačila davka na dohodke.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • To potrjuje ugotovitev, da se z direktnimi davki zbere manj denarja, kot je povprečje v Evropski uniji, s posrednimi davki, bodisi prometnim ali zdaj davkom na dodano vrednost, pa več kot v povprečju držav Evropske unije.
  • Azijske tekstilne izdelke bi lahko, na primer, obremenila s posebnimi davki, ki bi jih potem vračali tem državam, vendar z zahtevo, da se ta sredstva porabijo za socialne in ekološke namene.
  • Država se bo najbrž v prihodnje morala odločiti, ali ne bi bilo primernejše, da bi več podjetnikov obdavčila s pavšalnim davkom.
  • Čudno, saj gre za proračunski denar, zanj pa ima javnost, ki z davki polni državno blagajno, pravico vedeti, kako se porablja.
 • biti oproščen davka
  • Minister za finance nam zdaj pojasnjuje, da bo blago iz osebne prtljage oproščeno davka na dodano vrednost in trošarin, kadar vrednost ne bo presegla 16 tisoč tolarjev na osebo.
  • Ker pa naj bi bila veleposlaništva oproščena davkov, so se predstavniki Združenih držav znašli v rahlih zagatah.
 • biti obdavčen z davkom / biti obdavčen z/s  [prometnim davkom
  • Pokojninska reforma naj bi prinesla določene olajšave za celotno gospodarstvo, uvedba davka na dodano vrednost pa bo še posebno v interesu izvoznikov, saj izvoz skoraj gotovo ne bo obdavčen z davkom na dodano vrednost.
  • Kot rečeno so pri nas izdelki in storitve zdaj obdavčeni s prometnim davkom, ki ima več različnih stopenj.
 • cena brez davka
  • Objavljene so cene brez davka.
  • To je izhodiščna cena brez davka na dodano vrednost in se lahko poveča oziroma zmanjša glede na ugotovljeno vsebnost števila mikroorganizmov v mililitru mleka in število somatskih celic, je zapisano v uredbi o določitvi minimalne odkupne cene mleka, ki jo je včeraj sprejela vlada.
 • davek po odbitku
  • Davki po odbitku se obračunajo po stopnjah, ki veljajo na dan izplačila dohodka oziroma prejemka.
  • Stopnje davka po odbitku pa ta čas še ni mogoče napovedati, pomembno pa je, da bo za vse vrste dohodkov čim bolj poenotena.
Na vrh
 
2 negativne posledice
neštevno
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • In plačujemo davek, ko se lotevamo posegov v naravo, človeka in družbo, ki v kvalitativnem pogledu še niso domišljeni.
  • Lakota in nalezljive bolezni so pričele pobirati svoj davek, umrl je tudi škof Adhemar Le Puy, ki je vodil križarski pohod.
  • Ti so v zadnjem delu plačali davek za borbenost in s tremi osebnimi napakami so morali igrišče zapustiti Jure Pahernik, Sašo Weixl in Seljak.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Davek na majhnost je ponavadi kratkotrajnost akumulatorjev.
  • Pa kaj hočemo, davek na neumnost je bil od nekdaj visok ...
  • Pred štirimi leti so jih na čudni tekmi ustavili Francozi, dve leti zatem pa so plačali davek na nevednost, saj so pozabili, da znajo zdaj igrati nogomet skorajda povsod.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Finančno je sicer tudi za stare dni preskrbljen, a je stresna služba zahtevala davek pri zdravju.
  • Prenatrpan urnik je terjal svoj davek pri Realovih igralcih, ki so po prihodu na Daljni vzhod izven igrišč delovali zdolgočaseno, na njih pa izčrpano.
  • A slava očitno jemlje zelo visok davek pri mladeničih, ki v rosni mladosti dosežejo vrhunec in ki jih slava odnese v višave, od koder se ne vrnejo več.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Davek za veliko borbenost in željo po zmagi je Helios plačal v zadnji četrtini, ko so Domžalčani izgubili nekaj nepotrebnih žog, dokončno pa jih je pokopal mladi beograjski branilec Uroš Tripković, ki je v odločilnih trenutkih dvakrat zapored zadel za tri točke.
  • V tej entiteti zdaj plačujejo davek za pokornost bratu na drugem bregu Drine, da morajo delati samo ali skoraj samo zanj.
  • S Hrvaško gotovo ne bo tako, ljudje se bolj bojijo razpada navznoter, ki ga lahko prinese boj za dediščino herojskega obdobja, saj bi tak boj odlagal plačevanje davka za nezmernosti in ekscese tega obdobja.
  • "Toda v igrah z Juventusom nikoli ne moreš biti miren," je rekel strokovnjak, ki je plačal hud davek za svojo nenačelnost: z vstopom še drugega razdiralca igre Ambrossinija se je držal načrta, a prihod mladega ustvarjalca Kake in preusmeritev Serginha iz obrambne v napadalnejšo vlogo je Juventusu odprl pot do izenačenja.
  • Zaradi vedno večje porabe pitne vode le v zadnjih nekaj desetletjih je človeštvo podvojilo porabo te dobrine, njene zaloge pa so ostale nespremenjene ali pa so se zaradi vse večje industrializacije in sprememb v naravnem okolju, ki jih lahko spet pripišemo človeku, ki tako plačuje davek za svoje brezumno znašanje nad naravo, celo zmanjšale.
Na vrh
 
davek na dodano vrednost
 • Naročnina za RTV je izvzeta iz obdavčitve z davkom na dodano vrednost, tako je zapisano v zakonu, ki to ureja, poudarja Kadunc.
 • O plačilu davka na dodano vrednost nismo govorili, ker ni sestavni del pogodbe o nakupu letala.
krvni davek
število umrlih, npr. v nesrečah, vojnah 
 • Ceste so tudi lani zahtevale velik krvni davek.
 • Druga svetovna vojna je zahtevala velik krvni davek med mladimi moškimi, pa tudi med preostalim prebivalstvom.