WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
datiran pridevnik
1 zabeležen z datumom
če je nek DOGODEK, BESEDILO ali PREDMET datiran, je njegov nastanek zabeležen ali določen s konkretnim datumom
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tožilstvu je poslal dopis, datiran 24. aprila , ki pa je bil odpremljen šele v ponedeljek 12. maja.
  • To je zadnji seznam, datiran 18. aprila leta 1945, ki je bil dan v nemški arhiv pred 50 leti.
  • Splošna odločba, datirana aprila letos, pravi, da lahko Zavod za gozdove po nastanku konfliktnih stanj odredi izredni odstrel.
  • Napad se je zgodil septembra 1979, to pismo pa je datirano julija 1980!
  • Ta izjava je bila pripravljena in datirana 18. julija 1969 oziroma dva dni pred (uspešnim) prvim lunarnim pristankom.
  • Pisma Michla Ebnerja so bila datirana 16. julija , a izvedelo se je, da so bila z dopisi odposlana šele 24. julija in so jih naslovniki dobili prav med parlamentarnim sklepanjem o noveli ustave.
  • Več zgledov ...
  • Izjema so predstave, ki so na sporedu v noči s petka na soboto: kljub temu, da so datirane 2. septembra , zanje velja 50% popust.
  • Poročilo je bilo datirano nekako septembra 1993.
  • Mnenje Vlade je prišlo, kot piše, datirano 24. septembra , ne pa neki meseci, kot ste govorili.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Datacija, ki so jo postavili v obdobje 3350--3100 let pr. n. š., dokazuje, da je to najstarejše datirano leseno kolo na svetu.
  • Tako so leta 1998 na lokaciji Hočevarica pri Vrhniki odkrili skoraj v celoti ohranjen lesen lok, lani pa na lokaciji Stare Gmajne pri Vrhniki doslej najstarejše datirano leseno kolo s pripadajočo osjo.
  • Mestni muzej bo na Poletno muzejsko noč, 21. junija, za en sam dan javnosti pokazal tudi najstarejše datirano kolo na območju Evrope, Azije in Mezopotamije.
  • Tu so med drugim našli glineno posodo, orodje iz kosti in rogovja, veliko iz debel izdolbenih drevakov, bakrene kovinske predmete, lesen lok in leseno kolo z osjo, ki velja za najstarejše datirano leseno kolo na svetu!
  • Poanta zgodovinsko datiranega spisa je ponavljanje vojn in obenem hrepenenje po miru in bratstvu med narodi.
  • Z romanom o Tristanu in Izoldi je torej strastna ljubezen zgodovinsko datirana (v začetek 12. stoletja), toda poleg zgodovinskega datuma ima tudi svoje religiozne vire.
  • Več zgledov ...
  • Kaže, da je ta najdba najstarejša med zanesljivo datiranimi tovrstnimi predmeti na svetu.
  • Najdbe sodijo v sredino 8. tisočletja pr. n. št., kar najdišče v Zalogu uvršča med najstarejše zanesljivo datirane ostanke človekove prisotnosti na Ljubljanskem barju.
  • Bolj verjeten razlog za upad bukve bi lahko bila suha in vroča poletja ali pa človekov vpliv na okolje, čeprav arheoloških najdišč, zanesljivo datiranih v to obdobje, (še) ne poznamo.
  • Jaz sem bil dve leti župan, vi ste nekateri tu desetletja ali celo več župani in veste, koliko problemov imate z dokazovanjem upravičenih stroškov, ko dostavljate račune ministrstvom, s tem, kdaj so računi, ali so pravilno napisani, ali so pravilno datirani, zavračajo vam zaradi pik in vejic vse.
  • »In drugič, sploh ne trdim, da kamnito orodje ni pripadalo kakšnim hominidnim opicam, recimo avstralopiteku ali čemu podobnemu, in da je pravilno datirano.
  • Jelov les je pravilno datiran, z visoko značilnimi kazalniki (tBP = 4,5 in DateIndex = 111), vendar ne moremo natančno ugotoviti, kdaj so bila drevesa posekana, lahko pa trdimo, da so bila posekana po letu 1878.
  • Filmsko dogajanje je sicer dovolj natančno datirano s svetovnim košarkarskim prvenstvom v Ljubljani oziroma s polfinalno tekmo med ZDA in Jugoslavijo.
  • Predvsem pa je to prvi slovenski pravi zaporniški film, povrhu še z dokaj natančno datiranim časom dogajanja to je leto 1971, ko je jugoslovanska košarkarska reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Ljubljani premagala ameriško in osvojila zlato kolajno.
  • V Spielbergovem Posebnem poročilu (Minority Report), temelječem na noveli ekscentričnega in paranoidnega pisca Philipa Dicka, je takšna negativna utopija natančno datirana z letom 2054 in locirana v Washington, D. C., vendar je vizija bližnje prihodnosti predvsem kot mešanica mistike in visoke tehnike.
  • Po naših informacijah pa je to tudi najstarejše neposredno datirano leseno kolo.
  • Tem sulicam se pridružuje še ostanek loka iz Mannheima (Nemčija), ki pa je bistveno mlajši in je neposredno datiran (17 tisoč let).
  • Nobena sulica s teh treh najdišč pa ni bila neposredno datirana, zato se o njihovi starosti le ugiba: Schoeningen (400 tisoč let), Clacton-on-Sea (300-400 tisoč let), Lehringen (130 tisoč let).
 • PRIDEVNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Žal pa je v dani varianti zelo malo svežega materiala, saj je zadnja partija datirana z letnico 2000.
  • Bolj zgovorna je serija 5 vzorcev, ki so datirani z letnico poseka 1583.
  • Sol je bila od nekdaj dragocena: ilustracija iz francoskega rokopisa, datirana z letnico 1528, prikazuje merjenje soli v skladu s kraljevo uredbo.
  • Sodišče dodaja še, da je v upravnem spisu tudi sklep o ustavitvi postopka inšpekcijskega nadzora, datiran z datumom ..., torej pred vložitvijo tožbe v upravnem sporu.
  • Oba sta datirana z istim datumom , začel bom s tem k 13. členu.
  • Pismo o nameri, ki ga je podpisal načelnik Oddelka za stavbna zemljišča Borut Lenardič, je namreč datirano z datumom 29. maj 1997, lokacijsko dokumentacijo pa je investitor pridobil šele 8. septembra 1997.
 • datiran z  [x. [junijem, oktobrom, januarjem, aprilom, marcem, majem, avgustom, februarjem
  • Odločba naj bi bila datirana z 18. junijem , čeprav so jo na Obrtno-podjetniški zbornici prejeli šele prejšnji četrtek.
  • Zajemajo obdobje od prihoda na oblast do tretjega kongresa, s tem da je prvi zapisnik datiran z 2. junijem 1945.
  • Med čiščenjem neverjetno onesnaženega brloga sem pod posteljo našla izvod revije Time, datirane s petim oktobrom 1977.
  • Osnutek, datiran s 1. oktobrom 1943, je že obstajal; ni se razlikoval se od poznejše uredbe.
  • Že pred dvema mesecema je uradnikom saškega finančnega ministrstva prišel v roke obremenjujoč dokument Olympia GmbH, datiran z letošnjim 3. januarjem .
  • Datiran z 31. januarjem 1918 je med parlamentarnimi počitnicami nastal tako imenovani Januarski memorandum, ki je v štirih točkah predstavil program Jugoslovanskega kluba.
  • Več zgledov ...
  • Namesto tega so v vozilu našli parkirni listek, datiran s 3. januarjem 2007 ob 17.51.
  • Dejal je, da je zanj odštel 2600 mark, pri sebi pa je imel ponarejen račun, datiran s 26. aprilom letos.
  • V zaupnem poročilu, ki je datirano z zadnjim aprilom , zahteva pozornost zbujajoče pobude, ki bi vladi omogočila, da ponovno dobi zagon, ter dodaja, da bi morale biti osebno čim bolj povezane z njim.
  • Na soočenju z bivšim državnim sekretarjem za šport v oddaji Odmevi na prvem programu nacionalne televizije 4. oktobra 2000 ste prebrali dokument, mojo odstopno izjavo z mesta direktorice Zavoda za šport Slovenije, datirano z 29. aprilom 1999.
  • Odredba zveznega urada je datirana s 30. marcem , ampak v naše kraje je vest o tem prodrla šele zdaj.
  • Razglas mariborskega Narodnega sveta Slovencem med Rabo in Muro, ki so ga v obliki letaka odvrgla letala Maistrove letalske eskadrilje, je bil datiran z 11. marcem 1919.
  • V drugem dokumentu, ki je datiran s 4. majem , pa je metoda preoblikovanja podjetij v zadruge že podrobneje razdelana.
  • Zadnja novica na internetni strani polarnih odprav je datirana z 21. majem 2003.
  • Prepoved je bila datirana s 24. majem 1991.
  • Prav tako 20. avgusta 1939 v Berlinu podpišejo kreditno pogodbo med Nemčijo in Sovjetsko zvezo, datirano z 19. avgustom .
  • Predlagatelj je kot razlog za sklic seje navedel dopis računskega sodišča, datiran z 18. avgustom .
  • Fotografirali smo ga sicer res, vendar moram opozoriti, da je bil sklep o odpustitvi datiran s 4. avgustom , fotografije pa so bile objavljene šele štiri dni pozneje.
  • V pismu, datiranem s 4. februarjem , je dekana obvestil, da zunanje ministrstvo razdira sporazum, po katerem je fakulteta vse od srede devetdesetih za uslužbence zunanjega ministrstva izvajala specialistični študij mednarodnih odnosov.
  • Pismo je datirano z 18. februarjem 1952 (torej tri tedne pred izidom prve številke NR), en del se glasi: »Zdaj je stvar taka.
  • Uredništvu Novega tednika ga je v Vašem imenu poslal, »podal« Vaš pravni zastopnik (odvetnik), skupaj z »zahtevo za objavo odgovora«, datirano s 3. februarjem 2005 (op. letnica je v dokumentu napačna).
 • datiran z dne  [x
  • V roke smo dobili uradni opomin Evropske komisije, datiran z dne 2. oktober 2008, v katerem prosi Vlado Republike Slovenije za pojasnila.
  • Dokument je datiran z dne 27. marca 1941 in je najstrožje zaupen.
 • datiran v  [x. stoletje / datiran v leto  [x
  • Najstarejša je seveda situla, najdena na območju današnjega Mosta na Soči in datirana v 6. stoletje pred Kristusom.
  • Relief, datiran v 9. stoletje, ki ga hrani angleški narodni muzej, naj bi prikazoval asirske bojevnike, kako plavajo (pod vodo?) in vdihujejo zrak iz napihnjenih mehov.
  • Ohranil se je gradbeni napis Marka Avrelija, datiran v leto 179, ki navaja utrdbo z vrati in stolpi.
  • Ideja o praznovanju kulturnega praznika je datirana v leto 1944, ko se je slovenska vlada na osvobojenem ozemlju odločila praznovati tudi slovenski kulturni praznik.
 • datiran v čas od  [x. stoletja do  [x. stoletja / datiran v čas okoli/okrog leta  [x
  • Okvirno sta postavitev cerkve in pokop datirana v čas od 12. do 14. stoletja.
  • V Narodnem muzeju v Ljubljani imajo kositrni diptih z upodobitvama križanja in Marije kot nove Eve, datiran v čas okoli leta 1300.
  • Torej je neandertalski prednik znal in zmogel mnogo več kot želimo priznati, kar morda potrjuje tudi okostje ženske iz istega najdišča, vendar iz plasti, ki je datirana v čas okoli 40.000 let pred sedanjostjo.
 •  [signiran, podpisan in datiran
  • Cerkev ima največji poslikan leseni strop, ki je tudi signiran in datiran .
  • Sliko, ki je signirana in datirana z letnico 1905, je galeriji podaril Vladimir Urbanc iz Montreala v Kanadi.
  • primerjave kažejo velike podobnosti z Madono in detetom v National Gallery v Londonu, ki je signirana in datirana z letnico 1461 in je torej nastala v času, ko je izpričano, da je slikar živel v Bologni.
  • Najstarejši je rokopis iz nekdanje Gornjegrajske knjižnice, ki pripada zgodnjemu karolinškemu obdobju, zelo zanimiv pa rokopis iz Pirana o vzreji in zdravljenju konj, ki je podpisan in datiran z dne 26. julija 1454.
  • Samo dve ohranjeni Parolijevi deli sta podpisani in datirani , oltarni sliki v Romansu ob Soči in v Senju, vse ostale so brez signatur.
 • datiran daleč nazaj / datiran daleč v  [preteklost
  • Koprska knjižnica je kot partner pri čezmejnem projektu Jezik-Lingua uspela dobiti evropski denar, s katerim predstavlja svoj dragoceni fond starih knjig, datiranih daleč v preteklost, celo v 13. stoletje.
  • Obstajajo arheološke najdbe, ki po doslej znani zgodovini razvoja človeka sploh ne bi smele obstajati: kot takšne pričajo o še danes nepojmljivem znanju in vrhunskih tehnologijah, datiranih daleč nazaj v prazgodovino.
Na vrh