WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
črtica samostalnik
1 majhna črta
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Karton prepogni po črtkanih črticah in ga zlepi, kot kaže skica.
  • Stražne stolpiče izreži po črtkanih črticah in jih sestavi, kot kaže skica.
  • Navpična črtica v spodnjem delu slike označuje povprečno število odstotnih točk na šoli.
  • Dva igralca sta na televizijskem zaslonu odbijala žogico (oziroma belo piko, ki je bila povrhu vsega še kvadratne oblike!), loparja pa sta ponazarjali dve kratki navpični beli črtici.
  • Na levi roki vidimo številne črte potovanj, črta usode pa je valovita in prepredena s prečnimi črticami.
  • Če je črta srca polna prečnih črtic, človeka morda večkrat zamika, da bi partnerja med njegovo odsotnostjo prevaral.
  • Več zgledov ...
  • Z rdečo vadimo zapisovanje črke R (možnosti zapisa sta dve: zgornji lok in poševna črtica ločeno ali povezano).
  • Črka l v pravilnem izpisu njegovega priimka ima namreč na sredini poševno črtico.
  • Pri ljudeh, ki spijo premalo ali preslabo, se na zgornjih prstnih členih pojavijo drobne vodoravne črtice.
  • Vodoravne črtice na zgornjih prstnih členih (glej sredina levo) kažejo, da je človek preutrujen.
  • Pomembno je vedeti čim prej, ne glede na to, ali tanka plava črtica prinaša dobro ali slabo novico.
  • Modeli so imeli močne obrvi, nič več tankih črtic, ki so na las podobne druga drugi.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ob Romanovem zapisu o varanju mi je prišlo na misel, da ima varanje, poleg dvigovanja samozavesti in risanja črtic na svoj ego, tudi drugačne razsežnosti, drugo plat medalje – prevarane partnerje, ki prej ko slej izvedo, kaj se je dogajalo za njihovim hrbtom.
  • 9 trendov za jesen in zimo: vroči načini šminkanja, senčenja, risanja črtice ...
  • Senčite lahko z lisami tona, ki nastanejo z risanjem črtic v vseh smereh.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Stoji med vrati s svojim debeluškastim telesom, polnimi lici in spuščenimi lasmi, ki oživljajo umirajočo dekliškost na njej; ulico prečka oseba številka sedem, oče zariše sedmo vzporedno črtico.
  • Da bi bile vse odprtine za vesla na obeh bokih v ravni vrsti in na ustreznih medsebojnih razdaljah, trup postavite na podstavek, nato pa s trikotnikom in svinčnikom na obeh bokih spredaj in zadaj zarišite črtico, ki mora biti od površine mize oddaljena natančno 37 mm.
  • S svinčnikom med obrvi narišite kratke črtice, saj bodo tako videti bolj naravno.
  • Takratni koledar pravzaprav sploh ni bil koledar, saj so ljudje od prvega decembra naprej pa vse do božiča vsak dan s kredo zgolj narisali črtico na domača vrata.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Ob levi navpični rob lika si napišite številke od 1 do 13, črtica pomeni črno polje.
  • Skrita križanka ( črtica pomeni črno polje, na koncu vsake vodoravne vrste je vejica).
  • Besede so navedene v običajnem vodoravnem vrstnem redu, pri čemer črtica pomeni črno polje.
  • Navpična črtica v spodnjem delu slike označuje povprečno število odstotnih točk na šoli.
  • Njenega najstarejšega otroka, sina, označuje najdaljša črtica, ki je nameščena na zunanjem robu dlani.
  • Včasih izdajajo tudi spogledljivost, pri čemer vsaka črtica označuje drugega ljubimca.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Tudi pri pisanju spušča črke, pike, strešice in črtice na črkah , besede in ločila.
  • Še posebej si upamo to trditi zato, ker so v vaši pisavi črtice na črki t postavljene izredno visoko.
  • Iz vaše pisave lahko razberemo inteligenco (hitrost ritma pisanja, zračne poteze), vodstvene sposobnosti in visoke cilje (poenostavljanje potez zgoraj in črtica na črki t). Ste aktivna in sposobna za kompromise, hitro presodite človeka in tudi njegove potrebe.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • V mešanico vstavimo termometer in označimo s črtico raven živega srebra v cevki (slika 6.10).
  • Označeni so z majhnimi pokončnimi črticami v spodnjem robu ravnila.
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • Izrežite po črtkanih črticah in nalepite na steno, vrata (pazite na centimetre).
  • Navodilo za starše (na hrbtni strani): Pravljične osebe izrežite po črticah.
  • Stražne stolpiče izreži po črtkanih črticah in jih sestavi, kot kaže skica.
  • Razreži po črtkanih črticah in se igraj.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Prvi besedi prečrtaj prvo črko, drugi pa prvo črko spremeni v L. Potem vse črke po vrsti prepiši na spodnje črtice in preberi rešitev.
  • Pri vsakem vprašanju poišči pravilni odgovor in črko prepiši na črtice na koncu kviza.
  • Vsaki od gornjih besed prečrtajte pravo črko, potem pa preostale po vrsti prepišite na spodnje črtice, kjer boste prebrali pregovor, ki ga zagotovo poznate.
  • Besede za vse, kar je na sliki, vpiši na črtice v zgornji vrsti.
  • Na črtice vpišite črke besede ČAŠA, a tako, da boste skupaj z vpisanimi črkami dobili znano besedo.
  • Določi vrsto sporazumevanja za navedene primere v levem stolpcu tako, da na posamezno črtico zapišeš ustrezno številko.
  • Več zgledov ...
  • Na vsako črtico napišite črko, da z že natisnjenimi dobite besede znanega pomena.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • S črtico označijo napako v vrstici Pomensko neustrezna raba besed ali v vrstici Druge pravopisne napake.
  • Ocenjevalec vsako napako označi s črtico ali piko v za to določenem prostoru v vrstici.
  • V mešanico vstavimo termometer in označimo s črtico raven živega srebra v cevki (slika 6.10).
 •  [pikice, pike, črte in črtice
  • Po poldrugem stoletju bo konec znamenite Morsejeve pisave, sestavljene iz črtic in pikic .
  • Na pokrovčku ali centralni tipki vsakega mobilnega telefona zasledimo izbočene pikice ali črtice, ki pomagajo slepemu pri usmerjanju prstov po tipkovnici.
  • Zapis na kartici je tako podoben nekakšni Morsejevi abecedi, le da je slednja sestavljena iz pikic in črtic.
  • Prvo sporočilo je bilo poslano v šifrah, sestavljenih iz črtic in pik , ki si jih je Morse sam izmislil.
  • Telegrafski sprejemnik je poenostavil na pero, ki je risalo črtice in pike na papir.
  • S prostim očesom je viden kot vzdolžna optična sled, ki je na las podobna pisavi iz pik in črtic.
  • Več zgledov ...
  • Ne pozabite zapovedi letošnjega poletja, črte in črtice na sto in en način!
  • Radoživo je slikala pike in pikice, črte in črtice.
  • Črte in črtice vseh barv in debelin, vzdolžne, poševne ali navpične.
 •  [vleči črtico za črtico
  • Graver mora podobo portreta prenesti z ročne risbe neposredno, črtico za črtico, na jekleno ploščo s svedri in priborom za obdelavo jekla.
  • »Kot prava profesionalka je vlekla črtico za črtico.
  • Potem sem poskusil: izdelal sem tipe, skrbno nizal črtico za črtico in se šele po mnogih zavrženih risbah odločil za tiste, ki so se mi zdele primerne.«
Na vrh
 
1.1 oznaka na merilni napravi
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Sčasoma so se v soparni intimi savne črte med najinima telesoma zabrisale, pot se je mešal z vlago v zraku, dihanje je postajalo vse globlje, črtica na termometru pa je že močno prekoračila rdečo mejo.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • S testom je nekaj narobe, če se niti po desetih minutah ne pojavi modra črtica v kontrolnem okencu .
  • Ok, me je pred novim letom dvakrat, trikrat zaneslo, ampak črtica v okencu je brez dvoma modre barve.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Nad njo pa mask(ic)a, v kateri so skriti instrumenti: velik analogni merilnik hitrosti in na prvi pogled težko razumljivi digitalni merilniki s črticami, ki kažejo porabljeno gorivo, prevožene kilometre in uro.
Na vrh
2 kratko literarno delo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Revija Mladika je razpisala 39. nagradni literarni natečaj za izvirno, še neobjavljeno črtico, novelo ali ciklus pesmi.
  • Tržaška revija Mladika tudi letos razpisuje literarni natečaj za izvirno, še neobjavljeno črtico, novelo ali cikel pesmi.
  • Revija Mladika sporoča, da je samo še ta mesec čas za sodelovanje na 34. nagradnem literarnem natečaju za še neobjavljeno črtico, novelo ali ciklus pesmi.
  • Vseeno pa pogrešamo kako avtobiografsko črtico, ali pa iz knjige Podobe iz sanj Otroci in starci, morebiti zaradi motiva Kralja Matjaža.
  • Roman Za vse boš plačal sam je sestavljen iz avtobiografskih črtic, ki se berejo kot sodobne pesmi.
  • Znane so njegove satirične in groteskne avtobiografske črtice Črni smeh, Nebo na kvadrate, Humoreska z napako.
  • Več zgledov ...
  • Res gre v Cankarjevi črtici le za skodelico kave, pa vendar je slikovit primer materinske ljubezni.
  • Po Cankarjevi črtici Literarna krčma so posebni sobi Pri jelenu, kjer so se sestajali, nadeli tudi ime "literarna krčma".
  • Z recitacijami, pevskimi točkami in dramatizacijo Cankarjevih črtic so osvetlili lik Cankarjeve matere in predstavili prizore iz pisateljevega otroštva.
  • Med 72 literarnimi ustvarjalci so prvo nagrado podelili Marjanu Tomšiču za satirično črtico, drugo Jožetu Mastnaku za aforizme in tretjo Marjanu Kolarju za humoresko.
  • O epizodah v družbi je Fran pomišljal v satiričnih črticah, ki jih je zapisoval v tedanje časnike.
  • Znane so njegove satirične in groteskne avtobiografske črtice Črni smeh, Nebo na kvadrate, Humoreska z napako.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Njegovo zanimanje za vlogo intelektualca v tiranski družbi se zrcali v delu Nasvidenje, Berlin (1939), zbirki črtic, v kateri nastopajo izseljenci, ki preživljajo razpad weimarske republike in vzpon Hitlerjevega nacizma.
  • Kot upokojena učiteljica ima poseben posluh za mladinsko oziroma otroško književnost, in tako je svojemu knjižnemu prvencu Izlet na Modri planet, ki je postal uspešnica, in zbirki črtic V dedovi grapi te dni dodala še knjigo Kara, napisano za mlajše bralce.
  • Skupaj je izšlo sedem pesniških zbirk za odrasle, enajst zbirk za otroke in zbirke črtic.
  • Poleg omenjenega polemičnega spisa sodi med pomembnejša dela, nastala na Rožniku, tudi v vojnih letih 1914 in 1917 napisana zbirka črtic Podobe iz sanj.
  • V Pragi je tudi prevajala in v šestih letih ji je uspelo izdati kar pet knjig (leta 1900 je izdala odmevno zbirko črtic Misterij žene!, in to v samozaložbi).
  • Irena Žerjal je avtorica črtice Žled s Sežganke, ki je bila priporočena na literarnem na tečaju Mladike za leto 2007.
  • Več zgledov ...
  • 1900 Rodila se je slovenska pisateljica Mara Husova, avtorica čustvenih črtic in povesti (umrla leta 1944).
  • Tako vam z veseljem predstavljam nov »vrhniški spominek« - miniaturne knjižice črtic Ivana Cankarja.
  • Med prozami tega obdobja je njegov cikel sedmih črtic Življenje brez dogodkov strukturna posebnost.
  • Drugo tematsko področje njegovega pripovedništva je kmečko življenje, ki ga je opisoval v povestih Testament (1887) in Očetov greh (1894) ter v kratki prozi, predvsem v ciklu osmih črtic in novel z naslovom Kmetske slike (1882–1891).
  • V literarnem razdelku se predstavljajo pesniki Janez Ramoveš, Slavica Šavli in Andrej Lutman, s proznim ciklom treh krajših črtic pa bralce nagovarja Darinka Kozinc .
  • Pred mesecem dni sta tako dva vodilna dnevna časopisa v svoj izbor uvrstila japonski prevod Cankarjeve črtice Skodelica kave in daljše povesti Hlapec Jernej in njegova pravica .
  • Da bi nocojšnji večer ne bil tako turobno ubran, pridajam prevod Haškove črtice, ki je izšel pred skoraj 100 leti.
  • V avstrijskem kmečkem koledarju za leto 1971, ki je pravkar izšel v Gradcu, je natisnjen prevod črtice Vratna kljuka pisatelja Janeza Švajncerja.
  • Po upokojitvi se je posvetil leposlovnemu pisanju, objavil štiri knjige, dve pesniški zbirki in dve knjigi črtic.
  • Prva od štirih knjig zbranih črtic, slik in novel prinaša vsa prozna besedila, ki jih je Kafka namenil za objavo.
  • Izdal je štiri pesniške zbirke, več knjig črtic in novel, štiri povesti iz življenja na Koroškem, pisal pa je tudi za mladino.
  • Drugi del prinaša izbor črtic, ki so bile prav tako objavljene v Zbranem delu.
  • Že pred leti se je zapisal med slovenske lirične avtorje z izborom črtic Krik iz mladosti.
  • Grenka roža je njegovo drugo prozno delo po izboru črtic Krik iz mladosti.
  • Za kulturni program pred odhodom na dolgo zimsko pot sta poskrbela igralec in pesnik Tone Kuntner in umetnik ter glasbenik Lado Jakša, ki je poskrbel za glasbeno spremljavo ob branju Cankarjeve črtice Toneta Kuntnerja.
  • Kot je dejala direktorica tržiške knjižnice Marija Maršič, ji je Janez 1. aprila lani poslal v branje črtice o Križah.
  • Partljičeve besede so dopolnili odlomek iz filma, posnetega po njegovi komediji Moj ata, socialistični kulak, projekcija dokumentarnih fotografij in branje avtobiografske humoristične črtice.
  • Postal je čisto samotni jezdec in se lotil pisanja črtic in drugih proznih besedil, ki jih ni razumel skoraj nihče.
  • Helen Fielding, ki tako kot njena junakinja sama živi v Londonu, je pravzaprav bolj nadarjena za pisanje črtic kot romanov.
  • Protagonist romana je Viktor Aleksejevič, lastnik čisto pravega cesarskega pingvina Miša in nesojeni romanopisec, ki se je zataknil pri pisanju črtic.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Včasih sem napisala kakšno črtico ali zgodbo, ki so jo objavili v Anteni.
  • Pa ni samo urejala in prevajala, ampak je tudi sama napisala številne črtice, pravljice, zgodbe, otroške romane in mladinske igre.
  • Tisti, ki bi radi brali slovenski humor v čisti obliki, si lahko preberete njeno črtico »Dve katrci« na njeni spletni strani.
  • Zatem nam je precej čustveno prebrala črtico o psičku Mišku, ki jo je napisal njen oče.
  • Kot študent je objavljal črtice, pozneje pa je pisal književne ocene in poročila ter prevajal iz več jezikov.
  • Že kot študent je objavljal črtice in prevajal iz več jezikov, pozneje pa je tudi pisal književne ocene in poročila.
  • Več zgledov ...
  • Člani društva bodo kmalu izdali svojo knjigo, v kateri bodo objavili lastne pesmi in črtice, v njej pa bo mesto našlo tudi nekaj Marijinih pesmi.
  • Njegov prispevek k kozjanskemu narodopisju je tudi knjižica Ljudje na naši vasi (1939), v kateri je objavil črtice iz svoje vasi.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Prizore iz vrhniške čitalnice je opisal v svojih črticah (Slavnostni govor) ali novelah (Na večer).
  • Znan ruski pisatelj Čehov - bil je tudi zdravnik - je v neki svoji črtici opisal vestnega urednika, ki je takrat, ko je pomotoma svojemu nadrejenemu pljunil na plešo, od strahu umrl.
  • Zatem, po sodnem procesu, sem se vrnil k očetovi smrti, k tej najbolj intimni temi, ki sem jo vsaj trikrat opisal v nekaterih črticah ; ta roman je bil že tretji, četrti poskus, da bi prav s telesno strastjo ubesedil tisto nedoumljivo.
  • Na pohodu vam bomo predstavili vse kraje, ki jih je Ivan Cankar opisoval v svojih znamenitih črticah in romanih, obenem pa tudi druge naravne, kulturne in etnološke zanimivosti na poti.
  • Ker ima dar opazovanja življenja in ker vse globoko doživlja, je začela svoja opazovanja in doživljanja opisovati v črticah in jih pošiljati Kmečkemu glasu, Prijatelju, Ognjišču.
  • Ivan Cankar je zapisal v svoji črtici o človeškem napuhu naslednjo zgodbico: Jezus je hodil po svetu, prišel je tudi k nam v Slovenijo.
  • Več zgledov ...
  • Praznovala ga je skoraj tako, kot je zapisala v spominskih črticah Sedem ključavnic (Ognjišče, 1995): »Prejšnji večer smo malo poropotali s pokrovkami ali pa z verigo v škafu, pa je bila slovesnost mimo.
  • Like in posamezne dogodke iz romana je pisec večkrat obdelal in predstavil v krajših črticah v Svobodni misli in v Primorskem dnevniku, skozi daljše obdobje pa v reportažah v Mladini.
  • V prvi od treh novih knjig Cilka predstavi v črticah ljudi, živali in dogodke iz svojega življenja nekoč in danes.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Prežihova ustanova z Raven, katere glavni namen je ohranjati spomin na velikega pisatelja in tudi materialno pomagati koroškim nadarjenim študentom, je pisateljev jubilej počastila z izredno lepim ponatisom prve izdaje Solzic, črtice iz istoimenske zbirke , ki je prvič izšla leta 1949.
  • Marinšek je predstavil vsebino nekaj črtic iz zbirke Ko slive v mlin narejajo, ki je izšla pri založbi Ognjišče, in za katere je snov črpal v spominih na svojo rodno vas Kozje.
  • V črticah iz zbirke Golobje, sidro in vodnjak se pogovarjata mama in sin, v zadnjih besedilih, ki so nastala leta 2000, pa babica in vnuke.
  • Kot navdušen lovec in planinec je napisal nekaj črtic iz lovskega življenja .
  • Že v gimnaziji in na bogoslovju je napisal vrsto krajših črtic iz kmečkega življenja .
  • Knjigo sestavlja dvanajst kratkih zgodb, črtic iz mojega življenja .
  • Več zgledov ...
  • Med pogovorom sta večer popestrila še dva trenutka, v katerih je Jan Leopoli prebral dve črtici iz knjige .
  • Andreja Jezernik je prebrala eno izmed črtico iz knjige Življenje v košari.
  • Slednji je prispeval pesmi, Alojz Rebula je odbral tri črtice iz knjige Pričevalci vstajenja, ki jo najavlja Mohorjeva družba v Celju.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Zbirka vsebuje šest miniaturnih knjižic s sedmimi črticami, izbranimi za osnovnošolsko populacijo, v prodaji pa jih je mogoče dobiti po petnajstem decembru.
  • Sredi decembra (12.) je v Cankarjevem domu na Vrhniki v spomin na preminulega največjega slovenskega pisatelja potekala predstavitev miniaturne izdaje knjižic s Cankarjevimi črticami, večer pa je s svojim izbranim opusom pesniških del popestrila cerkniška pesnica Vanda Šega.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Revija Mladika je razpisala nagradni literarni natečaj za še neobjavljeno črtico, novelo ali ciklus pesmi.
  • In če pogledamo še na drugi konec, v zamejski prostor onstran italijanske meje: tržaška revija Mladika razpisuje 32. nagradni literarni natečaj za izvirno še neobjavljeno črtico, novelo ali ciklus pesmi.
  • Začelo pa se je tako, da je dobila prvo nagrado za črtico.
  • Najvišja nagrada za črtico ali novelo je 500.000 lir, za ciklus pesmi pa 200.000 lir.
 • črtice in  [povesti, novele, zgodbe, romani, pesmi
  • Že zgodaj, komaj polnoletna, je začela pisati črtice in povesti , ki so temeljile na njenih osebnih izkušnjah.
  • Vemo, da je črtice in povesti iz kmečkega življenja začel pisati že kot šestnajstletnik, vendar je njegova prva knjiga POVESTI leta 1925 ostala skoraj neopažena.
  • Pisal je črtice in povesti , motivno povezane z okoljem, v katerem je živel.
  • Bil je mojster v psihološki črtici in noveli , v upodabljanju socialnega življenja malih ljudi, ponižanih in razžaljenih.
  • Prebrala sem vse njegove novele in črtice, kar jih je izšlo v knjigah.
  • Poleg pesmi je pisal črtice in novele , vendar je bilo težišče lirika z nekaj baladami in romancami.
  • Več zgledov ...
  • Koliko je izpovedovalo svoje ljubezni v pesmih in zgodbah, črticah in romanih , za katere niti poznavalci še niso slišali.
  • Na njegovo pisanje je vplivalo predvsem koroško kmečko okolje, kasneje tudi obe svetovni vojni, ki ju je opisoval v romanih in črticah.
  • Ker se je preizkusil v skoraj vseh pripovednih oblikah, je odločilno vplival na nadaljnji razvoj slovenske novele, povesti, romana in črtice.
  • Leta 1975 je začel pisati, napisal je mnogo črtic in pesmi , sodeloval je na literarnih srečanjih.
  • Najraje pa je seveda pisala, ko ji je besede narekovalo srce, to pa so bile pesmi in črtice.
  • Po upokojitvi je Vladimir začel pisati kratke črtice in pesmi , ki jih je rad pisal že kot mladenič.
 • črtica na temo česa
  • Ko je podjetje Droga iz Portoroža razpisalo natečaj za najboljšo črtico na temo Skodelica kave, sem se ob obljubljenem milijonu nagrade seveda usedel za računalnik.
  • LJUBLJANA, 5. Milijon za skodelico kave so poimenovali natečaj, s katerim so letos v Drogi Portorož izbirali najboljšo črtico na temo skodelica kave.
  • Portoroška Droga nadaljuje s tradicijo - za lanskim natečajem za najboljšo pesmico na temo barcaffe, ki jo je nato uglasbil Andrej Šifrer, zmagovalka pa je prejela milijon tolarjev, so letos razpisali natečaj za najboljšo črtico na isto temo .
Na vrh
 
utripajoča (pokončna) črtica
računalništvo
 • Pisati nam seveda ni potrebno samo na koncu besedila, ampak lahko utripajočo pokončno črtico z miško ali smernimi tipkami (4 puščice na levi strani) prestavimo kamorkoli in tam začnemo s pisanjem.
 • Na zaslonu je mesto vnosa besedila nakazano z utripajočo pokončno črtico.
 • Levo od utripajoče črtice se bo začelo pojavljati besedilo.
črtica koke/kokaina/heroina
odmerek mamila v prahu v obliki črtice
 • Ker nisem imel moči, da vstanem, sem si črtici koke pripravil kar na škatlici s cigaretami.
 • Takoj ko potegnem črtico koke , sem kot prerojen.
 • Jack je doma takoj pripravil črtice koke in heroina.
 • Lepi junaki v neskončnem iskanju še zadnje partije naključnega seksa, črtice kokaina , dima marihuane in požirka alkohola so utelesili njegovo izkušnjo študentskega življenja.
 • Alice so namreč zasačili, ko je pripravljala črtice kokaina , ki ga obožuje tudi Mossova.
 • V eni od spletnih klepetalnic lahko preberemo formulo: viagra + ectasy + črtica kokaina = sextasy; sočasna uporaba viagre, ekstazija in kokaina naj bi bila prava receptura za seksualno ekstazo.
 • Več zgledov ...
 • Že v lokalu jima je pripravil črtice heroina , tako da ju sedaj zadeti privleče do avta.
 • Pripravil sem si črtico heroina , vendar nisem mogel zaspati.
 • Da se pomirim, sem si pripravil črtico heroina .