WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
cikličen pridevnik
1 ponavljajoč se
cikličen POJAV se ponavlja v rednih časovnih razmikih in predstavlja enega od dogodkov v nizu ali niz dogodkov, ki se odvijejo vedno v enakem zaporedju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Bati se je povišanja temperature Zemlje, čeprav si znanstveniki o tej bojazni niso edini in nekateri menijo, da je sedanje povišanje temperature cikličen pojav, ki bo sčasoma spet izginil.
  • Ve se, da je bila njihova povezanost z naravo več kot zgolj nagonska, saj sicer ne bi bili opazili zveze med cikličnim ponavljanjem letnih časov in življenjem zemlje.
  • Poleg hoje priporočajo tudi druge oblike cikličnega gibanja, kot so počasen tek, plavanje, kolesarjenje.
  • Podzemske čebule imajo ciklična obdobja rasti in mirovanja, ki ustrezajo deževnim in suš nim obdobjem.
  • Soul Marrabenta vseeno ostaja prizemljen v sijajni kitarski muziki cikličnih vzorcev, genialnih harmoniziranih glasov in zavidljive mehke plesnosti.
  • Indijski vpliv med drugim najdemo v poudarjeni improvizaciji in ornamentiki, pri učenju tolkalskih cikličnih ritmičnih vzorcev kjer se glasbenik poslužuje mnemotehničnih tolkalskih zaporedij in nenazadnje v inštrumentih, kot sta na primer fong jeu ko, starodaven boben v obliki peščene ure, podoben indijskemu damaru, in tring kom, tako imenovani rižev boben, ki ga v južni Indiji poznajo pod imenom mrdangam.
  • Več zgledov ...
  • Lahko bi govorili o cikličnem zaporedju stilov.
Na vrh
 
1.1 v gospodarstvu
ciklično DOGAJANJE v gospodarstvu je redno, ponavljajoče se izmenjavanje večje ali manjše gospodarske rasti oziroma večjega ali manjšega povpraševanja |ali| ciklična DEJAVNOST v gospodarstvu je še posebej podvržena nihanju v povpraševanju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za hmeljarstvo so značilna ciklična nihanja, zato čez dve do tri leta pričakujejo ponovno povečanje povpraševanja.
  • Delnice teh podjetij so zelo podvržene cikličnim gibanjem in bi jih lahko primerjali s panogami, kot so železarstvo, kemijska in avtomobilska industrija, katerih donos je močno odvisen od gospodarskih nihanj.
  • Generalni direktor in predsednik uprave Mure Božo Kuharič je menil, da je razlog za sedanje težave tudi sovpadanje svetovne recesije in ciklične krize, ki tekstilno panogo prizadene vsakih sedem let.
  • Družbo čaka še 700 milijonov tolarjev obveznosti iz prisilne poravnave Elana, Elana line in Elana Internacional, pripraviti pa se je treba tudi za preživetje v kriznih obdobjih, saj gre za zelo ciklično industrijo.
  • Opozarjajo, da je gradbeništvo ciklična panoga, vezana tudi na letne čase.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Posel je bil zelo cikličen, kar so mlajši člani družine Hanna neuspešno poskušali popraviti s širjenjem proizvodnje na sorodne izdelke.
  • Gibanja v metalurgiji so ciklična : lani veliki dobički, letos slabši promet.
Na vrh
1.2 pri ženski
ciklično DOGAJANJE pri ženski je povezano z vsakomesečnim dogajanjem v ženskih rodilih, ko se telo pripravi na možnost zanositve in če do nje ne pride, s pomočjo krvavenja izloči neoplojeno jajčece
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Najpogostejše in najmočnejše so ciklične bolečine, ki se pojavljajo teden ali dva pred menstruacijo.
  • Ugotovljeno pa je, da približno polovici žensk s cikličnimi bolečinami pomagajo dodatki s svetlinovim oljem.
  • Domnevajo, da so ciklične bolečine povezane s hormonskimi spremembami med menstruacijskim ciklusom.
  • Ciklične bolečine v dojkah se lahko pojavijo tudi ob začetku hormonskega nadomestnega zdravljenja.
  • Prenehanje ciklične dejavnosti jajčnikov in menstruacije je povezano s hormonskimi spremembami, ki jih pogosto spremljajo neprijetni simptomi, kot so vročinski valovi, močno bitje srca, nočno znojenje, glavobol in bolečine v trebuhu, pobitost, nespečnost, depresije ipd.
  • Če pa ni menstruacij oziroma rednega mesečnega hormonskega ciklusa, ni cikličnega sproščanja hormonov in posledično ni ovulacij.
Na vrh
1.3 o času
ciklični ČAS se odvija v krogih, kjer se zaporedje dogodkov vedno znova ponavlja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • ciklični  [čas
  • Babilonci so ga kot simbol celotnost in popolnosti uporabljali za merjenje časa, njihovo pojmovanje pa je prišlo do pojma neskončnega, cikličnega in univerzalnega časa, ki se je prenesel v antiko v podobi kače, ki se grize v rep.
  • Letni oddih kot čas izklopa nas v enoličnem poteku časa v industrijski dobi na neki način spet povezuje z naravnim cikličnim časom.
Na vrh
1.4 o oddaji
ciklična ODDAJA je na sporedu enkrat na teden ali enkrat na mesec vedno v istem terminu
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Vse leto 2001 so bile ob ustaljenih in cikličnih oddajah tudi občasne oddaje pod skupnim naslovom Sveto in svet, tri spomladi, tri jeseni.
Na vrh
2 o zaokroženi celoti
ciklični KULTURNI DOGODKI ali UMETNIŠKA DELA so tematsko povezani in tvorijo zaokroženo celoto
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Svoja dela, nastala med letoma 1987 in 1996, je razvrstila v majhne ciklične sklope s tematiko narave, okolico svojega sedanjega bivališča v Ljubljani, na tihožitja in figuralno slikarstvo.
  • V sklopu cikličnih zvočnih dogodkov, instalacij, performansov, delavnic in predavanj, ki potekajo med 15. decembrom 2005 in 15. januarjem 2006 pod naslovom Oscilacije, se predstavlja eklektična skupina različnih umetnikov.
  • Delo je izšlo v sedmih, medsebojno ločenih delih; po obliki je spominjalo na ciklične romane, kakršne sta izmed sodobnikov pisala Rolland in Romains, od predhodnikov pa Balzac in Zola.
  • Zavod za kulturne prireditve Celje in Društvo likovnih umetnikov Celje v marcu predstavljata mini serijo cikličnih predavanj Ljubezen in smrt Aljoše Kolenca.
Na vrh
 
3 o spojinah
kemija
pri ciklični SPOJINI so atomi povezani v obroče
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Da bi nasičene ciklične spojine razlikovali od aromatskih, jim pravimo tudi aliciklične.
  • Razmeroma nove so tudi meritve koncentracij cikličnih ogljikovodikov (benzena, toluena in ksilena, ki so vsi po vrsti precej kancerogeni), te pa so prav tako v porastu, kar je najbrž posledica povečane uporabe neosvinčenega bencina.
  • Namen matematičnega modela je napovedati koncentracijske profile procesnih spremenljivk kot so kaprolaktam, aminokapronova kislina, karboksilne končne skupine, ciklični dimeri, ocetna kislina, voda, relativna viskoznost in stopnja polimerizacije.
  • Opazil je, da se v biokemijskih sistemih, ki so daleč od termodinamskega ravnovesja, tvorijo stabilne ciklične strukture molekul, imenovane katalitični krogi.
  • Ker monosaharide pogoste zapišemo v ciklični obliki in ker takšne zapise uporabljamo tudi v biologiji in biokemiji, moramo nastanek ciklične strukture monosaharidov omeniti tudi na osnovni, in ne samo na višji ravni.
Na vrh
 
4 o skladbi
glasba
ciklična SKLADBA je sestavljena iz več stavkov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Med njegovimi cikličnimi skladbami pa sta gotovo najboljša oba klavirska koncerta in tri sonate.
  • Komorni orkester, 21 članov Berlinske filharmonije, in solisti Lorenz Nasturica, Peter Brem, violini, Andreas Wittmann, oboa, Christine Tschirge, čembalo in Ulrich Wolf, kontrabas, so poleg Simfonij Ivančiča in C. Ph. E. Bacha izvajali kar tri ciklične skladbe J. S. Bacha, na VBV je vedno največ njegovih skladb.
  • Ime tokata (toccare - pritisniti) je nakazovalo delo za inštrument s tipkami, partite pa so bila ciklična dela, ki so z raznovrstnostjo tematike že ustvarjala značilno sonatno cikličnost.
  • Glede na "neizvirnost" programa: AGO je resen klasični ansambel, ki izvaja temu primeren program - dva programa J. S. Bacha, dva Mozarta, ciklična dela mojstrov baroka, klasike, romantike, 20. stoletja, slovenske skladatelje, obletnice velikih skladateljev.
Na vrh
 
ciklični akumulator
elektrika
 • Številni sodobni avtomobilski sistemi, kot so GPS, klimatske naprave, avtomobilski radii s CD in DVD predvajalniki ter avtomobilski računalniki, povzročajo velike obremenitve električnega sistema in zahtevajo ciklični akumulator, ki ga je mogoče neprestano močno polniti in prazniti.
 • Pri zagonu mora akumulator ponujati večje tokove. Večina cikličnih akumulatorjev ne prenaša takšnih obremenitev, zato je treba porabniški del ločiti od zagonskega.
 • Tipični avtomobilski štartni akumulator zagotavlja kratke izbruhe velike električne moči za zagon motorja, vendar ne prenese korenitih praznjenj in polnjenj. Ciklični akumulator v nasprotju neprestano zagotavlja stanovitno moč za napajanje električnih naprav.