WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
cenoven pridevnik
1 o cenah
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Prikolice so razdeljene v tri cenovne razrede, med seboj pa se razlikujejo po velikosti karoserije ter razporeditvi pohištva ter notranje opreme.
  • Ko smo že pri ceni, naj omenimo še to, da je cena Astrinega satelitskega interneta neodvisna od časa uporabe in količine prenesenih podatkov. Vsekakor je takšna cenovna politika za mnoge zelo zanimiva, vendar po drugi strani ni ravno pametna.
  • O ceni nafte pa je kot idealen cenovni razpon omenil 20 do 25 ameriških dolarjev za sod in v imenu Rusije pozval članice OPEC, naj cen ne dvigajo.
  • /.../ postaja golf vse bolj družinski šport in ni več privilegij premožnih posameznikov. Po cenovni dostopnosti ga lahko primerjamo s smučanjem.
  • Do izgube prihaja zaradi cenovnih nesorazmerij, saj cena električne energije ne pokriva celotne amortizacije.
  • Da mislijo resno tudi glede cenovne konkurenčnosti, pa so pokazali z novim poletnim katalogom z naslovom Garancija, najnižje cene.
 • PRIDEVNIK1-PRIDEVNIK0 
  • Študija tudi ugotavlja, da povečanje tržno - cenovnih podpor kmetijskim proizvajalcem pomeni višjo obdavčitev za porabnike (to so prvi kupci kmetijskih proizvodov) in nasprotno.
  • Prenos pristojnosti na področju tržno - cenovne politike pomeni tudi prenos stroškov na bruseljsko blagajno (kompenzacijska plačila, izvozne spodbude, ukrepi na notranjem trgu).
  • Tako bomo skupaj z že znanimi tržno cenovnimi ukrepi poskušali ohraniti raven dohodkov slovenskih kmetov in prebroditi prihodnje leto /.../.
 • PRIDEVNIK1-PRIDEVNIK0 
  • V srednji cenovno - kakovostni razred uvrščajo okvirje za dioptrijska očala, katerih cene so med 16.000 in 20.000 tolarjev.
 • cenoven in  [kakovosten, zmogljivosten, velikosten, stroškoven, dohodkoven /   [kakovosten, zmogljivosten, velikosten, stroškoven, dohodkoven in cenoven
  • Olympusov C -470 Zoom je digitalni fotoaparat nižjega cenovnega in zmogljivostnega razreda, ki spada v razred 4 MP modelov.
  • Palmersovi izdelki se uvrščajo v višji cenovni in kakovostni razred.
  • Mercedes - Benz bo tudi v prihodnjem letu predstavil vrsto avtomobilov v velikostnih in cenovnih skupinah ter glede namembnosti.
  • Cenovna in stroškovna konkurenčnost predelovalne industrije se je v prvih dveh mesecih letos izboljšala.
  • Zato so se proti inflaciji borili s pomočjo cenovne in dohodkovne politike, česar pa danes ne priporočajo več, ker naj bi kvarno vplivalo na delovanje trga in povzročalo primanjkovanje določenih vrst blaga.
Na vrh
 
cenovna elastičnost
ekonomija
 • Primanjkljaj zaradi neugodne cenovne elastičnosti se bo namreč kumuliral s primanjkljajem zaradi manjše dohodkovne elastičnosti uvoza od izvoza na trg Evropske unije.
 • Koeficient cenovne elastičnosti ponudbe pove, za koliko odstotkov se bo spremenila ponujena količina, če se cena blaga spremeni za 1 odstotek.