WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
bolniški pridevnik
1 namenjen bolniku
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Nesreče se ne spominjam, ker sem tudi sam utrpel hud pretres možganov in bil potem deset mesecev v bolniškem staležu.
  • Niti enkrat še nisem bil na bolniškem dopustu, čeprav me je že kdaj preveč opeklo po prstih ali sem se nekoliko poparil.
  • Po daljši bolniški odsotnosti se delavec težko vrne na delo, saj dostikrat izgubi zaupanje v svoje sposobnosti, poleg tega se hitro spreminjajo tudi proizvodni procesi in pravila v poslovanju.
  • Prav tako pri nas še vedno ne poznamo bolniškega zagovorništva, ki ga uspešno prakticirajo v nekaterih drugih državah.
  • Zakramenta sprave in bolniškega maziljenja sta zakramenta ozdravljanja.
  • Kljub temu da bi moral prejemati bolniško nadomestilo, ga ne dobiva, saj mu ga delodajalec iz neznanih razlogov menda pač ne plačuje.
 • bolniški in/ali porodniški  [dopust, izostanek
  • Veliko pozornost namenjamo povečevanju produktivnosti, a imamo mnogo težav zaradi prekomerne odsotnosti z dela, saj je naša panoga delovno intenzivna, zaradi pretežne ženske delovne sile pa je veliko bolniških in porodniških izostankov.
  • Novi zakon bo nekatere pravice omejil, kot na primer prenašanje celotnega dopusta na prihodnje leto, če je delavec ali delavka vse tekoče leto preživel/a na bolniškem ali porodniškem dopustu, nekatere druge pa nekoliko povečal.
Na vrh
 
2 o bolnišnici
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Šele takrat, ko je ležala v bolniški postelji, so ji povedali, kaj se je pravzaprav zgodilo.
  • Takrat, ko smo se v njegovi bolniški sobi poslavljali, sem vzel iz aktovke prvi zvezek njegovih zbranih pesmi in ga prosil za avtogram.
 • ležati na/v bolniški postelji
  • Ležal je na bolniški postelji.
  • Ko je že ležal v bolniški postelji, ga je zagrabila panika.
Na vrh
 
2.1 o osebju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Mama je bila bolniška sestra.
  • V storitve oskrbe za zdrave stanovalce se vključujejo tudi bolniške strežnice.
Na vrh
bolniški list
dokument
v zdravstvu
zdravniško potrdilo o odsotnosti z dela zaradi bolezni ali nege bolnika
 • Ko se delavec vrne iz bolniškega staleža, mora dostaviti bolniški list.
 • Iz bolniškega lista je razviden razlog njegove odsotnosti - nega, bolezen ipd.