WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
birokrat samostalnik
1 državni uradnik
uradnik, zaposlen v javni ali vladni službi 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Povedano drugače, politiko Evropske unije do držav kandidatk ne določajo bruseljski birokrati, ampak evropske zveze oziroma združenja sorodnih strank.
  • Ni namreč nemogoče, da se bo ravnanje bruseljskih birokratov izkazalo za bolj zvito od skrbno načrtovanega taktiziranja švicarskih farmacevtov in belgijskih pivovarjev.
  • Vračanje dela trošarin mora namreč vlada urediti tako, da ji bruseljski birokrati ne bodo mogli očitati diskriminatornega obravnavanja tujih avtoprevoznikov.
  • Rusom se je prvič predstavil, ko ga je Jelcin kot kremeljskega birokrata in nekdanjega tajnega agenta KGB določil za naslednika.
  • S takim obnašanjem je vnašal nemir med kremeljske birokrate.
  • Udara ne bo, jim jezno odgovarjajo kremeljski birokrati.
  • Več zgledov ...
  • Sam se s skupino washingtonskih birokratov kot talka znajde v krempljih norega znanstvenika, ki od predsednika zahteva, naj prepove uporabo jedrskega orožja.
  • Ne pošljejo ga samega, ampak mu naprtijo mladega washingtonskega birokrata Richarda Millerja, ki naj bi bil njegov nadrejeni.
  • Gre za člane posebne enote, katere obstoj je prišel na dan samo zato, ker so v intrigah preskušeni washingtonski birokrati hoteli uporabiti njena junaška dejanja kot strelivo v boju za večji proračun.
  • In res, vestni bruseljski birokrati v oktobrskem poročilu niso pozabili napisati, da je Slovenija vendarle napovedala bančno privatizacijo.
  • Vesten birokrat s postaje mi nato tudi našteje, katere so te okoliščine.
  • V resnici je veliko bolj prijazno uslužen, skoraj kot kakšen vesten in pozoren birokrat.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Stampedo pospešenega zaposlovanja birokratov, ki se je ob polletju nezadržno bližal magični številki 35 tisoč zaposlenih, se je z drugačnim štetjem ne le ustavil, temveč celo zmanjšal.
  • Vsa leta že poslušamo obljube o omejevanju zaposlovanja državnih birokratov, vendar je teh (pod takšno in drugačno shengensko in natovsko oznako) vsako leto na stotine več.
  • V času, ko so bili vsi pomeni besede birokrat le slabšalni, je v sebi izoblikoval pozitivni lik birokrata in svoje delovno življenje poskušal urediti po maksimah, kakršna je, denimo, ta, da se mora »dober birokrat vživeti v razmišljanje svojega šefa, biti korak pred njim in poiskati odgovor, še preden ga utegne šef od njega zahtevati«.
  • Čeprav je bilo še pred časom slišati predlog, da bo treba število birokratov v državni in občinskih upravah zmanjšati, se je zgodilo ravno nasprotno.
  • Po raznih virih se je število državnih birokratov povečalo za 300 % v zadnjih 10 letih.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5množina
   
   
  • Opozicijo bo moral Janša sam določiti med svojimi poslanci da bo zadostil birokratom v Bruslju.
  • Se pa opravičujem vsem profesionalnim birokratom v Bruslju in doma, ki so trdo garali za ta nič.
  • Veliko Evropejcev se ob takšnih težavah odzove z očitkom, da je preveč odločitev v rokah oddaljenih birokratov v Bruslju in premalo v rokah lokalnih predstavnikov, ki stanujejo nekaj vrat naprej.
  • Končno birokrate v Washingtonu zanima predvsem, ali bomo lahko plačali svoje dolgove, ne pa resnični uspeh reform pri nas.
  • In tisoči birokratov v Washingtonu , Berlinu, Parizu, Londonu in še kje, bi ostali brez službe.
  • Toda na papirju je črno na belem zapisano, da gre za prvo območje kmetijskih zemljišč, in razumljivo je, da birokrati v Ljubljani na takšni zemlji v dobro slovenskega kmetijstva gradnje ne bodo dovolili.
  • Več zgledov ...
  • Občina v bistvu pri tem nima veliko pristojnosti, saj mora na koncu potrditi in sprejeti tisto, kakor odločijo birokrati v Ljubljani .
Na vrh
 
1.1 uradnik, ki togo sledi pravilom
slabšalno
navadno v množini
uradnik, ki togo sledi pravilom in ne upošteva življenjskih situacij pri reševanju upravnih zadev  
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIKo 
  • Kot da bi imeli opraviti z brezdušnim birokratom, ki ga skrbi le definicija 6 tednov, ne pa agonije bolnikov.
  • Brezdušni birokrati so jima namreč sklenili odvzeti ljubljenega otroka, čeprav bi zaradi tega dete utegnilo zdravstveno in duševno propasti.
  • Da bi se nesposoben birokrat počutil pomembnega vodjo, zaposluje v svojem oddelku vedno več še manj sposobnih.
  • Uredba o načinu ugotavljanja dejstev, da višji upravni delavec ali upravni delavec po delovnih in strokovnih kvalitetah ni več primeren za opravljanje dela govori o tem, kako se grobo rečeno odpusti nesposobnega birokrata.
  • Bruselj je vedno bolj podoben Beogradu,malo morje nesposobnih birokratov ,ki na veliko zapravljajo denar evropskih delavcev......
  • In zato tudi veliko ljudi misli, da je Bruselj sedež zdolgočasenih birokratov, ki sprejemajo nepomembne zakone.
  • Več zgledov ...
  • Zdolgočaseni slovenski bruseljski birokrati in njihove spremljevalke, ki imajo dovolj časa za branje šund-romanov?
  • Pozabite na uredniške stolčke, na katerih sedijo zdolgočaseni birokrati, ki malo delajo in več prepuščajo podrejenim.
  • Podobne pošiljke iz leta 1992 so namreč že med potjo po širni državi kratko malo pokradli ali pa so končale v rokah skorumpiranih birokratov, ki so jih nato prodajali za svoj žep.
  • V 19 letih »demokracije« so tako sodniki v očeh javnosti postali zgolj skorumpirani in leni birokrati s privilegijem dosmrtnega mandata.
  • Skorumpirani birokrat, ki terorizira vaščane s svojimi finančnimi zahtevami, pričakuje podkupnino.
  • Ne in basta, so rekli vsemogočni oblastniški birokrati v nebeški Ljubljani.
  • Armadi vsemogočnih , nesposobnih, malenkostnih birokratov stoji nasproti družba, v kateri vsak vsakogar pozna.
  • Si predstavljate, da bi vrli državni birokrati zmogli kakšen bolj človeški način sporočanja izidov mature, ki sodijo med najbolj pomembne mejnike v življenjih teh mladih ljudi?
  • Če pokukamo še k izpuščenemu plinu CO2, zaradi katerega v nekaterih evropskih mestih že omejujejo promet (in le vprašanje časa je, kdaj se bodo vrli birokrati to spomnili narediti tudi pri nas), vidimo, da je bencinski iQ boljši (99 proti 112 g/km), še enkrat močnejši Toyotin turbodizelski motor pa slabši (103 proti 88 g/km).
  • Tukaj ne rabimo poštenih in doslednih birokratov, ki bi za vsako ceno delovali po črki zakona!
  • Upam, da se ne bo našel kak podjeten birokrat, ki bI uvedel provizijo na izrečene kazni!?
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Ob samovolji, neprijaznosti in neučinkovitosti birokratov v raznih uradih pa marsikateremu posamezniku zavre kri.
  • Bil sem pa odločno proti pisanju predloga dokumenta, ki ga bodo sestavljali birokrati v državnih uradih in ki se bo očitno rojeval zelo dolgo, o njegovi uporabnosti pa sem menil pač tisto, kar so mi povedale izkušnje.
  • Pri mnogih policistih srečaš človečnosti in razumevanja stokrat več kot pri birokratih v uradih in na ministrstvih.
  • Denar od davkov je tako vse bolj podoben kosu leda, ki ga med podajanjem cuzajo nasledniki nekdanjih privilegiranih partijcev, birokrati v hipertrofiranih državnih službah , dokler ne pride do naslovnika le še fizeljček.
  • Proti vsakovrstnim neumnostim se morajo boriti civilna združenja krajanov, birokrati v strokovnih službah pa jim mečejo polena pod noge (do ministra, ki oholo zatrdi, da na čenče ne bo reagiral).
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Zakon je pisan v korist birokratov na ministrstvu , ki na tak način opravičujejo svoj obstoj, menijo hrvaški ribiči.
  • Kopica birokratov na ministrstvu za šolstvo, ki je učencem dodelil kopico pravic, obveznosti pa skoraj ni.
  • Enako poenostavljen je postopek za zapiranje podjetij, ki je doslej tudi polnil žepe birokratom na vseh ravneh .
  • Prepričan sem, da lahko s koordiniranim delom znotraj ministrstev te zadeve usklajujemo in ne dovolimo, da bi nam birokrati na različnih ravneh te zadeve tudi ovirali.
  • Strinjal se je tudi, da so za del težav obrtnikov in manjših podjetnikov krivi tudi birokrati na vseh ravneh , ki se kot pijanec plota držijo zakonov in jih ni mogoče pripraviti do tega, da bi postali bolj prožni in predvsem hitrejši.
  • Dajmo se, lepo prosim, rešiti nesposobnih birokratov na vseh področjih , ne samo na sodiščih.
  • Več zgledov ...
  • Gregor Virant; uspeli so pomesti s staro prakso arogance in lenobe birokratov na svojih področjih .
  • Kot sami pravijo, so imeli težave z birokratom na mariborski občini , ki jim je zatrdil, da takšnega združenja ne bodo mogli registrirati, zato pa je imela več razumevanja zanje ptujska uradnica.
  • Iz županovih besed je bilo mogoče razbrati, da on in njegovi uslužbenci delajo po najboljših močeh, je pa težava v tem, da so mnogi občinski birokrati na občini v službi »že od prej«.
  • Kaj bi lahko rekla Jakobu, srednješolski simpatiji, ki se je iz sanjskega princa prelevil v zavaljenega, samozadovoljnega birokrata na občini ?
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • »Preponosen sem, da bi se boril z birokrati,« pravi.
  • Podjetnik recimo namerava postaviti operno hišo s poslovnimi, gostinskimi, bivanjskimi pritiklinami, torej mogočno stavbo, ki lahko bistveno prispeva h kakovosti življenja v mestu, pa se mora najprej nekaj let boriti z vogalovarstvenimi birokrati in kolegi arhitekti zaradi podrtije, ki mu je (in ne samo njemu) napoti.
 • imeti opraviti z birokrati
  • Poleg osebnih težav ima spet opraviti z nesposobnimi birokrati na oddelku.
  • Kot da bi imeli opraviti z brezdušnim birokratom, ki ga skrbi le definicija 6 tednov, ne pa agonije bolnikov.
  • Predpristopna strategija je kljub temu koristna, saj imamo na drugi strani opraviti z birokrati, ki uživajo v pravilno izpolnjenih, po možnosti barvnih okvirčkih in puščicah.
 •  [politiki, politikanti, uradniki in birokrati /   [trgovci in birokrati
  • Pobude pri nas očitno berejo le nepismeni birokrati in politiki brez vesti.
  • Verjeti evropskim in našim politikom in birokratom, da imajo rešitev za gospodarsko krizo, je enako kot verjeti lisici, da ne bo več kradla kokoši.
  • Nas je presenetila že skromnost opreme, še posebej pa cena storitve (manj kot 100 evrov za odraslo goved z vsemi stroški preiskav in uničenjem nevarnih odpadkov v kafileriji - zakol lahko opravi sam lastnik ali pa se za to delo najame klavec - takšnih prostorov je po slovenskih domačijah kar veliko, a žal je togost naših birokratov in uradnikov neizmerljiva).
  • Izbor umetnikov na Manifesti je diktiran s strani skorumpiranih interesov peščice kuratorjev, trgovcev in birokratov, katerih informacije o aktualni umetniški produkciji in življenju v večini držav tega sveta so fragmentarne in površinske.
  • Revni, a prijazni in nasmejani tibetanski reveži - Ob mrkih in zaprtih obrazih kitajskih trgovcev in birokratov te opozorijo na razpoloženjsko dvojnost v Lhasi.
 • zaradi birokratov
  • Še en primer, ki pravzaprav dokazuje, kako je zaradi » birokratov « zatirana humanost.
  • Potem je kandidiral na rednem projektnem razpisu, kjer je bilo zaradi » birokratov, ki odkljukajo vloge«, od 14 projektov zavrženih kar 11 vlog (ker predlagatelj ni izpolnjeval razpisnih pogojev).
  • Čeprav je morala Inexa mnenje plačati, se zdi Marjanu Mačkošku še zlasti nerazumljivo, da je zaradi birokratov, ki jim prizadevanja za čistejše okolje očitno ne pomenijo prav veliko, izgubila kar leto dni.
Na vrh