WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
biotop samostalnik
1 tip življenjskega prostora
biotop je življenjski prostor z značilnimi življenjskimi pogoji, npr. sestavo tal, količino padavin ipd., kar je pomembno za rastline in živali, ki tam živijo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Napeljava vodovoda po vaseh je tako povzročila izsušitev vaških kalov, ki se danes zasipavajo in tako izginjajo izjemni vodni biotopi.
  • Jezera naj bi postala postopoma naravni biotopi z obvodnim rastlinjem in zavetišče za ptice.
  • Zato lahko izraz nadomestni biotop pomeni le vrt, torej oblikovano naravo, za katero je treba stalno skrbeti, z nemalo občutka in strokovnosti.
  • Ta v Brandenburgu redki biotop ogrožajo pogozdovanje in izraba travnikov, pretirana paša, hranilne snovi iz zraka in kmetijstva ter širjenje grmov.
  • Slovenija ima v primerjavi z državami Evropske unije na srečo še več območij z ohranjenimi biotopi.
 • kol-PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Tako smo izgubili številne biotope, nimamo več močvirij in pragozdov.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • .. laguna Stjuža, v kateri se mešata sladka in slana voda ter ustvarjata poseben biotop, več kot zanimiv za raziskovalce manjših in večjih živali, še posebno ptic.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Stoječe odprte vode so biotopi, ki v Sloveniji izginjajo z divjo naglico.
  • Njeni biotopi so v veliki meri ohranili svoj prvobitni značaj ...
 • VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK1 
  • Jezera naj bi postala postopoma naravni biotopi z obvodnim rastlinjem in zavetišče za ptice.
  • V regionalnem pogledu predstavljajo redek biotop z izpostavljenim florističnim pomenom.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ker v naravi velja zakonitost, da spremembe biotopov nekaterim živalskim vrstam prijajo, drugim pa ne, se v času in prostoru menja prisotnost živalskih vrst in njihova številčnost.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Umetna drstišča so na podlagi prvih izkušenj z reke Save v Mavčičah eden izmed najučinkovitejših ukrepov blaženja grobih posegov v vodne biotope.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • S tem se znižuje podtalnica, kar vpliva na spremembe v biotopih ob reki in zaradi česar se suši drevje.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • V času gradnje ocenjujemo vpliv na vodne biotope kot prisoten, vendar zmeren ter obvladljiv z uveljavljenimi tehničnimi ukrepi.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • V teh vodnih biotopih živi množica rib, dvoživk in drugih živali.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Drugo nagrado so dobili Francozi, ki so se s programom Tisoč močvirij za prihodnje tisočletje lotili ohranjanja izginjajočih močvirij, izjemnih biotopov z redkimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.
  • Prej so si ljubitelji vrtov ustvarjali naravne biotope z veliko različnimi divjimi rastlinami, zdaj pa se vodne oaze vse bolj razvijajo v privlačne paše za oči.
Na vrh
 
2 del igrišča za golf
biotop je eden od sestavnih delov golf igrišča
 •  
  • V primeru, da je vaša žogica končala v biotopu, imate na začetku fairway-a "Drop zono", iz katere lahko s kaznijo enega udarca nadaljujete igro.
  • Prva žogica na deseti luknji se je zapodila v biotop - hvalabogu na rob, druga pa nekam proti dvorišču, polnemu konj.
  • Dan prej smo že bili poučeni o oznakah na igrišču ter o načinu označevanja položaja žogice in pravilih na zelenici, pravilih v vodni oviri, biotopu in tleh v popravilih ter na udarjališču.
  • Predolg udarec in potem gre žogica zagotovo v debeli vodni jarek, desno velik biotop, levo gosto grmičevje, vse skupaj v depresiji v desno, skratka, zapleten prvi udarec ...
Na vrh