WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
benigen pridevnik
1 o tvorbi
benigna TVORBA ne povzroča raka in se po odstranitvi ne pojavi ponovno
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Benigna oblika tega raka se imenuje nevrofibrom (prizadene predvsem ovojnice nevronov) in se kaže v večjih ali manjših vozlih, nodulih.
  • V skupino žensk s povečanim tveganjem sodijo tiste, pri katerih je rak dojk v družini, tiste, ki so prvič rodile po 30. letu starosti, in tiste, ki so se že zdravile zaradi raka dojk ali nekaterih benignih bolezni dojk.
Na vrh
 
1.1 o bolezni
benigna bolezen poteka brez večjih komplikacij in ne ogroža življenja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Čimbolj se moramo zaščititi tudi pred piki komarjev in drugih žuželk, predvsem zaradi možne okužbe z malarijo, rumeno mrzlico, dengo ( benigna virusna vročinska bolezen) in podobnim.
Na vrh
2 neškodljiv, nenevaren
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Velika noč prihaja in Jezus se bo ustavil v Sloveniji: ali lahko Bogu služiš tako, da o njem snemaš benigne filme?
  • Bomo torej imeli čez, recimo, osem ali dvanajst let samo še absolutno inteligenten, do SDS benigen in ujčkajoč humor?
  • Češ tudi on in Luis sta bila nekoč mlada in navihana, rada sta se šalila na račun tradicionalno tumpaste publike, ki predvidljivo odreagira na vsak še tako benigen eksces, potem pa si izmišlja izgovore, s katerimi bi ...
  • Tajni britanski preiskovalec po imenu »Eye« (Oko), enigmatično baziran v ZDA, igra ga Ewan McGregor, je namreč le še pasivna, statična, benigna figura, pahnjena v pozicijo voyeurja, resigniranega Peeping Toma, ki ...
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Poročila, objavljena po incidentu, so pripovedovala o tem, da naj bi imela Podobnikova misija povsem benigen cilj.
  • Ali ni Janša postal manj janševski, manj agresiven, nekako benigen ?
  • In tako dalje, od razmeroma benignih ukrepov in nedvomno koristnih zaostritev meril pri oddaji javnih naročil do ukrepov, ki se ne menijo za načela pravne varnosti, pa za veljavne zakone in pogodbe.
  • Na ravni anekdote priča o tem pojav, da šovinistični zmerljivki čefur in čapac (ki sta uspešno nadomestili stari in bolj benigni slabšalni oznaki bosan'c in južnjak) polagoma postajata bolj označevalki manjvrednih kulturnih praks kot pa etnične pripadnosti.
  • A to nas lahko napelje predvsem na željo, da bi bila manj benigna in bolj polnokrvna, radikalnejša, ne pa da se preplašeno križamo že ob slutnji transgresije. (ur. op.: umetnost)
Na vrh