WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
bazičen pridevnik
1 o kemični sestavi; alkalen
kemija
SNOV ali RAZTOPINA je bazična, če je njena pH vrednost, ki določa koncentracijo hidroksidnih ionov, večja od nevtralne vrednosti 7,0
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Natrijev hidroksid je zelo topen v vodi, pri čemer nastane močno bazična raztopina.
  • Območje pH za bazične raztopine je od 7 do14.
  • Da se vrednost pH v organizmu vedno znova normalizira, se sproščajo bazične snovi tudi iz kosti ali zob.
  • Večina ličil in mil na koži pusti sledi bazičnih snovi, zaradi katerih je ta izpostavljena bakterijskim vnetjem, mozoljem, izsušitvi.
  • Zlatolistno golobico lahko najdemo v listnatem in v iglastem ali mešanem gozdu, na kislih ali bazičnih tleh.
  • Preveč kisla ali preveč bazična tla rastlinam otežujejo ali preprečujejo sprejemanje hranil.
  • Več zgledov ...
  • Azbestne minerale najdemo v metamorfnih kamninah in bazičnih magmatskih kamninah.
  • Bazične kamnine ne vsebujejo kremena; bistveni minerali teh kamnin so temni, mafični minerali (amfiboli in pirokseni).
  • V bazenu, kjer se je to zgodilo, zdaj skušajo urediti prevlado bazičnega okolja tako, da so vanj vsipali apno.
  • Naloga ledvic je, da izločajo končne presnovke, da uravnavajo količino vode v telesu in vzpostavljajo primerno kislinsko bazično okolje v telesu.
 • kol-PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • To pomeni, da je voda bolj bazična in je treba po kopanju v njej več pozornosti posvetiti negi in zaščiti kože.
  • Šampon za mastne lase je bolj bazičen od drugih; lase odpre in tako spere ostanke agresivnega laka.
  • Najboljša vodna kreša je tista, ki zraste v čistem, hitro tekočem potoku v strugi iz krede ali apnenca v nekoliko bazični vodi.
  • Komarčku namenimo sončen, topel in zavarovan prostor z vlažno, odcedno, prhko, peščeno in nekoliko bazično prstjo.
  • Brusnični sok je namreč zelo bazičen in pri vnetem mehurju uravnava kislost.
  • Z upoštevanjem tega se rastlinam na zelo bazičnih tleh in zelo kislih tleh ne splača gnojiti z rastlinskimi hranili, ker bodo hranila prešla v rastlinam nedostopne oblike.
  • Več zgledov ...
  • Preveč kisla ali preveč bazična tla rastlinam otežujejo ali preprečujejo sprejemanje hranil.
  • Vrtna tla so lahko preveč vlažna, preveč suha, preveč kisla, preveč bazična ali pa vsebujejo premalo hranil.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Kredna ali apnena tla so vedno rahlo bazična.
  • Večji del rastlin ima najraje zemljo, ki je približno nevtralna do rahlo kisla ali rahlo bazična.
  • Natrijev hidroksid je zelo topen v vodi, pri čemer nastane močno bazična raztopina.
  • Kislost tal je odvisna od številnih dejavnikov in v naravi niha od zelo kisle (pH pod 4,6) preko nevtralne (pH 6,6 do 7,2) do močno bazične (pH nad 8,0).
 • PRIDEVNIK1-PRIDEVNIK0 
  • Posamezni hidrološki tipi močvirij so prepoznavni po svojen značilnem rastlinstvu, vendar vpliva na sestavo rastlinskih združb predvsem močvirski kemizem kot se razodeva v prehranskih in kislo - bazičnih reakcijskih razmerjih.
  • Nekateri trdijo, da kis škodi le v velikih količinah in poruši kislo bazično ravnovesje, dr. DAdamo pa je prepričan, da kis spodbuja nastajanje kisline in posebej ljudem s krvno skupino AB svetuje, naj ga uživajo čim manj.
  • Čeprav vino vsebuje le neznatne količine natrija, ta uravnava osmotski pritisk, skrbi za gospodarjenje z vodo v organizmu in vzdrževanje kislo - bazičnega ravnovesja.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0v množini
   
   
  • Nekatere kovine tvorijo okside, ki imajo bazične in kisle lastnosti.
  • Že v starem veku so iz lesnega pepela z vodo izlužili snovi, ki so imele bazične lastnosti.
  • Izrabite bazične lastnosti nevtralnih zelenjavnih sokov, saj razbremenijo prebavo in krvni obtok, hkrati pa spodbujajo presnovo.
 • bazičen ali kisel
  • Meritev pH vode nam pove, ali je voda kisla ali bazična.
  • Tudi vodne raztopine nekaterih soli so kisle ali bazične, ker ioni teh soli protolitsko reagirajo z vodo.
  • Ko govorimo o kislih ali bazičnih tleh, mislimo na pH talne raztopine, ki je odvisen od vsebnosti kalcija v tleh.
Na vrh
 
2 osnovni; temeljni
bazična DEJAVNOST je osnovna ali temeljna
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Bazično znanje, ki bo po internetu dostopno vsakomur, lahko revolucionira medicino, toda pri ljudeh kljub temu ne kaže razpihovati pretiranega optimizma.
  • Ne razumite me napak, nisem proti ustanavljanju novih visokošolskih zavodov, nasprotno, prepričan sem, da bazičnih in uporabnih znanj potrebujemo več kot kdajkoli in jih bomo v prihodnje potrebovali še bolj,
 • kol-PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Igranje z vero je lahko zelo nevarna zadeva, ker zadeva najbolj bazično potrebo človeškega bitja - občutek varnosti in pripadnosti.
  • Človek kljub doktoratu očitno ne razume najbolj bazične stvari, ki je jasna vsakomur, ki jarke koplje: ogromno ljudi, ki pošteno delajo, je revnih.
  • Če pišeš o nečem, za kar misliš, da je najbolj bazična in običajna izkušnja, moraš vedeti, kako se bodo ljudje odzivali, če se v zgodbi ne bo nič zgodilo.
 • bazičen in aplikativen
  • Minister Marinček je opozoril, da mora vlada z modro politiko vzdrževati ravnotežje med bazičnimi in aplikativnimi vedami, med znanostjo in tehnologijo.
  • V skupini so oblikovali razvojne ekipe, v katerih se bo koncentriral bazični in aplikativni razvoj, kar bo po njihovem mnenju pomembna konkurenčna prednost.
  • Mednarodne primerjave kažejo, da so slovenska vlaganja v bazične in aplikativne raziskave po deležu v BDP za nekaj deset odstotkov nižja od povprečja v EU, zaradi nižjega BDP na prebivalca pa so v denarnih zneskih še bistveno nižja.
Na vrh
 
2.1 v športu
bazična športna DEJAVNOST ali AKTIVNOST se izvaja kot osnova za nadaljevanje treningov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0  
  • Janica bo na operacijo odšla čimprej, da bo avgusta lahko že začela z bazičnimi pripravami.
  • Za tekmovalce je ritem tudi izredno naporen, Slovenci pa smo pred današnjimi nastopi optimistični, saj smo imeli dobre bazične priprave.
  • Vsi igralci so kondicijsko dobro pripravljeni ker so med odmorom aktivno delali, zato jim naporne bazične priprave ne bodo povzročale težav.
  • V prvih dneh naslednjega meseca bomo ponovili bazični trening in poskusili ustrezno nabrati moči za svetovno prvenstvo, ki je zaradi mraza na tekmovališčih v Sibiriji precej pozneje kot ponavadi.
  • Zame je januar sicer zelo pomembno vadbeno obdobje, kajti po jesenskih bazičnih treningih in nabiranju moči, ki jo bom potrebovala za nastope v zimski sezoni, tempiram formo za prva tekmovanja.
  • Povedal sem jim, da s tem denarjem ne bomo mogli narediti prav velikega bazičnega treninga, da imamo za največ 30 snežnih dni vadbe do sezone, zato smo se dogovorili, da gremo maksimalno v kondicijsko vadbo, smučarskega znanja pa se je vendarle že toliko nakopičilo, da smo lahko na tem gradili naprej.
Na vrh
bazična ocena
gimnastika
 • Imel je namreč najvišjo bazično oceno, ki predstavlja seštevek vseh šestih sodnikov, se pravi brez odbitka najvišje in najnižje ocene.
 • Po izračunu bazične ocene (seštevek vseh šestih ocen) pa je kot četrti telovadec v polfinale napredoval Kazahstanec, ki je bil na koncu 2.
 • Pegan in Petkovšek v Montreuxu po dolgem času nista stala na stopničkah, predvsem zaradi spremenjenih in v zadnjem trenutku prirejenih pravil, ki so jima pred nosom vzela finale (izgubila sta ga zaradi manjše bazične ocene v primerjavi s Kazahstancev Dimitrienkom).
bazični šport
šport
 • Nekaterim članom odbora je dobesedno prekipelo, ker morajo nenehno poslušati, da gre za kraljico športa in za bazični šport.
 • Atletika je bazični šport in za mlade, ki se z njim ukvarjajo, razmeroma poceni.
 • Svetovnega rekorda v bazičnem športu (atletika in plavanje) ni v minulem desetletju dosegel noben slovenski športnik.
 • Gimnastika namreč sodi v bazično skupino športov, kjer si lahko otroci pridobijo osnovna gibalna znanja, ki jim bodo koristila tudi kasneje, tako v življenju nasploh, kot tudi pri ukvarjanju z drugimi športi
 • Dosti premalo je tistih, ki vedo, da je gimnastika bazičen šport, ki razvija osebne spretnosti in sposobnosti ter omogoča ukvarjanje z drugimi športi in izboljšuje kakovost življenja na veliko višji ravni kot druge športne dejavnosti
bazična industrija
gospodarstvo
industrija, ki se ukvarja s predelavo surovin v materiale
 • V urejenem svetu ima desnica na svoji strani tradicionalna bogastva, bazično industrijo in banke.
 • Zavzemamo se za odpravo velikih industrijskih kompleksov bazične industrije in težke strojne industrije.
 • Precejšnja podražitev črnega zlata oz. nafte pa vpliva zelo neugodno na bazično industrijo, saj vemo, da je nafta primarna surovina.
bazična znanost
znanost, ki preučuje temeljne naravne značilnosti in nima neposredne uporabne vrednosti
 • Moje mnenje je, da bazične znanosti potrebujemo, pa če si sam raziskovalec ali če spremljaš stroko.
 • Čeprav je biologija v številnih primerih bazična znanost, pa je, kot vidimo, podlaga številnim aplikativnim vedam in znanostim ne le z medicinskega področja temveč tudi z biotehniškega.
 • Raziskovalci poudarjajo, da razumejo nerazvite države, ki potrebujejo zdravila bolj kot vse drugo (poleg denarja seveda), vendar je po njihovih besedah prav bazična znanost sploh omogočila razumevanje, kako pride do okužbe, in do danes razvila že dokaj pestre palete zdravil.
bazična raziskava
raziskava, ki predstavlja osnovo za razvoj znanja na določenem področju in v trenutku, ko poteka, nima neposredne uporabne vrednosti
 • Preden dobi zdravilo dovoljenje za uporabo, ga morajo preizkusiti na ljudeh, ti pa sodelujejo tudi v bazičnih raziskavah.
 • V sedemdesetih in osemdesetih letih je bila skoraj moralna obveza grdo govoriti o bazičnih raziskavah in hvaliti aplikativne.
 • Značilno za letošnje Nobelove nagrajence je, da so se vsi ukvarjali z osnovnimi, bazičnimi raziskavami.
bazično cepljenje
zdravstvo
osnovno, začetno cepljenje, ki navadno zahteva tri vnose cepiva v določenem časovnem razmaku
 • Klopni meningoencefalitis lahko preprečimo le s popolnim bazičnim cepljenjem (tri doze) in pravočasnim poživitvenim cepljenjem.
 • Vsi, ki se cepijo na lastno željo, so samoplačniki, za bazično cepljenje pa morajo odšteti 16.500 tolarjev, je povedala dr. Maja Sočan z Inštituta za varovanje zdravja.
 • Za bazično cepljenje so potrebne 3 doze cepiva v razmaku po 6 tednov, revakcinacija pa je potrebna leto dni po zadnji dozi in kasneje v 1. in 7. razredu osnovne šole.
bazična točka / bazična vrednost indeksa
bančništvo
vrednost, ki znaša 1/100 odstotne točke ali 0,01 % in izraža razliko v donosu med obveznicami
 • Evropska centralna banka je po dolgem oklevanju vendarle znižala obrestne mere za 25 bazičnih točk ali četrt odstotne točke.
 • Pomemben dogodek za borze je bilo tudi zvišanje ključne obrestne mere s strani ameriške centralne banke (FED) za 25 bazičnih točk.
 • Po besedah guvernerja Banke Slovenije lahko pričakujemo, da bodo obrestne mere za domačo valuto v trenutku vstopa višje od obrestnih mer za evro za »dobrih« 100 bazičnih točk.
 • Obdobje za izračun bazične vrednosti indeksa je 29. november 1996 do vključno 12. december 1996.
 • Revidirana bazična vrednost indeksa znaša 19.156,54 tolarja, kar ob zagotavljanju pogoja zvezne funkcije indeksa, izraženo v indeksnih točkah, pomeni vrednost trenutno veljavne sestave indeksa 20. junija 1997.