WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
avtoriteta samostalnik
1 vpliv; močneštevno
avtoriteta je na družbenem položaju ali osebnostnih lastnosti temelječa moč posameznika ali organizacije, da vpliva na mišljenje ali dejanja drugih ljudi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Cerkev že davno nima več tiste moralne avtoritete kot nekoč.
  • Podredili so se strokovni avtoriteti zdravnikov ter želeli zavarovati bolnikovo intimo, z omejitvijo na posredovanje nujnih informacij pa preprečiti nastajanje govoric.
  • Bojim se, da je ta položaj politiziran na tak način, da ima minister premalo absolutne avtoritete.
  • John Ashcroft: Vlada ima v času vojne najvišjo avtoriteto.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • RMK ugotavlja prednosti notranjega ocenjevanja, ki je praviloma ustno, v osebnem stiku med kandidatom in ocenjevalcem, ki omogoča tudi poglobljen pogovor ter ohranjanje pristojnosti in avtoritete učitelja.
  • Mnogi otroci se težko sprijaznijo z avtoriteto staršev, še posebno, ko odraščajo.
  • Morebitni kompromis pa ne bi smel ogroziti avtoritete sodišča.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Zdelo se mu je, da je Martinssona poučeval tako, kot je Rydberg poučeval njega, le da njemu nikoli ni prišlo na misel, da bi skušal ali hotel spodkopati učiteljevo avtoriteto.
  • Tako naj bi Pahor pisal osebno elektronsko pismo predsedniku vlade in LDS Drnovšku, da Anderlič ruši njegovo avtoriteto predsednika državnega zbora, spraševal naj bi tudi, ali vodi državni zbor Anderlič ali on, Pahor.
  • Cerkev vseeno izgublja avtoriteto.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Po njegovem mnenju je bila v sedaj že bivšem naborniškem sistemu ena največjih težav prav ta, da so se fantje v šestih mesecih tudi v uniformi obnašali kot civilisti in ne kot vojaki, zato so imeli težave s priznavanjem avtoritete predpostavljenim.
  • Manjkalo ni pogledov o vzrokih za nered, med njimi pa se je znašlo vse od pomanjkljive vzgoje doma, v šoli, do pomanjkanja avtoritete pri klubskih trenerjih.
  • Nekateri celo menijo, da je kriza avtoritete eden od ključnih problemov sodobne civilizacije.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Kolikor se je mogel spomniti nazaj, se je vedno upiral avtoriteti staršev in je odločno zavračal vse, kar mu je skušala vsiliti družba.
  • Se pa trener ne sme s športnikom, ki ga usmerja, preveč zbližati, ker to utegne škoditi njegovi avtoriteti.
  • Ker si je drznil nasprotovati babičini avtoriteti in izpodbijati drugi del oporoke, se samodejno izniči tudi prvi del.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Roosevelt je z neomajno avtoriteto vodil državo med vojno.
  • Mnogi otroci se težko sprijaznijo z avtoriteto staršev, še posebno, ko odraščajo.
  • Kaj takega bi z vso strokovno avtoriteto lahko trdil le psihiater, kar pa, kakor smo že ugotovili, Bernard Nežmah ni.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Potrebovala bi človeka z avtoriteto in ugledom, kot ga ima Kučan.
  • Za Tislja smo se odločili, ker je trener z avtoriteto in edini z dvema evropskima lovorikama pri nas.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Prav pa je, da počasi ob vzgojitelju doživijo pozitivne izkušnje in spremenijo odnos do moške avtoritete, je še dodala ravnateljica zavoda.
  • Če bomo doživeli zmedo in revanšizem, predvidevam, da se bo to zgodilo na ravni ulice, ker je družba, to je treba odkrito priznati, popolnoma izgubila spoštovanje do avtoritete in zakonitosti.
  • To navidez retorično in preprosto vprašanje postane zelo pomembno, če vemo, da obstaja v tranzicijskih državah srednje in vzhodne Evrope močan odpor do avtoritete novih ustavnih sodišč.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Možnost, ki ostane avstrijskemu predsedniku, je še, da zaupa mandat komu drugemu, ki bi imel dovolj avtoritete, da bi sestavil vlado z večinsko podporo, ali razpis predčasnih volitev.
  • Direktor uprave Triglavskega narodnega parka Janez Bizjak je v minulih dneh izrekel javno zahvalo medijem, da pišejo o pritiskih na naš edini narodni park, predsednik Planinske zveze Slovenije Franc Ekar pa je opozarjal, da ima uprava parka vse manj avtoritete.
  • V takih primerih se menedžerju določi položaj, pri katerem nima veliko avtoritete, kar mu pomaga, da razvije preostale veščine, na primer sposobnost pogajanja in vplivanja na sodelavce.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • V tej novi državi je posebno pomembno, da so izobraževanje in mediji "v rokah ljudi, katerih islamska moralna in intelektualna avtoriteta je nesporna".
  • Njegova avtoriteta je bila močna; še močnejša je bila avtoriteta predsednika rajha, ki ga je kril in s čedalje večjim nelagodjem podpisoval njegove "začasne ukrepe".
  • Duhovniška avtoriteta je bila neizpodbitna.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Birokratska avtoriteta temelji na zasedanju položajev v birokratski hierarhiji.
  • Njihova avtoriteta seveda izhaja iz mesta v socialni strukturi in (pogosto relativno velike) družbene moči, s katero razpolagajo, v javni komunikaciji pa imajo pravna sporočila, v kolikor jih pošiljajo kvalificirani govorci v ustreznem kontekstu, izrazito veliko ilokucijsko moč in zelo visoko stopnjo njihovega ujemanja s perlokucijskim učinkom.
  • Namen je vendarle isti: ne dovoliti in ne omogočiti kakršen koli dvom v večno ponavljajoče se trditve, na katerih sloni avtoriteta vladajočih.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Če bi torej počakal še nekaj ur, bi lahko uprava od stavkajočih zahtevala, da morajo izvrševati naloge, predvidene z vladnim odlokom, pri tem pa bi se lahko sklicevali na avtoriteto ustavnega sodišča.
  • V državi, v kateri sistem ne deluje sam po sebi, temveč se opira na avtoriteto voditelja, v kateri zakon še vedno nima neodvisnega predstavnika, temveč je odvisen od razlage partije, in v kateri niti ideologija ni več filozofski kanon, temveč tisto, kar pridiga nekdo z vrha v skladu s potrebami časa, je hrepenenje po heroju morda razumljivo.
  • To je lahko storil le notranji minister ali pa kateri od njegovih najbližjih sodelavcev, ki se je lahko skliceval na Bavčarjevo avtoriteto.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Pritožbe se še vedno sprejemajo kot napad na avtoriteto zdravnikov, namesto da bi bile vir informacij o tem, kaj je v zdravstvu narobe.
  • Po drugi strani pa je, menijo na ministrstvu, vprašljivo sklicevanje na avtoriteto ministra, če se v istem dnevu izkaže, da pediatri ne verjamejo ministrovemu trdnemu zagotovilu, da pediatrov z zdravstveno reformo ne nameravajo ukinjati.
  • V tem projektu nas zanimata konec režima in njegov vpliv na politično avtoriteto.
 • SAMOSTALNIK0+nad+SAMOSTALNIK6 
  • Oče je družinska dramatična komedija z elementi črne komedije in pripoveduje o tragično-komičnih poskusih očeta, da bi po ženini smrti vzpostavil avtoriteto nad sinom.
  • Nadlegovanje ima lahko tudi oblike, ki niso strogo spolne, na primer strahovanje; pogosto se obravnava bolj kot stvar moči in manj kot stvar spolnosti, posebno če ima moški funkcijo, ki mu daje avtoriteto nad žensko.
  • Čeprav je grajal njegovo politiko in strategijo, nikoli ni spodbijal njegove avtoritete nad palestinskim ljudstvom.
  • No, jaz avtoriteto nad svojimi otroki težko uveljavljam, to je cena rokenrola.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Samo tako se da pridobiti avtoriteto pri državljanih, saj vidijo, da policisti obvladajo svoje delo.
  • Po drugi strani pa jih tudi šola ne uči dolžnosti, skromnosti, spoštljivosti, vztrajnosti, zato starši nimajo nobene avtoritete pri otrocih.
  • In če hočete imeti zvezno državo, morate imeti avtoriteto pri vseh delih prebivalstva.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • Vendar je imel takšno avtoriteto med oficirji in med ideološko izpostavljenimi stražarji in ljotičevci, da je lahko zelo dosti vplival.
  • Srečko ima avtoriteto med igralci, z nami tudi trenira in to je še nekaj več, saj igralci to cenijo na igrišču.
  • Končno tudi nima prav dolgega tožilskega staža, od tod bi bila tudi vprašljiva njegova avtoriteta med tožilci.
  • Če pa naj bodo uspešni organizatorji in če naj si ustvarijo avtoriteto med ustvarjalci in zaposlenimi v ustanovi, morajo poznati tudi kulturno dejavnost oziroma umetnost, s katero se ustanova ukvarja.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Toda to bo težko, saj je, kot kaže, že izgubila avtoriteto v novinarskem kolektivu.
  • Vseeno se je v javnosti pojavil očitek, da bo kot pomočnik na Krimu, od koder prihaja večina reprezentantk, težko vzpostavil avtoriteto v reprezentanci.
  • V takih primerih se vedno postavim na stran trenerja, ki mora imeti avtoriteto v moštvu.
  • To je govorica, s katero je mogoče hitro in učinkovito sklepati posle ter si pridobiti avtoriteto v skupini.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • V bistvu je nemoč staršev po eni strani prednost, saj se s tem odrekajo svoji težnji po avtoriteti, protektivnemu vedenju, kajti otrok ni le član družine.
  • Napačen ponos, želja po avtoriteti in lastništvu vas še bolj potiska v osamljenost.
  • Sedaj je bilo papeštvo dokončno oropano vsake posvetne moči, ni bilo več sposobno, da bi svojo zahtevo po avtoriteti uveljavilo s fizično silo; tistim, ki so zastopali odklonilno mnenje, ni moglo več naložiti telesne kazni.
 • upor proti avtoriteti
  • Vendar pa ofenziva novih duhovnih praks in ezoteričnih religij, med katerimi so celo take, ki mladince spodbujajo k uporu proti avtoriteti staršev, ni minila brez reakcije starih dušebrižnikov.
  • Težko je razumeti, zakaj se je Cerkev zapletla v ta val črne magije; najbrž je bil vzrok v tem, da je racionalizem 17. stoletja spodkopaval njeno avtoriteto in da se je upor proti tej avtoriteti kazal kot razuzdanost ter vdajanje črni magiji.
 • zastaviti svojo avtoriteto
  • Bush bo prvič na tak način zastavil svojo avtoriteto za dosego miru.
  • Marija je morala zastaviti vso svojo avtoriteto, da so naju fantje pustili zraven.
 •  [poskrbeti, reševati, posredovati s svojo avtoriteto
  • Kot turistični šef je s svojo avtoriteto poskrbel, da v vseh trgovinah v mestecu Slovenca presenetijo z znanjem nekaj slovenskih besed.
  • Mahši je bil nekoč poglavar vasi oziroma najstarejši vaščan, ki je s svojo avtoriteto reševal spore.
  • Prosim vas torej, da s svojo avtoriteto posredujete pri republiškem pravobranilcu samoupravljanja in ugotovite dejansko stanje glede kršitev, za kar se vam v naprej najiskreneje zahvaljujem.
 • biti brez avtoritete
  • Razberemo še, da je oče brez avtoritete, da se pusti voditi, le zvečer sinu »bere pravljico«, fantek pa »tiho posluša«.
  • Zato vladajo v njih nered, zmeda in nestrpnost do drugačnosti, učitelji so brez avtoritete ...
 • imeti težave z avtoriteto / ne imeti težav z avtoriteto
  • Na srečanju Kluba podjetnikov Zlatorog, kjer je direktorica Aera Milena Brezigar na kratko predstavila razvojno pot podjetja, ki letos praznuje 55 let poslovanja in je eno največjih podjetij v Celju, je povezovalca programa Jožeta Volfanda, direktorja Fit Medie, zanimalo, ali je imela, glede na to, da je ženska, kakšne težave z avtoriteto pri svojih moških kolegih.
  • Dober učitelj, ki ima karizmo in pedagoški dar, nima težav z avtoriteto.
 • temeljiti na avtoriteti
  • Tako kot se je cerkvena oblast posmehovala in nato neusmiljeno kaznovala Kopernika in pozneje Galileja za blasfemično heliocentično teorijo, ki je postavljala pod vprašaj dominacijo Zemlje in s tem učenje Cerkve, se morajo tudi današnji podjetniki upreti in zavrniti tiste teorije vodenja, ki temeljijo na avtoriteti in nadzoru nad ljudmi.
  • Odnosi temeljijo na avtoriteti, kar je po svoje razumljivo, saj gre povečini za prvo generacijo priseljencev iz vasi.
 • ne prenesti avtoritete
  • Ovni ne prenesejo avtoritete, pravil in omejitev.
  • Zato generacija mladih ne prenese nobene avtoritete.
Na vrh
 
1.1 vpliven, ugleden človek
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ta bi s strokovnim delom in kot moralna avtoriteta preprečeval škodljive posege v okolje.
  • Čeravno za vse demokracije velja, da stranke po prevzemu oblasti kadre, ki jim politično pripadajo, tudi ustrezno umestijo, pa v tujini vendarle dosledno pazijo, da izpostavljena mesta dobijo izključno ljudje, ki veljajo za strokovne avtoritete in so se z minulim delom že izkazale.
  • Med temi je bil najopaznejši obisk prof. Karla Pribrama s stanfordske univerze, ki velja za vodilno svetovno avtoriteto na področju kognitivne nevroznanosti.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Na pomoč so poklicali največje univerzitetne matematične avtoritete, ki so ugotovile, da ima študent teoretično prav, potem pa so test razveljavili.
  • Torej potrebujejo avtoritete, in to so starši, ki bi se morali naučiti svojim otrokom postaviti meje, da bi natančno vedeli, prek katere ne smejo iti.
  • Navezal je stike z mentorji sonagrajencev, spoznal nekatere največje avtoritete s svojega študijskega področja, ki predavajo na uglednih svetovnih univeruzah, tiste, po literaturi katerih študirajo tudi na FERI.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Splošni okvir je vzpodbuden, pravi dr. Tomaž Kalin, nesporna avtoriteta za področje komunikacij, vendar opozarja, da se koalicijska pogodba s pomembnimi detajli ne ukvarja.
  • Profesor Janko Kos, ki danes praznuje sedemdeseti rojstni dan, je že dolgo nesporna avtoriteta za vsa ta in podobna vprašanja, ukvarjal se je z njimi v neštevilnih člankih in knjigah, se vračal k njim in jih dodeloval, in kot predavatelj na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na FF Univerze v Ljubljani znanje posredoval naprej in vzgojil naslednike - nekateri, ki niso bili njegovi študentje, so to postali nevede, ob branju in upoštevanju njegovih knjig.
  • Ustanovil je urad posvetnega vladarja, ki je skrbel za tekoče administrativne zadeve, verski vodja, najvišji svečenik, pa je bil vrhovna avtoriteta za religiozne zadeve.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Ljudje morajo poznati dejanske avtoritete v biomedicinski znanosti 20. stoletja, kot so na primer mikrobiolog A. Fleming, ki je odkril penicilin in leta 1945 dobil Nobelovo nagrado, anatom histolog C. Goldi, farmakolog O. Oewi, ki je odkril nevrotransmiterje, F. G. Banting, ki je s C. H. Bestom odkril inzulin, in H. W. Cusing, po katerem je dobila ime hiperfunkcija nadledvične žleze.
  • Nesporna avtoriteta v gostinstvu na Celjskem pa tudi v Sloveniji je Zvone Štorman.
  • Podjetnemu Nemcu se je tako pot do Keopsa zaprla, največja egiptovska avtoriteta v arheologiji Havas pa se je za nadaljnje raziskovanje dogovoril z Američani iz znamenitega National Geographica.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • Največja avtoriteta med jezikoslovci je bil Izidor iz SeviljeIzidor iz Sevilje, ki je v 6. in 7. stoletju trdil, da je etimologija izvir poimenovanja, kajti smisel glagola ali samostalnika je zajet v njegovi razlagi.
  • V Sloveniji smo imeli tedaj največjo svetovno avtoriteto med ekonomisti J. Sachsa.
  • Danes, dobrih dvajset let pozneje, sta svetovni avtoriteti med proizvajalci jader.
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK1 
  • Spet nova knjiga avtorice, ki se je uveljavila kot vodilna avtoriteta na področju vzgoje okrasnega cvetja za balkone, terase in okenske police.
  • Njegov oče, prav tako Charles, se je odlikoval kot vodilna avtoriteta na področju Dantejevega pesništva in na področju mahov.
  • Če k njim vzgojitelj ali učitelj pristopi kot avtoriteta, torej s pozicije moči, ga lahko izgubi, odbije.
  • Ob tem je posebne pozornosti vredno to, da je bil Nobelov nagrajenec, dalajlama Tenzin Gyatso, sprejet z vsemi častmi in nedeljenim spoštovanjem med elito in preprostimi ljudmi ne le zaradi tragedije Tibetancev in svoje begunske usode, temveč tudi zato, ker je deloval kot resnična avtoriteta in ker je z vsem svojim bitjem dokazoval, da vrednote, ki jih razglaša, tudi v polnosti živi.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Tematski tabu določa besedila, ki se posmehujejo avtoritetam oz. starejšim, vrstnikom in prebivalcem drugih krajev, ter v pesmih, ki namigujejo na spolnost.
  • V temelju gre za rituale prehoda, pri katerih je predvsem poudarjeno, da se z zrelostjo sme tudi upreti avtoritetam, jih osmešiti in se jim maščevati.
  • Nikoli se ne prilizujte avtoritetam, vendar spoštujte njihov družbeni ugled.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Prek pogovorov s karizmatičnimi avtoritetami v organizaciji, kakršna je imam, ki udeležencem pojasni, zakaj je dejanje tako pomembno.
  • Težave z avtoritetami, ki jih imate, boste najbolje prebrodili, če se boste soočili z njihovimi zahtevami.
  • V tem mesecu boš malo manj zagnan/-a kot navadno in najverjetneje boš prihajal/-a v konflikte z avtoritetami, zato poskusi biti miren/-na.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Njihova zadržanost do avtoritet, tudi do učitelja, je vse manjša.
  • Usoda je kaznovala moj prezir do avtoritet in me samega spremenila v eno od njih.
  • V odnosu do avtoritete se vedejo pretirano podredljivo, v odnosu do šibkejših pa pokroviteljsko in gospodovalno.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • avtoriteta  [meni
  • Zdi se, da je Tempelj sonca zgradila civilizacija, starejša od čimjske; pripisovali so ga ljudstvu Močika in domnevajo, da sega v 6. stoletje n. š., čeprav nekatere avtoritete menijo, da je bil zgrajen dvesto ali tristo let pozneje.
  • Zato bo z njegovim imenom za vedno zvezano vprašanje, kako je mogoče, da ob tako strahotnemu zločinu, kot je bil holokavst, takšna moralna avtoriteta, kot je papež, molči.
  • Zaradi tega nekatere avtoritete dvomijo o tem, da je zaupanja vreden opazovalec družbe.
 • VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK1 
  • Angelo Villa je v milanskem družabnem življenju avtoriteta in lahko sam izbira povabila na razne zabave in v družbo.
  • Lloyd je s svojim delom postal nesporna avtoriteta na področju urejanja okrasnih vrtov, kombiniranja rastlin in njihovih barv.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Po Kantu, eni od avtoritet sodobne civilizacije, morala utemeljuje altruizem in antiutilitarizem.
  • V Laškem namreč ne pozabljajo, kako je pred nekaj leti Zmago Sagadin, kot največja strokovna avtoriteta KZS, prepričeval klube, da je 36 tujcev - 24 v 1. A (po dva na klub) in 12 v 1. B ligi (po eden na klub) - maksimum, ki ga še lahko prenese slovenska košarka.
  • Večina avtoritet stroke je sicer dovolj tehtno zagovarjala obstoj in samostojnost discipline, toda »revolucionarji« so imeli na svoji strani državo in posledica je bila, da so na nekaterih univerzah (še zdaleč ne na vseh) oddelke za primerjalno književnost res priključevali k drugim, sorodnim disciplinam.
 • VEZNI GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Med temi je bil najopaznejši obisk prof. Karla Pribrama s stanfordske univerze, ki velja za vodilno svetovno avtoriteto na področju kognitivne nevroznanosti.
  • Zato se je Stauffenberg pri Tresckowu, ki ga je imel za nesporno moralno avtoriteto med zagovorniki, pozanimal, ali je sploh še smiselno izvesti atentat.
  • Ključni problem je pač bil, da dr. Rupel ni Ropa nikoli priznal za avtoriteto, medtem ko je bila avtoriteta dr. Drnovška brezprizivna.
 • avtoriteta na področju  [fotografije, menedžmenta / avtoriteta na tem področju
  • Predgovor h knjigi je napisal Robert Pledge, direktor agencije Contact Press s sedeži v Parizu, New Yorku in Braceloni ter eden od svetovnih avtoritet na področju fotografije.
  • Minister naj me ne navaja več kot avtoriteto na tem področju, če pa se z mano sploh nikoli ni posvetoval, je še rekel Pogačnik.
 • avtoriteta s področja  [konkurenčnosti
  • S tem soglašajo tudi svetovne avtoritete s področja konkurenčnosti, kot so M. Porter ali "oče sodobnega menedžmenta" P. Drucker, saj ugotavljata, da morajo države in tudi regije omogočiti razvoj oziroma da morajo vlade posvečati več pozornosti "živim in obetavnim" kot pa "umirajočim in mrtvim".
  • Postala je ena največjih svetovnih avtoritet s področja človeške reprodukcije.
 • strah pred avtoriteto / strah pred avtoritetami
  • Verjetno so molčale o teh tatinskih skrivnostih zaradi strahu pred veliko večjo avtoriteto, ki bi jih spravila ob kruh, če bi spregovorile.
  • Njihove sproščenost, odprtost, pristnost, bojevitost in komunikativnost izvirajo predvsem iz dejstva, da ne gojijo prevelikega strahu pred avtoritetami (zavedajo se, da so tudi veljaki navsezadnje samo ljudje in da veliki posamezniki običajno nosijo v sebi kanček nagajive in neukrotljive otroške duše).
Na vrh
1.2 oblast, vodstvonavadno v množini
 •  
  • V tem letu so Stalinove čistke dosegle vrhunec - s tesnobo je pričakovala 20. december, ko je morala pred avtoritetami zagovarjati svojo pravovernost in se samokritično posipati s pepelom - govorila je o svoji dekadentni preteklosti v Mehiki, vendar jih to ni zanimalo ...
  • Ena od inšpektoric je predala primer deželnim šolskim avtoritetam, ki so prošnjo muslimanke zavrnile.
  • S pogosto jedko komiko in posmehom je nastopila proti takratnim avtoritetam in razkrinkavala njihovo dvoličnost.
  • Novo sojenje bo gotovo dokazalo, da je bil Tuđman obveščen o zločinu in da ni storil nič, da bi take zločine preprečil ali kaznoval, čeprav je bil vrhovna avtoriteta v HVO in za vse hrvaške paradržavne politične strukture v BiH.
  • Seveda se ta ni zatekla k povračilu z uporabo sile, temveč se je obrnila na mednarodne avtoritete.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Lokalne avtoritete se nadejajo, da bodo s takšnimi grozljivkami zatrle kriminal v pokrajini.
  • Eden od pomembnih ciljev kurikularne prenove pa je povečanje avtonomije in strokovne odgovornosti šol in učitejev: "Če državne avtoritete predpišejo kaj in kako naj se uči, katere učbenike je potrebno pri tem uporabiti in kako oceniti pridobljeno znanje, s tem prevzamejo tudi večji del odgovornosti za rezultate izobraževanja."
  • Tako je državni sekretar dr. Janez Zajec v. d. direktorju dr. Tomažu Gantarju svetoval, naj preveri možnosti glede »meddržavnega sodelovanja« (zdravljenja hrvaških bolnikov z območja severna Istre), povezal pa naj bi se tudi z zdravstvenimi avtoritetami v Trstu.
  • Novo sojenje bo gotovo dokazalo, da je bil Tuđman obveščen o zločinu in da ni storil nič, da bi take zločine preprečil ali kaznoval, čeprav je bil vrhovna avtoriteta v HVO in za vse hrvaške paradržavne politične strukture v BiH.
  • Toda čeprav je predsednik države, ni najvišja politična avtoriteta v državi.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Sicer pa ni videti, da bi bili napadi na ameriško vojsko del organizirane vstaje; dejstvo, da jih podpirajo tudi verske avtoritete, tako sunitske kot šiitske, ki niso bile tesno povezane z režimom, pa bi moralo po Steelovem mnenju Američane skrbeti bolj kakor usoda Huseinove družine.
  • Lokalne avtoritete še vedno poskušajo vzpostaviti to stabilnost z orožjem.
  • Turške turistične avtoritete jim pravijo "pravljični dimniki" - in res so skalnati stožci v kapodokijski dolini Zelve s svojimi posebnimi oblikami in barvami od pepelnato sive prek beige do rumene ali opečnato rdeče (odvisno od ure dneva) kot iz drugega sveta.
  • Nič posebnega, avtoritete ugotavljajo le to, kako pogosto vozniki uporabljajo avto, s kakšno hitrostjo največkrat vozijo in kje vozijo.
  • Ker delujejo v splošno družbeno koristne namene, jim javne avtoritete priznajo določene bonitete, praviloma v obliki davčnih olajšav.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Pred leti so Theo Angelopoulos, Wim Wenders, André Delvaux, Fernando Trueba in še nekateri evropski cineasti v Bruslju poskušali prepričati evropske avtoritete o tem, da je treba narediti kulturno izjemo in avdiovizualni medij vključiti v GATT.
  • In seveda pozivajo najvišje avtoritete v državi, naj čim prej ustrezno ukrepajo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Nekoč smo avtoritetam zaupali samo zato, ker so bile na vrhu sistema, zdaj pa lahko zaupamo komurkoli ali nikomur.
  • Očitno torej zapisek vestnega lokalnega zdravnika, ki so ga poklicali, da bi potrdil smrt in poukrenil vse potrebno v tem primeru skorajda zagotovo to, da bi celotno zadevo predal kaki višji avtoriteti.
  • Navkljub temu, da so prireditelji koncert prijavili policijskim avtoritetam, so možje v modrem glasbeni dogodek obiskali že okrog 20. ure.
  • No, tule na securityju sem moral pomagati letališkim avtoritetam iz zagate; jaz, emigrant, ki se dela, da ne ve, da je Slovakija na listi držav, ki potrebujejo vizo za Ameriko, pa bi rad na lepe oči in z usmiljenjem letališke policije na skrivaj na letalo ...
Na vrh