WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
avtoritativen pridevnik
1 odločen; podrejajoč si
Na vrh
 
1.1 o človeku
avtoritativen ČLOVEK vzbuja zaradi svojega položaja, obnašanja ali osebnostnih lastnosti pri drugih ljudeh spoštovanje ali strah, kar mu omogoča, da vpliva na njihovo mnenje ali dejanja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Letos sem se vrnil v blejsko ekipo, kjer sem pod vodstvom odličnega in avtoritativnega trenerja Nurka Čauševića naredil še korak naprej.
  • Kjer ni družine z avtoritativnim in pravičnim očetom, ni mogoče narediti nič.
  • V kino je prišla Umetna inteligenca (U. I.), film ki so ga med drugim reklamirali kot »poroko v nebesih«, skupni projekt Stanleyja Kubricka in Stevena Spielberga, najbolj avtoritativne osebnosti v zgodovini filma in najbolj bankabilnega režiserja, projekt »dveh prijateljev, somišljenikov in genialnih osebnosti«.
  • James Conlon je imel tudi tokrat v svojih rokah vse niti glasbene podobe predstave; znova se je izkazal kot avtoritativni in temperamentni muzikalni vodja, ki zna dobro motivirati orkester in pevce; ti se v njegovih rokah počutijo varne in so pripravljeni na največje ustvarjalne podvige.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Čiro pa se je samo pomenljivo odhrknil v svojo znamenito brado ter poudaril, da je potrebno brezpogojno upoštevati njegovo naročilo, saj je vendarle kot najstarejši tudi najbolj avtoritativen.
  • Ljudje, rojeni v znamenju Leva so ponavadi vodilne in zelo avtoritativne osebnosti.
  • "Pritisk vplivnih trgovcev in igralcev je tako silovit, da je trenerjeva avtonomnost tako rekoč zminimalizirana," je rekel sicer izjemno avtoritativni strokovnjak, potem ko se je po osmih letih delovanja v Sturmu razšel s karizmatičnim predsednikom kluba Hanesom Kartnigom.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Zdravnik je bil avtoritativen in dominanten; brez večjega sodelovanja bolnika je v celoti odločal o postopkih zdravljenja.
  • Tom je bil zelo avtoritativen.
  • Alfred je poštenjak, avtoritativen, ima pogum in značaj nepopustljivega borca.
Na vrh
1.2 o dejanjih
avtoritativen NAČIN RAVNANJA oziroma OBNAŠANJA izkazuje človekov vpliv ali samozavest, pri čemer se pogosto vzpostavi nadrejen položaj glede na ostale udeležence
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • O avtoritativnem vodenju govorimo, ko vodja daje posameznim članom ukaze in naloge, ki jih morajo izvršiti v danem roku, za kar neposredno odgovarjajo njemu.
  • Sama na primer včasih uporabim bolj avtoritativen slog vodenja, drugič mehkejšega.
  • Starši, ki v svojih starših zaradi avtoritativne vzgoje niso zmogli ali upali najti prijatelja, postajajo svojim otrokom vedno bolj prijatelji in manj starši.
  • Avtoritativni način študija ne zavira samo kreativnosti študentov, temveč pri njih ustvarja občutek ekskluzivnosti, kar kasneje otežuje vzpostavitev empatičnega in odkritega odnosa z bolnikom.
  • "Smem postaviti nekaj vprašanj?" se je po sobi razlegel avtoritativni glas admirala Oldeja.
  • Z nizom predstav z naslovnim vprašanjem Was ist Kunst? med letoma 1976 in 1981 v različnih mestih in aranžmajih, ki ga je Todosijević zastavljal ženskemu modelu z avtoritativnim tonom policijskega zasliševalca, dokler mu ni zmanjkalo glasu, je avtor globoko zarezal v svetovno konceptualno in body - art snovanje.
  • Več zgledov ...
  • Pred četrtfinalom so mu podelili Uefino priznanje za fair play, ker je pred tekmo z Nemčijo med intoniranjem nemške himne z avtoritativno gesto utišal žvižganje portugalskih navijačev.
  • Ne nameravava se namreč postavljati z nekim avtoritativnim vedenjem, ampak odločitev prepuščava vsakemu posamezniku.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Primerov preveč avtoritativnega vodenja podjetja je v Sloveniji veliko, nastajajo pa kot reakcija vodstev na prejšnjo preveč zaščitniško delavsko zakonodajo, češ: Sedaj je konec delavskega samoupravljanja, edini upravljalec podjetja je kapital.
  • Nekaj staršev osmošolcev, ki so se z vandalskim početjem, željo po maščevanju učiteljem za vse slabo, kar bi jim naj storili v osmih letih, in poskusi zelo avtoritativnega obnašanja do učencev nižjih razredov, pred dnevi poslovili od soboške prve osemletke, zdaj poskuša na mučeniški križ pribiti ravnateljico Anko Suhadolnik.
  • Raziskave so pokazale, da je bolj zahteven tisti od staršev, ki ima bolj avtoritativen položaj v službi, tisti, ki se ukvarja z bolj kreativnim in bolj pestrim delom.
Na vrh
2 zanesljiv; verodostojen
avtoritativna INFORMACIJA je zaradi verodostojnega vira ali načina, kako je bila pridobljena, zanesljiva
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na tem območju so tri večja gojitvena lovišča (okrog 100.000 hektarov), v katerih bi se morali začeti raziskovalni projekti o volku, risu in medvedu, ki bi dali avtoritativne odgovore o populacijah, habitatih in posegih, ki so potrebni.
  • Medtem bo prve avtoritativne klinične rezultate uporabe ustnega razpršila objavila majhna biotehnična družba GW Pharmaceuticals, ki ima v Veliki Britaniji edina licenco za razvoj zdravil na bazi indijske konoplje.
  • Kot je dejal Jose Luis Zoreda, generalni direktor poslovnega sveta WTO, so to 168-stransko publikacijo sestavili s preprostim namenom, da bi ustvarili preprost, avtoritativen vir informacij, smernice za tržnike turističnih ciljev in druge turistične organizacije o tem, kako se razvija medmrežje in kako lahko pri tem donosno sodelujeta javni in zasebni sektor.
  • V nobenem od avtoritativnih tradicionalnih islamskih virov ni mogoče najti te formule; je zgolj stvaritev naše sedanjosti.
Na vrh
 
3 o politični ureditvi
v avtoritativni politični UREDITVI imajo ljudje na oblasti popoln nadzor nad drugimi ljudmi, s čimer navadno omejuje njihovo osebno svobodo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Uvedel je avtoritativni režim, ukinil politične stranke in zlomil odpore v vojski in v notranjosti države.
  • Če odmislimo vse redkejše avtoritativne države, kjer ustave dovoljujejo časovno neomejeno vladavino priljubljenih predsednikov, ponekod ostanejo na položaju kar do smrti, kot na primer v Severni Koreji ali Zimbabveju, so predsedniški mandati drugod vse krajši, celo v državah v razvoju.
  • Predsednik Sveta za demokratične spremembe v Srbiji dr. Dušan Bataković je predlagatelje obtožil, da Slobodanu Miloševiću s tem ponujajo rešilni pas, češ da njihov predlog torej ne omogoča prehoda iz avtoritativnega sistema v demokratičnega.
  • Kljub temu, da je Amerika Ngo Dinh Diema sprva podpirala, je Pentagon spoznal, da sta njegova avtoritativna oblast in zganjanje nasilja nad kmečkim prebivalstvom daleč od pregovorne antikomunistične demokracije.
Na vrh