WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
avtomatičen pridevnik
1 ki deluje brez človekovega posredovanja; samodejen
avtomatična NAPRAVA ali POSTOPEK je zasnovana tako, da deluje samodejno, brez človekovega posredovanja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Da bi se medtem lahko nemoteno ukvarjal z drugim delom, je izumil avtomatični odzivnik, ki je postal njegov prvi patent.
  • V kolikor se zgoščenka ne zažene samodejno ali pa imaste izključeno opcijo avtomatičnega zagona zgoščenk, lahko namestitveni program zaženete preko zagonskega menija Start|Zaženi, kamor vnesete D:\SETUP (Zamenjajte D z črko vaše CD enote).
  • "Vsa vrata z avtomatičnimi ključavnicami delujejo brezhibno, bolnišnica pa je predvsem ponoči še posebno dobro varovana," je povedal predstavnik bolnišnice.
  • Jezikovne tehnologije zajemajo tisto strojno in programsko opremo in vire, ki omogočajo celotni spekter avtomatične obdelave govorjenega in pisnega jezika ter tako učinkovitejšo, hitrejšo in kulturno policentrično diseminacijo, prenos in asimilacijo informacij.
  • Tehnologija omogoča uporabnikom ustvarjanje vsebine, obiskovalcem spleta pa njen ogled, nato pa avtomatičen prenos novosti na ostale zainteresirane spletne strani.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Stroj za pranje papirja - gre za restavriranje starih dokumentov, tiskov in rokopisov - je avtomatičen in deluje po principu ultrazvoka.
  • Od prejšnje se razlikuje po tem, da je skoraj popolnoma avtomatična, zato tam delata le dva peka.
  • Svetilnik je postal avtomatičen, čeprav ga še zmerom nadzorujeta dva svetilničarja, ki tam stalno živita.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Na voljo je še nekaj možnosti (med drugim lahko ročno preverimo katerikoli poštni imenik), sicer pa je sistem popolnoma avtomatičen.
  • Rezultat teh prizadevanj je povsem avtomatičen digitalni slušni aparat, ki omogoča uporabniku dobro sporazumevanje tudi v najtežjih pogojih poslušanja.
Na vrh
 
2 vnaprej določen
če je nek POSTOPEK ali POSLEDICA avtomatičen, izhaja iz predhodnega stanja ali vnaprej določenih pravil
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Doslej je Turčija nasprotovala avtomatičnemu dostopu in zahtevala za vsako posamezno krizo sprotno odločanje.
  • Ob tem ne kaže pozabiti, da ima gostitelj avtomatično pravico nastopa.
  • Obenem je napovedal, da bo laburistična vlada odpravila avtomatično pravico družinskih članov, da se s posameznikom, ki je dobil dovoljenje za delo in bivanje, preselijo v Britanijo.
  • Izdaja gradbenega dovoljenja pa bi morala biti po njegovih besedah avtomatična posledica že usklajenega.
  • Dopuščanje dvojnega državljanstva pomeni le, da Slovenija ni predpisala avtomatične izgube slovenskega državljanstva v primerih, ko slovenski državljan pridobi državljanstvo tuje države.
  • Kar naj bi pomenilo, da bo nasprotovanje »premierskemu predlogu« sporazuma s Hrvaško, ki ga napovedujejo že v juliju, pomenilo avtomatično izključitev iz vlade.
  • Več zgledov ...
  • Zavarovanje bo sklenjeno za 2 leti z možnostjo avtomatičnega podaljšanja.
  • Vodja ruske diplomacije je predvčerajšnjim jasno povedal, da se Rusija pri morebitnem glasovanju v varnostnem svetu OZN o avtomatični uporabi sile proti Iraku ne bo vzdržala.
  • Povečevanje dobička ne potegne za seboj avtomatičnega zviševanja plač.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Toda v pogodbi manjka letnica vstopa, saj ta ni avtomatičen, ampak je odvisen od nekaterih gospodarskih kazalcev.
  • Pravica do zaposlitve ne bo avtomatična.
  • Vse novonastale države v vzhodni Evropi in na Balkanu so opustile svoj način proizvodnje in mislile, da bo prehod v kapitalizem avtomatičen.
 • kaj pomeni avtomatičen kaj / kaj ne pomeni avtomatičnega česa
  • Takšen ukrep je seveda pomenil tudi avtomatično izgubo položaja direktorja Inštituta za delavsko gibanje in mesto honorarnega predavatelja na zagrebški univerzi.
  • Aids v razvitem svetu ne pomeni več avtomatične obsodbe na smrt.
  • Povabilo še ne pomeni avtomatičnega članstva.
  • Zvišanje plač pomeni avtomatično povečanje brezposelnosti.
  • Seveda samo več treninga ne pomeni avtomatične poti do višjih dosežkov, sicer bi bila filozofija treninga zelo preprosta.
  • Socialna služba lahko roditelju začasno odvzame otroka, kar pa še ne pomeni avtomatičnega odvzema roditeljskih pravic.
Na vrh
 
3 nezaveden; refleksen
 
avtomatičen ODZIV, GIB ali REAKCIJA človeka je podzavesten ali rutinski
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V gibalnem smislu pa je novorojenček opremljen predvsem z avtomatizmi oziroma avtomatičnimi refleksi, ki so podobni refleksom primatov.
  • Ta metoda zmanjšuje tremo in veča zanesljivost, avtomatični gibi rok in nog pa me nato sami peljejo k zmagovitemu cilju.
  • Moja avtomatična reakcija je, da me tisti trenutek, ko me ljudje Slivnikovega kova začnejo omenjati v pozitivnem smislu, postane sram pred sabo in se panično vprašam, kaj sem storil narobe.
  • Politična ekonomija negotovosti se razkriva namreč v najbolj drobnih kretnjah in krčih obraznih mišic, daje se prepoznati v napol prezrtih gibih telesa in avtomatičnih odzivanjih.
  • Arahnofobično osebo na primer naučijo, da se ob srečanju s pajkom, virom njihovega strahu, ne odzovejo z avtomatičnim begom.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Odziv amebe je avtomatičen, saj nima razvitega živčnega sistema in ne občuti bolečine ter ne zazna izvora dražljajev.
  • Njena pest je prava merica, gibi, ki jih dela, so enakomerni, vešči, avtomatični ...
  • Vaje so pomembne zato, da so poteze avtomatične, kajti le tako je igralec na odru lahko sproščen in takrat uživa, igra je naravna in gledalci so zadovoljni.
  • Gorove ročne kretnje so bržkone avtomatične, nezavedne.
  • Sjoma, ki ga je to očitno zelo skrbelo, je vadil celo v prazni vojašnici, dokler niso postali njegovi gibi avtomatični.
Na vrh
 
avtomatična puška
orožje
 • Na stotine z avtomatičnimi puškami in bombami oboroženih moških se je namreč več kot pet ur spopadalo v predmestju Ria.
 • Vendar pa je njeno vodstvo zanikalo, da bi bil ta prispevek kakorkoli povezan s takratno odločitvijo nemške vlade kanclerja Helmuta Kohla, da lahko Turčiji proda dokumentacijo in material za izdelavo avtomatičnih pušk.
avtomatični stabilizator / avtomatični fiskalni stabilizator
gospodarstvo
 • V ministrstvu za finance pojasnjujejo, da so se o delovanju avtomatičnih fiskalnih stabilizatorjev posvetovali s švedskimi kolegi.
 • Zaradi manjše gospodarske rasti se z uporabo avtomatičnih fiskalnih stabilizatorjev povečujejo proračunski primanjkljaji v državah OECD.
 • V teoriji pravimo temu procesu tudi » avtomatični stabilizator «, ekonomski instrument, ki je lahko velikega pomena pri reševanju tako socialne kot širše krize.